Blir summen av mye småtteri ganske mye – til sammen?

0
Global energy consumption increased by 2.9% in 2018. Growth was the strongest since 2010 and almost double the 10 -year average. BP Statistical Review of World Energy

Av Odd Handegård.

Blir det noen reduksjon av klimagassutslippene i verden om Norge produserer 40-50 TWh vindkraft ekstra – når skadevirkningene på norsk natur og økonomi samtidig blir så ufattelige? De fleste av oss benekter – med rette – at våre promiller har betydning for energibruken, bl.a. også fordi det viser seg at ny, fornybar energi vanligvis ikke erstatter fossil energi, men kommer i tillegg.

Dessverre overbeviser ikke disse krystallklare tallene norske politikere. Det finnes faktisk også oppegående folk blant dem som riktignok innser at norsk energiproduksjon betyr svært lite i den store globale sammenhengen, men som likevel hevder at småtteriet i Norge sammen med tilsvarende småtteri ellers rundt om i verden, blir en ganske betydelig sum. Omkvedet er at klimaspørsmålet er en global dugnad, som også gjelder energibruk (og ikke bare at vi må spise mindre rødt kjøtt og sortere litt mer plast). Alle monner drar, og da hjelper selv de minste promiller med ny fornybar energi. – Stemmer dette?

Ser vi på utviklingen de siste 30 årene, finnes INGEN dokumentasjon for at den ubetydelige, og på figuren nedenfor knapt synlige økningen av fornybar global energi, har redusert bruken av fossil energi. Litt ny, fornybar energi er faktisk kombinert med en sterk økning i bruken av fossil energi. Og ser man på prognosene fram til 2050, blir utviklingen tilsvarende, også ut fra Ciceros prognoser.

Jeg er naturligvis klar over at politikere og forskere som argumenterer for nesten 10.000 nye vindmøller og 40-50 TWh norsk vindkraft, mener at klimadugnaden starter akkurat NÅ – det er fra nå av de effektive klimatiltakene skal settes inn. Det er nå vi skal starte prosessen med å fange og lagre klimagassutslipp (i Nordsjøen); det er nå vi skal starte prosessen med å bygge opp en industri for flytende havvind; det er nå vi skal begynne produksjonen av hydrogen; det er fra nå av alt mulig skal elektrifiseres. Men dessverre: Ingen av disse «klimatiltakene» er kommet skikkelig på dagsorden – enkelte har begynt å tenke litt, men uenighet, bl.a. i Stortinget, har vanskeliggjort nødvendige vedtak. Til og med nødvendig teknologi mangler – utsiktene for at «elektrifiseringen» av Norge skal kunne resultere i flere kostbare og mislykte «månelandinger», er overhengende.

Tilbake til «småtteriet». Det er ikke bare slik at det ikke vil vises når ei enkelt mus pisser i havet. Det er også slik at om alle mus på kloden hadde pisset i havet samtidig og koordinert, så ville resultatet vært usynlig. – Du ville ikke ha bestått mellomfagseksamen i matematikk om du hadde pugget energilikningen for fornybar energi, men du ville ha skutt en innertier om du innser dette: SMÅTTERI + SMÅTTERI = SMÅTTERI. Denne likningen er nesten like fundamental som Albert Einsteins masseenergilov: E=mc2.

Se også her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelNy anti-Kina organisasjon med norske politikere i styret
Neste artikkelHolmås blander roller. – Trenger ikke være rakettforsker for å se det