USAs ambassade om Barth Eide: sleip som en rev, fremmer egne interesser, men nyttig for USA

0
Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Espen Barth Eide har kommet hjem fra stillingen som FNs spesialutsending til Kypros, som han kombinerer med jobben som administrerende direktør for milliardærklubben World Economic Forum i Geneve. Han er i Norge for å drive valgkamp for Arbeiderpartiet, et parti som ikke har funnet en eneste plass for en arbeider på oslolista si. Derimot er liste full av konsulenter og rådgivere. Og altså administrerende direktør Espen Barth Eide, mannen som fikk Norge med i krigen mot Syria. La oss dvele litt ved ham.

Skussmål fra USAs ambassade

WikiLeaks har offentliggjort et hemmelig telegram fra USAs ambassade til utenriksdepartementet i Washington der ambassaden gir sitt skussmål til Barth Eide. Telegrammet er fra juli 2008 og kan leses her. Hvis man lurer på hvilken type politiker Barth Eide er, bør man studere den kadervurderinga han får av sine amerikanske venner. I sammendraget heter det.

Forsvarsdepartementets statssekretær, Espen Barth Eide er en av de sterkeste politikerne i den nåværende norske regjeringa til tross for hans nestlederportefølje. Hans bånd til utenriksdepartementet, tenketanker, frivillige organisasjoner og FN så vel som hans innflytelsesrike nåværende stilling vil trolig resultere i enten en ministerstilling i en fremtidig Arbeiderpartiregjering eller en høytstående FN- eller EU-posisjon. Barth Eide er spesielt interessert i FNs fredsbevarende operasjoner og kan være interessert i en fremtidig FN-posisjon.

Han var altså allerede da en person USA la vekt på å følge. Og det framgår alt i overskriften opå telegrammet at man anså ham som «a coming star».

Pro-USA, men «litt vanskelig å plassere»

I sin vurdering av Barth Eide gir ambassaden et uttrykk for at han er nyttig for USA, men at man ikke er helt sikre på ham:

Hans forhold til ambassaden har Barth Eide vært vanskelig å karakterisere. Barth Eide er en dyktig og subtil politiker som i stor grad er pro-U.S. Men bør ikke klareres for å opprettholde amerikanske interesser på en pålitelig måte. I flere viktige saker har Barth Eide vært nyttig, for eksempel når det gjelder missilforsvaret (hvor han bidro til å forhindre et norsk vetorett til NATOs planer), salg av tomt til USAs regjering for bygging av en ny ambassadebygging (intervenerte for å løse delikate eiendomsproblemer for å sikre USAs kjøp av tomt til den nye ambassaden) og presset for norsk militær deltakelse i Afghanistan. i andre saker, for eksempel beslutningsprosessen for kjøp av nye jagerfly og den norske tilnærmingen til klaseammunisjon, han har drevet sitt eget spill.

Sleip som en rev, men nyttig rådgiver

USA-ambassaden anså Barth Eide som en politiker som både fremmer USAs interesser, men som de ikke er sikre på om de kan stole på, fordi han er «weasily», som best kan oversettes som: «sleip som en rev». Men samtidig får han ros for å ha informert ambassaden om hvordan den bør forholde seg til norske politikere ved flere anledninger.

Barth Eide har unngått de uberettigede negative kommentarene om Bush-administrasjon som andre norske regjeringsmedlemmer har kommet med. Barth Eide har også anstrengt seg for å understreke NATO som hjørnesteinen i den norske regjeringas sikkerhetspolitikk og betydningen av det norsk-amerikanske forholdet. Han har gitt ambassaden gode råd om hvordan man skal forholde seg til den norske regjeringa ved flere anledninger. Men noen ledende amerikanske embetsmenn har følt at han har vært vanskelig å plassere i flere saker med bekymring og karakterisert Barth Eide som «røyskattaktig». Ledende norske tjenestemenn, med sterke pro-amerikanske holdninger, har også fortalt ambassaden privat at Barth Eide ikke er å stole på når det gjelder å fremme USAs interesser. En nøkkeltest av Barth Eides holdninger vil være forsvarsdepartementets  anbefaling som jagerflykjøået, Joint Strike Fighter eller Saab Gripen.

Som kjent beviste Barth Eide sin lojalitet til USA i jagerflykjøpet, og dersom de fortsatt skulle ha hatt noen tvil, beviste han sin absolutte lojalitet da han sørget for at Norge ble en viktig støttespiller for den såkalte «Nasjonalkoalisjonen» i Syria og en aktivist for å få Norge inn i krigen mot Syria, også som deltaker i sanksjonene mot landet. Og han har vært kategorisk tilhenger av Norges deltakelse i krigen i Afghanistan, «så lenge NATO står der».

«Setter personlige interesser foran Norges strategiske interesser»

USA ambassade legger ikke skjul på at Barth Eide er en mann som støtter USAs interesser fordi det tjener hans personlige ambisjoner:

At Barth Eide er interessert i FNs fredsbevarende operasjoner er opplagt utfra hans CV og det ryktes at han var interessert i jobben som visegeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, en jobb som ble gitt til Alain le Roy. Selv om det er en spekulasjon, sier flere kilder i den norske regjeringa at det var muligheten for å få denne stillingen som lå bak hans press for utstasjonering av norske tropper til Haiti. Det som er faktum er at på tross av motstand fra lederen av det sikkerhetspolitiske utvalget og fra de militære, presset Barth Eide på for at Norge skulle sende en bataljon til Haiti som svar på en FN-forespørsel, og han ba til og med USA om å uttrykke ønske om en slik utstasjonering i et forsøk på å påvirke et motvillig byråkrati. Ifølge kilder i den norske regjeringa manipulerte Barth Eide statssekretær Raymond Johansen til å uttale at utenriksminister Støre støttet en slik utstasjonering, sjøl om Støre i virkeligheten ikke hadde tatt stilling. Kilder i forsvarsdepartementet ble sjokkert og forferdet over det de oppfattet som å sette sine egne personlige interesser foran Norges strategiske interesser.

Har bevist sin lojalitet til USA

Barth Eide har gang på gang vist USA at det ikke er noen grunn til å tvile på hans lojalitet. Da NATO bestemte seg for å utplassere Patriot-raketter på grensa til Syria uttalte forsvarminister Espen Barth Eide: – Vi er svært positive til det.

Ved hver runde med nye sanksjoner mot Syria har Barth Eide spilt tett på lag med USA. Han har spilt på lag med Isarel ved å gå hardt mot å bryte blokaden av Gaza. «Det er ingen humanitær krise i Gaza,» sa Barth Eide i 2012.

Så lojal har han vært at milliardærklubben World Economic Forum belønnet ham med en stilling som administrerende direktør. Denne jobben kombinerer han med en jobb som FNs spesialutsending til Kypros. Ingen har sagt noe offentlig om hva han tjener på disse to høyprofiljobbene, men det vi vet er at slike stillinger lønnes svært høyt, at de har med seg en masse private fordeler og at de er skattefrie. Grunnlegger og styreleder i WEF ga Barth Eide et strålende skussmål da han fikk FN-jobben og sa at dette også understreker WEFs internasjonale betydning.

På lista for «Konsulentpartiet»

Barth Eide driver valgkamp, delvis for å få inn en ny AP-regjering, men antakelig mest for at Barth Eide sjøl skal bli utenriksminister. Der står han på femteplass på ei liste der man altså ikke har funnet plass til en eneste arbeider.

Heiltidspolitikarar, politiske rådgjevarar – og kommunikasjonsfolk. Desse yrkesgruppene dominerer framlegget til ny stortingsliste for Oslo Ap. Av listas 25 namn er 20 yrkesaktive. Av desse er det berre fire som har ein annan jobb enn rådgjeving, PR og fulltidspolitikk.

Det var avisa Klassekampen som skrev dette.

Journalist Jens Kihl skriver videre:

Zaineb Al-Samarai arbeider i kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen. Inger Helene Vaaten og Jon Reidar Øyan er kommunikasjonsrådgjevarar i Handel og Kontor og i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.
Victoria Marie Evensen er fulltidspolitikar i Oslo Rådhus, men kjem frå stillinga som tekstforfattar i reklamebyrået Dinamo. Og Eskil Pedersen er kommunikasjonssjef i Nortura SA.
Lengre ned på lista finn vi òg Katinka Riksfjord Sporsem, som nyleg kom til stillinga som dagleg leiar i LO-forbundet Norsk Flygerforbund frå jobben som kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda.

Til nå har konsluentene stort sett nøyd seg med å skrive talene og utspillene til politikerne. I Arbeiderpartiet har de gått et skritt lenger. Der har de ganske enkelt tatt over lista, altså sammen med den sleipe reven Espen Barth Eide.

Godt valg!

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelForeign Policy: – Vesten undervurderte Assad
Neste artikkel– Indianere okkuperer norske oppdrettsanlegg i Canada
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).