Hvem kan stoppe Nicolai Tangen?

6
Illustrasjon: T. Vestaas
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Nicolai Tangen representerer den søkkrike internasjonale finanseliten. I Norge er han den viktigste markedføreren for bruk av skatteparadis og andre spekulative finansielle virkemidler.

Tangen flytter gradvis fram sine posisjoner i det norske samfunnet gjennom kalkulerte manipulasjoner. Han har blant annet fått Norges Bank til å anerkjenne bruk av verdens verste skatteparadis Cayman Island som har spesialisert seg på investeringer fra hedgefond (gribbefond).

Som sjef for Oljefondet innleder han et paradigmeskifte i norsk politikk: Aksepten av den rovgriske kapitalismen som ikke lar seg stoppe av noen grenser, verken nasjonale eller moralske.

Tjener penger på koronaen

Under Tangens ledelse utnytter AKO Capitals hedgefond pandemien til å tjene penger på shorte aksjer. Dette kommer fram i innkallinga til et videomøte 28. april med Tangens høyre hånd i AKO Capital, Torkjell Eide.

I innkallinga står det:

«Verdens aksjemarkeder har vært gjennom noen krevende uker. Det samme har AKO L/O. Fondet har falt omlag tilsvarende som MSCI World, mens AKO L/S – som har anledning til å låne aksjer (shorte) – har gjennom koronakrisen gitt god nedsidebeskyttelse.»

MSCI World en indeks som registerer aksjeutviklinga globalt. AKO L/O (long – only) er aksjefond, AKO L/S (long/short) er hedgefond som også shorter aksjer, det vil si spekulerer i aksjer på fallende kurs og bidrar til å forsterke den akutte økonomiske krisa.

Arrangøren er finansrådgiverne i Gabler AS som over lang tid har samarbeidet nært med Tangen. Det er for øvrig Gabler som tar over forvaltningen og investeringene av Tangen formue mens han er oljefondsjef i en såkalt «blind trust».

Tangen velger investeringsstrategi og kan få innsyn i porteføljen

Tangen forsetter å si at han kutter alle bånd til Ako. Dette er ikke sant. I et oppslag i Dagens Næringsliv 6/6 kommer det fram at det er Tangen i tida fram til tiltredelse legger føringer for investeringsstrategien til Gabler i den såkalte blinde trusten.

DN skriver:

«Når Nicolai Tangen blir sjef for Oljefondet, kan han ikke selv forvalte sine private fondsmidler siden «samlede eierinteresser og investeringer utgjør i utgangspunktet en interessekonflikt», skriver Norges Bank i ansettelsesavtalen.

Løsningen er å sette opp det som internasjonalt kalles en «blind trust», der den som eier pengene ikke skal ha påvirkning og innsyn i hvordan midlene forvaltes. Men spørsmålet er hvor «blind» den skisserte ordningen til Tangen er.

Tangen har rundt fire milliarder kroner plassert i Ako-fond. Disse private fondsmidlene skal forvaltes av finansrådgiver Gabler og advokat Haakon Blaauw, som ikke skal ha kontakt med Tangen, men passe på at forvaltningen skjer i henhold til investeringsmandatet Tangen selv har ført i pennen.

Nøyaktig hvilke føringer som ligger i investeringsmandatet vet vi først når avtalen foreligger, men Tangen svarte slik da DN spurte om dette på pressekonferansen i forrige uke:

– Den avtalen vil bli offentliggjort. Det vil blant annet inneholde føringer om andelen long/short og long only, som er de type ting jeg vanligvis investerer i, som skal ligge i forskjellige intervaller. Det skal være kvalitetsselskaper. De skal ikke kunne investere i marihuanaplantasjer og den type ting. Og det vil være i samsvar med Norges Banks ekskluderingsliste, sa han.»

DN skriver videre at hvis Tangen i investeringsmandatet spesifiserer at det skal være en viss fordeling mellom de ulike fondskategoriene, innebærer det at det er Tangen som bestemmer hva Gabler skal gjøre.  Og DN viser til at selv om Tangen ikke får innsyn i den løpende investeringen, så vil dette avdekkes i Tangens selvangivelse. –  – Det er et hull i muren ved at Tangen kan sjekke skattemeldingen årlig, sier Johannes Brinkmann, professor emeritus i næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BI til DN.

Å hjelpe «vanskeligstilte piger i India» gir livet mening

Den framsynte kapitalisten i dag driver merkevarebygging av sin egen person og opptrer som en velgjører gjennom veldedige stiftelser («foundationes»).  Merkevaren i dette tilfellet heter «Nicolai Tangen»: en jovial og hyggelig sørlending med bløde konsonanter, som liker å gå på ski og spise pizza og misliker at kona maser på han at han må kaste søppla. Men først og fremst er han et godt mennsket som har funnet en mening i livet og stifta «AKO foundation» I et intervju med Dagens Næringsliv 29/5 sier han:

«– Vi har bygget opp et fondsselskap som produserer fortjeneste som går til veldedige formål. Det synes jeg er helt fantastisk. Det er kjempeviktig for meg. Jeg tenker på hva Ako Foundation gjør for vanskeligstilte kvinner i India og Afrika både gjennom Strømmestiftelsen og institusjoner som vi støtter. Det er jo det som gir livet mening, sier Tangen.»

I et debattprogram  med Fredrik Solvang sa Tangen at han ville hjelpe «vanskeligstilte piger fra India». Og det virker nesten som han oppriktig mener det, og ikke innser det meningsløse i at han samtidig forsvarer skatteparadis som salter ned enorme summer som kunne ha utrydda fattigdommen globalt mange ganger.

Tangen har utnytta  sine sterke finansielle muskler kombinert med dyktig nettverksbygging til å få kontroll over deler av kunstfeltet og økonomien. Han har et kraftfelt rundt seg, og hans tilhengere uttrykker seg på samme måte som Tangen. Ett av mange eksempler: Sentralbanksjef Øystein Olsen etterplaprer de samme ordene om skatteparadis som Tangen har sagt og skrevet i fire år.

Det er uhyggelig å se hvor langt Tangen har kommet, til tross for kraftig kritikk fra Norges Banks representantskap, lederskribenter, politikere, jurister og ikke minst – fra folk flest. Men er siste ordet sagt? Det blir jo færre og færre som tror han kan representere norske interesser.

Står det så dårlig til med demokratiet i dette landet at det er umulig å få stoppa denne mannen?

Denne artikkelen ble første gang publisert i Argument Agder.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. demokratiet i dette landet
  Var det ment ironisk? Sannheten er vel heller at så lenge folk fremdeles fortsetter å tro på den løgnen som blir kalt for «demokrati» vil det aldri skje noe.

 2. Avatar for Kefb Kefb says:

  En sak er Tangen egne midler som forvaltes av fondet. Her er han jo i grunn en kunde hos seg selv.

  Men vel så viktig er vel hans aksjer i selve forvaltningsselskap som forvalter klientenes innskudd?
  Her synes jeg det er interessant at han måtte gå med på å redusere sine 76%? ned til 43%…hvorfor det?
  Hva i all værden skal det tjene til, annet enn en kvantifiserbar justering ned. Han skal altså eie nesten halvparten av et selskap som skal håve inn penger fra forvaltningen av fondskundene? Både 1-2% av kapital, men viktigere, 10-20% incentivfee av resultat.

  Banalt, og ofte er det greit å holde det enkelt; når Tangstad og co i oljefondet vurderer å kjøpe aksje x… noen dager før traderne får beskjed om å starte allokeringen, vil jo herr Tangstad allerede vite det. Hans nestkommanderende i Ako capital virker å være nokså nære folkene i Gabler… man behøver jo kun en liten bit info, så kan Ako capital begynne å handle litt i samme aksje. Eller i indeksen aksjen er vektet mot - den vil også flyttes når oljefondet begynner å kjøpe -…

  Når Tangen er ferdig med å fjærne oljefondet (min helt ukvalifisert og konspiratorisk påstand) fra eierne - oss - så kan han heve gigautbytte fra sinec43% i ako capital, benytte opsjonen han helt sikkert har, til å kjøpe de han kvittet seg med nå. I tillegg har han selvfølgelig fått øket sin private kapital.

  Hvorfor får han eie en konkurrent til oljefondet. AKP capital skulle vært lagt ned. Så fikk han og teamet starte opp igjen, når han er ferdig i fondet.

  Alternativt kunne jo aksjedelen av fondet (hele 70%) brukt ako capital som ekstern forvalter, så hadde myndighetene og Tangen sluppet å blamere seg selv samt fondets renommé i finanssektoren. Med størrelsen fondet forvalter i aksjer kunne de forhandlet ned betalingen signifikante

  Vil eller bare benytte anledningen til å takke for en utmerket nettavis.

 3. 3%-regelen betydde i praksis at hvert år går penger fra statsbudsjettet til oljefondet. Helt ufattelig. Norge kan ikke bruke av oljefondet uten å bryte 3%-regelen.
  Vi trodde at 3%-regelen betydde at vi bare kunne bruke 3% av oljefondet, ikke at 0% av oljefondet allerede var > 3% av oljefondet. Men det er sånn systemet er.
  I realiteten, vi sparer og sparer. Så forteller Solberg at “vi må begynne å spare”

 4. Avatar for Kefb Kefb says:

  Forsmedelig. Jeg bruker å si - halvt på spøk-at fondet allerede er stjålet, vi har bare ikke forstått det enda.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det burde bygges noen gigantiske pyramider på Hardangervidda så framtidige generasjoner kan leve av fotturister. Og vi vil aldri bli glemt. Noe som syntes å være rett rundt hjørnet nå

 6. Tre helikopter på hver stein. Bare synd på fredelige molteplukkere .

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere