USAs ambassade om Barth Eide: sleip som en rev, fremmer egne interesser, men nyttig for USA

27
Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Espen Barth Eide har kommet hjem fra stillingen som FNs spesialutsending til Kypros, som han kombinerer med jobben som administrerende direktør for milliardærklubben World Economic Forum i Geneve. Han er i Norge for å drive valgkamp for Arbeiderpartiet, et parti som ikke har funnet en eneste plass for en arbeider på oslolista si. Derimot er liste full av konsulenter og rådgivere. Og altså administrerende direktør Espen Barth Eide, mannen som fikk Norge med i krigen mot Syria. La oss dvele litt ved ham.

Skussmål fra USAs ambassade

WikiLeaks har offentliggjort et hemmelig telegram fra USAs ambassade til utenriksdepartementet i Washington der ambassaden gir sitt skussmål til Barth Eide. Telegrammet er fra juli 2008 og kan leses her. Hvis man lurer på hvilken type politiker Barth Eide er, bør man studere den kadervurderinga han får av sine amerikanske venner. I sammendraget heter det.

Forsvarsdepartementets statssekretær, Espen Barth Eide er en av de sterkeste politikerne i den nåværende norske regjeringa til tross for hans nestlederportefølje. Hans bånd til utenriksdepartementet, tenketanker, frivillige organisasjoner og FN så vel som hans innflytelsesrike nåværende stilling vil trolig resultere i enten en ministerstilling i en fremtidig Arbeiderpartiregjering eller en høytstående FN- eller EU-posisjon. Barth Eide er spesielt interessert i FNs fredsbevarende operasjoner og kan være interessert i en fremtidig FN-posisjon.

Han var altså allerede da en person USA la vekt på å følge. Og det framgår alt i overskriften opå telegrammet at man anså ham som «a coming star».

Pro-USA, men «litt vanskelig å plassere»

I sin vurdering av Barth Eide gir ambassaden et uttrykk for at han er nyttig for USA, men at man ikke er helt sikre på ham:

Hans forhold til ambassaden har Barth Eide vært vanskelig å karakterisere. Barth Eide er en dyktig og subtil politiker som i stor grad er pro-U.S. Men bør ikke klareres for å opprettholde amerikanske interesser på en pålitelig måte. I flere viktige saker har Barth Eide vært nyttig, for eksempel når det gjelder missilforsvaret (hvor han bidro til å forhindre et norsk vetorett til NATOs planer), salg av tomt til USAs regjering for bygging av en ny ambassadebygging (intervenerte for å løse delikate eiendomsproblemer for å sikre USAs kjøp av tomt til den nye ambassaden) og presset for norsk militær deltakelse i Afghanistan. i andre saker, for eksempel beslutningsprosessen for kjøp av nye jagerfly og den norske tilnærmingen til klaseammunisjon, han har drevet sitt eget spill.

Sleip som en rev, men nyttig rådgiver

USA-ambassaden anså Barth Eide som en politiker som både fremmer USAs interesser, men som de ikke er sikre på om de kan stole på, fordi han er «weasily», som best kan oversettes som: «sleip som en rev». Men samtidig får han ros for å ha informert ambassaden om hvordan den bør forholde seg til norske politikere ved flere anledninger.

Barth Eide har unngått de uberettigede negative kommentarene om Bush-administrasjon som andre norske regjeringsmedlemmer har kommet med. Barth Eide har også anstrengt seg for å understreke NATO som hjørnesteinen i den norske regjeringas sikkerhetspolitikk og betydningen av det norsk-amerikanske forholdet. Han har gitt ambassaden gode råd om hvordan man skal forholde seg til den norske regjeringa ved flere anledninger. Men noen ledende amerikanske embetsmenn har følt at han har vært vanskelig å plassere i flere saker med bekymring og karakterisert Barth Eide som «røyskattaktig». Ledende norske tjenestemenn, med sterke pro-amerikanske holdninger, har også fortalt ambassaden privat at Barth Eide ikke er å stole på når det gjelder å fremme USAs interesser. En nøkkeltest av Barth Eides holdninger vil være forsvarsdepartementets  anbefaling som jagerflykjøået, Joint Strike Fighter eller Saab Gripen.

Som kjent beviste Barth Eide sin lojalitet til USA i jagerflykjøpet, og dersom de fortsatt skulle ha hatt noen tvil, beviste han sin absolutte lojalitet da han sørget for at Norge ble en viktig støttespiller for den såkalte «Nasjonalkoalisjonen» i Syria og en aktivist for å få Norge inn i krigen mot Syria, også som deltaker i sanksjonene mot landet. Og han har vært kategorisk tilhenger av Norges deltakelse i krigen i Afghanistan, «så lenge NATO står der».

«Setter personlige interesser foran Norges strategiske interesser»

USA ambassade legger ikke skjul på at Barth Eide er en mann som støtter USAs interesser fordi det tjener hans personlige ambisjoner:

At Barth Eide er interessert i FNs fredsbevarende operasjoner er opplagt utfra hans CV og det ryktes at han var interessert i jobben som visegeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, en jobb som ble gitt til Alain le Roy. Selv om det er en spekulasjon, sier flere kilder i den norske regjeringa at det var muligheten for å få denne stillingen som lå bak hans press for utstasjonering av norske tropper til Haiti. Det som er faktum er at på tross av motstand fra lederen av det sikkerhetspolitiske utvalget og fra de militære, presset Barth Eide på for at Norge skulle sende en bataljon til Haiti som svar på en FN-forespørsel, og han ba til og med USA om å uttrykke ønske om en slik utstasjonering i et forsøk på å påvirke et motvillig byråkrati. Ifølge kilder i den norske regjeringa manipulerte Barth Eide statssekretær Raymond Johansen til å uttale at utenriksminister Støre støttet en slik utstasjonering, sjøl om Støre i virkeligheten ikke hadde tatt stilling. Kilder i forsvarsdepartementet ble sjokkert og forferdet over det de oppfattet som å sette sine egne personlige interesser foran Norges strategiske interesser.

Har bevist sin lojalitet til USA

Barth Eide har gang på gang vist USA at det ikke er noen grunn til å tvile på hans lojalitet. Da NATO bestemte seg for å utplassere Patriot-raketter på grensa til Syria uttalte forsvarminister Espen Barth Eide: – Vi er svært positive til det.

Ved hver runde med nye sanksjoner mot Syria har Barth Eide spilt tett på lag med USA. Han har spilt på lag med Isarel ved å gå hardt mot å bryte blokaden av Gaza. «Det er ingen humanitær krise i Gaza,» sa Barth Eide i 2012.

Så lojal har han vært at milliardærklubben World Economic Forum belønnet ham med en stilling som administrerende direktør. Denne jobben kombinerer han med en jobb som FNs spesialutsending til Kypros. Ingen har sagt noe offentlig om hva han tjener på disse to høyprofiljobbene, men det vi vet er at slike stillinger lønnes svært høyt, at de har med seg en masse private fordeler og at de er skattefrie. Grunnlegger og styreleder i WEF ga Barth Eide et strålende skussmål da han fikk FN-jobben og sa at dette også understreker WEFs internasjonale betydning.

På lista for «Konsulentpartiet»

Barth Eide driver valgkamp, delvis for å få inn en ny AP-regjering, men antakelig mest for at Barth Eide sjøl skal bli utenriksminister. Der står han på femteplass på ei liste der man altså ikke har funnet plass til en eneste arbeider.

Heiltidspolitikarar, politiske rådgjevarar – og kommunikasjonsfolk. Desse yrkesgruppene dominerer framlegget til ny stortingsliste for Oslo Ap. Av listas 25 namn er 20 yrkesaktive. Av desse er det berre fire som har ein annan jobb enn rådgjeving, PR og fulltidspolitikk.

Det var avisa Klassekampen som skrev dette.

Journalist Jens Kihl skriver videre:

Zaineb Al-Samarai arbeider i kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen. Inger Helene Vaaten og Jon Reidar Øyan er kommunikasjonsrådgjevarar i Handel og Kontor og i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.
Victoria Marie Evensen er fulltidspolitikar i Oslo Rådhus, men kjem frå stillinga som tekstforfattar i reklamebyrået Dinamo. Og Eskil Pedersen er kommunikasjonssjef i Nortura SA.
Lengre ned på lista finn vi òg Katinka Riksfjord Sporsem, som nyleg kom til stillinga som dagleg leiar i LO-forbundet Norsk Flygerforbund frå jobben som kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda.

Til nå har konsluentene stort sett nøyd seg med å skrive talene og utspillene til politikerne. I Arbeiderpartiet har de gått et skritt lenger. Der har de ganske enkelt tatt over lista, altså sammen med den sleipe reven Espen Barth Eide.

Godt valg!

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


27 KOMMENTARER

 1. Det rent bokstavelig tilsvarende ordet på norsk, vesel, det er vel knapt lenger i bruk. Men «røyskattaktig» blir da snarere en nærmest forskjønnende erstatning. Utgangspunktet for det engelske ordet er rett og slett at dette dyret stinker… Asossiasjonene til denne typen menneskelig adferd vi står ovenfor her handler både om evne til å «sno seg i steinura» og om en umiskjennelig stank… Veien til slangordet ‘rat’ er selvsagt ikke lang.

  weasel, n.
  Old English weosule, wesle «weasel,» from Proto-Germanic *wisulon (source also of Old Norse visla, Middle Dutch wesel, Dutch wezel, Old High German wisula, German Wiesel), probably related to Proto-Germanic *wisand- «bison» (see bison), with a base sense of «stinking animal,» because both animals have a foul, musky smell (compare Latin vissio «stench»).

  weasel, n.
  2. a deceitful or treacherous person.
  «he was a double-crossing weasel»
  synonyms: scoundrel, wretch, rogue; swine, bastard, creep, louse, rat, toad, snake, snake in the grass, serpent, viper, skunk, dog, cur, scumbag, heel, bad lot, nasty piece of work

 2. Vesel-aktig er vel et bra ord. Hvis det passer om James Comey så er det vel godt nok til Barth Eide også. De ser for øvrig ut til å ha en del fremtredende likhetstrekk.. Korrupte patologiske løgnere som meler sin egen kake. Men.. Er det ikke det det betyr å være politiker?

  • Ja, røyskatter og snømus snor seg og er svært aggressive rovdyr i forhold til størrelsen.

   PS (OT): Men hva pokker skal vi gjøre på valgdagen da, vi kan da ikke sitte igjen med Erna Solberg som vil sentralisere hele landet pluss privatisere det meste!

   • Anne-Hedvig skrev: » Men hva pokker skal vi gjøre på valgdagen da, vi kan da ikke sitte igjen med Erna Solberg som vil sentralisere hele landet pluss privatisere det meste!»

    Det er et dilemma, ja … Men nå er jo også Ap relativt privatiserings-ivrige, og behandler (i likhet med Høyre-sida) ethvert EU-direktiv nærmest som en «lov fra Himmelen», og er dessuten (i likhet med Høyre-sida) for TISA-avtalen, en avtale som sterkt vil begrense landenes rett til selv å regulere kvalifikasjonskrav, lisenser og standarder i alle tjenester og sektorer, inkludert store deler av helsesektoren.

    Så jeg tenker derfor at det viktigste ved dette valget antagelig er å stemme på et av de partiene som har tatt et klart standpunkt mot TISA. Blant de «store» partiene gjelder dette: Senterpartiet, SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt er imot TISA og EØS. Miljøpartiet De Grønne er i mot TISA, men for EØS.

    For å sitere Camilla Hansen, styremedlem i «Nei til TISA»:

    «en rekke politiske låsemekanismer innebygget i TiSA vil sørge for at etterhvert som tjenester og sektorer blir liberalisert så vil de automatisk bli bundet til avtalen og vil ikke kunne tas tilbake i framtiden. 

    TiSA vil ikke tvinge land til å privatisere, men avtalen vil føre til økt press for privatisering ved å utsette offentlige tjenester for massiv konkurranse fra de multinasjonale helse- og omsorgsgigantene og frata lokale og nasjonale myndigheter retten til å beskytte eller prioritere offentlige og ikke-kommersielle tjenesteytere. Når så en tjeneste først har blitt privatisert, så vil avtalens frys- og skralleklausuler gjøre det svært vanskelig eller praktisk umulig å ta den tilbake til offentlig regi. Å innføre profittforbud, slik Oslo og Bergen kommune har gjort innen eldreomsorg, vil også være i strid med TiSAs bestemmelser. 

    TiSAs mål er å svekke og fjerne lover og reguleringer i TISA-landene som gir forrang til andre verdier og hensyn enn de rent kommersielle.

    Dette vil avtalen gjøre gjennom å begrense politisk handlingsrom, det vil si lands og lokalsamfunns demokratiske rett og frihet til å selv bestemme hvordan de vil utforme lover og regler og hvilken politikk de vil føre innen tjenesteområdet.

    (…)
    På denne måten vil TiSA låse framtidige regjeringer og lokale myndigheter til å føre en politikk som er i tråd med storselskapenes interesser – uansett hvilken politikk de har gått til valg på. 

    Liberalisering og deregulering i TiSA vil bidra til en stadig mer brutal internasjonal konkurranse og øke profittkravene innen helse- og omsorgssektoren, Det største innsparingspotensialet for helse- og omsorgstjenester ligger i å kutte i antall ansatte, redusere lønninger og pensjoner, og å gi dårligere arbeidsvilkår. På denne måten kan selskapene underby ideelle og offentlige aktører i anbudskonkurranser og dominere markedet.»

    Fra: http://folkeaksjonenmottisa.blogspot.no/2017/08/hvordan-truer-tisa-menneskeretten-til_27.html?utm

  • Jeg tror dette er «bull’s eye», og jeg er litt fornøyd med at jeg valgte den snillere betydninga, for da kommer det fram at hans USA-venner egentlig seg på ham som en egoistisk slask som åler seg fram slik det tjener ham sjøl. Mannen er i stand til å være med på å starte kriger bare for å få en bedre betalt jobb.

  • Ha nå litt medlidenhet. Han har neppe lest DBM og forstår ikke at han er et offer for evolusjon. Må leses, helt ny artikkel!

   – Godhetskappløp i evolusjonspsykologisk lys: https://resett.no/2017/08/25/godhetskapplop-i-evolusjonspsykologisk-lys/?fref=gc

   Ps! Siste nytt fra Bongard:

   «Jeg kan ikke gjøre mer alene, Øyvind, selve mennesket står i veien, se kap 7. Det må tas tak i av en organisasjon, med folk som orker å holde på med diskusjoner, «teorier» og meninger. Jeg orker ikke mer av det, har fått nok. Ære være deg, og et par til. Jeg har prøvd MDG og SV, de mest sentrale jeg har fått tak i, både Hansson, Opoku og SVs sentralstyre v den nye sekretæren, som har lagt ut dokumenter på deres server, men hører ingenting.
   http://www.bioman.no/…/pengef%C3%B8lelsen-kronikk-i…
   Kanskje Rødt?
   https://www.facebook.com/Roedt/videos/10156189240069068/
   Kan ikke forstå annet enn at kap 6 vil være et utgangspunkt for en konkret løsning.
   http://www.bioman.no/…/inngruppedemokratiet-litt-fra…
   Men, det ser ut til at de små partiene, som huser de som leter etter løsninger, er himla fornøyd med sine prosenter…»

   Er litt skuffet over Steigan som heller ikke fronter selveierdemokratiet til Bongard 🙁 Føler meg nokså alene, men det skal finnes et par til. Ja, forstår at Bongard gikk lei.

  • Synd det ikke sto noe om hvorden de pleier å omtale Ine Eriksen Søreide. Om de har fått med seg de tallerkenstørrelse pupillene når jenta nærmest får spontan eggløsning av å sitte i en jagercockpit eller kjøre tank? Forsvarspolitikk kan være innmari deilig.

 3. Det litt komiske oppe i dette er at Eide finner veien hjem fra skatteparadiset sitt for å drive valgkamp med å beskylde Listhaug for å ha en sjuskete moral…

 4. Barth Eide fremmer ikke nasjonale eller egne interesser. Han og de fleste av våre politikere fremmer interessen til de som arbeider målrettet for å etablere en ny Verdensorden.
  Inntil vi setter søkelyset på hvem disse er, hva de ønsker å oppnå, samt hvorledes de arbeider, spiller det sannsynligvis liten rolle hvem som «sitter ved makten» i Norge.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.