Hvorfor regioner og hva skal skje videre?

3
EU ønsker å bruke regionene til å svekke nasjonalstatene for å skape en EU-stat. Kilde: EU-kommisjonen
Olav Boye

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Fra 1. januar 2020 har vi fått en del regioner i stedet for fylkeskommuner, samtidig som en del kommuner blir slått sammen til større enheter. Hvem har bestemt denne utviklingen, – folkevalgte etter ønske fra folk flest, næringslivet med NHO i spissen, den norske regjeringen eller kommer det fra EU, som det meste av endringer i det norske samfunnet.

EU har en plan om å utvikle seg til Europas Forente Stater en gang i nærmeste framtid. En superstat som skal ta opp konkurransen med andre stormakter om globale ressurser og markeder for å sikre egne flernasjonale selskaper og finansinstitusjoner solide profitter. Den nye lederen i EU-Kommisjonen Ursula van Leyen, har uttalt at øverst på hennes prioritering står utviklingen av Europas Forente Stater med en solid europeisk militærmakt.

EU bruker allerede regionene til å splitte opp og svekke nasjonalstatene. Det er en del av planen for å skape et føderalt Europa, en EU-stat.

Europa skal ikke ha delstater som i USA, men et stort antall regioner i stedet for nasjonalstater. Hva angår det oss vil noen si, – vi har sagt nei takk til EEC/EF både i 1972 og i 1994. Det er riktig at flertallet i Norge har avvist norsk deltakelse i EU, men den politiske eliten tar ikke hensyn til folkeviljen. Det er viktigere at det gode selskap i Brussel forstår at det norske folket ikke er kvalifisert til å si sin mening om EU-saken. Mine kontakter i EU-kommisjonens generaldirektorater hevder at Norge med EØS-avtalen og EU-tilpasningen forøvrige, er mer kvalifisert til deltakelse i Europas Forente Stater, enn flere av dagens EU-stater.

Arbeiderpartiet og Høyre er helt på linje i kampen for en europeisk superstat etter modell av USA. De har så langt vært enig om godkjennelse av mer enn tolv tusen rettsakter fra EU, det vil si forordninger, direktiver og domsslutninger fra EU-domstolen. De står samlet bak vedtaket om regioner og sammenslutninger av kommuner til støtte enheter. Kommunenes Sentralforbund har tidligere påpekt at mer enn sytti prosent av sakene på dagsorden i norsk kommuner og fylkeskommuner er styrt av EUs regelverk. EU har vedtak om at alle offentlige oppgaver skal konkurranseutsettes og om nødvendig privatiseres. Det blir sjølsagt enklere for det private næringslivet og finansspekulanter å kreve privatiseringer av offentlige oppgaver når enhetene blir større og folk føler avstand til beslutningene. Hva skjer med det lokale folkestyret? 

Les: The EU’s Assembly of Regional and Local Representatives

Dagens utvikling av regioner i vårt land er bare begynnelsen, hensikten er at Norge skal deles inn i fire regioner. Helse-Norge har allerede fire slike regioner. Regjeringen har vedtatt at i første omgang skal fem tusen statelige arbeidsplasser flyttes ut til regionene. Hva sier den norske Grunnloven om en utvikling hvor Kongehus, Regjering og Stortinget forsvinner og skal erstattes av fire regioner, underkastet det markedsliberal og ikke-valgte regime i Brussel. Hvem har godkjent at Norge skal opphøre som sjølstendig, demokratisk nasjonalstat? Strategien til føderalister og markedsliberalister her hjemme, som i Brussel, er endringer over sikt, med små skritt, for ikke å skremme opp den negative europeiske befolkningen. Det er flertall for EU i de europeiske statene, men stor folkelig motstand i alle EU-statene mot den føderale utviklinga, som pågår i det skjulte. Les Lisboa-traktaten, EU konstitusjon, å bli klar på hva som  skjer.

Dette må bli den store saken i valgkampen i 2021. Vi som avviser markedsstyring på alle økonomiske områder. Vi vil gjenoppbygge det lokale folkestyre, ved å ta offentlige oppgaver tilbake til de lokale politiske organer. Vi må starte debattene og komme opp med forslag og strategier, hvis vi skal vinne fram i kampen mot føderalistene og Europas Forente Stater. De politiske partiene må gå til valg på forsvar og gjenvinning av folkestyret. Det er vår viktigste oppgave. Vårt mål er en suveren nasjonalstat, en norsk grunnlov og folkestyre på alle nivå. Det kommer ikke av seg sjøl.

olav.boye@gmail.com

Les også: Kapitalens langsiktige strev for en europeisk superstat

En plan for å avskaffe det nasjonale demokratiet i Europa


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på Vipps (så lenge det er mulig): 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. De partiene som er synlige i MSM for den mette, trette og politisk uinteresserte norske tv-titter, vil neppe kjempe for folke- og lokalstyre, de er også en del av av det eneste og store partiet, “kartellpartiet” som utgjør Stortinget, og representerer global storkapital og ikke folk og land.

  Slik som NRK og TV2 presenterer politiske partier og valg-barometere, blir de få partiene som virkelig står for en sterk nasjonalstat og nasjonal identitet, og er imot EØS/EU TTIP etc, som feks Kystpartiet, holdt utenfor debatten generelt og spesielt i valgtider, storkapitalens agenter i NRK og TV2 vil ikke at folk skal vite om dem og hva slags politikk de står for.

 2. Slutter meg helt til Olav Boyes tenkning her,utmerket. Det jeg tror kan gi oss gamle Nei til EU-aktivister en stor overraskelse er at det vi kan kalle den norske “venstresida” er under raske forvandlinger.
  Naturligvis ikke bare den norske,men her finnes en europeisk trend som går ut på at uavhengig europeisk Imperialisme er mye finere og edlere enn den gamle amerikanske Imperialismen. Derfor går tyske Grüne og Linke gnistrende inn for at EU skal stå for en europeisk militærpolitikk under tysk ledelse som er UAVHENGIG.
  I Klassekampen er det slik at sosialistiske tanketradisjoner om kapitalismens vesen og dens imperialistiske prosjekter i tiltagende grad legges vekk til fordel for KLIMAKAMP.
  Og det er jo EUs store prosjekt nå: 1 milliard Euro til New Green Deal. Dette får den post-marxistiske generasjonen til å bli blanke i øynene og bli begeistret for EU. At EU allerede har startet opp koloniseringskriger i Mali/Sahel-Libya interesserer dem ikke i det hele tatt. Imperialisme og militarisme er ord som knapt brukes lengre skjønt i øyeblikket koker verden av dette.
  Da utenriksredaktør Mari Efring 30 desember 2019 skulle oppsummere året,er den ledende tankegangen kun klima-katastrofe. At kapitalistisk rovdrift av kloden kan være en sentral årsak til klimakatastrofen,tones ned. En skal helt ikke kritisere kapitalismen heller,den skal ifølge Rødt-teoretikere fornyes via det grønne New deal.
  Jeg tror,Olav Boye,at vi må belage oss på mange overraskelser fra “venstresida” ved neste Stortingsvalg.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det ser ikke som at tyskerne har lært, selv etter to verdenskriger, at når de skal lede Europa, så går alle andre sammen og forhindrer tyske hegemoni.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere