Holmås blander roller. – Trenger ikke være rakettforsker for å se det

19
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt: Heikki Holmås, Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67139758

Heikki Holmås har en lederrolle i Multiconsult, som skal gi uavhengig kunnskap om konsekvensene av vindkraftutbygging. Samtidig har han styreverv i Norwea, som har som mål å fremme norsk vindkraft. Rolleblandinga er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier, sier jusprofessor Markus Hoel Lie. Dette skriver NRK, som utdyper:

Heikki Holmås, som tidligere har vært stortingsrepresentant og utviklingsminister for SV, har på seg to hatter.

På den ene siden leder han vindkraftseksjonen i Multiconsult, som gir råd til NVE om naturkonsekvenser av vindkraftutbygging.

Men på den andre siden sitter han i styret i Norwea. En interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon, med flere store vindkraftselskaper på medlemslista.

Multiconsult påpeker på sin side at det ikke er vindkraftseksjonen som utreder naturkonsekvenser i forbindelse med vindkraftutbygging, men deres naturressursseksjoner.

På sin egen nettside opplyser Norwea at målet deres er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

– Interessemotsetningen som potensielt foreligger her er jo at Holmås på den ene siden jobber for å fremme vindkraft, og på den andre siden skal arbeidsgiveren hans utrede konsekvensene av vindkraft på en objektiv måte. Den interessemotsetningen er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier Hoel Lie.

Kommentar:

Norwea skriver på sine nettsider at de er en interesse- og bransjeorganisasjon for de selskapene som ikke minst driver med vindenergi:

Målet er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

Og ser man på medlemslista deres, er det ingen tvil om hvilke interesser de representerer. Der finner vi Agder energi AS, BlackRock (!), Eolus Vind, General Electric, Norsk Vind, Tromsø Vind AS, Trønder Energi Kraft AS (vindkraftutbygger på Frøya, Fosen og så videre) og mange flere. Dette er vindkraftbaronenes og naturødeleggernes fellesorganisasjon. Og der sitter Heikki Holmås i styret sammen med folk fra Equinor, Zephyr, Statkraft, Trønder Energi og Eolus Vind.

Skjermdump fra sidene til vindkraftseksjonen i Multiconsult.

Samtidig er Holmås altså sjef for Vindkraftseksjonen ved Multiconsults kontor i Oslo. I prinsippet skal de gi uavhengige vurderinger av konsekvensene av vindkraftutbygging. Men de er jo ikke så uavhengige at det gjør noe. De skryter på nettsidene sine av hvor djupt de er involvert i vindkraftutbyggina, så dobbeltrollen gjelder jo for flere enn Holmås.

I artikkelen Arvesynden forfølger SV i energipolitikken skriver Odd Handegård om hvor aktiv Heikki Holmås var for å øke norske strømpriser, slik at vindkraftindustrien skulle bli lønnsom:

Holmås mente også at den norske kraftprisen burde settes kraftig opp for at vindkrafta skulle bli lønnsom. I en meningsutveksling med daværende statsråd Tord Lien (Frp), spurte han rett og slett:

«Har Tord Lien noen plan for å sørge for at prisen på strøm i Norge kan økes i tiden framover, sånn at vi får flere (vindkraft)investeringer»?

Det hadde for så vidt Tord Lien, men det er en annen sak.

Så hvor Heikki Holmås står er det ingen tvil om, men han fortsetter å ha på seg to hatter. Og Rolleblandinga er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, for igjen å sitere jusprofessor


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. En kraftig forhøyet strømpris vil ramme husholdninger med lav inntekt sterkt. Det vil si at de som klarer seg i dag men ikke har store marginer, vil bli fattige med en slik strømprispolitikk. En slik politikk kommer kapitalinteressene bak vindkraftutbyggingen til gode.

  Et slikt forslag kommer altså fra en tidligere stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Det har gått en tid siden Hanna Kvanmo ledet SV, hun var de lavere samfunnsklassers stemme, og hadde nok aldri gått med på det. Det var lenge siden at SV stod for klassepolitikk, nå er det for det meste identitetspolitikk.

  Når Holmås har styreverv i Norwea, representerer han også BlackRock som har eierinteresser i selskaper i Norwea. BlackRocks CEO Larry Fink er sterkt engasjert i privatisering av sosiale rettigheter, det vil si at sosiale rettigheter gjøres om til tjenester det skal betales for, som skole, helse og at statspensjoner gjøres om til privat pensjonssparing. Som at lavere samfunnsklasser vil ha råd til det.

  Så er ikke Holmås sosialist lenger, for vil en sosialist med integritet representere BlackRock? Det ser ut som at når politikere på den såkalte venstreside avslutter sin politiske karriere, går de over til åpenlyst å tjene global storkapital som vil implementere neo-liberal markedsøkonomi i alle land, det er det mange eksempler på.

 2. Han har ikke sagt at han ikke er sosialist lenger, men ved å representere utbyggernes interesser i vindkraftindustrien, og global storkapital som BlackRock er den fremste representanten for, og som er blant eierne i selskaper Norwea organiserer, bør han få spørsmål om det.

 3. Dette gjelder dessverre hele venstresiden idag. I hvert fall de som er i stortinget

 4. Kjenner at jeg ikke hisser meg synderlig opp over Holmås penge og karrieremaskin.
  helt fra SV gikk inn for å bombe Jugoslavia på slutten av 1990-tallet,så har jo alle partitopper i SV jaget lukrative internasjonale jobber i innen globalisering og næringsliv.
  Det er EU og Bombevenstre det her dreier seg om.
  Når Magnus Marsdal i flere artikler ivrer for en sammenslåing mellom SV og Rødt,mener han ikke at det nye partiet skal være et arbeiderklassens kampparti,men at Rødt skal kvitte seg med sin siste marxist og bli tilhenger av EUs new Green deal.
  Som Holmås-saken viser: det ligger enorme muligheter til berikelse i denne linja.

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  H. Holmås var utviklingsminister i halvanna år i 2012/13. Hugsar han gliste stolt på forsidene saman med expresident Clinton fordi han delte ut nokre hundre millionar til korrupsjonsfondet. Billy tok turen til Norge for å hente pengane, og seinare har avgåtte Clintonfond-tilsette rapportert at han brukte pengane som si eiga lommebok. På den tida trudde vel Stoltenberg at Hillary skulle bli president og at investeringa var smart?

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Såvidt jeg husker kom han med Lolitaexpressen. SV var hell bent på å vanke med “de store”. Erik Solheim kunne ikke få smisket nok med Soros når han var på besøk. Det er noen artige bilder og artikler fra den tiden. Det var nok en enkel beslutning for dissse “sosialistene” å bombe Libya. Solheim har værtfall levd i sus og dus etterpå

 7. Var det noen som sa: ‘politikerforakt’??? . . . . :face_vomiting:

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ser nå at de inntar offerrollen. Først ut var energisleskskapene som følte seg utsatt for terror og ukvemsord, så SV som mente PST måtte komme på banen og nå sist olje og energiministeren som nesten begynte å gråte pga ufine demonstranter. “For første gang følte jeg ubehag”?? Ja ja. Det var muligens på tide med tanke på hvilket ubehag lokalbefolkningen skal leve med i uoversiktlig framtid

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere