Hvor mye tåkelegging og taktikkeri må Espen Barth Eide og Ap-ledelsen drive før grasrota har fått nok?

0
Demonstrasjon utenfor Stortinget 9. mars 2020 mot NorthConnect. Skjermdump fra ABC tv

Idag 23. april 2020 behandler Stortinget tre forslag om å stanse utbygging av NorthConnect-kabelen fra Sima i Eidfjord til Skottland. Svenske Vattenfall og Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO står bak søknaden om å få bygge utenlandskabelen. «Så langt er har ikke Ap vært villige til å avvise søknaden fra NorthConnect,» skriver Eva Nordlund i Nationen.

Nordlund skriver videre:

Energi- og miljøkomiteens innstilling har med Aps Espen Barth Eide som saksordfører, endt opp som en henstilling til regjeringa om å sikre Statnett monopol på utenlandskabler. Men er ikke det allerede avtalt? Skrøt ikke Eide av å ha fått denne endringen i «medgift» da Ap sammen med regjeringa sikret flertall for å avgi suverenitet over deler av norsk energipolitikk til EUs energibyrå Acer? Hvorfor må komitéflertallet være med på en slik henstilling nå da? Og hvorfor omgå å si nei til NorthConnect?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bekreftet at en utbygging av NorthConnect-kabelen fører til høyere strømpriser i Norge. Vattenfall og de norske kraftselskapene får selvsagt økte inntekter – på bekostning av norsk industri og norske husholdninger.

Barth Eides uttalelser både under Acer- og NorthConnect-debatten tyder på at han tilhenger av utbyggingen av NorthConnect. Hva med Ap-leder Jonas Gahr Støre? Hvorfor er Ap-ledelsens linje i Acer- og NorthConnect-saken så tilslørende og uklar?

Nordlunds spørsmål er retoriske. Hun vet naturligvis bedre enn de fleste at tilsløring og uklarhet er en spesialitet som Ap, og ikke minst Jonas Gahr Støre og uklarhetens mester Espen Barth Eide har dyrket til imperfeksjon. De vet at det er opprør på grasrota i LO, og de prøver å helle olje på bølgene uten å forlate sitt egentlige standpunkt.

ABC Nyheter skriver om stemninga i LO:

«Vi, tillitsvalgte i ELKEM, ber Arbeiderpartiet stemme for forslaget om å nekte North Connect konsesjon i Stortinget 23.4.2020.», heter det i en uttalelse vedtatt fredag av Terje Andre Hanssen, konserntillitsvalgt i Elkem, Per Tronvoll, hovedtillitsvalgt Elkem Thamsham, Sverre Linga, hovedtillitsvalgt Elkem Bjølvefossen, Knut Sande, hovedtillitsvalgt Elkem Bremanger, Jan H. Karlsen, hovedtillitsvalgt Elkem Salten, Per R Aas, hovedtillitsvalgt Elkem Rana og Andre Didden, hovedtillitsvalgt Elkem Carbon.

«Tillitsvalgte i ELKEM ser med forbauselse på at saksordfører Espen Bart Eide fra AP sier at AP ikke vil støtte forslaget. Da støtter AP i praksis utsettelsen fra regjeringen til det er høstet erfaring med de to kabler som er under bygging. Halmstrået er at energiloven skal endres slik at Statnett får monopol på utenlandskabler», skriver de.

I sin tid fikk Espen Barth Eide et skussmål fra USAs ambassade i Oslo. De la vekt på at han er pro-USA og at han har vært nyttig for dem i mange saker. Men når det gjelder ham personlig skriver de:

«Men noen ledende amerikanske embetsmenn har følt at han har vært vanskelig å plassere i flere saker og med bekymring karakterisert Barth Eide som «røyskattaktig».»

Et lurt råd til fagbevegelsen er nok å være på vakt mot hva røyskatten vil finne på i neste omgang. Det er sleipe dyr. De finner alltid en åpning du ikke har tenkt på.

PS: Ambassaden bruker ordet «weasel», som riktignok betyr røyskatt, men som brukt slik nok egentlig bør oversettes med «sleip ål».


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.