Arvesynden forfølger SV i energipolitikken

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt: Heikki Holmås, Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67139758

Av Odd Handegård.

I januar forsøkte Solfrid Lerbrekk (SV) å få partiet på offensiven i energipolitikken med et spørsmål til den nye energiministeren, Tina Bru (H). Spørsmålet var fornuftig nok: «Hvor store investeringer i kraftnettet i form av nye linjer og oppgraderinger av eksisterende linjenett blir utløst av Fosen vindkraftverk? Hvordan finansieres investeringene som Fosen vindkraftverk utløser i kraftnettet? Og hvis utbyggeren ikke er pålagt å delta i finansieringene i kraftnettet, hva er i tilfelle begrunnelsen for det»? Hun stilte også et annet fornuftig spørsmål, nemlig om «hvor store nett-tap departementet antar vil oppstå som en konsekvens av utbyggingen av Fosen vindkraftverk».

Lerbrekk stilte altså spørsmål om hvilke politiske og økonomiske fordeler vindkraftutbyggere som Statkraft og andre utbyggere får i forhold til annen virksomhet, i tillegg til betydelige subsidier, avgiftsfritak, økning i strømpris som er påkrevd for at vindkraftprosjektene skal unngå å bli liggende som konkursrammede søppeldynger etter få år: Ville vindkraftselskapet på Fosen (Statkraft) måtte finansiere de kablene som skulle forbinde vindkraftanlegget med eksisterende kraftnett (eller underforstått: Skulle også kabelutgiftene på Fosen dekkes av Ola og Kari over nettleia?).

Svaret fra statsråden må ha blitt en skuffelse for Solfrid Lerbrekk. Statsråden viste bare til at SV og SVs energipolitiske talsperson (Heikki Holmås) hadde vært hyperaktiv i Stortinget da Statkraft i første omgang droppet utbyggingen på Fosen (prosjektet ble av Statkraft oppfattet som ulønnsomt). Holmås mente også at den norske kraftprisen burde settes kraftig opp for at vindkrafta skulle bli lønnsom. I en meningsutveksling med daværende statsråd Tord Lien (Frp), spurte han rett og slett:

«Har Tord Lien noen plan for å sørge for at prisen på strøm i Norge kan økes i tiden framover, sånn at vi får flere (vindkraft)investeringer»?

Det hadde for så vidt Tord Lien, men det er en annen sak.

Svaret fra Tina Bru bekreftet at kraftselskapet (Statnett) ikke kunne kreve «anleggsbidrag» fra Statkraft, og at Statnetts utgifter (2,7 milliarder) måtte dekkes av nettleien til norske strømkunder. Etter dette er forskriftene blitt noe endret, men det er uklart hvordan disse vil bli praktisert. Spørsmålet om nett-tap svarte ikke Tina Bru på. – NB! Hogne Hongset har forresten regnet litt på hva Fosen-utbyggingen vil koste oss. Før tallene for kabelkostnadene forelå (5.5 milliarder pluss kabelkostnader), kom han til et beløp på 1.000 kroner for hver av oss, og ca. 4.000 for en familie på fire.

Jeg føler meg ganske sikker på at reaksjonen på utbyggingshysteriet knyttet til vindkraft er like kvalmende nedover i SV-rekkene som i andre partier, men arvesynden fra Heikki Holmås har overlevd i partitoppen. Kari Kaski er spesielt ille, som nr. 2 kommer energipolitisk talsperson, Lars Haltbrekken, og når man i tillegg har en partileder som ikke er interessert i energipolitikk, men som tror han fronter en politikk for arbeiderklassen, uten å få det til, må det nesten gå galt.

Mye kunne naturligvis ha vært gjort om SV hadde klart å vedta et fornuftig energiprogram på neste landsmøte – det siste som er vedtatt er helt ubrukbart. Det ville også hjelpe med nye folk på stortingslistene i Oslo og Trøndelag, men i øyeblikket ser det ut til at arvesynden fra Heikki Holmås (og Bård Vegar Solhjell) har overlevd og bidrar til at SV vil bli er parti det kun er mulig å stemme på enkelte utvalgte steder i landet.

Her er Solfrid Lerbrekks spørsmål og Tina Brus svar i Stortinget.


Les mer om vindkraft på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.