Corona, brøkregning og katastrofekapitalisme

5
Illustrasjon: Shutterstock

Dette er ikke ei oppfordring til sivil ulydighet, men til å tenke sjøl.

Dr. med. Hans Husum, distriktslege i Finnmark i 40 år

Først noen fakta: Hvert år dør omlag 1.000 nordmenn i influensa-relatert sjukdom.

Noen årlige epidemier er hissigere enn andre, i 2017–18 blei 5.000 pasienter med influensalignende sjukdom innlagt på sjukehus og 1.400 døde (en halv million globalt).

Omlag 150.000 får diagnosen «influensa» i de årlige epidemiene, det gir en tilsynelatende dødsrate på 1 %.

Hans Husum. Foto: Terje Alnes.

Risikogruppen

Men influensa-brøkens teller er ikke entydig: Risiko for død er fire ganger høyere hos pasienter som er svekka av høy alder og anna sjukdom, mange av disse dør altså med influensa – ikke av influensa.

Og brøkens nevner kjenner vi ikke, fordi tallet på smitta personer er langt høyere enn det offisielt registrerte – mange går ikke til lege og svært mange bærer smitte uten symptom.

Derfor er beste vitenskapelig baserte estimat over influensadødsraten i Vesten satt til 0,1 % – og ikke 1 %.

Overfør dette regnestykket til covid-19.

Tallene fra Kina

Vi må basere oss på tall fra Kina, de har det største materialet: 72.000 verifisert smitta, 2,3 % av disse døde.

I aldersgruppa 10-60 år er dødsraten i Kina rapportert til mindre enn en halv prosent. Brøkregning igjen: Risikoen for corona-relatert død i Kina var 5-10 ganger høyere for pasienter med alderssvekkelse, kreftlidelse, diabetes eller hjerte/lungesjukdom – altså mange pasienter som døde med – og ikke av – coronainfeksjon.

Dødsraten er lavere enn 1 prosent

Og brøkens nevner kjenner vi overhodet ikke, den er langt større enn de 72.000 registrerte. Hvis vi antar at covid-19-viruset har et spredningsmønster omtrent som influensa A og B (så langt ser det ut ti å være mindre smittsomt) er dødsraten i den aktuelle corona-pandemien langt mindre enn 1 %.

Effektfull kampanje

Coronakampanjen som nå kjøres i Europa er effektfull: Kongen holdt ingen tale til folket under forrige influensa-pandemi, men nå er godtfolk redde og stressa, det svekker immunforsvar og folkehelse.

Småbedrifter saneres, det er de store som vil få hjelp til å overleve krisa. Familier vil gå konkurs, det åpner for storhandel og spekulasjon i gjeld – slik finanskapitalen gjorde under finanskrisa i 2009.

Vi blir enda mer redde enn før for kinesere og anna folk vi ikke kjenner.

Det farmasøytiske rotteracet

Og vaksineprisene blir gode, selskapet som først får en godkjent vaksine på markedet er garantert framtidig rikdom og makt.

Det farmasøytiske rotte-racet er igang, men husk at det viktigste kravet til ei god vaksine er at den skal være trygg, at mer enn hundre norske barn fikk varig hjerneskade av svineinfluensa-vaksinen i 2009, at det tok åtte måneder før disse bivirkningene kunne oppdages – det vil si at en coronavaksine som lanseres i løpet av inneværende år er utrygg.

Den norske sjokk-kampanjen mot corona kan altså ikke begrunnes medisinsk.

I 2007 publiserte Naomi Klein boka «Sjokkdoktrinen». Den dokumenterer hvordan kapitalismen utvikler seg gjennom katastrofale sosiale intervensjoner. God lesning!

Denne artikkelen ble først publlisert som kronikk i Ságat.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Det er mye ved denne influensa krisen å fundere over. Usikkerheten er stor, og så langt er tallmaterialet ufullstendig, ettersom vi er tidlig i denne pandemiens utvikling. Men det er noe ved tallene så langt som indikerer at det overreageres både av myndigheter og i media. I tillegg sirkuleres det daglig konspirasjonsteorier på sosiale media.

  Det er i det hele tatt vanskelig å gjøre seg rasjonelle meninger om hva som faktisk foregår. At krisen forsøkes utnyttet politisk av noen, må man regne med. Den tar oppmerksomheten bort fra andre kriser, og vi har mange av dem for tiden. Det er krise mht. naturmangfold, global oppvarming, klimaendringer, og ikke minst på børsen. Til sammen representerer krisene ufattelig store globale økonomiske konsekvenser.

  Det er vanskelig å se hvem som tjener økonomisk på denne tsunamien av kriser, utover noen miljø innen helsesektoren, og farmasøytisk industri og forskning. Men det er like fullt vanskelig å tro at noen av dem med hensikt medvirker til at en pandemi skal bli verst mulig.

  Det er lettere å forestille seg at noen kan ha politiske motiv med at befolkninger settes i en global frykt tilstand, som lammer og passiviserer. Det er imidlertid vanskelig å forsone seg med at det finnes politiske miljø med så bestialske og kyniske forsett, når man tar de totale konsekvenser inn over seg.

  “Sjokkdoktrinen” er en politisk bok som spekulerer i kapitalismens sykliske kriseøkonomi. Faktum er at kapitalismen gjennom hele sin historie har vært en syklisk kriseøkonomi. Det har skjedd så ofte og regelmessig at det har fått sitt eget økonomiske begrep: “Konjunktursvingninger”. Hver gang kommer det krav om økonomiske reformer (regulering og begrensninger), når det svinger til bunns. Og krav om deregulering og fjerning av begrensninger, når det svinger opp. Intet nytt under solen mao.

  Den sterke globaliseringen av mega korporasjoner og deres handels-strukturer, som overbeskatter enhver global ressurs, inkludert naturen og livets mangfold slik vi kjenner det, eskalerer krisene. Det blir stadig vanskeligere å begrense og kontrollere de negative konsekvenser. At en omfattende reform er nødvendig er ikke vanskelig å se. Men hvem skal stå for å gjennomføre den? Det vil bli et politisk basketak mellom de vanlige parter.

 2. Siste offesielle tall fra Wuhan i Kina er en dødelighet på 1.4% som er enda lavere enn tallet 2.3 som brukes som utgangspunkt i artikkelen. Kilde.https://www.statnews.com/2020/03/16/lower-coronavirus-death-rate-estimates/ Så en kan trygt si at dødeligheten er godt under 1%. Etter min mening brukes denne konstruerte krisen til å lage et fascistdiktatur og krasje økonomien. Koronavirus sirkulerer naturlig som del av den årlige influensavirusmixen og det oppstår nye varianter hele tiden siden virus muterer. Kilde: https://www.pnas.org/content/116/52/27142#T1 Ergo, finnes det ingen grunn til panikk som artikkelforfatteren også sier. Steigan.no bør ikke sitter på gjerdet her mens arbeiderklassen blir utsatt for denne voldtekten.

 3. Det lukter vel mer en ugler av denne “krisen”

  Hvert år dør 2.8 millioner Kinesere av vanlig influensa uten at det nevnes med en notis engang, slik er et bare.

  Så et vannvittig hysteri og ekstreme tiltak for noe som tok livet av bare 3000 Kinesere ?

  For meg så ser det ut som et globalt kupp utført av globallistene for å få på plass et globalt diktatur, en ny verdensorden styrt av de ultra rike, føydalsystemet innført på nytt.
  En stor slaveklasse og en liten hyper rike elite med ultimat makt.

  Flere fra innsiden har varslet at vaksinen inneholder ingredienser som vil skade/endre hjernen din så du blir utrolig lett å kontrollere.
  Du vil rett og slett miste evnen til å tenke selv.

  Derfor vil de kjøre på med tvangsvaksinering i hele verden samtidig slik at folk ikke rekker å reagere.

  Truer de med å skyte deg om du ikke tar vaksinen så velg heller å bli skutt, et liv der du ikke lenger er fri er ikke noe liv, da eksisterer du bare.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er det bare Vestlige myndigheter som lyver, mens Kina forteller sannheten om de 3000 døde?

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er verdt å minne på at leger ikke lærer mye om sannsynlighetsregning og statistikk. De matematisk-statiskisk kyndige av oss forstår rask at Coronochan er langt mer smittsomt enn influensa, for ellers ville det ikke spredd seg så raskt.

  Vanlige friske folk behøver ingen coronavaksine, kun de som står i fare for å utvikle lungebetennelse, og da er det en nytte-kostnads analyse de pasientene må foreta.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere