NATO-motstanden trenger å styrkes, svertekampanjer tjener imperialismen!

0
Foto: Stopp NATO

Av Geir Hem.

Gro Finne fører ingen saklig debatt i sitt innlegg 5. februar her:

Hvorfor ikke kreve USA og NATO ut av hele Midtøsten?

Innholdet har mest preg av en svertekampanje mot deler av NATO-motstanden. Det gjøres ved et retoriske grep hvor det stilles spørsmål om at «Stopp NATO» (https://stoppnato.no/) ikke krevde «USA og NATO ut av hele Midtøsten» i en konkret parole 25. januar i Oslo. Svar på det er gitt tidligere her. Appellen fra Stopp NATO kan også leses her.

Det virker derfor som om siktemålet egentlig mer er å sverte «Stopp NATO» – enn å diskutere spørsmål rundt vinkling på verken demonstrasjoner eller andre ting.

Eksempel på det er også den fortsatte terpingen rundt drapet av Qasem Soleimani. Til tross for at det tidligere svaret fra Stopp NATO nettopp framhevet: «Her var det nettopp et poeng at ulike syn på ham, ikke skulle hindre samling om felles protest mot drapet.»

Om protester den 25. januar

I artikkelen 5. januar kritiserer Gro Finne «Stopp NATO» for «tilslutningen til en ny internasjonal antikrigsbevegelse» og viser til «New Anti War Movement med utspring i USA» – «uten at denne blir nærmere introdusert», for å bruke hennes egne ord.

Her er en introduksjon.

Stopp NATO samarbeider i et internasjonalt nettverk “No to war – no to NATO” . Nettverket har opprinnelse i Europa i 2008. De koordinerer protester mot NATO-toppmøter og deler informasjon om NATOs aktiviteter og NATO-motstand. Spesielt viktig nå er mobilisering og protester mot den store NATO-øvelsen i vår/sommer som heter «DefenderEurope 2020».

No to war – no to NATO” formidlet informasjon om aksjonsdagen 25. januar. Initiativtaker var:

CODEPINK, Populær motstand, Black Alliance for Peace, National Iranian-American Council (NIAC), Veterans For Peace, US Labour Against the War (USLAW), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF ), United National Anti-War Committee, Pastors for Peace / Interreligious Foundation for Community Organization, International Action Center, United For Peace and Justice, Alliance For Global Justice (AFGJ), 12. desember bevegelse, World Beyond War, Dorothy Day Catholic Worker, Dominikanske søstre / ICAN, Nonviolence International, Food Not Bombs og mange andre krigs- og fredsorganisasjoner.

Oppfordringen som ble sendt utlød lød: «Lørdag 25. januar i byer over hele kloden blir det protester mot en ny krig i Midt-Østen. Vær så snill å bli med oss.»

Aksjonsdagen fikk også tilslutning fra «The International Peoples Assembly» (IPA).  (https://venezuelanalysis.com/analysis/14364). De sendte ut en uttalelse om: «å delta i den internasjonale aksjonsdagen mot krig i Iran og Irak, den 25. januar. Den første drivkraften for denne aksjonen er gitt av forskjellige organisasjoner med base i USA, som alle ber om fred og motarbeider en annen katastrofal krig. De inviterer alle mennesker som elsker fred til å reise seg og sier NEI til en ny krig i Midt-Østen.»

I Oslo tok «Stopp NATO» og «Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet» initiativ til en demonstrasjon foran Utenriksdepartementet. Nettopp under overskriften «Ingen ny krig i Midtøsten».

Løgn hjelper lite

Gro Finne skriver: «I forkant av demonstrasjonen 25 januar, ble diskusjonsforumet til stopp NATO på Facebook stengt, slik at andre som ville tilslutte seg, ikke fikk anledning til å diskutere parolene og parolegrunnlaget, for eksempel Norge ut av NATO.»

Stopp NATOs diskusjonsgruppe på facebook har denne adressen.

Det har aldri vært stengt eller stoppet for debatt. Utsagnet om stenging kan derfor ikke oppfattes som noe annet enn et åpent forsøk på å sverte og diskreditere Stopp NATO.                             

En som påberoper seg å være for fred og mot krig, men som retorisk driver svertekampanjer mot en aktiv del av NATO-motstanden, ja jeg kan ikke unngå å sette spørsmålstegn ved hvilke krefter det tjener.

«Hvordan framstår propagandaapparatet i kriger?» spør Gro Finne avslutningsvis, og hun viser til at det også føres krig «over tankene våre.» Ja, en klassisk konsekvens er at det fører til splittelse- og svertekampanjer.

Det er ganske utrolig at «Stopp NATO» som de siste tre årene er en drivende organisasjonen i organisering av motstand mot NATO gjennom demonstrasjoner og møter mot feks Aurora og Trident Juncture presenteres som nyttige idioter for USA.

NATO-motstanden har nok av oppgaver og aktiviteter i tida framover. Det er lite ønskelig og trist å måtte bruke tid mot denne type svertekampanjer.

Hilsen Geir Hem

Gro Finnes første artikkel: Venstresiden og Midtøsten

Svaret fra Geir Hem: Ja det er et et skrikende behov for større krigsmotstand

Gro Finnes andre artikkel: Hvorfor ikke kreve USA og NATO ut av hele Midtøsten?

Kommentar:

Da har det vært to innlegg og to svar i denne debatten om demonstrasjonen i Oslo 25. januar. Uenighetene er vel dermed belyst. Eventuelle nye innlegg bør i hovedsak si noe om hvordan kampen mot NATO best kan føres framover.

Red.

Forrige artikkelPer-Gunnar Skotåm: Imperialisme på norsk (1)
Neste artikkelKlassekampen i Idlib