– Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene

11
Hva gjør koronafrykten med samfunnet? Shutterstock

En studie gjort ved Universitetet i Oslo viser at angst- og depresjonssymptomer hos voksne er nærmere tredoblet under koronatiltakene. Samtidig mottar Kirkens SOS dobbelt så mange samtaler som omhandler selvmord enn før tiltakene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

– I likhet ved tidligere større pandemier, ser vi en klar økning i angst- og depresjonssymptomer, forteller førsteforfatter Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har ledet studien, som er blant verdens første og største studier av hvordan tiltak under pandemier henger sammen med psykisk helse.

Den er basert på en representativ undersøkelse av 10.084 voksne. Forskerne så på de tre første ukene med smitteverntiltak under covid-19.

Hovedfunnet er at forskerne ser en to- til tredobling av angst- og depresjonssymptomer i den voksne befolkningen i Norge i den perioden.

Frykt og konsekvenser av frykt

Det kan ikke herske tvil om at både myndigheter og medier har skapt frykt i store deler av befolkninga under koronakrisa. Det er først på lengre sikt vi vil få se hva slags konsekvenser dette vil få. Det henger også sammen med om, og eventuelt hvor fort samfunnet normaliseres igjen. Noen ønsker at koronatiltakene med isolering og «sosial distansering» skal bli den nye normen. I så fall kan vi vente et også angst og depresjon vil forsterkes tilsvarende. Slike virkninger kan derimot reduseres hvis samfunnet mer eller mindre normaliseres og kommer i gang igjen så fort som mulig.

Vi vet ennå ikke hva frykten og angsten vil gjøre med barn og ungdom. Aftenposten skriver at mange barn tar helserådene så bokstavelig at de vasker hendene til blods.

Pandemien til nå

Det er for tidlig å gjøre opp status for Covid-19 pandemien, men det må vel være lov å si at de mest apokalyptiske spådommene er gjort til skamme. Sjukdommen er i høyeste grad alvorlig nok for dem den rammer. Men per 18. mai 2020 står de offisielle dødstallene på ca. 316.000. Det er 0,004% av verdens befolkning. Blant dem er det også usikkerhet om hvor mange som faktisk er døde av viruset eller om de er døde med viruset. Til sammenlikning er det 9 millioner mennesker som dør av sult hvert år.

Derimot vet vi at de økonomiske og sosiale virkningene av nedstenginga av samfunnene er dramatiske med nærmere 40 millioner arbeidsløse i USA, og turisme, restaurantbransje og andre sektorer av økonomien i fritt fall over hele Europa. FN frykter at antallet mennesker som vil komme på kanten av sultedøden på grunn av den økonomiske nedgangen vil øke med 130 millioner.

Når man skal gjøre en sluttstatus for denne vinteren og våren uten sidestykke i historien, kommer man ikke unna å gjøre ei oppsummering ikke bare av dødstall og smitteverntiltak, men også hva tiltakene sjøl har gjort med økonomien, arbeidslivet, samfunnet og den psykososiale helsa.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg bare viser til en annen overskrift her på bruket -i dag- ’
  “big farma er klare til å håve inn”
  Blås opp ei side, deflater en annen?
  Det kan jo være at de har fått tid til å tenke. I dag vil det gjøre en hver deprimert.'At det er TILTAKENE som skulle være årsaken, må du nesten inn på Blindern med.

 2. Da snakker de om dem som står med en fot i graven, og som trenger daglig hjelp for klare seg.
  De som dør av sult kan ofte være barn med livet foran seg. Sånn sett er ikke “9 mill” sammenlignbar med “316.000”. Det blir som å sammenligne 316.000 peanøtter (316 kg peanøtter) med 9 mill bananer (1.000 tonn bananer). Forskjellen er 1 : 3.000?

  Lockdown er en skandale, en enda større skandale enn norske eldrehjem

 3. Nei, men 9 millioner er sammenlignbart med 1,2 millioner, som er antallet barn som kommer til å dø av lockdown om fattige gjør som de rike, stikker hodet i sanden og stenger ned samfunnet: https://outline.com/EjU3jR

  I England er det dobbelt så mange som dør på grunn av lockdown enn det er som dør på grunn av coronavirus: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931

 4. Sverige hadde sin topp i antall døde pr. dag helt tilbake til 15. april. Ingen skriver om det! Det kan godt være at de får en ny topp neste vinterhalvår, men de er mye bedre stilt enn land med streng lock-down. Bare 4,6% av de døde i Sverige er under 60 år, og de har som regel helseproblemer.
  Så er du under 60 år og får korona så har du 0,005-0,020% sjanse for å dø (dødsraten fra mange rapporter ligger på 0,1-0,4% som en influensa). Det er nesten like farlig å kjøre bil. Er du frisk så er det ganske usannsynlig om du er under 60, men også over. Å skremme barn med dette viruset og friske folk er umoralsk. Mange ganger flere vil dø som følge av tiltakene og vaksinene som kommer som også har dødsrater. Ingen korona virus har vaksiner så langt og går du til legen med lungebetennelse og det er virus så er det bare til å gå hjem. Det har vi alltid hørt. Og nå skal vi vente på vaksine…

 5. Avatar for INK INK says:

  Fra dagens VG. Betyr ikke dette at Covid-19-epidemien i Sverige ikke er stort verre enn influensaen i 1993? Og dessuten har vel folketallet i Sverige økt en del siden begynnelsen av 90-tallet også?

  "Sverige: Dødeligste måned siden 1993

  April 2020 er måneden med flest registrerte dødsfall i Sverige på 27 år, melder det svenske statistikkbyrået SCB ifølge Aftonbladet.

  10.458 dødsfall er registrert i Sverige i løpet av måneden som var.

  – Vi må tilbake til desember 1993 for å finne flere døde i løpet av en måned. Da døde 11.057 personer. Totalt døde 97.008 personer i 1993, noe som var det høyeste antallet siden 1918 da spanskesyken herjet som verst, sier forsker Tomas Johansson ved SCB i en pressemelding.

  De høye dødstallene i desember 1993 og januar 2000 skyldtes kraftige influensaepidemier, skriver NTB.

  I løpet av uke 16-19 har alle fylker i Sverige utenom Västerbotten registrert overdødelighet.

  Stockholm hadde høyest dødstall uke 15 med 777 dødsfall. Siden da har antallet dødsfall minket i Stockholm, og i uke 19 var tallet 414."

  https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5ec26c806eb6bf001166df47

 6. Det verste er som sagt over for sverige. De står bedre stilt enn fleste land nå fremover siden så mange er blitt utsatte for viruset. Det er verre med land som har hatt lite smitt. De vil garantert måtte slite med dette lenge. Dødsraten for viruset er av mange estimert til mellom 0.1-0.4%, slik som en hard influensa som mange har opplevd mange av, og mange typer corona. Fordelen med covid-19 er at den ikke er farlig for unger i motsetning til influensa som har dødelighet for for barn.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  De testede er ansatte på Karolinska, og da spørs det om sykehusansatte er over eller underrepressentert i forhold til befolkningen forøvrig.

  Över 11 000 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset har under de senaste fyra veckorna lämnat svalgprov för viruspåvisning med PCR och blodprov för påvisning av antikroppar mot coronaviruset i blodet, ett tecken på att personen haft infektionen. När cirka 5 500 PCR prov och 3 200 antikroppsprover nu analyserats visar resultaten att:

  • 7 procent hade virus i svalget, påvisat med PCR.
  • 10 procent hade antikroppar i blodet
  • 2,4 procent hade både antikroppar och virus
  • Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som ej patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning. Våra data pekar då mot att cirka 15 procent har eller har haft SARS-CoV-2 coronavirusinfektion, säger Joakim Dillner , professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för covid-19-studien.

  Om Stockholm oppviser 15% også, og ca 2000 har dødd der så langt, så er ca 6000 i stockholm som må dø før man har en flokkimunitet der, om det krever 60% smittede.

  Om 10% har vært smittet, så blir det 12000 døde i Stockholm.

  Det er nok for lavt, da den siste analysen fra Stockholm tyder på minst 0.5% IFR.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere