Corona har kostet mer enn tre oljefond – ungdommen må betale

0
Matutdeling under koronakrisa i Cape Town. Foto: Shutterstock

Coronaviruset har gitt verden 36.000 milliarder kroner i tapt konsum og tatt 147 millioner arbeidsplasser, viser en ny studie. I Norge er det de unge som må ta regningen, mener professor. Dette skriver nettavisa E24, som fortsetter:

I en fersk studie har et internasjonalt forskerteam ved Universitetet i Sydney kartlagt de globale sosioøkonomiske effektene av coronapandemien. Studien er den første av sitt slag.

Her er de viktigste funnene:

– 36.000 milliarder kroner i konsumtap. Det tilsvarer 3,5 oljefond eller hele Tysklands årlige BNP.

– 147 millioner tapte arbeidsplasser, tilsvarende 4,2 prosent av den globale arbeidsstyrken eller hele Russlands befolkning.

– 19.500 milliarder kroner i tapt inntekt, tilsvarende omtrent to oljefond eller hele Italias årlige BNP.

– 2,5 gigatonn eller 4,6 prosent reduksjon i klimagassutslipp. Det største fallet i moderne tid.

Asia, Europa og USA er regionene som er rammet hardest av viruset, og transport og turisme er sektorene som lider mest. Studien viser også store, indirekte effekter som påvirker hele verdensøkonomien.

Kommentar:

I likhet med professor Øivind Anti Nilsen, som kommenterer tallene for E24, mener vi at de virker rimelige. De er i samsvar med tidligere studier, og dessverre må vi si at det er ikke slutt med dette, fordi den ødelagte samfunnsøkonomien vil vare ved og få ringvirkninger mange år framover. Massearbeidsløsheten vil bite seg fast og hele sektorer vil enten være ødelagt eller skadet for lang tid.

Det er også slik at stengninga av samfunnet vil føre til at hungersnøden dobles i verden. Antallet mennesker som opplever hungersnød vil gå fra 130 millioner til 265 millioner, mener FNs matvarefond. Dermed er det nokså åpenbart at mange flere kommer til å dø av koronatiltakene enn av selve viruset. Som dagarbeidere i Bengalen sier: «Det er mulig vi overlever korona, men vi overlever ikke sulten.»

Les: 12.000 mennesker kan dø av ‘sultviruset’ hver dag

Vi er også enige med Nilsen i at det vil bli de unge som får denne regninga. Det er deres jobbmuligheter og framtidsutsikter som er smadret. Men vi er ikke enige i hans øvrige analyse der han anbefaler koronaskatt og setter sin lit til det internasjonale samarbeidet. Det er mer tydelig enn noen gang at det kapitalistiske systemet ikke kan flikkes på eller repareres, det må avskaffes.

Det Nilsen heller ikke sier er at noen har tjent grovt på denne krisa. For det første har de rikeste finanskapitalistene økt sine formuer mer enn noensinne i løpet av de ukene koronakrisa har vart. For det andre er det, akkurat som i 2009 finanskapitalen som har tatt løvens andel av de såkalte redningspakkene på tusenvis av milliarder dollar.

Les: Noen er blitt veldig mye rikere under koronakrisa

Hvis vi ser våren og forsommeren 2020 fra et klasseperspektiv, har koronakrisa vært en gigantisk verdioverføring fra de fattigste og mellomsjiktene i samfunnet til de 0,01 prosent rikeste. Denne overføringa av verdier er flere ganger større enn det som skjedde under finanskrisa. Fra milliardærenes synspunkt har dette vært ei fantastisk innbringende krise.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelHovedmotsigelsen – rase eller klasse?
Neste artikkelFull skjæring i EU – ingen enighet om koronapakke