Arvesynden forfølger SV i energipolitikken

5
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt: Heikki Holmås, Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67139758
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

I januar forsøkte Solfrid Lerbrekk (SV) å få partiet på offensiven i energipolitikken med et spørsmål til den nye energiministeren, Tina Bru (H). Spørsmålet var fornuftig nok: «Hvor store investeringer i kraftnettet i form av nye linjer og oppgraderinger av eksisterende linjenett blir utløst av Fosen vindkraftverk? Hvordan finansieres investeringene som Fosen vindkraftverk utløser i kraftnettet? Og hvis utbyggeren ikke er pålagt å delta i finansieringene i kraftnettet, hva er i tilfelle begrunnelsen for det»? Hun stilte også et annet fornuftig spørsmål, nemlig om «hvor store nett-tap departementet antar vil oppstå som en konsekvens av utbyggingen av Fosen vindkraftverk».

Lerbrekk stilte altså spørsmål om hvilke politiske og økonomiske fordeler vindkraftutbyggere som Statkraft og andre utbyggere får i forhold til annen virksomhet, i tillegg til betydelige subsidier, avgiftsfritak, økning i strømpris som er påkrevd for at vindkraftprosjektene skal unngå å bli liggende som konkursrammede søppeldynger etter få år: Ville vindkraftselskapet på Fosen (Statkraft) måtte finansiere de kablene som skulle forbinde vindkraftanlegget med eksisterende kraftnett (eller underforstått: Skulle også kabelutgiftene på Fosen dekkes av Ola og Kari over nettleia?).

Svaret fra statsråden må ha blitt en skuffelse for Solfrid Lerbrekk. Statsråden viste bare til at SV og SVs energipolitiske talsperson (Heikki Holmås) hadde vært hyperaktiv i Stortinget da Statkraft i første omgang droppet utbyggingen på Fosen (prosjektet ble av Statkraft oppfattet som ulønnsomt). Holmås mente også at den norske kraftprisen burde settes kraftig opp for at vindkrafta skulle bli lønnsom. I en meningsutveksling med daværende statsråd Tord Lien (Frp), spurte han rett og slett:

«Har Tord Lien noen plan for å sørge for at prisen på strøm i Norge kan økes i tiden framover, sånn at vi får flere (vindkraft)investeringer»?

Det hadde for så vidt Tord Lien, men det er en annen sak.

Svaret fra Tina Bru bekreftet at kraftselskapet (Statnett) ikke kunne kreve «anleggsbidrag» fra Statkraft, og at Statnetts utgifter (2,7 milliarder) måtte dekkes av nettleien til norske strømkunder. Etter dette er forskriftene blitt noe endret, men det er uklart hvordan disse vil bli praktisert. Spørsmålet om nett-tap svarte ikke Tina Bru på. – NB! Hogne Hongset har forresten regnet litt på hva Fosen-utbyggingen vil koste oss. Før tallene for kabelkostnadene forelå (5.5 milliarder pluss kabelkostnader), kom han til et beløp på 1.000 kroner for hver av oss, og ca. 4.000 for en familie på fire.

Jeg føler meg ganske sikker på at reaksjonen på utbyggingshysteriet knyttet til vindkraft er like kvalmende nedover i SV-rekkene som i andre partier, men arvesynden fra Heikki Holmås har overlevd i partitoppen. Kari Kaski er spesielt ille, som nr. 2 kommer energipolitisk talsperson, Lars Haltbrekken, og når man i tillegg har en partileder som ikke er interessert i energipolitikk, men som tror han fronter en politikk for arbeiderklassen, uten å få det til, må det nesten gå galt.

Mye kunne naturligvis ha vært gjort om SV hadde klart å vedta et fornuftig energiprogram på neste landsmøte – det siste som er vedtatt er helt ubrukbart. Det ville også hjelpe med nye folk på stortingslistene i Oslo og Trøndelag, men i øyeblikket ser det ut til at arvesynden fra Heikki Holmås (og Bård Vegar Solhjell) har overlevd og bidrar til at SV vil bli er parti det kun er mulig å stemme på enkelte utvalgte steder i landet.

Her er Solfrid Lerbrekks spørsmål og Tina Brus svar i Stortinget.


Les mer om vindkraft på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  ?? …

 2. SV står for Sosialistisk Venstreparti, men Holmås sitt forslag er ikke særlig sosialt i den vanlige forståelsen av ordet. For hvis strømprisen settes opp kraftig for at vindkraften skal bli lønnsom, betyr det at det er utgiftene ved utbyggingen som blir spredd på husholdningene. Altså er det utgiftene som blir sosialisert, mens gevinsten tar storkapitalen bak vindkraftutbyggingen.

  En annen ting som Holmås skulle ha tenkt på, er at en kraftig økning i kraftprisen rammer de med lavest inntekt hardt, og vil gjøre mange fattige. Men nå må en vel tilbake til den tiden SV var ledet av Hanna Kvanmo at SV var opptatt av de lavere samfunnklassenes ve og vel. Nå er det identitets-politikk for urbane som opptar SV mest.

 3. For hvis strømprisen settes opp kraftig for at vindkraften skal bli lønnsom, betyr det at det er utgiftene ved utbyggingen som blir spredd på husholdningene. Altså er det utgiftene som blir sosialisert, mens gevinsten tar storkapitalen bak vindkraftutbyggingen.

  Som Jan Herdal viser til i sin siste artikkel på http://oljekrisa.no/Groent%20blodbad%20i%20Sverige.htm så er svensk vindkraft i store problemer fordi spotprisen på strøm er for lav i tillegg til at subsidiene ikke strekker til for å gjøre den lønnsom. Mange har fått med seg at vindkraft (og solkraft i noen land) er kannibaliserende: Den “eter” andre former for kraftproduksjon fordi prisene i spotmarkedet tvinges kraftig ned eller går sågar i minus i perioder med mye vind (eller sol). For Europas del kan dette bli katastrofalt i neste kalde vinter med høytrykk over kontinentet.

  Det nye nå er at vindkraften selv rammes av de lave prisene den er hovedansvarlig for. Selv gratis eller nesten ingen nettilknytningsavgift, elsertifikater, skattefritak osv. er tydeligvis ikke nok for å gjøre den lønnsom. Dermed eter den ikke bare andre, nå har den begynt med selvskading også. Likevel fortsetter man utbyggingen for fullt i Norden og er nå på hele 20000 MW installert effekt og økende med flere tusen MW årlig i flere år framover. Ett resultat ser vi for øyeblikket hvor vi har hatt rekordmye nedbør og tilsig de de norske og svenske kraftmagasinene fhv. kort tid før snøsmeltingen begynner og det må gjøres plass i magasinene for smeltevannet hvis man skal unngå risiko for flom. Prisene i de 3 sørlige norske elspotområdene har ligget på rundt 10 Euro/MWh (ca. 10 øre/KWh) som er svært lavt, og det selv de siste dagene hvor det har vært mer normale vintertemperaturer.

  Slik går det når man liksom skal ha et markedsbasert system men hvor noen får spesiell behandling og man setter alle markedsprinsipper til side. Det er samme stoda som i elbilpolitikken forsåvidt.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Vindkraft var ikke basert på grådighetsprinsippet, men på politisk idealisme
  -Som gode kristne er vi selvfølgelig for vindkraft
  NRK debatt vil bli: Bør vi ta vare på jorden? NRK tar debatten

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Man får ikke delta om man ikke er globalist

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere