Danmarks statsminister nekter å si hvem som anbefalte å stenge landet

12
Faksimile fra Jyllands-Posten

Det rår uklarhet i Danmark om hvem det var som egentlig anbefalte å stenge landet. Og statsminister Mette Fredriksen nekter å si hvem det var. Dette går fram av en artikkel i Jyllands-Posten. Den finnes bak en brannmur, men innholdet er omtalt i dansk TV2:

Nedlukningen af Danmark skete 11. marts, efter at Mette Frederiksen på et efterhånden ikonisk pressemøde havde konstateret, at situationen var så alvorlig, at «det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned».

Jyllands-Postens gennemgang af forløbet op til den skelsættende dato viser imidlertid, at Sundhedsstyrelsen var ganske påpasselig med netop den anbefaling. Blandt andet udgav den så sent som dagen forinden en rapport med en covid-19-risikovurdering, strategi og mulige tiltag i bekæmpelsen, og her var hverken nedlukning eller tvangsindgreb nævnt.

Dette kan enhver forsikre seg pm ved å lese rapporten fra Sundhedsstyrelsen (pdf). Tiltakene som anbefales står på side 11–12, og det lengste man går er tiltak som:

Nedbringe antallet af sociale kontakter

 • Opfordring til at benytte alternative transportformer i stedet for tætpakket metro, bus- ser og S-tog fx cykel
 • Undgå offentlig transport i myldretid
 • Henstillinger til at der i den offentlige færdsel sikres afstand eksempelvis i tog, bus mv
 • Opfordrer til hjemmearbejde hvis muligt, særligt ved symptomer på luftvejsinfektion i alle brancher. Sårbare medarbejdere med kroniske sygdomme kan tilbyde hjemme- arbejde eller orlov under epidemiens toppunkt.
 • Forlænge ferie og weekender
 • Opfordre til ændret mødekultur på arbejdspladser fx færre og afkortede møder med øget fysisk afstand mellem mødedeltagere, flere telefonmøder m.v.
 • Opfordre til undgå mange mennesker i supermarked eksempelvis gennem brug af nethandel

Ikke noe om å stenge samfunnet, så hvor kom den beslutningen fra? Dansk TV2 skriver om oppslaget i Jyllands-Posten:

Til avisen kalder flere eksperter det både «frækt» og «dybt kritisabelt», at Mette Frederiksen på den baggrund dækkede sig ind med «myndighedernes anbefaling», da hun traf beslutningen om at lukke landet ned. En beslutning, hun i øvrigt efterfølgende og således også i dag har kaldt både politisk og hendes egen.

Partiet Venstre beskylder statsministeren for å fare med løgn når hun har omtalt hva som skjedde i forbindelsen med vedtaket om å stenge landet:

Det her indikerer, at statsministeren har talt direkte usandt til danskerne, siger Sophie Løhde fra Venstre til Jyllands-Posten.

TV2 gjengir skissemessig hvordan dramaet om stengig utviklet seg i Danmark:

Forløbet omkring nedlukningen:

 • 28. februar skriver direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm en indstilling til regeringen, hvor han skriver, at tvangsindgreb kun kan ske i «konkrete situationer», hvor der er særlig stor risiko stor risiko for smittespredning.
 • 6. marts fraråder statsminister Mette Frederiksen arrangementer med over 1.000 deltagere, og borgerne opfordres til at holde afstand og undgå kys, kram og håndtryk.
 • 10. marts offentliggør Sundhedsstyrelsen et katalog af «hovedprioriteringer og «mulige tiltag» mod covid-19. Tvangsindgreb og nedlukninger nævnes ikke.
 • 11. marts varsler statsministeren på et pressemøde nye forbud og lukker store dele af Danmark ned.
 • 12. stemmer et enigt folketing en hastelov igennem, som flytter beføjelser fra Sundhedsstyrelsen og over til sundhedsministeren.

Professor Kjeld Møller Pedersen ved Syddansk Universitet sier i en kommentar:

Regeringen trak en klædedragt ned over sin politik og gav indtryk af, at det var den sundhedsfaglige rådgivning at lukke ned. Men det tangerer en usandhed.

Den engelske skalden ville ha oppsummert situasjonen med å slå fast at «There is something rotten in the state of Denmark.»

Men siden situasjonen er akkurat den samme i Norge, nemlig at regjeringa ikke vil si hvem som ga dem rådet om å stenge Norge, måtte han ha tatt med seg Norge i samme slengen. Og her er det verken politikere eller hovedstrømsmedier som stiller spørsmål om hva som skjedde eller hvem som anbefalte at Norge skulle stenges.

Les: Åpent brev til statsminister Erna Solberg: Hvem foreslo stenging av Norge?

Statsministeren svarer ikke, men vi kan hjelpe henne litt på vei


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hvorfor er det noe råttent med dette? Det har vist seg at Danmark og Norge hittil har holdt dødstallene veldig lavt sammenlignet med mange andre land. Om avgjørelsen er tatt av helsepersonell eller politikere er vel ikke så viktig. Jeg synes det har vært veldig bra at en uttad har snakket med en tunge og ikke vært splitta som i ekstremtilfellet USA.

  Hva som hadde skjedd om en ikke stengte ned så grundig bør vel være ganske klart. Avveiing mellom små dødstall og ødelagt økonomi får man etter hvert diskutere.

  Artikkelen virker litt konspiratorisk vinkla.

 2. Hva er det regjeringen skulle lyve om? Om det er Folkehelsa eller politikerne som tok den endelige avgjørelsen om lock down? Det er bare tull å snakke om konspirering her.

  Spørsmålet om lock down er verdt prisen er en helt annen diskusjon, som jeg er enig at en bør diskutere i ettertid.

 3. Hvordan forklarer du at Sundhetstyrelsen aldri formulerte den politikken regjeringen tredde ned over danskene på rekordtid? Utredelse fra Sundhetstyrelsen forelå 28. februar.

  Du tror antagelig fortsatt at Solberg kan lese tykke rapporter som dyslektiker

  -Jeg synes det har vært veldig bra at en uttad har snakket med en tunge

  Da har vi i alle fall en som liker NRK-propaganda med politisk korrekt budskap 6 timer i døgnet. Vi er lut lei. “Corona opprinnelsen” vi lærer av NRK er bare tull. “Behandling” på norske eldrehjem er dødshjelp til gamle. Det er ikke noe nytt.
  Propaganda er typisk “samme budskapet” hele tiden … med en overtone om at vitenskapen er entydig.

 4. Dette blir for dumt. Mener du at Sundhedsstyrelsen i Danmark og Folkehelseinstituttet har en hemmelig agenda som går ut på at de ønsker å stenge ned landene og at de tredde denne agendaen ned over politikerne. Jeg stemmer hverken socialdemokratisk i Danmark eller Høyre i Norge, men jeg mener at både Solberg og Mette Fredriksen er intelligente og oppegående politikere som ikke lar seg bruke. Politikerne både i Norge og Danmark har hatt utallige møter og diskusjoner med sine respektive helse/sundhedsorganer for å diskutere strategi. At FHI og regjeringa har vært meget samstemt i sine presseuttalelser viser bare at her har det vært mye diskusjoner og møter for å komme fram til en enhetlig strategi.

  Å trekke fram Solbergs dysleksi er bare latterlig i denne sammenheng.

 5. Solberg brukte formulering “derfor mener jeg at” mens hun opplagt leste opp et skript.

  Hvis ikke Mette Fredriksen kan komme med et svar på opprinnelsen til lockdown bør hun stilles foran en høringskomite.

  Det er ikke godt nok at Mette Fredriksen fronter Lockdown og tar det formelle ansvaret. Det er ikke formelle syndebukker vi trenger.

  Hvis ikke Mette Fredriksen kan gjøre rede for seg i en høring bør hun etterforskes likesom Trump.

 6. Avatar for Tellef Tellef says:

  Det er råttent når hele den vestlige sivilisasjonen tufter seg på å være fakta- og vitenskapsbasert, ironisk nok noe som knapt noe annet har vist bedre enn nettopp covid med regelrett sensur og nærmest heksebrenning av alt utenom den offisielle WHO-linja.

  Nå åpner alt og det hele er nærmest avblåst. Det var visst ikke så farlig allikevel. Akkurat som helsemyndighetene sa. Men av en eller annen grunn kjørte land etter land samme linja på samme tid på tross av vitenskap og faglige råd, og media lovet å gå i takt. Hvis ikke noen synes det er merkelig eller som her forsøke slå ned tvil, er det i virkeligheten det som er mistenksomt.

 7. Avatar for pcwh pcwh says:

  Dette er jo helt feil, FHI har gjentatte ganger sagt at de aldri har anbefalt eller vært enige i de hysteriske tiltakene regjeringen har gjort.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere