På ytre høyre fløy sammen med Jens Stoltenberg

2
Tegning: Chistina Fjeldavli

Av Christina Fjeldavli.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein går 14. februar 2020 til angrep på vindkraftmotstand generelt og Motvind spesielt, i et innlegg hun har kalt «Motvind fra alle kanter». Hun innleder med å referere til den dystopiske filmen «The age of stupid». I filmen møter man en bonde som møter “stupid” motstand når han forsøker å sette opp et vindkraftanlegg. Også i reklamen som er plassert rett under kommentaren, manes det til vindkraftutbygging. Her vises et «live» opptak av den kjente dommedagsklokka fra Vindkraftnå-kampanjen til Norsk Vind og Try. «Klokka tikker mot 2030», og annonsekroner fra Norsk Vind tikker inn på Dagsavisens konto. Inne på selve kampanjesiden, informeres det om «hvorfor vindkraft på land er en del av klimaløsningen».

Les også: Dystopisk skamkampanje fra klimafryktprofitør

Etter å ha insinuert at vindkraftmotstand er «stupid» fordi det fører til verdens undergang, går Ulstein over til å forklare NIMBY-begrepet for den uinnvidde leser. NIMBY er en forkortelse for Not In My Backyard. Ulstein mener at vindkraftmotstandere kun bryr seg om sin egen bakgård. Hun går ganske enkelt ut ifra at motstandere selv må være rammet. Om hun sjekket fakta, ville hun kanskje blitt overrasket. Flere av de mest aktive motstanderne bor i områder uten vindindustri. Selvsagt finnes det i tillegg aktivister i områder med pågående eller planlagt utbygging. Er det så rart, at folk protesterer på 200 meter høye turbiner? Er det så rart, at noen ønsker å la hubroen leve? Er det så rart, at reindriftseieren vil beholde beiteområdene? I Oslo og Bærum protesteres det på 40 meter høye master.  

Selv om det er flere organisasjoner som arbeider målrettet for å stanse naturødeleggende vindkraftprosjekter, velger Hege Ulstein å kun kommentere Motvinds innsats: «Her i Norge har aksjonsgruppa «Motvind» mobilisert og kjørt kampanjer mot planlagte vindmølleparker. De bråker, de er stygge, de dreper fugler og de ødelegger naturen, er kjernebudskapet. For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen», skriver Dagsavisens kommentator. Det er helt riktig at støy, lavfrekvent lyd og vibrasjoner i bakken skaper problemer for både mennesker og dyr. Det stemmer også at vindkraftanlegg representerer visuell forsøpling, men dette har aldri vært Motvinds hovedargument. Det alvorligste er nok at økosystemer ødelegges. Ville dyr, fugler og insekter mister sine leveområder. Karbonlagrende myrer og skog sprenges i stykker. Norsk Ornitologisk Forening, Norges Miljøvernforbund og La Naturen Leve er blant organisasjonene som mener at det er viktig å ta vare på det lille vi har igjen av villmarkspregede områder. Ifølge FNs naturpanel er tap av naturareal et av klodens største problemer.

Å insinuere at naturvernere tilhører «ytre høyre» er absurd, og tyder på at Ulstein ikke har satt seg inn i den saken hun så bastant uttaler seg om. Merkelig er det også når Ulstein påstår at vindkraftmotstandere er positive til havvind. Hvor tar hun det fra? Hun kan ikke ha lest de offisielle uttalelsene til Motvind Norge eller Norges Miljøvernforbund. Ei heller kan hun ha lest hva Norsk Ornitologisk Forening skriver om havvindprosjektet Havsul 1.

“Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi – og naturforvaltning. Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene”, skriver tidligere informasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat, Sverre Sivertsen, i en kronikk som ble publisert i Adresseavisen 2. juni 2019.

Jens Stoltenberg, NATO-leder og tidligere statsminister i Norge, skriver i selvbiografien sin at han kjempet hardt imot innføringen av de grønne sertifikatene som har ført til den massive vindkraftutbyggingen. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han, allerede i 2006, men han fikk ingen gode svar (side 421 og 422). Da han til slutt måtte gi seg, lovet han seg selv å aldri igjen gå imot sin egen overbevisning.

Hege Ulstein har i sin kommentar 14.02.2020 levert et oppkok av myter og fordommer, blandet med impulser fra en dystopisk film. Vi får innsyn i et meget spesielt verdensbilde hvor naturvernere hører hjemme på ytre høyre flanke i det politiske landskapet, sammen med Jens Stoltenberg. «Klimaendringene er menneskeskapte. Vi får ikke avverget denne krisen hvis vi i tillegg skal lage menneskeskapte hindringer for løsningene på problemet», konkluderer Ulstein. Det faller henne ikke inn at intakt natur kan være en del av løsningen.

Hege Ulstein, Dagsavisen, 14.02.2020

Skjermdump fra Dagsavisens nettside 15.02.2020.

Dette innlegget av Christina Fjeldavli ble først publisert på bloggen hennes.


Les mer om vindkraft på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Blant hovedargumentene burde det også være at Norge trenger ikke vindkraft, vannkraften alene produserer mer enn nok for industri og husholdninger, og hvis vi trenger mer kan vannkraftverkene oppgraderes uten naturinngrep eller utbygging av nett. Vindkraft fra Norge kan ikke hjelpe kontinentale Europa med kraft, 50-80 twt vind/bølgekraft fra Norge monner ikke idet hele tatt når Europa har et kraftforbruk på mange tusen twt.

    “Norge skal bli grønt batteri for Europa”, “stakkars Europa må få hjelp fra energirike Norge” og lignende skrøner er noe storkapitalens politikere og MSM rundsnakker det Norske folk med uten å nevne Europas kraftforbruk. Når Europa har et forbruk på ca 20 000 twt, kan kontinentale Europa utmerket godt helt uanstrengt spare inn 50-80 twt med enøk tiltak som varmepumper med tilskudd, ekstraisolering etc, Europa trenger ikke Norsk vindkraft.

    Strømforsyningen er helt sentral for et vestlig liv, og det er derfor den globale storkapitalen vil ha eierskap og kontroll over all energi og infrastruktur, det vil storkapitalen eie og sette prisen på bla strøm til den høyeste de fleste kan betale, markedsprisen. Det er den globale storkapitalens politikere sin oppgave å utforme en politikk som med ACER, som legger til rette for dette.

  2. Avatar for tjatta tjatta says:

    Det er betegnende at ikke strømsparing er en del av regnskapet

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere