Holtås, Steigan og imperialismen i dag

0
Milliardærklubben World Economic Forum er en sterk pådriver for mer globalisering – er de ikke da globalister? Skjermdump fra WEF

Av Trond Andresen, 1. amanuensis, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Vegard Holtås og Pål Steigan debatterer imperialisme i dagens verden, og om begrepet «globalisme» er nyttig. Holtås synes ikke det.

Jeg tror at motstand mot begrepet «globalisme» bunner i at de dogmatiske og sjøloppnevnte Lenin-studentene ikke klarer å ta inn over seg hva som har skjedd med verden: den blir stadig sterkere sammenknytta på alle måter. Økonomisk, teknologisk, kulturelt, kommunikasjonsmessig.
Hvis man sitter fast i et «time warp» fra ca. 1910 – 1970, greier man ikke å se dette. For slike folk består verden bare av rivaliserende stormakter som på vegne av egne korporasjoner kjemper om omfordeling av områder når styrkeforhold mellom maktene endrer seg. Dette er fortsatt sant, men i dag bare en minskende del av sannheten.

De mer framsynte multinasjonale korporasjonene, og deres hjelpere i politikken og mediene, ser at veien å gå er å få til et g l o b a l t styre hvor de har avgjørende hender på rattet. Der finner vi finanskorporasjonene og milliardærer som Bill Gates. Disse slåss ikke for USAs interesser, men for makt over kloden.

USA er i dag åpenbart på vei nedover. Imperier i solnedgang er mer desperate og derfor farligere enn imperier med kontroll over situasjonen. Da blir det militær-industrielle kompleks viktigere for landet. Korporasjoner innen militær teknologi vil derfor representere an annen fløy enn storselskap med hele kloden som jaktmark. Korporasjoner innen militær teknologi vil støtte opp under klassisk imperialisme og USA-sjåvinisme.

Mens rivaliseringa før var mellom stormakter og deres korporasjoner, er nå rivaliseringa mellom et USA i solnedgang + deres korporasjoner, og de mulitinasjonale innen finans, IT, legemidler, bioteknologi som skjønner at det er verden, ikke USA, som kan og skal erobres.

Denne konflikten mellom de to store strømningene i dagens imperialisme utkjempes med fredelige midler, på den politiske- og på medie-arenaen.

Den kommer tydelig til uttrykk i synet på FN og WHO. De framsynte imperialistene er godt i gang med å ko-optere og korrumpere FN og lignende organer for sitt «New World Order». Et slags globalt «offentlig-privat samarbeid».

Mens den USA-sjåvinistiske imperialist-fløyen (hvori innbefatta Trump) motarbeider disse organene ganske intenst.

Holtås og likesinnede ser ikke den nye framvoksende «en-verden»-imperialismen og at denne – gjennom sine mektige politiske- og medie-kanaler – fremmer en ideologi som støtter deres virksomhet:
«globalismen».

Dermed overlater de eierskapet til den nødvendige motstanden mot dette til diverse personer og grupper på høyrefløyen som (korrekt) roper alarm mot «globalisme» og «NWO».

I den motstanden som nå har stor framgang i mange land, springer slike «radikale» etter, kritiserer surt, holder seg for nesa eller fekter med armene.


Les andre artikler av Trond Andresen på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelKriminelle bander styrer trafikken med flyktninger fra Tyrkia
Neste artikkelEr Nicolai Tangen en trojansk hest?