Corona har kostet mer enn tre oljefond – ungdommen må betale

6
Matutdeling under koronakrisa i Cape Town. Foto: Shutterstock

Coronaviruset har gitt verden 36.000 milliarder kroner i tapt konsum og tatt 147 millioner arbeidsplasser, viser en ny studie. I Norge er det de unge som må ta regningen, mener professor. Dette skriver nettavisa E24, som fortsetter:

I en fersk studie har et internasjonalt forskerteam ved Universitetet i Sydney kartlagt de globale sosioøkonomiske effektene av coronapandemien. Studien er den første av sitt slag.

Her er de viktigste funnene:

– 36.000 milliarder kroner i konsumtap. Det tilsvarer 3,5 oljefond eller hele Tysklands årlige BNP.

– 147 millioner tapte arbeidsplasser, tilsvarende 4,2 prosent av den globale arbeidsstyrken eller hele Russlands befolkning.

– 19.500 milliarder kroner i tapt inntekt, tilsvarende omtrent to oljefond eller hele Italias årlige BNP.

– 2,5 gigatonn eller 4,6 prosent reduksjon i klimagassutslipp. Det største fallet i moderne tid.

Asia, Europa og USA er regionene som er rammet hardest av viruset, og transport og turisme er sektorene som lider mest. Studien viser også store, indirekte effekter som påvirker hele verdensøkonomien.

Kommentar:

I likhet med professor Øivind Anti Nilsen, som kommenterer tallene for E24, mener vi at de virker rimelige. De er i samsvar med tidligere studier, og dessverre må vi si at det er ikke slutt med dette, fordi den ødelagte samfunnsøkonomien vil vare ved og få ringvirkninger mange år framover. Massearbeidsløsheten vil bite seg fast og hele sektorer vil enten være ødelagt eller skadet for lang tid.

Det er også slik at stengninga av samfunnet vil føre til at hungersnøden dobles i verden. Antallet mennesker som opplever hungersnød vil gå fra 130 millioner til 265 millioner, mener FNs matvarefond. Dermed er det nokså åpenbart at mange flere kommer til å dø av koronatiltakene enn av selve viruset. Som dagarbeidere i Bengalen sier: «Det er mulig vi overlever korona, men vi overlever ikke sulten.»

Les: 12.000 mennesker kan dø av ‘sultviruset’ hver dag

Vi er også enige med Nilsen i at det vil bli de unge som får denne regninga. Det er deres jobbmuligheter og framtidsutsikter som er smadret. Men vi er ikke enige i hans øvrige analyse der han anbefaler koronaskatt og setter sin lit til det internasjonale samarbeidet. Det er mer tydelig enn noen gang at det kapitalistiske systemet ikke kan flikkes på eller repareres, det må avskaffes.

Det Nilsen heller ikke sier er at noen har tjent grovt på denne krisa. For det første har de rikeste finanskapitalistene økt sine formuer mer enn noensinne i løpet av de ukene koronakrisa har vart. For det andre er det, akkurat som i 2009 finanskapitalen som har tatt løvens andel av de såkalte redningspakkene på tusenvis av milliarder dollar.

Les: Noen er blitt veldig mye rikere under koronakrisa

Hvis vi ser våren og forsommeren 2020 fra et klasseperspektiv, har koronakrisa vært en gigantisk verdioverføring fra de fattigste og mellomsjiktene i samfunnet til de 0,01 prosent rikeste. Denne overføringa av verdier er flere ganger større enn det som skjedde under finanskrisa. Fra milliardærenes synspunkt har dette vært ei fantastisk innbringende krise.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det var da voldsomt til dommedags-syn.
  Hva som blir fasiten har vi ingen anelse om, ennå. De klarer jo ikke å bli enige om døds-statistikken en gang.
  Så kan vi jo trøste oss med at det uanseet blir verst for Kina.

 2. Avatar for ABC ABC says:

  Det er mange pessimister i MSM. Litt uvanlig da det reduserer konsumet. Sedelpressen er jo løsningen var gang så hvorfor stresse…

  Historikere finner ikke verre økonomisk krise: – Må trolig tilbake til Napoleonskrigene

 3. På Filippinene har skolene vært stengt i flere måneder, og klasserom-undervisning er utsatt mange steder offisielt til 24 August. De skal også begynne med online undervisning i August, for å unngå “face to face tuition”, noe som stenger mange barn ute fra familier som ikke har pc med Internett-tilgang, og det er mange på Filippinene. De mister reelt et skoleår. Og skolemåltidet er ofte det eneste måltidet mange barn i Filippinene får hver dag.

  Hvordan skal Filippinene kunne betale tilbake sine lån til Verdenbanken og IMF? Koronalånet på 1.25 Milliarder dollar kommer på toppen av andre lån. En stor økning i gjeldsbyrden til utviklingsland er et resultat av den konstruerte krisen, og gir WB og IMF politisk makt over landene. Den store økningen i gjeldsbyrden for fattige land under korona sementerer maktposisjonen for storkapitalen.

  Og det vil fortsette for dem, blir det tvungen massevaksinering av milliarder av mennesker, vil Big Pharma få profitt på mange hundre milliarder dollar på vaksinene. Får for eksempel fem prosent av en milliard mennesker bivirkninger, vil 50 millioner måtte ha medisiner for resten av livet, noe som vil gi Big Pharma ytterligere flere hundre milliarder i profitt hvert år.

  Big Pharma er ikke en transparent industri, patentrettigheter og konkurranseregler gjør at det er vanskelig å få vite hvor mye det koster å fremstille et medikament. Men de forlanger at publikum skal stole på dem når det gjelder vaksiner. Noe det er ingen grunn til, svineinfluensa vaksinen kan være et godt eksempel blant flere.

 4. At det koster for kapitalistene at vekstøkonomien får seg en bråstopp, er det ingen tvil om. At kapitalistene vil forsøke å lesse kostnadene for dette over på arbeiderklassen, er det heller ingen tvil om. Men det er heller ingen tvil om at kapitalistene ville ønska å frata arbeiderklassen de godene de nå vil bruke Covid-19-kostnadene som begrunnelse for, uansett, og at kuttforslagene som vil komme derfor ikke egentlig har noe med Covid-19-tiltakene å gjøre. Det som er oppsiktsvekkende, er at en selverklært kommunist støtter opp om kapitalistenes retorikk på denne måten, ved å framstille det som om det skulle være noen slags naturnødvendighet at kapitalistene skal få dekke tapene sine på arbeiderklassens bekostning. En ekte kommunist ville konkludert med at kommunistenes oppgave i en slik situasjon er å sørge at kapitalistenes tap forblir kapitalistenes tap, og at kapitalistenes konkurs ikke er vårt problem, men et argument for at samfunnet kan ta over den byrden kapitalistene i dag bærer, gjennom å overta eierskapet deres, kompensasjonsfritt.

 5. Dette er en feilslutning. Det er ikke slik at den nedgangen vi ser i den kapitalistiske økonomien hadde blitt unngått om det ikke var iverksatt noen nedstengningstiltak. Det er fordi Steigan og andre konspirasjonsteoretikere er fullstendig på villspor når det gjelder virusets direkte helseeffekter. Helt uten at myndighetene hadde iverksatt sosial distanseringstiltak, ville folk begynne å holde seg hjemme, i begrunna frykt, ettersom venner, familie og arbeidskolleger begynte å falle i fra, i langvarig sykdom, og for noen, død. Uten smittebegrensende tiltak, med en løpsk epidemi, ville helsevesenet blitt totalt overbelasta, og mange ville dødd av andre sykdommer, fordi de, med rette, ville vært livredde for å oppsøke helsevesenet på grunn av smittefrykt, og mange som trengte behandling ville ikke fått det, fordi alle ressurser ville vært brukt på Covid-19. Svært mange helsearbeidere ville til enhver tid vært slått ut, i sykdom, og mange ville dødd. Så nei, det er ikke tiltakene mot Covid-19 som koster liv, det er selve sykdommen, men effektive nedstengingstiltak har også redda mange liv, som gjentatt tidligere. Alle spådommer om økte selvmord, har blant annet vært gjort til skamme. Realiteten er en signifikant nedgang. Redusert luftforursensing har også redda titusenvis av liv rundt om i verden.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere