Hva i all verden går det av Røkke?

0
Aker og Kjell Inge Røkke på ny subsidiejakt – og du skal betale. Skjermdumper fra Aker ASA

Kjell Inge Røkkes Aker melder at de vil slå sammen oljeserviceselskapene Kværner og Aker Solutions – ti år etter at Kværner ble skilt ut som et eget selskap. I tillegg etablerer Aker en ny divisjon som sier de skal satse på fornybar. Hva i all verden går det av Røkke?

Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Dette må vi nok komme tilbake til – her er de første grovopplysningene. De som har mulighet til det, bør også skaffe seg Dagens Næringsliv for 17. juli 2020 som inneholder mye stoff om Røkkes «grønne» satsning. Se også her. For mange av oss er det i utgangspunktet selvfølgelig Røkkes planlagte oppkjøp av vindselskapet NBT som kanskje er av størst interesse, men foreløpig har NBT ikke vært engasjert i Norge. Virksomheten har først og fremst foregått i Ukraina, og delvis i Kina.

Det er selvfølgelig ingen som tror at Røkke er opptatt av klima- eller miljøspørsmål. På kort sikt er det heller ikke mulig å tjene penger på vindkraft, i alle fall ikke i Norge. Foreløpig betyr transaksjonene med Kværner og NBT derfor kun at Røkke prøver å pynte litt på sitt fossile rykte. De skattelettene til oljesektoren regjeringen nylig vedtok, er jo i stor grad gått til Røkkes selskaper. Han har også hatt en betydelig gevinst på kjøpet av Kværner som Staten i sin tid kjøpte for 4.8 milliarder, mens verdien nå er på 1.8 milliarder – altså et tap for skattebetalerne på 3 milliarder.

Mye av Røkkes beslutningsvirksomhet styres av subsidie- og skatteregler – derfor er Røkkes «grønne» profil basert på spekulasjoner om hvordan subsidiene, skattereglene og kraftprisen til forbrukerne blir de neste årene, i Norge og Europa.Og her rår selvfølgelig kaoset. Tross alle ultraoptimistiske vyer om redusert produksjon av fossil energi, og tilsvarende reduserte klimagassutslipp, er EUs støtte til fossil energi årlig på 137 milliarder euro (i Norge er støtten til fossil sektor 31 milliarder kroner). Det er absolutt ingen sammenheng mellom «grønne» målsettinger og praktisk politikk, verken i EU eller Norge.

Ser man på de luftige klimatiltakene EU nå jobber for å få vedtatt, ser det ut til at det aller viktigste tiltaket framover kommer til å bli produksjon og bruk av hydrogen – som ikke lenger skal lages av naturgass (som i dag), men av kostbar og varierende sol- og vindkraft. EU planlegger i realiteten en gigantisk videreutbygging av sol- og vindkraft (og hva gjør Norge?). Det er her Røkke ser mulighetene.

Skal noe slikt kunne skje, må de statlige subsidier og støttetiltak trolig flerdobles. Det samme må strømprisen til europeiske forbrukere, også til de norske. Røkke lukter subsidier og dyrere kraft til husholdninger og industri, men i Norge burde han kunne stoppes av det opprøret som er i ferd med å bre seg.


Les flere artikler av Odd Handegård her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.