Holmås blander roller. – Trenger ikke være rakettforsker for å se det

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt: Heikki Holmås, Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67139758

Heikki Holmås har en lederrolle i Multiconsult, som skal gi uavhengig kunnskap om konsekvensene av vindkraftutbygging. Samtidig har han styreverv i Norwea, som har som mål å fremme norsk vindkraft. Rolleblandinga er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier, sier jusprofessor Markus Hoel Lie. Dette skriver NRK, som utdyper:

Heikki Holmås, som tidligere har vært stortingsrepresentant og utviklingsminister for SV, har på seg to hatter.

På den ene siden leder han vindkraftseksjonen i Multiconsult, som gir råd til NVE om naturkonsekvenser av vindkraftutbygging.

Men på den andre siden sitter han i styret i Norwea. En interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon, med flere store vindkraftselskaper på medlemslista.

Multiconsult påpeker på sin side at det ikke er vindkraftseksjonen som utreder naturkonsekvenser i forbindelse med vindkraftutbygging, men deres naturressursseksjoner.

På sin egen nettside opplyser Norwea at målet deres er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

– Interessemotsetningen som potensielt foreligger her er jo at Holmås på den ene siden jobber for å fremme vindkraft, og på den andre siden skal arbeidsgiveren hans utrede konsekvensene av vindkraft på en objektiv måte. Den interessemotsetningen er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier Hoel Lie.

Kommentar:

Norwea skriver på sine nettsider at de er en interesse- og bransjeorganisasjon for de selskapene som ikke minst driver med vindenergi:

Målet er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

Og ser man på medlemslista deres, er det ingen tvil om hvilke interesser de representerer. Der finner vi Agder energi AS, BlackRock (!), Eolus Vind, General Electric, Norsk Vind, Tromsø Vind AS, Trønder Energi Kraft AS (vindkraftutbygger på Frøya, Fosen og så videre) og mange flere. Dette er vindkraftbaronenes og naturødeleggernes fellesorganisasjon. Og der sitter Heikki Holmås i styret sammen med folk fra Equinor, Zephyr, Statkraft, Trønder Energi og Eolus Vind.

Skjermdump fra sidene til vindkraftseksjonen i Multiconsult.

Samtidig er Holmås altså sjef for Vindkraftseksjonen ved Multiconsults kontor i Oslo. I prinsippet skal de gi uavhengige vurderinger av konsekvensene av vindkraftutbygging. Men de er jo ikke så uavhengige at det gjør noe. De skryter på nettsidene sine av hvor djupt de er involvert i vindkraftutbyggina, så dobbeltrollen gjelder jo for flere enn Holmås.

I artikkelen Arvesynden forfølger SV i energipolitikken skriver Odd Handegård om hvor aktiv Heikki Holmås var for å øke norske strømpriser, slik at vindkraftindustrien skulle bli lønnsom:

Holmås mente også at den norske kraftprisen burde settes kraftig opp for at vindkrafta skulle bli lønnsom. I en meningsutveksling med daværende statsråd Tord Lien (Frp), spurte han rett og slett:

«Har Tord Lien noen plan for å sørge for at prisen på strøm i Norge kan økes i tiden framover, sånn at vi får flere (vindkraft)investeringer»?

Det hadde for så vidt Tord Lien, men det er en annen sak.

Så hvor Heikki Holmås står er det ingen tvil om, men han fortsetter å ha på seg to hatter. Og Rolleblandinga er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, for igjen å sitere jusprofessor


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBlir summen av mye småtteri ganske mye – til sammen?
Neste artikkelUngdommen sitt nei til vindkraftverk på Haramsøya