Holtås, Steigan og imperialismen i dag

7
Milliardærklubben World Economic Forum er en sterk pådriver for mer globalisering – er de ikke da globalister? Skjermdump fra WEF
Trond Andresen

Av Trond Andresen, 1. amanuensis, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Vegard Holtås og Pål Steigan debatterer imperialisme i dagens verden, og om begrepet «globalisme» er nyttig. Holtås synes ikke det.

Jeg tror at motstand mot begrepet «globalisme» bunner i at de dogmatiske og sjøloppnevnte Lenin-studentene ikke klarer å ta inn over seg hva som har skjedd med verden: den blir stadig sterkere sammenknytta på alle måter. Økonomisk, teknologisk, kulturelt, kommunikasjonsmessig.
Hvis man sitter fast i et «time warp» fra ca. 1910 – 1970, greier man ikke å se dette. For slike folk består verden bare av rivaliserende stormakter som på vegne av egne korporasjoner kjemper om omfordeling av områder når styrkeforhold mellom maktene endrer seg. Dette er fortsatt sant, men i dag bare en minskende del av sannheten.

De mer framsynte multinasjonale korporasjonene, og deres hjelpere i politikken og mediene, ser at veien å gå er å få til et g l o b a l t styre hvor de har avgjørende hender på rattet. Der finner vi finanskorporasjonene og milliardærer som Bill Gates. Disse slåss ikke for USAs interesser, men for makt over kloden.

USA er i dag åpenbart på vei nedover. Imperier i solnedgang er mer desperate og derfor farligere enn imperier med kontroll over situasjonen. Da blir det militær-industrielle kompleks viktigere for landet. Korporasjoner innen militær teknologi vil derfor representere an annen fløy enn storselskap med hele kloden som jaktmark. Korporasjoner innen militær teknologi vil støtte opp under klassisk imperialisme og USA-sjåvinisme.

Mens rivaliseringa før var mellom stormakter og deres korporasjoner, er nå rivaliseringa mellom et USA i solnedgang + deres korporasjoner, og de mulitinasjonale innen finans, IT, legemidler, bioteknologi som skjønner at det er verden, ikke USA, som kan og skal erobres.

Denne konflikten mellom de to store strømningene i dagens imperialisme utkjempes med fredelige midler, på den politiske- og på medie-arenaen.

Den kommer tydelig til uttrykk i synet på FN og WHO. De framsynte imperialistene er godt i gang med å ko-optere og korrumpere FN og lignende organer for sitt «New World Order». Et slags globalt «offentlig-privat samarbeid».

Mens den USA-sjåvinistiske imperialist-fløyen (hvori innbefatta Trump) motarbeider disse organene ganske intenst.

Holtås og likesinnede ser ikke den nye framvoksende «en-verden»-imperialismen og at denne – gjennom sine mektige politiske- og medie-kanaler – fremmer en ideologi som støtter deres virksomhet:
«globalismen».

Dermed overlater de eierskapet til den nødvendige motstanden mot dette til diverse personer og grupper på høyrefløyen som (korrekt) roper alarm mot «globalisme» og «NWO».

I den motstanden som nå har stor framgang i mange land, springer slike «radikale» etter, kritiserer surt, holder seg for nesa eller fekter med armene.


Les andre artikler av Trond Andresen på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg tenker at denne ‘gode’ globalismen , som FN og WHO , er en mere ‘spirituell fløy’ , mens vi har kapitalismen , imperialismen , pengemakta og militærmakta , som en ‘militær fløy’… i denne globale religionen som utfolder seg .
  Men disse ‘fløyene’ nærmer seg hverandre og vil ta et totalt grep over verden på alle plan . Det er dette som er NWO , og som er en religøs plan vi ser utfolder seg…!!

 2. Avatar for Johnny Johnny says:

  Årsaken til at venstresiden er motstandere av begrepet globalisme skyldes at de selv er globalister, og dette vet de, i hvert fall lederne/tenkerne på venstresiden. Men høyresiden er også globalister, og dette er et stort problem for venstresiden, løsningen er derfor å bannlyse ordet globalisme!

  Det er forskjellige årsaker til at både høyre og venstre omfavner globalismen, men noen ting har de til felles:

  Dette blir lettere å se hvis man ramser opp noen av globallistenes hjertesaker:
  Masseinnvandring, fri flyt av kapital og arbeidskraft, arbeidsinnvandring, klimainnvandring, identitetspolitikk, Islam, multikultur, politisk korrekthet, sensur av uønskede meninger, ødelegge fagforeningene, befolkningsovervåkning, klimatiltak som f.eks nedleggelse av Norges jordbruk, nedleggelse av oljenæringa, miljøvennlig energi som f.eks vindmøller, redusere nasjonalstatens politiske makt, overnasjonalitet, nedbygging av velferdsstaten, og boikott/krig mot land som er imot globalisering, som f.eks Syria.

  Venstresiden vil ikke vite av ordet globalisme, for det viser at de fronter mange av de samme sakene som høyresiden. :wink:

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  “Arbeidere i alle land. Foren eder”

 4. Det var en oppfordring i en globalisert verden. Nå har det gått ei stund, og det har vist seg å være mye lettere å handle lokalt. Akkurat som geriljakrig er eneste vegen å gå, mot milititær overmakt.
  Vi trenger å øve!

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Når arbeiderne i England forente seg, og fikk landet ut av EU, så skrev Ronny Kjeldsberg i avisa klassekampen at “Brexit var ingen venstrebevegelse” og han antydet at utmeldelsen handlet om innvandring og rasisme.

 6. Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra.” I sum så blir det en annerledes gruppeinndeling der geografiske grenser og grupperinger (norsk eksempelvis) skiftes ut til en gruppeinndeling som baseres på økonomisk makt. Det vil si…

  " De mer framsynte multinasjonale korporasjonene, og deres hjelpere i politikken og mediene, ser at veien å gå er å få til et g l o b a l t styre hvor de har avgjørende hender på rattet. Der finner vi finanskorporasjonene og milliardærer som Bill Gates. Disse slåss ikke for USAs interesser, men for makt over kloden."

  Jeg savner en debatt om fordelerne kontra nasjonale grupperinger (geografiske landsgrenser) vs finanskorporasjonene og den globale ideologiske tanken eksempelvis. Tanken om nasjonalstaten som en bra idé er kidnappet/ødelagt av en venstreside som kun skriker rasist når man sier ordet nasjonalstat.

  Holtås er ikke med helt når det kommer til å analysere problemstillinger vs globalisering der er jeg veldig enig. Men igjen jeg savner debatten om nasjonalstaten og dess rolle i dagens globale og høgteknologiske samfunn.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere