Fra håndvask til hjernevask

0
Erna Solberg da hun stengte Norge 12. mars 2020. Skjermdump.

Stoltenberg: – Vi kunne kanskje klart å få kontroll over smitten uten å stenge ned så kraftig.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier i dag at det faglige grunnlaget for å stenge skoler og barnehager ikke var godt nok. Hun advarer mot en ny nedstengning – selv om smittetallene skulle øke. Dette skriver NRK og fortsetter.

Klokken 9 i lokalene til Helsedirektoratet på Storo i Oslo 12. mars startet et av flere møter som samme ettermiddag endte med at Norge stengte ned.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa statsminister Erna Solberg.

Camilla Stoltenberg, direktøren i folkehelseinstituttet, var en sentral aktør den dagen.
I et intervju med NRK sier hun dette om det faglige grunnlaget for å stenge blant annet skoler og barnehager.

–Nei, det faglige grunnlaget var ikke godt nok.

12. mars, samme dag regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser».

Fra intervju med Camilla Stoltenberg i Dagsrevyen 21. mai 2020.

Men Tall fra FHI viser i ettertid at smittetallet var på kraftig vei ned, før Norge stengte ned. Det går fram av FHIs risikorapport fra 5. mai. Her står det:

«Det kan se ut som om det effektive reproduksjonstallet allerede var sunket til rundt 1,1 da de mest omfattende tiltakene ble iverksatt 12. mars, og at det da ikke skulle mye til å presse det ned under 1,0».

Stengninga av Norge har hatt enorme økonomiske og sosiale skadevirkninger. Bare stenginga av skoler og barnehager, som FHI advarte mot, har kostet 12 milliarder kroner.

– Stengingen har trolig hatt liten effekt på å stoppe smittespredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Kritikken av stenginga av Norge var hovedsak i Dagsrevyen 21. mai 2020.

Hundretusener arbeidsløse

Ved utgangen av april 2020 var det registrert 400.000 arbeidsløse i Norge. Det er en arbeidsløshet vi ikke har sett maken til siden depresjonen på 1930-tallet. Fra februar til slutten av mars økte arbeidsløsheten fra 5,5 prosent til 17,7 prosent. 19. mai var tallet sunket litt, men det var fortsatt 372.500 arbeidsløse ifølge NAV.

Det finnes ennå ikke tall på hvor mange konkurser og permanente nedleggelser nedstenginga har ført til og hva den samlede prislappen på regjeringa Solbergs stenging av Norge vil bli, men det ligger i størrelsesorden flere hundre milliarder.

– Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene

De enorme økonomiske konsekvensene av regjeringas politikk er likevel bare en side av saka. Denne politikken har også hatt og vil få store psyko-sosiale virkninger som vil vare i lang tid framover. Sannsynligvis vil dette koste menneskeliv. Og det vil helt sikkert føre til traumer og psykiske skader.

En studie gjort ved Universitetet i Oslo viser at angst- og depresjonssymptomer hos voksne er nærmere tredoblet under koronatiltakene. Samtidig mottar Kirkens SOS dobbelt så mange samtaler som omhandler selvmord enn før tiltakene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

– I likhet ved tidligere større pandemier, ser vi en klar økning i angst- og depresjonssymptomer, forteller førsteforfatter Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har ledet studien, som er blant verdens første og største studier av hvordan tiltak under pandemier henger sammen med psykisk helse.

Den er basert på en representativ undersøkelse av 10.084 voksne. Forskerne så på de tre første ukene med smitteverntiltak under covid-19.

Hovedfunnet er at forskerne ser en to- til tredobling av angst- og depresjonssymptomer i den voksne befolkningen i Norge i den perioden.

Vi vet ennå ikke hva frykten og angsten vil gjøre med barn og ungdom. Aftenposten skriver at mange barn tar helserådene så bokstavelig at de vasker hendene til blods.

Mange spørsmål – ingen svar

Hvis det nå viser seg at det ikke var faglig grunnlag for å gjennomføre en så voldsom stenging som det Erna Solberg og hennes regjering ga ordre om, reiser det seg en hel serie alvorlige spørsmål som det foreløpig ikke er gitt noen svar på:

Vi har tidligere bedt statsministerens kontor om svar på følgende spørsmål:

  • Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak?
  • Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen?
  • Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt?

Vi har ikke fått noe svar, ja ikke en gang kvittering på at spørsmålene er mottatt. Men det hjelper ikke å ikke svare. Spørsmålene vil bli stilt igjen og igjen, og særlig nå som FHI sier at de strenge tiltakene antakelig ikke var nødvendige og at de anbefalte å ikke ta dem i bruk.

Men det er jo ikke bare regjeringa som har påført landet kostnader på hundrevis av milliarder. Den har hatt full ryggdekning fra opposisjonen. Hele politikerkasten i Norge har stilt seg bak nedstengninga av Norge og suspenderinga av grunnlovsfestede rettigheter.

Statsministeren svarer ikke, men vi kan hjelpe henne litt på vei

Hvor var opposisjonen? Hadde de virkelig ingen innvendinger mot de mest drastiske tiltakene som er foretatt i Norge i fredstid?

Det har aldri noen gang skjedd i Norge eller noe annet land at man har møtt en epidemi med å stenge samfunnet. Da må vi få vite hvem som fant på denne politikken. Hvor kom den fra? Hvem fikk regjeringa til å gå imot de faglige rådene den fikk før 12. mars?

Hvor har mediene vært?

Men liknende spørsmål må stilles til norske journalister og medier. De har jo vært fullstendig «stalinistiske» i sin oppslutning om regjeringas stenging av Norge. De har ikke stilt ett kritisk spørsmål, det vi har sett, og enhver opposisjon mot denne politikken er blitt forsøkt mistenkeliggjort. Til norske redaksjoner og journalister må det være lov å spørre: Hvor har dere vært? Hvorfor har dere ikke gjort jobben deres?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel– Når demokratiet møter frykten
Neste artikkelHvorfor trener USA med atombombefly over Norge og Sverige?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).