– Å feilinformere om klimatiltak tjener ikke naturen

0
Den desidert største trusselen mot naturmangfoldet i verden er endringer i arealbruk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tilsvar til Mads Løkeland-Stai

Andreas Thon Aasheim, som er spesialrådgiver NORWEA, skriver i dette tilsvaret til Mads Løkeland-Stai at han feilinformerer om vindkraft. Artikkelen han viser til er denne: Energieffektivisering gir straum og sparer naturen!

Av Andreas Thon Aasheim, NORWEA.

Vindkraft er Europas mest kostnadseffektive kraftkilde og kan sikre tusener av arbeidsplasser i norsk industri. Når vindkraft kan bygges uten subsidier, er det godt nytt for klima og verdiskaping

Verden styrer mot katastrofal global oppvarming, og 1,5-graders målet er snart utenfor rekkevidde. Selv om verden, på nærmest mirakuløst vis skulle nå det mest ambisiøse klimamålet, vil minst 70 % av verdens korallrev vil gå tapt. Samtidig merker vi i Norge allerede klimaendringene på radikalt negative måter, spesielt på Svalbard.

I denne situasjonen forsøker Mads Løkeland-Stai fra Naturvernforbundet å slå et klimatiltak i hjel med et annet. Han argumenterer for at energieffektivisering er bedre enn vindkraft, men det er egentlig irrelevant – vi vil trenge mye av mange tiltak. Han burde ha lest Naturvernforbundets egen rapport om et fossilfritt Norge: Det lar seg ikke gjøre med energieffektivisering alene, står det å lese der.

Samtidig bygger Løkeland-Stai argumentasjonen sin på helt feil grunnlag. Han beskriver rammevilkår som allerede er fjernet. At utbygde og besluttede vindkraftverk har fått støtte er irrelevant for fremtiden. Dersom det skal gis tillatelse til nye vindkraftverk i Norge vil de bygges uten støtte og andre gunstige vilkår.

Europas billigste kraftkilde

Vindkraftteknologien har hatt en fantastisk utvikling, som har gjort vindkraft på land til Europas mest kostnadseffektive kraftkilde. Når vindkraft nå kan bygges uten subsidier er dette godt nytt for både klima og økonomisk verdiskaping.

At vindkraft nesten ikke medfører varige arbeidsplasser, er feil. FNs egen generalsekretær har pekt på viktigheten av at klimatiltakene også fører til verdiskaping (The Guardian, 15.03.2019), og har brukt nettopp landbasert vindkraft som eksempel.

Verdiskapingen fra vindkraft er mer enn arbeidsplassene i selve anlegget. Noe av det viktigste er at tilgangen på Europas billigste kraft fra vind er blitt et svært viktig fortrinn for norsk industri, blant annet gjennom kontrakter på kraft og opprinnelsesgarantier. Thema Consulting har funnet at 1 TWh anvendt i industrien medfører 1150 arbeidsplasser. I disse tider kan vi heller ikke late som tusener av årsverk i anleggsfase er uten betydning slik Løkeland-Stai gjør.

Vi må spare mye energi framover, men vi må også ha realistiske forventninger til hva som kan oppnås, hva det gir og hva det koster. Noen slike tiltak vil, slik FNs miljøprogram har utredet, aldri betale seg i et klimaperspektiv. Vi trenger et mangfold av klimatiltak, og politikkutforming og informasjon til befolkningen må skje på bakgrunn av gode og oppdaterte kilder. Feilinformasjon i klimadebatten fører utelukkende til forvirring og polarisering. Det er hverken klimaet eller naturen tjent med.

For NORWEA, Andreas Thon Aasheim Spesialrådgiver NORWEA


Mads Løkeland-Stai svarer på dette innlegget her.


Les mer om vindkraft på steigan.no her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel22 millioner arbeidsløse i USA, og det blir flere
Neste artikkelFrigjør energi og skap arbeidsplassar