Hvorfor ikke kreve USA og NATO ut av hele Midtøsten?

4
Gro Finne og Geir Hem diskuterer parolene for denne demonstrasjonen. Foto: Stopp NATO

Tilsvar Geir Hem i stopp NATO

Gro Finne

Av Gro Finne.

Geir Hem fra landsstyret i stopp NATO har gitt meg et svardenne artikkelen som hovedsakelig handler om noe annet enn det kritikken går ut på. Han viser til stopp NATOS program, men det er ikke sakens kjerne.

Kritikken dreide seg om parolegrunnlaget og parolene ikke bare for demonstrasjonen 25 januar, men for tilslutningen til en ny internasjonal anti-krigsbevegelse som ikke blir nærmere introdusert. Jeg kan bare anta at  den brede internasjonale antikrigs- og fredsbevegelse stopp NATO er en del av og som de mobiliserer til støtte for bla. er noe som kaller seg  New Anti War Movement med utspring i USA.

Jeg er i hovedsak enig i stopp NATOS fredspolitiske prinsipper.

Men var «Å ta fienden hjemme» hovedfokus i demonstrasjonen 25 januar, slik Geir Hem hevder?

Jeg mener nei. Jeg stilte spørsmål om hvorfor ikke «USA og NATO ut av hele Midtøsten,» var stilt som en parole. Den er jo en selvfølgelig konsekvens av kravet om «hent soldatene hjem.» 

At Geir Hem påberoper seg Martin Luther King i sitt tilsvar rokker ikke ved at stopp NATO hadde et utvannet og uklart parolegrunnlag for sin tilslutning til den internasjonale markeringen 25 januar.

I forkant av demonstrasjonen 25 januar, ble diskusjonsforumet til stopp NATO på Facebook stengt, slik at andre som ville tilslutte seg, ikke fikk anledning til å diskutere parolene og parolegrunnlaget, for eksempel Norge ut av NATO.

« Den utenomrettslige henrettelsen av Qasem Soleimani, uansett hva hans forbrytelser har vært, er en provoserende krigshandling og et brudd på folkeretten.»

Det er her det begynner å bli vanskelig.  Stopp NATO nevner ikke hvilke forbrytelser. Påstanden blir bare en insinuasjon som ifølge stopp NATO må med for ikke å «hindre samling om felles protest».

Det er i beste fall opportunistisk! For hva blir budskapet? På tross av at Soleimani har begått forbrytelser og på tross av at Iran er et udemokratisk prestestyre, demonstrerer vi mot drapet fordi det ikke var korrekt juridisk forankret. Og det skal være grunnlaget for mobilisering til en ny antikrig- og fredsbevegelse, New Anti War Movement!

En general er et lands øverste kommanderende i en krig. I en krig er det ikke til å unngå å ta liv, også sivile, men det er om å gjøre å ta så få sivile liv som mulig. Det gjelder for Iran, det gjelder for USA, det gjelder for generaler i alle nasjoner. Så hvorfor trekke fram angivelige forbrytelser hos en iransk general, og uten å spesifisere hva forbrytelsene er.

I militær sammenheng, brukt som karakteristikk på en general, og spesifikt en iransk general, er ordet forbrytelse et sterkt retorisk virkemiddel. Det sies ikke høyt men tankene assosierer raskt til et annet ord som kan bindes sammen med forbryter, ordet «krigs».

Hvordan framstår propagandaapparatet i kriger? Vi har vel litt erfaring med det nå, etter alle omfordelings og regimeskiftekrigene anført av USA/NATO de siste tretti årene.

En antikrigsbevegelse for fred og mot krig, men som i retorikk ikke skiller mellom angriper og angrepet, som utpeker Iran som aggressor likestilt med USA, ja jeg kan ikke unngå å sette spørsmålstegn ved hvilke krefter en slik bevegelse vil tjene, uansett idealistiske og gode intensjoner.

USA har sine globale interesser, strategisk og økonomisk. De fører en krig på alle områder. Også over tankene våre.

Gro Finne

Gro Finnes artikkel: Venstresiden og Midtøsten

Svaret fra Geir Hem: Ja det er et et skrikende behov for større krigsmotstand

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Krev i vei. “Makten kommer ut av munningen på et gevær” var omkvedet en gang

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Dissenterende grupper bør bruke en annen platform som backup for å slippe den slags. Det er på tide å forstå at FB IKKE er ment å forbinde folk men å overvåke og kontrollere massene og å kvele enhver dissens.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg tror FB først og fremst er ment som det den heter - den er ment å gi et ansikt til alle personopplysningene de sitter med. At den er blitt brukt til å spre sannhet, er en utilsiktet konsekvens.

 4. Avatar for Mari Mari says:

  En familievenn fra San Fransisco fortalte han fikk seg et lite støkke da han postet bilder fra barndommen og FB øyeblikkelig satte navn på alle på bildene. Automatisk altså uten at han hadde bedd om det.
  Se der, sa jeg til ham. Tror du fortsatt at det bare er ment som et medium til å holde kontakt med alle dine 500 nærmeste venner verden over? :wink:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere