Offentlig og privat drift

2
Illustrasjon: Shutterstock
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Våre liberalister har forfektet en svak stat og et fristilt privat næringsliv. Den økonomiske teorien har gått ut på at det private initiativ er skapende og at fellesskapet er en belastning for fremskritt. Det skulle bare et virus til for at denne teorien ble gjort til skamme.

De politiske tiltakene fra Arbeiderpartiet og høyresida var å privatisere. Og det som ikke kunne privatiseres skulle driftes mest mulig lik det private næringsliv. Det var den såkalte «new public management-filosofien» (NPM).

Les om privatisering på steigan.no

Vi så det ved å ta sykehusene ut av folkevalgt styring og opprette helseforetak. Helseforetakene skulle drives etter forretningsmessige prinsipper. Det var om å gjøre å ha størst mulig belegg på sykehusene, altså ingen ledige senger. Nå ser vi konsekvensene av det. Det er ikke kapasitet i helsevesenet til å takle en krise som denne pandemien. Regjeringas krisetiltak er først og fremst å vinne tid for å jevne ut epidemi-toppen de ikke har rustet seg for. Viruset viser hvor sårbar det offentlige helsevesenet er blitt. Økonomien har i for stor grad fått styre slikt som innkjøp av verneutstyr. Store enheter er mer sårbare enn små. Kanskje har vi nå fått helsedepartementet til å innse at vi ikke har for mange lokalsykehus, tvert om. Transport er et av våre kriseområder.

En krise som vi opplever nå, får folk til å hamstre. Det er ikke bare egoisme. Folk vil gå minst mulig ut og treffe folk. Derfor er det ikke dumt å gjøre storhandel. Før i tiden var det lagerhus som NKL-lager, kornsiloer og større beholdninger, både offentlig og privat. Nå er vareleveransene på hjul etter at det private mottoet «just-in-time» ble rådende for å slippe å binde penger opp i lagerbeholdning. Vi er dermed blitt mer sårbare. Verst er det i matproduksjonen. Den globale handelen er truet og nasjonene stenger grenser. Dermed blir det et spørsmål om hvor sjølberga vi er i Norge. De ulønnsomme jordbruksområdene må bli tatt i bruk og staten må støtte småskalaproduksjonen i primærnæringene.

Regjeringas tiltakspakke kom først til næringslivet, selv om bedriftene har hatt gode overskudd og gitt store utbytter til eierne. Nå roper de samme eierne på krisepakker. Selvfølgelig må myndighetene stille krav til utbytte- og bonus-stopp for de selskapene som ber om krisepakker. Lederlønningene og sluttpakker må gjennomgås. Kravene må ikke bare stilles til sosialsøkerne om å selge unna egne verdier før de får hjelp. Men denne situasjonen reiser og spørsmål om ikke staten bør drive flere av selskapene. Transportselskapene f.eks. er samfunnsnødvendig infrastruktur. Staten var med på å bygge opp NSB og SAS, fylkene bygde opp dampskipsselskapene og kommunene bygde opp busselskapene. At alle disse selskapene nå er gitt fra oss, gjør oss sårbar. Først og fremst fordi selskapene er tappet for ressurser til private eiere. Vi må bygge den offentlige infrastrukturen opp igjen og mer solid enn den er i dag.

Vi trenger politiske ledere som kan bygge opp en sterk infrastruktur for å møte fremtidige kriser, både sykdomsepidemier, fattigdomsspørsmålet, økonomiske kriser og ikke minst klimakrisa. Det haster å bygge den offentlige sektor som de blå-blå og Arbeiderpartiet har bygget ned.

Alle kriser har ført til endringer, men endringene har ofte ført til å styrke de sterkeste. Derfor trenger vi et engasjement nedenfra for nye og solidariske løsninger for alle. Vi har en mulighet nå når karantenetida går over.

Frode Bygdnes


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Alle partier fra AP til Frp tjener den globale storkapitalen, uansett hvordan partiene settes sammen til regjeringer, vil de samlede politiske beslutningene komme storkapitalen til gode over tid. Politikken fra AP til Frp leder til globalistisk neo-liberal markedsøkonomi. For eksempel AP vil inn i EU, og EU-kommisjonen vil ha et privatisert helsevesen. Vi ser allerede nå at å drive helsevesen som det skulle være en forretning leder til.

  Kartellpartiet Stortinget slik det nå er sammensatt leder Norge inn i globalisert verden hvor kapitalens lover styrer. De vil ikke ha landegrenser eller nasjonal identitet, kommune og fylkes sammen-slutningene er er bare starten til å gjøre Norge om til en region i EU, som fullt implementert vil ha fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, og fri flyt av varer og tjenester.

  EU er som frigitte CIA dokumenter viser, en amerikansk ide, for å fjerne toll, avgifter, skatter og annet som hinder fri flyt av kapital, og for å demontere europeiske sosialstater, for å erstatte sosiale rettigheter til tjenester som en må betale for som helsetjenester og utdanning etc.

  Denne krisen, antagelig planlagt av storkapitalen, viser at det er bare en sterk nasjonalstat som kan holde den globale storkapitalen unna. Landets aktiva, ressurser og infrastruktur må eies av folket, og selvforsyning av mat så langt det er mulig for å unngå at folket blir avhengig av import av mat, det skulle nå være tindrende klart for de fleste. Det skulle også være klart at vi må ta vannkraften tilbake ved å gå ut av ACER, og dermed EØS.

  Egen produksjon av viktige medisiner skulle det også ikke være vanskelig for de fleste å være enig i. Dette var det vi skulle brukt noe av oljefondet til, men globalistene i regjering siden Brundtland har motvirket dette, og avskaffet beredskapslager av korn blant annet. Folket har aldri blitt advart, siden storkapitalens MSM selvfølgelig alltid har avledet oppmerksomheten vekk fra disse viktige spørsmålene.

  Selv om de fleste burde forstå dette nå, kan det meste av oljefondet som er bundet til dollarmasten nå være tapt, og vi får ikke gjort det som det nå er åpenbart at vi skulle ha brukt en del av det til. Hadde vi hatt en kritisk presse og media som hadde fortalt folket konsekvensene med neo-liberal markedsøkonomi, hadde vi nok ikke vært i EØS, hvor regjeringene har hatt mulighet til å underlegge Norge mange tusen retts-akter og direktiver fra EU bak ryggen på folket, mens MSM har avledet oppmerksomheten med sport og underholdning.

  Norge er det landet med de mest gjeldstyngede husholdninger i verden, og med en politisk uinteressert befolkning som mest har vært opptatt med å refinansiere boliglånet for å få finere overflater på kjøkkenet og bil enn omgangsvennene. Leksen fra jappetiden er glemt, det er bankene som får bail-outs, men lånetakerne må betale gjelden, oljefondet redder ikke husholdningene.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Så langt har stort sett alle sosialister skusslet bort muligheten for at folket skal sitte igjen med noen tillit til dem etter at dette er over. Konspiranoia, utopisme og fornektelse har vært gjennomganstema her på Steigan, og selv om denne artikkelen ikke er så ille, så tør forfatteren ikke å ta et oppgjør med de på sitt lag som oppfører seg på et tillitsødeleggene vis.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere