Bemanningsbyråene ødelegger fagbevegelsen, men Støre vil ikke stoppe dem

0

– Oljeindustrien er blitt det nye løsarbeidersamfunnet. Når oljeselskapene ikke vil forplikte seg må underleverandørene si opp og permittere ansatte. Vi blir sittende med regningen, sier Oddvin Andreassen til LO-Aktuelt.

Han er klubbleder for fagforeningen Industri Energi i oljeselskapet Archer. 7. august 2017 møtte han og klubbkolleger LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i egen bedrift i Stavanger.

Problemet er at operatørselskapene ikke forplikter seg til å betale fast lønn til så mange som det er behov for. Det fører til at ansatte hos underleverandøren blir permittert, og hyret inn igjen til samme selskap. Konsekvensen er at de mister lønn mellom oppdrag.

Bemanningsselskapene kan operere som de gjør på grunn av EØS-avtalen, og i fagbevegelsen ser de tillitsvalgte at dette er i ferd med å slå i stykker det fundamentet som den organiserte arbeiderbevegelsen bygger på.

I Oslo kommer ni av ti innleide fra bemanningsbyråer, og nesten all innleien er ulovlig, sier en rapport fra fagbevegelsen i Oslo.

Rapporten viser blant annet:

  • Innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.
  • Nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene i Osloregionen er innleide.
  • Mange av aktørene er ikke registrerte medlemmer av NHO. Dette betyr at tallet på økningen er større enn det NHOs statistikker viser.
  • 91 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak.
  • Av all innleie fra bemanningsforetak vi har registrert, er 85 prosent ulovlig.
  • I tillegg til bemanningsselskapene har det de siste to årene dukket opp store underentreprenører der østeuropeiske arbeidstakere dominerer. Selv om disse er ordinære firmaer, deler de mange trekk med bemanningsselskapene, som manglende lønn mellom oppdrag, oppsigelsesvern, overtidsbetaling, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • Konsekvensen av dette vil kunne være forverrede arbeidsvilkår i bransjen, mindre rekruttering til yrkesfag, samt lavere produktivitet og kvalitet.

Rapporten kan lastes ned her.

På LO-kongressen fikk Støre overlevert ei liste med seks krav. Øverst står kravet om å forby bemanningsbransjen.

Men Jonas Gahr Støre vil ikke høre på kravet om forbud. Ingen bør være overrasket over det. Støre er ikke en gang sosialdemokrat, han er sosialliberaler, og når han erklærer at han står på linje med bankenes mann i Frankrike, Emmanuel Macron, så vet han utmerket godt at samme Macron har gått i spissen for å kjempe igjennom en fagforeningsfiendtlig arbeidslivslov.

 

Forrige artikkelMotstand i Kongressen i USA mot Trumps krigstrusler
Neste artikkel– Jeg er sint på all løgnen fra våre øverste ledere
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).