Gruveselskap krever 17 milliarder fra Sverige for uran-forbud

12
Illustrasjon: Shutterstock

Det australske leteselskapet Aura Energy, som har drevet leting i Oviken i Jämtland, krever den svenske staten for litt over 17 milliarder svenske kroner. Årsaken er at Sverige i fjor bestemte seg for å forby uranleting og gruvedrift. Kravet er unikt i Sverige. Dette er første gang Sverige blir saksøkt i det som kalles «investor-stat-tvisteløsning» skriver Camilla Hansen i Attac.

«Bakgrunnen for søksmålet er at den svenske riksdagen i august 2018 vedtok en miljølov som forbyr utvinning av, og leting etter, det radioaktive og svært forurensende stoffet uran. Forbudet mot uran-utvinning hindrer ikke Aura Energy fra å utvinne andre verdifulle mineraler som vanadium, molybden, sink og nikkel, men likevel velger selskapet å kreve erstatning fra Sverige.»

Dette baserer seg på det som kalles kalt investor-stat-tvisteløsning, ISDS. ISDS gir utenlandske selskaper rettigheter nasjonale selskaper ikke har – å saksøke staten i et internasjonalt tribunal av advokater. Deres avgjørelse er hovedsakelig basert på innholdet i handelsavtalen og internasjonal sedvanerett, ikke nasjonale lover. Disse rettssakene omgår innenriks domstoler, og tillater multinasjonale investorer å kreve erstatning selv om regjeringsvedtak eller domstolsavgjørelser kan ha et mål om å beskytte mennesker eller miljø. Norge har ISDS i alle bilaterale investeringsavtaler (utenom avtalen med Madagaskar), og i EFTA avtalen med Singapore.

ISDS er et sentralt element i det milliardærklubben World Economic Forum kaller Global Redesign Initiative (GRI).

Sverige har også bruk ISDS

Det er første gang Sverige blir saksøkt på denne måten, skriver Camilla Hansen, men det svenske selskapet Vattenfall saksøkte Tyskland i 2009 basert på akkurat den samme avtalen. Det var etter at lokale myndigheter i Hamburg vedtok strengere miljøstandarder for et kullkraftverk i 2009. Vattenfall saksøkte da Tyskland for 1,4 milliarder euro. Risikoen for enorme økonomiske tap gjorde at de lokale myndighetene utvannet reguleringene.

Ny vår for atomkraft?

Aura Energy ser store profittmuligheter i uranutvinning i Sverige og har ikke tenkt å la en bagatell som et vedtak i den svenske regjeringa stoppe seg. Ironien er jo også at med all kritikk av fossil energi og mangelen på alternativer kan atomkraft fort komme på moten igjen. I oktober 2019 ble det klart at den franske staten ga grønt lys for å planlegge seks nye atomreaktorer, skrev Le Monde. Også derfor er det realiteter bak søksmålet til Aura Energy.

Det Aura Energy leter på i Sverige er alunskifer-formasjonen som strekker seg gjennom store deler av Jämtland og inn i Norge og som er svært attraktivt for gruveselskaper. Det betyr at det kan bli liknende tilfeller i Norge, også når det gjelder thorium, så det er all grunn til å følge med.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for paven paven says:

  Da var det grønne skiftet over oss. God gammeldags kolonikapitalisme. Nå med mugg. Trenger kun en unge til å fronte det i sosiale medier. Kan man håpe det blir en guttt denne gangen

 2. Skremmende at handelsavtaler nå overgår et lands suverenitet til å bestemme regler for miljø, skatt, arbeidsbetingelser osv. osv. osv. og enda mer skremmende at også Norge er bundet opp på hender og føtter slik at en sunn og god fremtidig politikk risikerer å bli møtt med milliardsøksmål.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  ISDS-domstoler blir ofte satt sammen i favør av storselskapene. Dette er en type domstoler som lever helt på siden av de ordinære nasjonale domstol ordningene. Opprinnelig brukte man ISDS og den slags ifbm med investeringer i u-land som hadde en dårlig utviklet statsforvaltning.

  Slik det grønne skifte er tenkt gjennomført (med bruk av bla vindmøller, elektriske biler etc) vil lett kunne føre til en voldsom økning av alle typer gruvedrift i hele verden. Velkommen til Det grønne helvete kan man kanskje si. Den mest skånsomme form for grønnt skifte vil trolig være atomkraftverk og eventuelt bruk av dyp jordvarme (og spesielt hvis man kan klare å gjenbruke gammelt atombrensel ved bruk av ny generasjon atomkraft teknologi).

 4. Avatar for Alike Alike says:

  Selskapet trenger ikke engang å tape noe penger på loven, de bare ser på dette over med advokater og ser at dette er det penger i å gjøre(utnyttelse av lovverk). Sånn forsvinner det penger ut av statskassa. Vi må helt klart ut av EU/Eøs og alle andre ulovlige avtaler vi har inngått så fort som mulig!

 5. De fleste partiene i regjeringen er positive til ISDS, og selv om TISA er lagt på is, er for eksempel Høyre positiv til TISA og dermed lignende avtaler. Storkapitalen har dermed sine folk på begge sider av bordet i “forhandlingene”. Høringen om å innføre ISDS ble holdt i sommer og som forventet har de fleste MSM avisene og NRK vært stille om saken. Høringsfristen var 14 August og saken skal ikke behandles i Stortinget. Kilde: Andresens blogg.

  Faren er at dette innføres bak folkets rygg, ved at at folk ikke blir informert ordentlig slik som med ACER. Storkapitalens MSM med NRK vil hvis de omtaler den antagelig skjønnmale avtalen med å si noe slikt at "avtalen gir norske selskaper sikkerhet i utlandet ", uten å nevne at utenlandske selskaper får stort spillerom i Norge med ISDSog EØS avtalen.

  Ett parti er ihvertfall krystallklare på at Norges ressurser skal tilhøre det norske folk, og vil ut av EØS/EU og sier også klart nei til ISDS/BIT/TTIP/TTP/TISA og andre overnasjonale avtaler som kun er til for at storkapitalen skal kunne lure landressursene og infrastruktur fra landene.

 6. Den mest skånsomme form for grønnt skifte vil trolig være atomkraftverk og eventuelt bruk av dyp jordvarme (og spesielt hvis man kan klare å gjenbruke gammelt atombrensel ved bruk av ny generasjon atomkraft teknologi).

  Ut i fra hva han har skrevet det siste året ser det indirekte ut som om Steigan har innsett dette også. Vindmøller og solpaneler kan ikke drifte verden aleine, de kan bare være tillegg. Dyp jordvarme kan kanskje bli økonomisk mulig etterhvert, men foreløpig er det for dyrt etter hva jeg har fått med meg. Det er kun lønnsomt der hvor jordvarmen kommer nære eller til overflaten, slik som på Island og noen steder i Italia og Tyrkia f.eks.

  Russerne har allerede 2 “breeder reactors” i drift, og snart èn til. Det er egentlig fantastiske nyheter:

  *"The fast-neutron nuclear reactors use so-called breeder reactor technology that enables the use of a wider range of radioactive elements as fuel, thus considerably enlarging the potential stock of nuclear fuel for electricity generation. *
  Fast fission reactors close the question of potentially ending uranium nuclear fuel as they could ‘burn’ even nuclear waste."

  "Russian physicists have already elaborated the next step for the revolutionary technology: a BN-1200 breeder reactor that is set to be assembled at the same Beloyarskaya nuclear power plant by 2020.
  Overall, eight BN-1200 breeder reactors are expected to be constructed by 2030, which means that Russia is the only nation that is entering a new era of nuclear energy power generation – a truly clean and ecologically secure closed nuclear fuel cycle."

  Imens fortsetter vi i Vest-Europa å bygge ut sterkt subsidierte og landskapsødeleggende vindmølleparker med sterkt varierende og ukontrollerbar virkningsgrad. Det er nesten ikke til å tro.

 7. Columbia ville beskytte sine sårbare våtmarksområder fra forurensning fra gruvedrift, og det førte til at tre kanadiske gruveselskaper saksøkte Columbia for over 750 millioner dollar.
  Veolia, et fransk multinasjonalt selskap, saksøkte Egypt for å heve minimumslønnen (!). Det ga selskapet som har operasjoner i landet mindre profitt. Veolia tapte saken, men det viser hvordan ISDS blir brukt.

  ISDS er det den globale storkapitalen som har pønsket ut for å tilrane seg naturressurser og ta seg til rette. Med Norges betydelige forekomster av thorium, må disse beskyttes og bli folkets eiendom. Det kan komme et teknisk gjennombrudd med thorium-kraftverk, og da kan thorium bli erstatteren til Norges olje og gass-utvining.

 8. Avatar for paven paven says:

  Ergo er nasjonalstaten død. Dette burde alle pølsespisende 17. mai entusiaster merke seg

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere