Ingen framtid med Ap: Hvorfor så viktig å rødvaske Ap?

9
Hvorfor leke livredder for et døende Ap. La dem begå sitt sjølmord i fred, skriver Ove Bengt Berg. Skjermdump fra Klassekampen

Fra Politikus.

I Norge pågår det en omfattende politisk kamp fra venstreorienterte med støtte fra alle medier for å framstille Det norske Arbeiderparti som en kommende redning fra en norsk høyreorientert politikk. Det er i grunnen ganske uforståelig når Arbeiderpartiets politikk er så velkjent høyreorientert som den har vært de siste tiåra og siste halvdel av forrige århundre. Arbeiderpartiet trenger egentlig ikke noe eget politisk program, det ufravikelige fundamentet for Aps politikk finnes i det strengt markedsorienterte EUs fire «friheter» — for kapitalistene. Det finnes ikke ett eneste punkt i EU-kommisjonens politikk som ikke Arbeiderpartiet godtar entusiastisk og med ukritisk underdanighet.

Men kampen for å framstille Ap som et radikalt og omfordelende alternativ fra Rødt, SV og Klassekampen med «tenketankene» Manifest og Agenda, for å nevne de ivrigste, er uansett forgjeves. Ap som sosialdemokratene ellers i Europa, ødelegger seg sjøl mer enn Rødt og Klassekampen kan klare å bygge dem opp. For det er som den danske avisa Politiken skreiv lille julaften 2019: «Socialdemokraternes vælgere forsvinder i hele Europa, og ingen ved, hvordan de vindes tilbage». Ap er døende i Norge som ellers i Europa, og det aller beste er bare å la denne falske og bedragerske politiske retninga å dø ut. Og reise et nytt alternativ der Ap vil klamre seg til de tradisjonelle høyrekreftene som ellers i Europa.

Av Ove Bengt Berg

Et eksempel: Ap på Stortinget er for ny E-18 Asker-Oslo
Et mindre men representativt eksempel på Aps håpløse politikk:
Nå har firepartiregjeringa til Erna Solberg nettopp bevilga ekstra milliarder at det skal bygges en ny motorveg med flere felt mellom Asker og Oslo. For å legge til rette for at flere kan bruke bil fra Asker og Bærum til Oslo og fylle Oslos gater med enda flere biler. Tvert imot de politiske ønskene til byrådet i Oslo, ledet av Arbeiderpartiets Raymond Johansen. Stortingsflertallet tvang gjennom denne miljøbelastende vegen inn til Oslo — med stemmene til Ap på Stortinget under sin parlamentariske leder Jonas Gahr Støre. Denne Aps overkjøring av det Ap-leda byrådet i Oslo får lite omtale, nå kritiseres heller det siste krafttaket til Solberg-regjeringa som tvang gjennom den siste motstand mot dette sterkt miljøskadelige prosjektet.

Ap: en støtte spiller for Høyre-regjeringa
i opposisjon som (fjern-)politireformen, for å slå sammen høgskoler og universiteter og  legge ned Andøya.

…og en tiårig pådriver for jernbanereformen, helseforetakene og pensjonsnedskjæringene
I 2005 var det et kjent faktum at partileder og statsminister Jens Stoltenberg kjempa gjennom privatisering av Statoil, og med det delte ut det norske folkets felleseiendom til Norges og verdens rikeste. Slik han og partiet hans dels har gått i spissen for, dels bidratt til, til å frata folket fellesverdiene opparbeida i Televerket, Posten, NSB, elektrisitetsverkene og sjukehusa. Fellesverdiene er fjerna fra politisk og demokratisk kontroll.
Det var Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg som statsråd som fikk drivi gjennom anbud i norsk samferdselspolitikk, der lavere lønn og lavere pensjon for transportarbeiderne er den erkjente og uunngåelige konsekvensen. I valgkampen i 1997 gikk Stoltenberg ut med høyrekritikk av sjukelønnsordninga, i strid med partiets politikk. Stoltenberg tok i 2000 regjeringsmakt for å øke Norges bidrag til verdens miljøforurensing ved å gå inn for å bygge forurensende gasskraftverk. I denne sammenheng er det viktig å understreke at det var Høyre som hjalp Stoltenberg til de regjeringstaburettene han og partiet hans mottok med sånn glede.

Økonomisk omfordeling til de rikeste i Europa, umulig uten sosialdemokratene
I innlegget Ap: EU-kommisjonens og Natos viktigste representant i Norge viste jeg til utviklinga av Ap som gjelder tilslutninga til den nyliberale politikken, beskrivi av Sven Røgeberg i Vardøger nr 36 i artikkelen «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall.» Røgebergs artikkel er et sammendrag av Wolfgang Streecks bok bok «Kjøpt tid — den utsatte krisa til den demokratiske kapitalismen». Ei bok som ikke er oversatt til norsk (men til svensk). Jeg skreiv:

Over hele Europa går de gamle sosialdemokratiske partiene kraftig ned i oppslutning, minst i Danmark. De gamle sosialdemokratiske partiene framstår tydelig for alle med en politikk som ikke er alternativ. Det er snarere sånn at gjennomføringa av kraftige høyredreiningeer i økonomisk politikk har skjedd under ledelse av nettopp sosialdemokratene. I Norge begynte høyredreininga med regjeringa til Brundtland, i Tyskland med nedskjæringer under sosialdemokraten Gerhard Schröder. Sosialdemokratiets fall henger sammen med den nyliberale kontrarevolusjonen fra slutten av 1960-tallet, og sosialdemokratenes tilslutning til denne nyliberalistiske politikken.  … Denne politikken kan bare gjennomføres ved iherdig innsats for å skjule Aps egentlige politikk, men i stedet å framstille den som et alternativ til Høyre. Hele det norske politiske journalistkorpset har som sin livsoppgave å opprettholde denne falske motsetninga. Med denne myten kan Ap fortsette sin høyreorienterte politikk.

Bretter virkelig nestleder Tadjik opp ermene? Nei

fullsizeoutput_7bc2
KK 28.12.2019

I Klassekampen 28. desember vil Aps nestleder «Brette opp ermene» for å rette opp det som hun mener er Aps feil:

Ap har ikke klart å formidle folks frykt, håp eller drømmer på en måte de føler representerer dem. Andre partier på venstresida har klart å ta den rollen bedre enn Ap. Og:
«Vi har gått tilbake til det vi er, nemlig et tradisjonelt arbeiderparti som er opptatt av rettferdig fordeling», sier Tajik.

Tadjiks ord er det umulig å stille handling bak

Ap har etablert en fast politikk i flere tiår fra Gro Harlem Brundtlands tid med tilsvarende rekruttering av folk som bruker partiet som springbrett til mer mektige og godt lønna stillinger. Det som journalister og politikere til venstre for Ap ikke ser, ser andre. Som et nytt Sp-medlem i Sel, Kjetil Eide, tidligere Ap-medlem, sier til Klassekampen 1. juli i år:

«– Eg jobbar i ambulansetenesta. Du treng ikkje vere populist for å forstå at folk er opptekne av ambulanse, politi, brannvesen og beredskap. Det handlar om å ta folk på alvor. At ikkje Ap forstår det, er deira problem.» 

I Akershus sier Ap-medlemmer følgende til Klassekampen 19. juni: «– Vi treffer ikke arbeiderklassen. Jeg tror noe henger igjen der. Det blir for mye kvinnelig middelklasse, sier Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum i Akershus. Han mener at for få av strategene i Ap kjenner arbeids­livet godt nok:

«– De prater mye med folk, men er mest opptatt av å ta master i statsvitenskap. Man kan se på rekrutteringen: Ap-skolen begynner tidligere og tidligere. Men i AUF er de mye mer glad i arbeider­klassen fra Colombia enn harrytasser fra Øvre Romerike. Østensen får støtte fra Akershus-kollega Øyvind Sand, ordfører i Rælingen.»

Det kraftige forsvaret for Ap fra venstre har feila — til gangs

I flere tiår har jeg diskutert med venstreorienterte fagforeningstillitsvalgte det håpløse med å framstille Ap som noe annet enn et ordinært høyreparti. Hovedpolitikken for venstreorienterte er å la et bedrag bli et selvbedrag. Da har jeg fått høre at det

er feil å kritisere Ap, men heller å få dem til å gå til venstre. Ja, etter den kritikken mot meg har Ap innført anbud, privatisering av Statoil og Televerket, splitta opp jernbanen, redusert pensjonene og organisert fiaskoer som NAV. Det er en knallhard nyliberalistisk og fasttømra ideologi utvikla i tiår som ligger bak den politikken Ap har ført. I tillegg kommer at Ap er tilhenger av en aggressiv militaristisk krigspolitikk som i Afghanistan, Libya og Syria. Ingenting av dette blir endra ved at Rødt-medlemmer, SVere eller andre vil samarbeide med dem, eller at nestleder Tadjik «bretter opp ermene». Ap kontrollerer LO, og har fått sine ledende partimedlemmer i LO til å arbeide for Aps politikk, som pensjonsnedskjæringene.

Derfor: Glem Ap, sats heller på en ettpartiregjering fra Senterpartiet

Det venstreorienterte gjør er å holde liv i en døende politisk retning sin viktigste partiorganisasjon. Det er helt meningsløst. Sosialdemokratiet er en politisk retning oppretta for å redde kapitalismen fra et kommunistisk styre. Nå er ikke kommunismen et alternativ for folk i Europa lenger, da trenges heller ikke den styringa av den kapitalistiske økonomien som sosialdemokratene har stått for, og til dels veldig gunstig for mangeav oss inntil rundt 1970-tallet. Etter det har alle sosialdemokrater i Europa blitt høyst alminnelig høyreorienterte politikere i økonomiske spørsmål.

fullsizeoutput_7bb6
KK 28.12.2019

I Nettavisen 2. desember i år skreiv Ole Asbjørn Ness, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese og medlem av Senterpartiet, at  «Opposisjonsleder-rollen står ledig:

Når Jonas Gahr Støres Arbeiderparti stort sett har klappet igjennom hver eneste reform i ansvarlighetens navn, er dessuten rollen som opposisjonsleder ledig. Støre er dessuten svært interessert i å stjele noen av MDGs seks prosentpoeng, men synes uinteressert i Sps 20.»

Det partiet som står mest imot den politikken som i hele Europa har ført til motstand mot det politiske elitesjiktet, inkludert alle venstreorienterte politikere og journalister, er Senterpartiet. Det er et USA-underdanig parti og sterkt kristent parti, men likevel bedre enn alle andre partier. Senterpartiet kjenner Norge utafor universitetene, redaksjonene og de statsfinansierte politiske organisasjonene bedre enn noen andre. Senterpartiet er imot et Norge som et lydrike under EU, som er Aps absolutt viktigste sak. Med Senterpartiet som en ettpartiregjering, vil Ap ganske snart avsløre seg som et parti som stemmer mer sammen med Høyre enn med Senterpartiet. MDG ser på Ap som et parti det er håp for å snu i sin retning, mens de avviser Senterpartiet, jf MDGs Une Bastholm referert i Klassekampen.

La Ap ordne sitt sjølmord i fred uten de siste tiåras mange forgjeves redningsforsøk fra venstre. Det finnes ingen bedre venstrepolitikk enn det.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Takk til Ove for fint arbeid. Jeg begynner med utviklingen i Tyskland hvor Alternative für deutschland er på vei til å bli større enn SPD.
  Det nye lederparet i SPD er ikke mye karismatiske og prominente folk der forsøker nå å redde skuta med forslag om at Die Linke og SPD skal fusjonere.
  Det er få som finner noe merkelig i det.
  I oppsummeringen av det “tragiske” valgutfallet i England,kom det fram at prominente Rødtere i Klassekampen betraktet den ungdommelige gruppa “Momentum” i Labour som de virkelige opprørske sosialistene. De omtales som “venstresida” og er da “Ja til EU.” Du leste riktig: Ja til EU.
  Når talsmenn for Rødt skriver om utviklingen av norsk økonomi mener de at de største selskapene for norsk internasjonal kapitalisme skal tilføres store statspenger for en fornyelse i retning Det Grønne Skiftet. Equinor skal bli en verdensgigant for flytende havvind,sier herr Mimir med støtte fra Marsdal og andre.
  I bevilgninger til det dypt amerikanske “norske” forsvaret overbød Rødt alle de øvrige partiene ved å gå 162 millioner høyere til oppbyggingen av Nato-forsvaret.
  Politisk redaktør Braanen var en periode i 2019 opptatt av at en skulle utvikle et sterkt nasjonalt forsvar,men la til: en trenger ikke gå ut av Nato av den grunn.
  SV er jo bombevenstre så de skriver jeg ikke om.
  Mitt poeng nå er at i de viktige spørsmålene,såsom Ja eller Nei til Europas forente Stater,i forsvarspolitikk og det grønne industriomlegget,er det ingen forskjell i dagens Norge på “venstresida” og AP.
  Det kan godt hende at Lysbakken får sitt ønske oppfylt om en samlet blokk av alle de nevnte med tanke på valget i 2021. Det ville i så fall være det samme som prominente tyske SPDere nå ønsker seg.
  Det er vanskelig å se noen tung politisk sak som skulle hindre det.

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Soros er ikke høyre, men venstre. EU sammenlignes med kommunisme. Det er de sosialistiske partiene som taper i Europa. Globalisme er sosialisme som rettferdiggjøres med klimakatastofe. Selve fundamentet for “global oppvarming” var å skape en sosialistisk verden, med global skatt
  -Only sosialism can save the world
  var mottoet. Micheal Moore vil gjenta alt sammen.
  -Obama-care must be made global

  Det er forskjell på å vite hva man snakker om (Soros) og steigan.no

 3. I Asker og Bærum bor det flere rike og velstående, de AP først og fremst representerer, enn på andre kanter av byen, så klart de må kjøre inn til byen uten å stå i kø som allmuen ellers.

  Det er det oppdraget agentene for den globale storkapitalen som infiltrerte AP med Brundtland hadde og har, åpne økonomien for privatisering, selge landressurser og infrastruktur til private storselskaper, avvikle fellesverdier, velferdsstaten og implementere neo-liberal markedsøkonomi.

  Det kan legges til at Stoltenberg tidligere fikk liberalisert strømforsyningen også, og Barth Eide fikk Norge inn i ACER, Den fulle konsekvensen av dette forstår ikke folk før de må betale tyske priser for strømmen. NRK.no nevnte i en nyhetsmelding om strømpriser i dag, slik pris på strøm nå skal regnes, nemlig i € per megawatt. Norge blir en del av et europeisk strømmarked.

  Da får de bevise det ved å gå inn for å melde seg ut av EØS og være mot EU. Ingen politiker som vil beholde EØS og bli medlem i EU representerer vanlige folks interesser, de representerer kapitalmakten. AP beholder arbeiderparti-retorikken, men i alle saker stemmer de til fordel for storkapitalen, AP blinker til venstre men svinger til høyre.

  Ikke bare det, men ved å bryte med basepolitikken fra 1948, og tillatt at USA gjør Norge om til en fremskutt militærbase, har de gjort Norge til en mer sannsynlig slagmark hvis USA angriper Russland. Russland kan ikke tillate at F-35 tar av med atomvåpen på tokt til Russland. Da vil baser i Norge bli mål for et russisk gjengjeldelsesangrep.

  AP skulle ha vært meldt til Forbrukertilsynet, og blitt fradømt retten til å kalle seg et arbeiderparti, som forstås som et parti som representerer arbeiderklassen, bare ved å ha brakt Norge inn i EØS. Og ved å ville være fullt medlem av EU har de vist at de representerer den globale storkapitalen, tilslutning til Lisboa-traktaten fra 2009 er et bevis på det.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er allmuen som står i kø der og, og øker man befolkningen ved å importere velgere, så må man bygge mer vei, om man ikke ønsker at køståerne skal hate AP for at de må stå en halv time ekstra i kø hver dag, i steden for tilbringe tiden med barna.(som den lavere arbeiderklassen ikke lengre har råd til)

 5. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Er EU/EØS forkjemperne verdt å redde?

  Enhver som har fulgt Ap siden EU kampen stod har kunnet observere at Ap og Høyre fremstår som politiske kartell-brødre i den anledning.

  Er man misfornøyd med Erna og Solbergs markedsstyrte EU politikk, så er visselig ikke Jonas og Ap et alternativ. Vi vet allerede at det blir bare mer av samme politikk. Om man pakker den politikk i rødt eller blått glanspapir, gir det ingen ny politisk kurs for Norge.

  Skal Hadia Tajik ta Ap tilbake til røttene, må hun langt tilbake til før Gro Harlem Bruntland. Og det er jo ikke hva Hadia Tajik snakker om.

 6. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Vi kan vel si det slik at Brundtland, Stoltenberg og Støre er de korrupte EU politikerne, deep state junk. Hadia Tajik har en annen bakgrunn, mer som Tulsi Gabbard. Man må lure på hvor lurt det er med “norske” partiledere i Norge - som aldri vil bestå en løgndetektortest. Både i USA og Norge er media deep state junk. For å bli kvitt dem trenger hele Svalbard å bli gjort om til et Gulag.
  En hovedstadsavis hadde følgene overskrift igår:
  -Det norske forsvaret er unødig kostbart
  Right. Det er samme systemet som i USA, feite kontrakter til deep state bedrifter. Jo dyrere utstyret er er jo bedre - og det samme for sykehus - og det samme for medisin. F-35 har en prislapp på 4000 mill kr per stykk. Man kan bygge ett sykehus for hvert F-35 da.
  JST (joint strike fighter) skulle være en standardløsning .
  Idag har de forlatt det konseptet: Nå har vi en versjon uten vertikal landing, en versjon med vertikal landing, og en versjon uten vertikal landing med store vinger og nytt understell, solid nok for å kunne lande på et hangarskip.
  Å holde F-35 i flyvedyktig stand koster en formue. Israel satser på en ny industrisektor - som skal vedlikeholde F-35. Jfr. det med å ha produsenten rett over grensa for JAS Gripen. Vi kan konkludere at norske politikere er for tett i nøtta.

  Denne svenske stridsvogna framstår som likeverdig med Leopard i stridstester, men prisen er halvparten. Vanskelig å treffe (intet tårn å observere) og vanskelig å oppdage (graver seg selv ned)
  Elegang løsning på en defensiv tank.

  https://www.youtube.com/watch?v=mYxPBmRdSPc
 7. For høyre mannen Støre så handler alt om å passe på at høyre blir ved makten.

  AP er død og begravet pga av infiltrering fra høyresiden.

 8. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Dersom Venstresiden skal gjenoppstå, som noe ekte, må den falske venstresiden bli hoved-fiende. Den falske venstresiden støtter opp om overklassens systemer, hvor enn de er i verden.

  Den ekte venstresiden er et parti for folk flest og arbeiderklassen, for frihet og likhet og brorskap. Den ekte venstresiden er kommunismen der alle er med og der kapitalen reforhandles.
  Den ekte venstresiden er et freds-parti, men må ta makta fra overklassen.

  Dette med reforhandling av kapitalen er helt pokker nødvendig dersom politiske regime og massemedia noen sinne skal forandres i Norge og Vesten. De som ikke fatter dette, men vil tviholde på klasseskillene, jobber også for kapitalistiske imperialismen.

  Senterpartiet/bondepartiet bør selvfølgelig høre til den ekte venstresiden. Slik selvstendige bonden og andre selvstendige næringsdrivende er sine egne herrer. Dette er idealet for ekte venstresiden; makt til folket. Likevel er ikke disse solide som ledende venstreside-parti. Disse vil når som helst støtte stor-kapitalen.

  Arbeiderpartiet er sjefs-partiet for den falske venstresiden i Norge, med SV og Rødt på heng.

  For egen del ønsker jeg et parti som jobber direkte for refordeling av kapitalen til folk flest, i faste intervaller. Jeg føler meg alene i verden om dette.

  Eneste norske parti som ser ut til å beholde klasse-perspektivet er NKP. Disse står også for eneste retning som empirisk har utfordret overklassen; Kommunisme 4. For de som hevder at privilegier og overklasse også finnes i Kommunisme 4, så ja/tja, men det er for pokker ikke sammenlignbart med eiendoms-overklassen. Likevel må vi ta med denne begrensingen, hvilket også var overklassen som til slutt kuppet og rev Sovjetunionen, for å stjele eiendommen. Mot folkets vilje.

  Angående Kommunisme 5.0 så vil jeg gjerne høre mer. Jeg vil helst se en skisse på hvordan denne kan bli en kraft å regne med. En kraft som kan bekjempe kapitalist-trollet. For etter det jeg ser, så er ikke GNU-Linux, Wiki-, eller andre ny-folkelige prosjekter i nærheten av utfordre den kapitalistiske makta.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

9 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.