– Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

35
Erna Solberg begrunner kriseloven som i realiteten innfører unntakstilstand I Norge. Skjermdump fra NRK.

Statsminister Erna Solberg har fremmet en ny kriselov angivelig for «å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen» som det heter. Jurister advarer kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Tvedt kaller forslaget «demokratisk galskap».

I lovforslaget, som trolig vil bli ekspressbehandlet av Stortinget, ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skriver Aftenposten.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarer kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sier han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet er med på å la regjeringa valse denne unntaksloven gjennom i Stortinget. Dette kom klart fram i den samme sendinga. Støre ble konfrontert med kritikken fra Morten Walløe Tvedt, men forsvarte seg med at det er opprettet en koronakomité i Stortinget for å kunne behandle forskrifter.

Men Tvedt avviser Støres forsikringer og sier:

– Ved denne kriseloven opphører maktfordelingsprinsippet i norsk rett – man gir all makt til regjeringen i en situasjon der Stortinget ikke kan møtes. Kontrollmekanismen må lages på en sånn måte at den kan fungerer – det er hele poenget med en grunnlov.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Er ikke dette samme lov som ifjor (Beredskapslov i fredstid), som nå “blir ekspressbehandlet”. Også da ropte juristene et høyt varsko, men nå blir vi fortalt det er ekstraordinære tider.

  Jeg finner ikke eksplisitt noe om informasjonskontroll, men regner med det er gjemt i en av bisetningene.

  Og tvangsvaksinering, som danskene nylig har vedtatt?

  Hva annet grums ligger gjemt i loven?

 2. Loven føyer seg inn i rekken med svekket folkestyre og frihet i Norge.

  Mangelen på en fungerende fjerde statsmakt til å granske tallene WHO kommer med, har gitt Norge en tiltakskrise som kan kalles selvskading. Økonomisk, svekket psykisk helse og på sikt trolig svekket tillit mellom folk og myndigheter.

  Grumset i norsk utenrikspolitikk har smittet inn i innenrikspolitikken.

 3. Så folket skal ikke vite hvilke fullmakter Solberg-regjeringen ønsker? Godtroende skal altså tro at fullmaktene er kun i forbindelse med virus-pandemier? Hvis vi ikke får vite hva slags fullmakter det dreier seg om, da er det som du sier, det minner om et kupp.

  Går Stortinget med på dette, er Stortinget i sannhet et kartellparti, det er som et enkelt parti bare med forskjellige fløyer, det er det samme hvordan “partiene” settes sammen til en regjering, de samlede politiske beslutningene de tar tjener den globale storkapitalen, ikke folk og land.

 4. For enhver som har brukt litt tid på å studere globalismens historie og ideologi,ser en jo at de i de siste årene jobber intenst med å avskaffe tradisjonell ytringsfrihet og demokrati. Det var noe H.G.Wells og Coudenhove-Kalergi tok til orde for i 1920-årene allerede.
  Drømmen er den sentraliserte Orwell- overvåkningsstat og Coronaen brukes for nå å bygge denne i praksis. Det kommer ikke som noen overraskelse for meg at Klassekampen i dag bringer en tosiders artikkel av Rune Slagstad som handler om det nyttige ved Carl Schmitt og Thomas Hobbes tenkning. Dette er da to av historiens mest reaksjonære tenkere og Slagstad avslutter slik:
  “En dose Hobbes(og Schmitt) er kanskje hva det norske systemet med dets demokratiske lederskap kunne trenge”.(19 mars 2020)
  Helt siden Merkel var æresgjest ved åpningen av Operaen i 2008 har den norske staten i ett og alt,orientert seg mot Berlin. I mange artikler har jeg påvist at den norske regjeringen etterplaprer Berlin og Brüssel hemningsløst.
  Denne “unntakstilstanden” som Slagstad svermer for nå,benyttes for omkalfatringer av alle sektorer,og handler naturligvis ikke bare om Corona-viruset.
  De alternative protestpartiene innen EU skal knuses. I Tyskland gjør man det på dette viset: en fraksjon av AfD,Der Flügel,som skal omfatte 7000 partimedlemmer,skal overvåkes og infiltreres av etterretningstjenesten. Naturligvis som et første skritt for å skremme vettet at AfD-velgerne. Alle protestpartier i EU skal knuses.
  Samtidig skjer dette: SPD igangsetter et nytt BERUFSVERBOT som forbyr medlemmer av AfD å inneha offentlige jobber.
  Helt åpenbart står voldelige Antifa under den tyske statens beskyttelse for deres websider blir ikke fjernet og ganske ustraffet setter de fyr på bilene til AfD-medlemmer og ramponerer stands og partikontor.
  Parolen til antifa er “No nations,no borders” og det er det samme som globalistenes. (se Der Links Staat,Kopp 2016)
  Militærvesenet er nå på gatene i alle Europas storbyer. Det er også en gammel drøm. For en del år tilbake da EU øvde seg på å slå ned folkelige oppstander,kom spesialpoliti fra EUs framtidige klientstater som Tunis,Algerie,Kenya,etc for å delta.
  Alle de tiltakene under humanistisk retorikk som nå tas både i UK,USA og EU,bereder grunnen for et fullstendig annerledes kontrollert overvåkningssamfunn.
  En skal ikke se bort fra at det finnes mange i den fiktive “venstresida” som deler Slagstads svermeri for det ekstreme høyres unntakstilstand.

 5. Unntakstilstand får meg til å tenke på om det er noen paralell til “Machtergreifung” med påfølgende diktatur. :

  Hitler brukte brannen som argument overfor rikspresident Paul von Hindenburg til å få Hindenburg til å erklære unntakstilstand. Hitler fikk Hindenburg med på dette allerede dagen etter brannen, og Hindenburg utstedte et dekret (Riksdagsbrannforordningen) som opphevet mange av frihetene nedfelt i grunnloven. Ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og den frie presse forsvant. Nasjonalsosialistene erklærte så at Komintern sto bak brannen. Forutsetningene for at Tyskland kunne forvandles fra et demokrati til en politistat nærmest over natten var på plass. Etter valget 5. mars 1933 kom den såkalte Fullmaktsloven, som gav rikskansleren diktatoriske fullmakter.

 6. I forbindelse med at folk er urolige og skremt, og at samfunnet er helt forandret, så kommer propagandaen om overnasjonale løsninger. Det er ikke bare snakk om vaksinen. Teknologien kommer også inn som en reddende engel. Det er også bruk av hjemmeundervisning over data for skole elevene, og bruk av skype, for hjemmekontorene, der møtene foregår over nettet.

  Man skal legge merke til i hvilken tilstand folk er i , og hvilket øyeblikk sånt kommer.

  Hitler benyttet seg av “timing” som f. eks øyeblikket av sjokk og sorg i landet , da slo de til med å introdusere en ed.( som var laget ferdig på forhånd )
  Da Hindenburg døde 2.august 1934, fikk han offiserene og folk til å sverge en ed om ubetinget lydighet , der de også samtidig sverget å legge ned livet sitt for eden, og den totalitære filosofien, uten å forstå konsekvensene.
  Tar med teksten i eden, fordi det er antakelig for en stor del ukjent historisk materiale :
  “I swear to God this sacred oath that I will yeald unconditional obedience to the Füehrer of the German Reich and Volk, Adolf Hitler,the supreme Commander of the Wermacht, and as a brave soldier, will be ready at any time to lay down my life for this oath.”

  The Politics of the Prussian Army, Gordon A.Craig, ( 1955 ) .Kap 12, Hitler and the army, s 479

  Det er bra at folk står fram og reagerer og har sin kritiske sans i behold.

 7. Avatar for INK INK says:

  Godt observert og interessante historiske paralleller!

 8. WAR IS PEACE....

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

27 flere kommentarer

Deltakere