For å bekjempe rasismen må man først innse at den finnes

38
Illustrasjon: Shutterstock

Rasisme er en alvorlig form for undertrykking, og den rammer svært mange mennesker. Et fellestrekk for ulike former for rasisme er «at personers identitet vurderes basert på fordommer knyttet til personens gruppetilhørighet» (Wikipedia).

Rasisme i de fleste kulturer

Rasismen finnes dessverre over hele verden, og det finnes knapt det samfunn som kan si seg fritt fra den. For å bekjempe rasismen, er første forutsetning at man erkjenner at den finnes.

Men hvor utbredt er rasismen og hvor står den sterkest? Dette er naturligvis svært vanskelig å måle eksakt. Men det er gjort noen internasjonale spørreundersøkelser der folk er blitt spurt om hvorvidt de sjøl opplever rasisme og i andre undersøkelser om hvordan de forholder seg til å ha andre etniske grupper som naboer, arbeidskolleger osv. En undersøkelse av den siste typen ble gjort av Washington Post. I en annen undersøkelse ble folk spurt mer direkte om hvordan de sjøl opplevde rasisme. Til sammen ble over 85.000 mennesker i 61 land spurt i perioden 2014–2015, og her er den rankinga de kom fram til av «verdens mest rasistiske land»:

#Country% Who don’t want neighbours of another race% of people who witnessed racist behaviour
1India43.664.3
2Lebanon36.364.4
3Bahrain31.185.7
4Libya54.033.5
5EgyptN/A39.7
6Philippines30.649.1
7Kuwait28.137.9
8Palestine44.032.0
9South Africa19.661.8
10South Korea29.636.5
11Malaysia31.334.4
12Nigeria21.042.5
13Iraq27.737.8
14Kyrgyzstan28.135.9
15Ecuador34.532.0
16Algeria19.841.0
17Pakistan14.548.8
18Yemen34.031.2
19Hong Kong18.840.4
20Russia17.038.5
21Thailand39.819.0
22Cyprus26.726.1
23Turkey33.819.1
24Morocco13.835.6
25Japan22.329.7

Det finnes også andre undersøkelser som gir liknende resultater, slik som denne.

Det er ikke overraskende at India med sitt kastesystem havner på topp. Det er heller ikke noen bombe at Libya havner så langt oppe. Gadaffi klarte til en viss grad å holde den arabiske rasismen mot svarte gjestearbeidere i sjakk, men da Norge & co bombet landet sønder og sammen gjennomførte arabiske terrorister de rene myrderiene mot svarte afrikanere og i dag holder de svarte afrikanere som slaver og selger dem på veritable slavemarkeder.

Seks år etter Norges krig: – Libya er blitt et slavemarked

Vi har også omtalt den svart-svart rasismen i Sør-Afrika, så at det landet finnes blant topp ti er ingen overraskelse.

Nylig har det vært alvorlige rasistiske overgrep mot kinesere i Zambia, slik som et tilfelle der tre kinesere ble drept på en svært grusom måte av svarte zambiere i Lusaka. På den andre sida blir kinesiske virksomheter i Zambia beskyldt for å ha en rasistisk praksis overfor svarte afrikanere. Og rasisme overfor afrikanere i Kina er kommet opp på diplomatisk nivå. Derfor er det overraskende, og antakelig misvisende at ikke Kina er med på denne lista.

Misvisende er det også når ikke Israel figurerer på lista. Israels rasisme mot palestinerne er velkjent. En undersøkelse i 2007 viste at 75% av jødene i Israel ikke ville bo i samme boligblokk som arabere. 55% mente at arabere bør segregeres fra jøder under underholdningsarrangementer. Og i 2010 viste en undersøkelse at 40% mente at araberne ikke burde ha stemmerett.

De nordiske landene er aller nederst på lista over utbredelsen av rasisme i verden. I den offentlige debatten i Norge er det ikke alltid man får det inntrykket.

Kapitalismen har profitert på rasismen, men rasismen er mye eldre

Det kan ikke herske tvil om at kapitalismen både har profitert på rasismen, historisk sett, og fortsatt gjør det. Det mest klassiske eksemplet er naturligvis slavehandelen fra Afrika til det amerikanske kontinentet, noe som har gjort at rasismen overfor svarte og den ekstra utbyttinga av dem er vevd inn i strukturen til kapitalismen i USA.

Britisk imperialisme brukte også rasismen systematisk for å bygge hegemoniet til britisk kapital, både i India og i Kina. Og både anti-japanske og anti-kinesiske holdninger er oppsummert i begreper som «den gule fare». Men rasismen er ikke unik for den anglo-amerikanske imperialismen. Den gjaldt også for det spanske, det franske, det portugisiske og det hollandske imperiet, og vi glemmer naturligvis ikke Tyskland. Og naturligvis gjaldt den for det arabiske imperiet. Det finnes en tendens til å glemme den helt sentrale rollen de arabiske rikene spilte i slavehandelen i Afrika. Det er nærliggende å tro at når man skal legge andre folkeslag under seg, vil det gå lettere hjem hos den egne befolkninga hvis de andre folkeslagene kan framstilles som mindreverdige, undermennesker og så videre.

Nykolonialismen er begrepet for epoken etter den formelle frigjøringa av koloniene da koloniøkonomien ble videreført i en tilslørt form. Det er påvist at imperialismen kunne hente ut ekstraprofitt gjennom å holde store deler av verden nede i underutvikling.

Men er rasismen systemnødvendig for kapitalismen?

Det at kapitalismen, slik vi kjenner den i dag har profitert på rasismen, er ikke det samme som at rasismen er systemnødvendig for kapitalismen. Vi ser i dag at for eksempel at fellesorganisasjonen for de 1000 rikeste selskapene i verden, World Economic Forum, gjør seg til talsmann for kampen mot rasismen. Siden de selskapene som er medlemmer av denne organisasjonen er noen av de selskapene som har tjent mest på menneskehandel, barnearbeid og rå utbytting av arbeidskraft i de tidligere koloniene, er det lett å avvise dette som hykleri.

Og det er opplagt mye hykleri i den organisasjonen, men det blir likevel for overflatisk å avvise dette fenomenet på den måten. Det er mer nærliggende å spørre seg om ikke de mest avanserte monopolkapitalistene i dag har innsett at de klarer seg fint uten rasismen, i hvert fall i den formen vi har kjent den til nå.

Det grunnleggende ved kapitalismen er utbytting av menneskelig arbeid, kapitalakkumulasjon. Det grunnleggende ved kapitalismen er at en klasse av kapitaleiere tilegner seg merverdien fra lønnsarbeidernes arbeid. Eller som Marx så fengende formulerer det i bind 1 av Kapitalen (Karl Marx, Kapitalen, Bok 1, Del 4, Forlaget Oktober 1984/2005, side 39 og 42):

Konkurransen påtvinger hver enkelt kapitalist den iboende loven for kapitalistisk produksjon som en tvangslov. Konkurransen tvinger ham til stadig å øke sin kapital for å bevare den, og han kan bare øke den gjennom progressiv akkumulasjon … Akkumulasjon er erobring av den samfunnsmessige rikdoms verden. Den øker ikke bare massen av utbyttet menneskemateriale, den utvider samtidig kapitalistens direkte og indirekte herredømme … Akkumulér, akkumulér! Det er Moses og profetene! …Akkumulasjon for akkumulasjonens skyld, produksjon for produksjonens skyld.

Man kunne være fristet til å omskrive det kristne misjonsbudet og nyformulere det for dagens multinasjonale korporasjoner:

Gå ut og gjør alle folkeslag til mine lønnsslaver.

Derfor bør vi ikke være forbauset over at de fremste finanskapitalistene i verden nå erklærer seg som anti-rasister.

Finanskapitalen mot rasismen?

Dagens finanskapital har ikke bruk for rasismen. De foretrekker å utbytte og plyndre oss alle, uavhengig av rase, kjønn, legning og etnisitet. Derimot har de veldig god bruk for en misforstått «antirasisme», det vil si ei forestilling om at hovedmotsetninga i dagens samfunn går mellom rasister og antirasister.

Deres mareritt er at folk skal samle seg på tvers av alle disse «identitene» til en felles klassekamp mot dem, de 0,001% som kontrollerer det meste i verden. De er jo så få, så hvis det overveldende flertallet klarte å samle seg i en klassekamp mot dem, så ville deres tid være over.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Alt som behøves er å se på historie for å rette opp glippen det tydeligvis er å mene at de nordiske land er mindre rasistiske enn andre land. Minner om behandlingen av Samene opp gjennom tidene og da US statene ble grundet var Nordmenn ivrigst til å drepe urfolket.
  Ser man på dagens situasjon er alt man trenger å se på Norges iver til å bombe land etter land vi ikke har noen grunn til å være i. Det er jo ikke akkurat Europeiske land Norge angriper. Ikke siden Jugoslavias dager, da vi var med på en ulovlig krig for å ødelegge landet slik vi nå er med på å ødelegge land i Midtøsten og Afrika. La oss heller ikke Sør Amerikanske nasjoner Norge er ivrig å ødelegge, slik som Venezuela.
  Neida, nesten ingen rasisme å spore i de nordiske land siden de nordiske land er så flinke til å bruke fagre ord som menneskerett og demokratiske verdier som skjold for å skjule sannheten.

 2. Dette spørsmålet impliserer en altfor grunn analyse av hva rasisme er. Rasisme er ikke bare, eller først og fremst, en ideologi, basert på forlengst falsifiserte forestillinger om at det eksisterer biologiske raser blant mennesker, som har ulike kvaliteter og ulik menneskelig verdi. Kapitalismen er ikke et system som i hovedsak skaper helt nye sosiale skiller. Tvert imot, først og fremst innebærer det en ny måte for å systematisk forsterke allerede eksisterende sosiale skiller. Det var ikke slik at den jordeiende adelen ble erstatta i England av en helt ny kapitalistklasse, hvor adelen sank ned i bondestanden og kapitalistene vokste fram fra småborgerskap i byene. Tvert imot var det slik at adelen og fra før rike kjøpmenn gradvis har smelta sammen som klasser til å bli den nye kapitalistiske overklassen. Noe tilsig fra andre samfunnslag har det vært, men den generelle sosiale mobiliteten har ikke vært vesentlig større enn under det tidligere føydale systemet. Det nye elementet er først og fremst hvordan kapitalismen har etablert et økonomisk hierarki innad i land, men også mellom land og verdensdeler, som i hovedsak følger hudfargeskillene som ble etablert gjennom den eksplisitt rasistiske ideologien som legitimerte den primitive tidlig-kapitalistiske superutbyttinga som la det finansielle og politiske grunnlaget for den moderne kapitalismens gjennombrudd.

  Dette innebærer at når kapitalistisk ulikhet jevnes ut, blir også at rasistiske ulikheter jevnet ut. Men tilsvarende, når noen forsøker å være antirasist uten å støtte generell sosial utjevning, skraper de bare i overflata og gjør i praksis ingenting for å bedre levekårene for de som fortsatt lever i elendighet, som resultat av kapitalismens rasistiske historie og sosiale essens.

 3. Minner om når Obama vant valget og nobelprisen(for sin hudfarge), han som slapp langt flere bomber enn Bush. Men dette viser jo nettopp poenget : At identitetspolitkken brukes av overklassen som den nye “splitt og hersk”-teknikken istedenfor rasisme

 4. Avatar for Mari Mari says:

  Det var ikke Pål jeg siktet til. Alt han gjør er å rapportere og det gjør han svært bra. NRK etc. kan lære av ham. De jeg siktet til er de som tydeligvis prøver å skjule rasismen i Norge.
  Dessverre må jeg vente 13 timer før jeg har lov å dele ut likes siden jeg har brukt opp min kvote igjen ellers ville du fått en fra meg for den nydelige kommentaren din som er full av innsikt i hvilke syke tilstander vi lever i :+1:

 5. Avatar for Mari Mari says:

  Helt ok. Skjer meg hele tiden selv for, du verden hvor mange det finnes som prøver rakke ned på Steigan og hans fantastiske team og så kommer jeg nå og da over folk som faktisk prøver å si noe godt og jeg flyr i flint fordi jeg reagerer for raskt. Trøtthet er som regel forklaring for meg pluss ekte respekt.

 6. Avatar for Mari Mari says:

  Som jeg hele tiden sier. Folk må innse at de virkelige Nazistene vant krigen og fortsetter sine morderiske tendenser verre enn noensinne. :+1:

 7. Mye av det hun sier er for “shock value” for pressen slik at partiet hennes skal få PR. Samme taktikk som Carl I. Hagen brukte på 80-90-tallet. Ikke fall for det.

  En annen ting: Hvis man skal diskutere med noen som er innvandringskritisk så er det virkelig ikke lurt å ty til rasisme-anklagelser. Det er rett og slett kontraproduktivt .For det andre: Det er ikke fremmedfiendtlig å være kritisk til måten en innvandringspolitikk blir ført på. Selv mener jeg at siden Norge er et lite land må vi ta hensyn til dets demografiske og økonomiske virkeligheter. For flyktningkriser løses ikke bare ved mottak alene, men å forebygge kriger og bekjempe imperialisme noe “venstresiden” har en beleilig tendens til å glemme. For invandringspolitikk som massemigrasjon kan også misbrukes som et våpen, en hybridkrig slik Erdogan i Tyrkia forsøker å gjøre mot Hellas.

  Ta også denne artikklene fra world economic forum som omhandler flyktningkrisa noen år tilbake:

  Lest mellom linjene finner man at dette handler ikke så mye om solidaritet men om å investere i billig arbeidskraft

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

30 flere kommentarer

Deltakere