– Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

0
Erna Solberg begrunner kriseloven som i realiteten innfører unntakstilstand I Norge. Skjermdump fra NRK.

Statsminister Erna Solberg har fremmet en ny kriselov angivelig for «å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen» som det heter. Jurister advarer kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Tvedt kaller forslaget «demokratisk galskap».

I lovforslaget, som trolig vil bli ekspressbehandlet av Stortinget, ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skriver Aftenposten.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarer kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sier han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet er med på å la regjeringa valse denne unntaksloven gjennom i Stortinget. Dette kom klart fram i den samme sendinga. Støre ble konfrontert med kritikken fra Morten Walløe Tvedt, men forsvarte seg med at det er opprettet en koronakomité i Stortinget for å kunne behandle forskrifter.

Men Tvedt avviser Støres forsikringer og sier:

– Ved denne kriseloven opphører maktfordelingsprinsippet i norsk rett – man gir all makt til regjeringen i en situasjon der Stortinget ikke kan møtes. Kontrollmekanismen må lages på en sånn måte at den kan fungerer – det er hele poenget med en grunnlov.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelCorona, brøkregning og katastrofekapitalisme
Neste artikkelNorge rammes hardt av krisa: børskrakk og kronefall