– Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene

0
Hva gjør koronafrykten med samfunnet? Shutterstock

En studie gjort ved Universitetet i Oslo viser at angst- og depresjonssymptomer hos voksne er nærmere tredoblet under koronatiltakene. Samtidig mottar Kirkens SOS dobbelt så mange samtaler som omhandler selvmord enn før tiltakene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

– I likhet ved tidligere større pandemier, ser vi en klar økning i angst- og depresjonssymptomer, forteller førsteforfatter Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har ledet studien, som er blant verdens første og største studier av hvordan tiltak under pandemier henger sammen med psykisk helse.

Den er basert på en representativ undersøkelse av 10.084 voksne. Forskerne så på de tre første ukene med smitteverntiltak under covid-19.

Hovedfunnet er at forskerne ser en to- til tredobling av angst- og depresjonssymptomer i den voksne befolkningen i Norge i den perioden.

Frykt og konsekvenser av frykt

Det kan ikke herske tvil om at både myndigheter og medier har skapt frykt i store deler av befolkninga under koronakrisa. Det er først på lengre sikt vi vil få se hva slags konsekvenser dette vil få. Det henger også sammen med om, og eventuelt hvor fort samfunnet normaliseres igjen. Noen ønsker at koronatiltakene med isolering og «sosial distansering» skal bli den nye normen. I så fall kan vi vente et også angst og depresjon vil forsterkes tilsvarende. Slike virkninger kan derimot reduseres hvis samfunnet mer eller mindre normaliseres og kommer i gang igjen så fort som mulig.

Vi vet ennå ikke hva frykten og angsten vil gjøre med barn og ungdom. Aftenposten skriver at mange barn tar helserådene så bokstavelig at de vasker hendene til blods.

Pandemien til nå

Det er for tidlig å gjøre opp status for Covid-19 pandemien, men det må vel være lov å si at de mest apokalyptiske spådommene er gjort til skamme. Sjukdommen er i høyeste grad alvorlig nok for dem den rammer. Men per 18. mai 2020 står de offisielle dødstallene på ca. 316.000. Det er 0,004% av verdens befolkning. Blant dem er det også usikkerhet om hvor mange som faktisk er døde av viruset eller om de er døde med viruset. Til sammenlikning er det 9 millioner mennesker som dør av sult hvert år.

Derimot vet vi at de økonomiske og sosiale virkningene av nedstenginga av samfunnene er dramatiske med nærmere 40 millioner arbeidsløse i USA, og turisme, restaurantbransje og andre sektorer av økonomien i fritt fall over hele Europa. FN frykter at antallet mennesker som vil komme på kanten av sultedøden på grunn av den økonomiske nedgangen vil øke med 130 millioner.

Når man skal gjøre en sluttstatus for denne vinteren og våren uten sidestykke i historien, kommer man ikke unna å gjøre ei oppsummering ikke bare av dødstall og smitteverntiltak, men også hva tiltakene sjøl har gjort med økonomien, arbeidslivet, samfunnet og den psykososiale helsa.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelProtester og sammenstøt med politiet i Tirana da Albanias nasjonalteater ble revet
Neste artikkelBig Pharma er klare for å håve inn milliarder på koronaviruset