Dokumentert: USA svindlet med statistikk om Afghanistan for å villede publikum

5
USAs kriger i Midtøsten har kostet millioner av mennekser livet. Shutterstock

En stor samling konfidensielle regjeringsdokumenter som er hentet inn av Washington Post avslører at ledende amerikanske tjenestemenn har løyet om krigen i Afghanistan gjennom hele denne 18-årige kampanjen, den lengste i USAs historie. De har gitt rosenrøde uttalelser de visste å være usanne og skjult umiskjennelige bevis for at krigen var umulig å vinne.

Dokumentene inkluderer mer enn 2000 sider med tidligere upubliserte notater om intervjuer med mennesker som har spilt en direkte rolle i krigen, fra generaler og diplomater til hjelpearbeidere og afghanske embetsmenn.

Artikkelen til Washington Post er bak betalingsmur, men den er også omtalt i New York Times og The Independent.

Washington Post har brukt tre år på å få frigitt dokumentene i henhold til Freedom of Information Act, og nå foreligger de altså.

«Vi var uten enhver grunnleggende forståelse af Afghanistan – vi ante ikke hva vi gjorde,» sier Douglas Lute, pensjonert trestjerners general som har bistått Det hvite hus i Afghanistan-krigen både under Bush og Obama. «Hva var det vi holdt på med der? Vi hadde ikke den fjerneste anelse om hva vi drev med?»

NB til norske lesere, inkludert dem som kaller seg redaktører og journalister: Norge har deltatt og deltar i krigen i Afghanistan-krigen, både under Stoltenberg, Bondevik og Solberg. Tror dere virkelig at de har hatt noen som helst anelse om hva de har holdt på med?

Siden 2002 har 775.000 USA-soldater deltatt i Afhanistan-krigen, mange av dem i flere omganger. Av disse er 2.300 drept. I et av intervjuene som The Post har publisert sier en av dem som jobbet med Afghanistan for fredsprisvinner Barack Obama at «Vi har manipulert tallene gjennom hele krigen.»

Marc Chretien, som jobbet for State Department i Helmand-provinsen siterte en karakteristisk uttalelse fra en eldre afghaner: «Deres Marines bor i telt. Derfor vet jeg at dere ikke kommer til å være her lenge.»

General Stanley A. McChrystal, som var kommandant for USAs styrker i Afhanistan trodde at det bare var å sette inn «a government-in-a-box», pakket og klargjort av USA. Heller ikke han kan ha hatt en anelse om hva han holdt på med.

New York Times skriver at krigen har kostet minst 1 trillion dollar, altså 1000 milliarder. Og det må legges til at kostnadene kommer til å rulle i tiår framover om så USA trakk seg ut i morgen, på grunn av kostnadene med krigsinvalidene og veteranene.

President Donald Trump, i et av sine øyeblikk av klarsyn, traff spikeren der den skal treffes da han sa: «USA har brukt åtte trillioner dollar på å krige og være politi i Midtøsten. Tusener av våre modige soldater er blitt drept eller såret. Millioner av folk har dødd på den andre sida. Å gå inn i Midtøsten er den verste beslutninga som noen gang er gjort.

«Krigen mot terror» kan ha drept 6 millioner

Nicolas J S Davies skrev i 2018 at om lag 2,4 millioner mennesker har blitt drept som følge av USAs invasjon i Irak. I tillegg er 1,2 millioner mennesker blitt drept i Afghanistan og Pakistan som følge av krigen mot Afghanistan. Han har også beregnet at 250.000 mennesker er blitt drept som følge av krigen mot Libya, en krig der Norge var i fremste rekke. Davies mener at om lag en million mennesker kan ha blitt drept som følge av intervensjonskrigen mot Syria. I Somalia mener Davies at tallet på drepte ligger rundt 650.000. Og i den USA-støttede krigen mot Jemen mener Davies at tallet på drepte som følge av krigen er omlag 175.000.

Basert på de informasjonene som er tilgjengelige kommer Nicolas J. S. Davies til at i alt 6 millioner mennesker kan ha blitt drept gjennom 18 års krig. Det viser at Donald Trump i dette tilfellet faktisk snakker sant. Og han har også fullstendig rett i at disse krigene har vært basert på løgner.

Alle de norske partiene som har sittet i regjering siden 2001 har godtatt disse løgnene, disse krigene og disse enorme tallene på drepte og skadde. Finnes det et eneste av dem som har evne og mot til å innse hva de har holdt på med? Eller skal de fortsette å juge for seg sjøl og det norske folket til krampa tar dem? Og hva med 99% av norske redaktører og utenriksjournalister: Har ikke dere vært med på å spre disse løgnene? Har dere tenkt å gå i dere sjøl?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Valgeir Valgeir says:

  Veldig bra artikkel.
  Det kan også nevnes at Afghanistan har erstattet opiumsproduksjonen fra det gyldne triangel.
  Dette har det også vært skrevet lite om, mens big pharma har skapt nye opiat produkter. Fentanyl kan nevnes ettersom det har overtatt på overdose statistikken. Det er visst alt for lett å overdose på dette. Både Prince og Michael Jackson døde av dette.
  Spredningen av opiater via oxycodon har vært epidemiaktig i USA og vitner om en regjering som kriger mot sitt eget folk.

  Opium, the CIA and the Karzai Administration

 2. Krigen i Afghanistan er ideell for den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien. Det er en krig i et militært svakere land, hvor de kan ha styrker stående hvor lenge de vil, og selv bestemme omfanget av militære operasjonene. Krigen har kostet amerikanske skattebetalere en trillion dollar, men har gitt kontraktørene flere hundre milliarder dollar i profitt, som er grunnen for krigen.

  Den amerikanske krigsvåpen-industrien er eiet av enorme kapitalforvaltnings-selskaper, som forvalter kapital for sine klienter som forlanger økt avkastning på sine investeringer hvert år. Det vil si at USAs krigsvåpen-industri har årlige mål om mer vekst fra sine eiere, og når det skal selges mer våpen år for år, hvordan kan det da bli noe annet enn evige kriger og høye militære spenninger?

  Denne krigsvåpen-industrien er en del av det militær-industrielle komplekset (MIC), som forstås som et interesse-fellesskap mellom krigsvåpen-industrien, Pentagon, næringslivet, kongressen og det Hvite Hus. Krigsvåpen-industrien har hatt sine folk i forsvars (angreps) ministeriet helt siden de fant opp atombomben, og industrien vurderer (konstruerer) selv trusselbildet mot USA og Vesten.

  Et trusselbilde som formidles til den vestlige befolkningen av deres propaganda-apparat, vestlig presse og media, som også eies av krigsvåpen-industriens eiere. Norsk MSM presse og media med NRK er et underbruk av amerikansk presse, og gjengir trofast det amerikanske utenriksdepartementets versjon.

  De siste forsvars (angreps) ministrene kommer fra industrien selv. Den nåværende, Esper, var direktør i Raython, verdens største fabrikant av raketter og missiler for militære formål, og foreslo i åpningstalen at USA måtte satse mer på raketter i forsvaret. Den forrige forsvarsministeren kom fra Boeing, en annen av de største kontraktørerne i USAs krigsvåpen-industri. Dermed skulle det være innlysende, det er MIC som styrer USA, og så lenge MIC styrer USA, vil USA forbli verdens største terrorstat.

 3. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Disse tallene bør bli gjort “sticky” på forsiden, slik at alle tilslutt vil ha dem i hodet.

 4. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Disse tallene er bare direkte dødsfall og inkluderer ikke engang ting som:

  *fattigdomsrelaterte dødsfall

  *dødsfall f.eks fra infrastruktur som ikke ble bygd på grunn av krigene.(Jeg tror dette kalles alternativkostnader) Dvs hvis Irak ikke hadde vært beleiret siden 1991 for så å bli ødelagt i en invasjon, ville nok barnedødeligheten ha vært ganske lav nå i 2018 - man kan legge til 30 år med kumulativ økt barnedødelighet, sykdommer forurensning osv.

  *politiske/økonomiske endringer fra sosialstater til en påtvunget kolonial/liberal markedsøkonomi - de fleste av disse statene gikk fra stater der staten i hvert fall prøvde å forbedre befolkningens velferd til et system der enhver er sin egen lykkes smed og utenlandske selskaper får råde fritt over ressursene.

 5. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Det vanlige tallet er “50.000”. Det offisielle tallet sikkert mindre enn det. 250.000 virker realistisk for Libya.
  SOHRs (MI6) tall for Syria er bare 250.000-300.000.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere