Norge rammes hardt av krisa: børskrakk og kronefall

2
Mer enn 30 prosent av verdiene på Oslo børs har forsvunnet på en måned. Skjermdump fra DN.

Hovedindeksen på Oslo børs har falt med over 31% på en måned og den norske krona faller kraftig målt mot alle valutaer. Dagens Næringsliv skriver: Kronen i fritt fall. Mot euro har kursen vært oppe i 13 kroner. Ved nyttår lå den på under 10 kroner. 3. januar 2020 var oljeprisen 68,20 dollar per fat. 19. mars var den 25,30 dollar per fat. Det er et fall på over 63%.

Det er altså ikke grunn til å spørre seg om det vil bli krise. Norsk økonomi er inne i sin største krise i nyere tid. Og den får ingen hjelp av den internasjonale situasjonen. Det meldes om ny panikk på børsene i Asia.

Norsk økonomi får heller ingen drahjelp av det såkalte politiske lederskapet i Norge. Både de blå og de såkalte rødgrønne har kastet bort de gode økonomiske tidene med å leke «humanitær stormakt» på verdensarenaen og øst ut titalls av milliarder til alt fra støtte til terrorister i Syria, til den naziinfiserte regjeringa i Ukraina, til Clinton Foundation, til Bill Gates, til tvilsomme regnskogsprosjekter i korrupte stater, til det meningsløse flykjøpet av F35-fly og så videre. Dermot har de unnlatt å bygge industri, infrastruktur og næringsliv i Norge som landet kan leve av etter oljen.

Tvert om ivrer de etter å gi bort vannkrafta vår, nedlegge oljebransjen så fort som mulig og ødelegge landbruket og distriktsnæringene gjennom Klimakur 2030.

Les: «Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Norge er ikke rikt lenger

Norge har et handelsoverskudd med Europa, men det er utelukkende på grunn av eksporten av olje og gass. Dette skriver SSB. «Ser vi bort fra olje og gass, blir bildet av handelsbalansen mot Europa et ganske annet. Handelen med såkalte fastlandsvarer viser et underskudd på mellom 86 og 146 milliarder kroner de siste ti årene.»

Den totale handelsbalansen for 2019 utenom olje og gass viste et underskudd på 275,7 milliarder krover ifølge SSB.

Den Bør Børson-mentaliteten som politikerkasten har levd på har sørget for at man har vanskjøttet den langsiktige satsinga på næringsliv og kompetanseutvikling i Norge. Dette er allerede i ferd med å hevne seg, og de langsiktige konsekvensene vil kommende generasjoner få merke.

Politikerkastens sløseri har naturligvis vært oljefinansiert, akkurat som hele det politiske sjiktet som har heiet dette fram. Og nå får vi regninga.

Når så koronakrisa kommer blir både norsk økonomi og norske politikere avslørt. Vi har knapt noenting å stå imot med. Store deler av næringslivet vipper på kanten av stupet. Et stort antall mennesker mister livsgrunnlaget sitt, hele bransjer står i fare. Massearbeidsløshet er en reell fare.

Les: Politikerkasten ødelegger Norge

Og vi har en inkompetent og svinedyr politikerkaste som ikke viser noen evne til å kunne lede landet ut av denne krisa. Stakkars Norge!


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Vi har mange kriser å håndtere for tiden

  Den politiske krisen den blåblå regjeringen har skapt helt på egen hånd, ved å være lakeier for EU, NATO og USA, er antakelig den mest alvorlige for nordmenn og norsk nasjonaløkonomi.

  Vi har hatt gode tider. Men de ble ikke brukt til å bygge landet og gjøre det sterkt og robust. Det ble i stedet en bonanza for den styrende klassen og deres milliardær venner i inn- og utland.

  Norske velgere lot seg lure

  Dessverre lot mange nok av norske velgere seg lure til å stemme B-gjengen til politisk makt. En makt som er brukt til å rane det meste av nordmenns verdier og naturgitte ressurser. Ikke bare har de ranet verdier, men også overbeskattet og direkte ødelagt norske naturressurser, inkludert den aller viktigste naturressurs, som er naturen selv.

  Den fornybare kraft

  Naturen er den fornybare kraft, som kan skape bærekraftige og varige livsvilkår og livskvalitet for befolkningen, dersom man balanserer uttaket av ressurser i forhold til naturens fornybare produksjon. Norske regjeringer har i lang tid tatt alle sine føringer fra EU via EØS-avtalen.

  Kapitalismens sykliske krise

  Kapitalismens markedsstyring har fått fritt spillerom, i stedet for å bruke sosialismens samfunnsbyggende tankegods som ga oss gode tider etter siste verdenskrig frem til 80-tallet, da høyrebølge og jappetid rullet inn over landet. Inkludert EU-kampen som endte med en katastrofal EØS-avtale. En avtale som gjorde slutt på norsk suverenitet, og muligheten til å gjøre Norge selvforsynt og selvberget, i stedet for å bygge EU og kaste penger etter alskens imperialistiske pengesluk i utlandet.

  En destruktiv politisk klasse

  Vi fikk en politisk styrende klasse som drev politikk for sin egen økonomiske vinnings skyld, og ikke tjente folk og nasjon.

  Norske velgere kan reformere norsk politikk

  Jeg håper inderlig at norske velgere nå har lært, og tar konsekvensen av det, når de igjen skal stemme på hvem som skal bemanne regjering og Storting. Det er behov for en nærmest total utskifting av mannskaper der.

  Det er behov for en klimakur, men ikke nåværende regjerings Klimakur

  Vi er nødt til å gjennomføre en omstilling fra en syklisk kriserammet fossilt fundamentert nasjonaløkonomi, til en fremtidig stabil fornybar bærekraftig økonomi. Om man kaller det klimakur, eller noe annet, så må vi dit. Men da behøver vi nytt politisk mannskap som kan gjøre det på riktig måte.

 2. Dermot har de unnlatt å bygge industri, infrastruktur og næringsliv i Norge som landet kan leve av etter oljen.

  Øøh, Steigan har vel fått med seg at vi bygger et uhorvelig antall vindmøller? :grin:

  Norge har et handelsoverskudd med Europa, men det er utelukkende på grunn av eksporten av olje og gass. «Ser vi bort fra olje og gass, blir bildet av handelsbalansen mot Europa et ganske annet. Handelen med såkalte fastlandsvarer viser et underskudd på mellom 86 og 146 milliarder kroner de siste ti årene.»*

  Den totale handelsbalansen for 2019 utenom olje og gass viste et underskudd på 275,7 milliarder krover ifølge SSB

  Slik har det vært i mange år nå, og det er kanskje ikke så rart når landet har hatt enorme olje- og gassinntekter for en liten befolkning. Sammenligner man oss med f.eks de oljerike araberstatene vil jeg påstå vi har gjort det mye bedre.

  Dette kan og vil tildels endres kjapt når valutakursen gjenspeiler “den nye” økonomien i Norge når endel varer plutselig blir langt dyrere å importere. Jeg har riktignok ikke noen illusjoner om at vi plutselig vil begynne å lage f.eks vaskemaskiner igjen i stedet for å kjøpe fra italienske Zanussi, men endel litt enklere produkter som f.eks matvarer kan man se for seg i første omgang. Det meste av f.eks kapitalvarer vil bli langt dyrere om valutanedgangen består, det vil gjøre det mer lønnsomt å reparere og gjenbruke. Slettes ikke negativt.

  Dessuten vil vi reise mindre utenlands, og bruke mindre penger når vi er der. Steigan som er pensjonist regner jeg med får sin pensjon i NOK men bor i Italia og må veksle til Euro. Han har allerede fått sin inntekt redusert med rundt 20%.
  Det gjelder også utlendinger som jobber midlertidig i Norge og skal veksle inn i f.eks Euro som er mest aktuelt. Plutselig er Norge et mye mindre attraktivt land å jobbe i.
  Det er vel også grunn til å håpe at den rundhåndete utdelingen av norske kroner utenlands til tvilsomme formål i det minste vil reduseres kraftig framover.

  Nordmenn har levd høyt i årevis, nå får vi en liten smak på hva andre har opplevd siden 2008. Om det fortsetter lenge er slettes ikke sikkert, for jeg tviler på at dagens oljepris kan holde seg så lav i mer enn noen få måneder. Men vi vil rystes i vår selvsikkerhet, det tror jeg.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere