NAV-skandalen: 48 mennesker er uskyldig dømt til fengsel

22
Illustrasjon: Shutterstock

Mandag (28. oktober 2019) ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket siden 2012. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil. Dette skriver VG i forbindelsen med NAV-skandalen. Avisa skriver også at:

Flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på på det som er avdekket til nå, og partiet Rødt vurderer å stille mistillitsforslag mot statsråd Hauglie:

«– Det er en skandale at NAV og staten har valset over enkeltmenneskers rettsikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit.»

Rundt 2400 saker eller personer kan ha fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen etter at det er funnet feil i praktiseringen av EØS-reglene.

– Denne saken er så omfattende, og den rammer så mange så alvorlig, at jeg tror også regjeringspartiene vil se seg tjent med at den behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Den hører hjemme der, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Nettavisens Gunnar Stavrum hevder at den feilaktige regeltolkningen går tilbake til den rødgrønne regjeringas tid og mener at daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm må bære en del av ansvaret.

Avisa Klassekampen skriver at skandalen kan være enda større enn først antatt. Flere eksperter mener at feiltolkningene av reglene går tilbake til tida før 2012.

Advokater Klassekampen har snakket med tror noe av årsaken handler om at de anklagede er trygdemottakere.

– Hadde det vært de rikeste og mest ressurssterke som sto anklagen, hadde nok ting stilt seg annerledes. Disse trygdesakene har ikke høy status blant advokater. Mitt inntrykk er også at Nav baserer seg på en lavkostkalkulering når det kommer til å dekke juridisk bistand, sier Anders Andersen.

Han er advokat og har lang erfaring fra trygdesaker for Nav-brukere.

Det er vanskelig å se om vi har hatt noen like omfattende rettsskandale i Norge i nyere tid. Det handler om massevis av folk som har fått sine liv ødelagt på grunn av feilaktige lovfortolkninger i byråkratiet. Saken har også et åpenbart klassestempel fordi dette bare rammer folk på den nedre delen av samfunnsstigen. Og det er grunn til å frykte at de virkelig ansvarlige vil klare å lure seg unna.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. En annen vinkling er at mange som har brutt norsk lov og svindlet statskassen nå slipper unna med det pga en teknikalitet. Nemlig at Brussel overstyrer det norske demokratiet.

 2. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Det blir påstått at “skandalen” har rammet fattige og syke mennesker. Det er slett ikke dokumentert i artikkelen. En oversikt over hva “ofrene” har drevet med og deres reelle status er nødvendig for å komme til riktig konklusjon her. Ellers står artikkelforfatteren i fare for å solidarisere seg med folk som har nok fra før, en gruppe EU selvsagt gjerne spiller på lag med for å ødelegge den siste rest av norsk selvstendighet! Og får ikke artikkelforfatteren litt vond smak i munnen nå han her forsvarer en EØSregel smuglet inn fra begynnelsen av, og forsterket ved EUdiktat i 2012?

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg tror at dette kan bli en veldig stor skandale på flere ulike måter.
  Skal vi tippe på regjeringskrise og oppvask både her og der?

  Jeg tror de blåblå partiene slik som Høyre og Frp bruker en hver anledning til å demontere velferdsstaten selv om det skulle bryte med visse bestemmelser i EØS-avtalen og med ulike stortingsvedtak. Nå vil den ene tragiske NAV-historien etter den andre bli rullet opp i beste sendetid på TV i månedsvis fremover. Vi kommer nok til å få en fornyet debatt om NAV og sosialpolitikk som følge av dette. (Og er det egentlig så ille at en norsk statsborger feks reiser til utlandet mens vedkommende mottar visse ytelser fra NAV, er ikke full reisefrihet innenfor Schengen-området noe som alle partiene støtter).

  Det kan tenkes at det har blitt gitt politiske signaler fra ministeren til NAV-direktøren om å redusere utbetalingene fra NAV mest mulig, og at alle typer fremgangsmåter kan bli benyttet for å oppnå dette selv om det feks skulle bryte med EØS-regler. Frp ønsker feks minst mulig trygdeeksport fra Norge til andre land.

  Og hva så med domstolene? Har ministeren feks gitt signaler til domstolene om at domstolene skal godta de beslutninger som NAV kommer fram til uavhengig av visse lover og forordninger? Vi er etter hvert blitt vant til at regjeringen og det politiske miljø tar veldig lett på bestemmelsene i grunnloven feks når det gjelder slikt som ACER-vedtaket og også bombingen av Libya. Det kan ha festet seg en ukultur i det politiske miljø når det gjelder bestemmelser i grunnloven (og kanskje også når det gjelder domstolenes uavhengighet). Og det kan også se ut som om visse offentlige etater slik som NVE, Statkraft og Statnett ikke lenger opptrer på en nøytral og objektiv måte, men har fått en skjult agenda for å promotere en viss type politikk som tjener visse særgruppers interesser. Det er mulig at det politiske miljøet i Norge rett og slett er gjennomsyret av politisk korrupsjon.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Du har nok aldri vært fattig og syk, skjønner jeg. Dette handler ikke så mye om EØS, som det handler om holdninger. Siden jeg er glad i Jesus, vil jeg ikke ønske at du selv skal oppleve noe slikt, men jeg ser mye mon i at du bruker litt mer tid, før du poster igjen. Jeg vil be for deg, i mellomtiden.

  Det hjertet er fullt av, renner munnen over med.

 5. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Jeg ser ikke bort fra at du kunne fortjene å få opphold i syden av helsegrunner. Men da må det være premisset og ikke at en har lyst og råd til å oppholde seg i Syden.

 6. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Du har gjerne rett i alle disse antakelsene. Men det forelå hellerikke her kunnskap om hvem som har fått nei/straff og hvorfor.

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Du ser ikke bort fra det? Så raust av deg. Og det vil du at skal avgjøres av lover som er enda mer smålige enn i EØS? Er det dine egne penger du tror du gir bort? Eller plages du bare av at andre ser ut til å få mer enn deg?


 8. Det norske statsbudsjettet utgjør omtrent 300.000 kr per innbygger i Norge. Om vi antar at halvparten er nødvendig for å drifte grunnleggende infrastruktur, så er det da igjen 150.000 kr per innbygger, eller 12.500 kr i måneden. Likevel er det slik at mange nordmenn mottar 20-40.000 kr (netto) inn på sin brukskonto hver måned, og at mange får store overføringer fra staten gjennom private firma, samtidig som andre har langt mindre å rutte med, og hele 150.000 mennesker i Norge står helt uten inntekt. Er dette rettferdig?

  Å okkupere en meningsløs stilling i byråkratiet gir folk opplevd mening og trygghet, det er ofte sosialt, og kontrasten til fritidssysler gjør disse ekstra gøy. En stigmatisert tilværelse som arbeidsledig eller uføretrygdet er ikke like attraktiv, og om man skal legge til grunn magnarhu sin regel om å motta støtte fra staten proporsjonalt med hvor begredelig og vanskelig man har det, så fortjener nok byråkrater mindre støtte enn uføretrygdede.

  Mitt forslag er derimot at Thorbjorn_Willoch og alle andre synsere mottar ei ubetinga borgerlønn, og ikke noe mer enn det, og at hver og en slik kan dømme og kontrollere sin egen pengebruk, og la andre få være i fred.

  Som Thomas Paine bemerket for et par hundre år siden, så er det naturen og samfunnet som muliggjør personlig rikdom, og det er i sannhet de som mottar store utbetalinger fra staten, eller som okkuperer naturressurser uten kompensasjon til fellesskapet, som er de reelle svindlerne.

  Alle mennesker har egenverdi, og ingen kan bedømme hvilken mening og verdi folk skaper for seg sjøl, familie, venner eller samfunnet, uansett hvor få plastdingser, brusflasker eller byråkratiske tjenester man produserer i den rent økonomiske verden. Likevel har alle, uansett situasjon, grunnleggende materielle behov, og det finnes ikke noe bedre man kan bruke statskassa på enn å sørge for at samtlige får dekket slike grunnleggende behov.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere