Britisk propagandakrig mot Syria kan ha vært i strid med britisk lov

2
Fra nettsidene til 77th Brigade

Britisk etterretning har spilt en nøkkelrolle i å skape det nettverket av såkalte «citizen journalists» – «borgerjournalister» – som har vært et viktig ledd for å mobilisere støtte til Storbritannias og Vestens krigføring mot Syria, slik vi tidligere har skrevet. Nå viser lekkede interne dokumenter fra Storbritannia at denne kampanjen kan ha vært i strid med britisk lov.

Det var avsa Middle East Eye som opprinnelig avslørte hvordan den britiske regjeringa etablerte et skjult nettverk av såkalte «borgerjournalister» over hele Syria i de første årene av krigen.

Les: Britisk etterretning skapte «borgerjournalister» i Syria som ledd i krigen

Den britiske kampanjen brukte alt fra sosiale medier til plakatkampanjer og til og med tegneseriehefter for barn til å påvirke opinionen i det som var en fordekt psykologisk krigføring styr av britisk etterretning. Britisk etterretning startet denne kampanjen i 2012 og trappet den voldsomt opp i årene som kom. Programmet fikk kodenavnet Operation Volute og det ble drevet energisk og entusiastisk fram av det britiske forsvarsdepartementet.

Nå avslører Middle East Eye at interne vurderinger i Storbritannia allerede i 2016 kritiserte dette programmet og mente at det kunne være i strid med britisk lov.

Fire av de fem programmene i Operation Volute ble satt bort til private britiske PR-selskaper og noen av dem ble drevet av tidligere offeiserer fra hæren og etterretningstjenestene. Disse selskapene etablerte kontorer i Istanbul og Amman og rekrutterte syrere til å gjøre mye av det daglige arbeidet. Et femte program ble etablert i USA.

Denne psykologiske krigen var dels myntet på å skape opinion for krigen i Storbritannia og Vesten forøvrig, men noe av den var også myntet på å påvirke USAs regjering til å gå mer aktivt inn i krigen.

En av disse PR-selskapene er Purpose Inc som etablerte den såkalte The Syria Campaign som driver PR-kampanjene for White Helmets.

White Helmets ble grunnlagt i Istanbul i 2013 av James Le Mesurier, en tidligere britisk offiser og leiesoldat for Olive Group (med tittel Vice President for Special Projects). Olive Group er nå fusjonert med Academi (tidligere Blackwater) og er blitt til Constellis Group.

Le Mesurier skal ha hatt militær spesialerfaring fra diverse NATO-operasjoner som Bosnia, Kosovo, Irak og Libanon. Og han hadde bakgrunn fra det britiske militærakademiet Sandhurst.

Les: Den «humanitære» krigføringa mot Syria og løgnene vi blir fortalt

Middle East Eye viser til interne notater fra Storbritannia som viser at det fantes dem i regjeringsapparatet som mente at «skattebetalernes penger ikke skulle brukes på denne måten». Men forsvarsdepartementet i Storbritannia var entusiastiske og drev på for å fortsette programmene.

Dette gir oss et lite innblikk i Storbritannias rolle som en helt sentral aktør i den psykologisk-politiske delen av kampanjen for krigen mot Syria. Vi har tidligere avslørt det britiske forsvarsdepartementets program Integrity Initiative og det såkalte Institute of Statecraft og hvordan de driver psykologisk krigføring.

Les om Integrity Initiative her.

Det er den britiske hærens 77. Brigade som har styrt disse kampanjene. De

bruker plattformer på sosiale medier som Twitter, Instagram og Facebook, samt podcaster, dataanalyse og publikumsundersøkelser for å utføre det lederen for det britiske militæret, General Nick Carter, beskriver som «informasjonskrigføring».

Carter sier at den 77. Brigade gir det britiske militæret «evnen til å konkurrere i krigen om fortellingene på det taktiske nivået»; å forme oppfatninger av konflikt. Noen soldater som har tjenestegjort med enheten, sier de har vært engasjert i operasjoner som er ment å endre oppførselen til bestemte målgrupper.

Den øverste lederen for Twitter med redaksjonelt ansvar for Midt-Østen er dessuten deltidsoffiser i den britiske hærens psykologiske krigføringsenhet, skrev Middle East Eye.

Den interne vurderinga til britene ga kampanjene knapt nok karakteren «bestått» i sin oppsummering. Men det må innrømmes at britisk etterretning og deres psykologiske krigere har vært dyktige. De har lykkes i å plante sine synsvinkler og sine vurderinger i alle ledende medier, og de har til og med i stor grad påvirket deler av «venstresida» til å være i det minste mjuke sympatisører med krigen mot Syria. At de har vært ofre for sykologisk krigføring fra en av de mest erfarne etterretningstjenestene i verden, har ikke falt dem inn.

Les: Psykologisk krigføring, falske narrativer og bedrag


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Loven er ikke for alle, det må da være klart som blekk.

 2. Den europeiske imperialismen,nå dominert av Tyskland og Frankrike,har laget et nytt prosjekt for Libya-innblanding som heter “Irini”.
  Da var det da slik i 2009 at tyske CDU ville ha de amerikanske atomvåpnene i Tyskland ut. Der har de skiftet mening og ønsker atomvåpen fra Trump velkommen. Dette har faktisk SPD-sosialdemokratene satt seg imot og heftig debatt har blusset opp i Tyskland om dette.
  Dette har satt Natos leder Jens Stoltenberg i panikk og han rykker ut i FAZ 10 mai med en lengre artikkel med overskriften: “Den nukleare delansvar( Teilhabe) beskytter freden og friheten.”
  Som normalt er det da Russland som ifølge Stoltenberg truer Danmark,Polen og Romania med kjernefysisk krig. Men Nato gleder seg stort over Tysklands ansvar i prosjektet med å dele atombombe- ansvaret.
  I tyve år har da Russland kjempet for at Europa skulle bli en nedrustningszone for langtgående raketter og atomvåpen.
  I de siste to-tre årene skryter USA/Nato av sin normalisering av atomraketter. Som Mark Esper uttalte 4 mai 2020: “modernizing Americas Nuclear capabilities remains the departments to priority”.
  Natos nye Nuclear-sharing tar sikte på å fylle opp alle grensestatene til Russland med atomraketter,også høyst sannsynlig med ATACMS-rakettene på 30 mils rekkevidde i Norge.
  Pasjonen i den norske “venstresida” går ut på å redde den internasjonale norske kapitalismen med havvind og grønn industri.
  I dag gjentar Magnus Marsdal akkurat det samme han har skrevet i to år og gjentatt av alle Rødt-ledere også (23 april 2020).
  Marsdal: “Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeider med storkapitalen.”(Aftenposten 11 mars)
  Jeg ser det da slik at Jens Stoltenberg med sine krigsforberedelser mot Russland og Marsdal-rødts pasjon for å redde kapitalismen,er en og samme politikk på ulike områder.
  Deres felles mareritt er at den nåværende krisa kan frambringe en systemendring av den atlantiske kapitalistiske verdensorden. Det er de globalistiske sosialdemokratenes besatte pasjon nå. Selv med atomvåpen skal denne verdensorden styrkes ved kriger mot Kina og Russland.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere