Domstolene venter et ras av koronakonkurser

1
Foto: Shutterstock

Landets domstoler regner med at koronautbruddet vil medføre flere tusen konkurser som må behandles. Dette skriver E24, som fortsetter:

I et brev til Stortinget advarer Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke om at det kan ventes en solid økning i antall konkurser i tiden som kommer som følge av koronaviruset. Han ber om ekstraordinære midler til å håndtere sakene, skriver Dagbladet.

– Basert på tall fra finanskrisen i 2008 har Domstoladministrasjonen beregnet at det vil komme 6.000 flere konkurssaker til domstolene som følge av de negative effektene av koronaviruset på norsk økonomi, skriver Urke og avdelingsdirektør Jann Ola Berger i brevet.

De regner med at økningene i antall saker vil begynne å komme sent på høsten i år og fortsette videre til neste år.

Enorme og langvarige skadevirkninger

Regjeringa Solbergs stenging av Norge har ført til at det har vært opp mot 400.000 arbeidsløse. Landet har ikke sett noe verre siden 1930-tallet, sier professor i økonomisk historie Ola Grytten.

I mai ble tallet på arbeidsløse noe redusert fordi en god el permitterte kom tilbake igjen på jobb, men fortsatt er det ved utgangen av mai over 355.000 arbeidsløse, og i det noe lengre perspaktivet vil alle konkursene føre til større langtidsledighet og andre økonomiske og sosiale skadevirkninger.

Erna Solberg har til nå sluppet unna kritikk for denne politikken, men det er godtgjort at hun ikke hadde støtte fra faginstansene og sjøl har hun sagt at hun til dels handlet i panikk eller frykt. Et oppgjør er nødt til å komme.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Konkurser er faktisk det kapitalismen baserer seg på. Problemet er at det begynner å bli alt for mange som er “Too Big, To Fail”. Hele greia er vridd, mot monopol-kapitalisme - som ikke er til å skille fra statskapitalisme.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere