Bankenes lobbykamp mot nye svindelkrav: 20 møter med Mælands departement

0
SiljeAO / Shutterstock.com

Bak den forsinkede lovendringen som skjerper bankenes ansvar ved ID-svindler, ligger flere års lobbykamp og hyppige møter mellom Justisdepartementet og banknæringen. Dette skriver E24, som fortsetter:

«Dagens lovverk åpner for at bankene kan fremme store erstatningskrav mot svindelofre, noe Shadi Ghozlo (33) fikk erfare.

Men allerede i desember 2017 kom lovforslaget som ifølge eksperter vil forhindre det:

Da la regjeringen frem et utkast til ny finansavtalelov, som flytter bevisbyrden over på bankene i svindelsaker – og fastslår at misbruk av BankID som hovedregel må dekkes av bankene.

Lovforslaget møtte umiddelbare protester fra banknæringen i høringsrunden.

Mer enn to år senere er et endelig lovforslag fortsatt ikke klart, og regjeringens tidsbruk møter kritikk av både opposisjonen og forbrukermyndigheter.

I løpet av disse årene har banknæringen drevet en intensiv lobbykamp mot lovforslaget i kulissene, og vært i hyppige møter med Justisdepartementet.«

Forbrukerrådet reagerer på banknærings trenering av lovverket mot svindel.

– Wow. Det var en lang serie med møter, utbryter fagdirektør for finans, Jorge Jensen, når han får presentert bank-listen.

Forbrukerrådet har tidligere har advart regjeringen mot å «gi etter for press fra finansbransjen».

Hvilket vel er det den gjør. Kanskje vi skal si at bankene mener at svindel bør organiseres av dem som har greie på det, nemlig bankene sjøl? Storbankene har i hvert fall et milelangt synderegister når det gjelder hvitvasking av penger, skatteparadiser og planlagt skatteunndragelse.

Over 50 milliarder kroner havner i skatteparadis hvert år. Samtidig har skatteetaten halvert kontrollen.

Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge

Forrige artikkelEtter nederlagene i Syria spiller Erdogan det ukrainske kortet mot Russland
Neste artikkelBrukte Israel et passasjerfly som skjold da de angrep Syria?