Den nye strømtariffen nærmer seg

16
Omslaget til SINTEFs rapport til NVE
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Du har vel ikke glemt de «smarte» strømmålerne som før 1. januar 2019 ble installert i de fleste hus og hytter i Norge? Dette «framskrittet» skulle som kjent bidra til at norske husstander skulle få billig strøm når de ikke trenger den, og dyr strøm når vi trenger den. Installeringen av strømmålerne var begynnelsen på noe mye mer:

Resten besto i at vi skal få en ny energitariff som ikke måler hvor mye strøm vi bruker, men om det er mange andre som bruker (mye) strøm samtidig med oss, altså i praksis om vinteren, om morgenen og ved middagstid da strømprisen virkelig skulle flerdobles. Nå har jo strømforbruket vårt alltid variert med utetemperaturen og med familienes rutiner i forhold til arbeidstid og skolegang. Derfor er det norske kraftnettet selvfølgelig tilpasset slike «naturlige» variasjoner. Det skulle nesten bare mangle. Så hvorfor i all verden skal strømprisen nå plutselig flerdobles akkurat når vi trenger den mest?

Det som skjedde, var noe de færreste nordmenn var forberedt på. Myndighetene (hele Stortinget) kom på at det ville være lurt av Norge å bygge to-tre nye kabler til EU slik at vi kunne eksportere – av «klimahensyn» – den vannkrafta som norske husholdninger tradisjonelt har brukt (nesten 40 TWh), og enda lurere: For å forhindre at det kraftunderskuddet som dermed ville oppstå, skulle føre til fullt kaos i den norske kraftforsyningen, ble det vedtatt å bygge så mye vindkraft i Norge at det ville bli (nesten) nok strøm til oss vanlige husstander, også om vannkrafta ble eksportert.

Nå var det dessverre et par haker ved disse to genistrekene (kabler og vindkraft): Vindkrafta er som kjent så ustabil at husstandene ofte ikke bør få lov til å koke middag når de vil. Strømforbruket må spres utover døgnet, og her er det ordningen med de «smarte» strømmålerne kombinert med den nye strømtariffen skal komme «til nytte», fra og med 2021 når strømtariffen vil bli installert. Riktignok har det oppstått ganske store praktiske problemer med detaljutformingen av tariffen, men den skal visstnok være i rute nå.

Hvordan situasjonen vil bli for norske strømkunder utover på 20-tallet, er ikke så godt å si. Dersom vi får stanset vindkraftutbyggingen i Norge – og vi er på god vei nå – trenger ikke vindkrafta og de «smarte» strømmålerne få så store konsekvenser. Men dersom alle de nesten 100 prosjekter som har fått konsesjon blir bygd, og utbyggingen også dobles i neste runde, kan situasjonen bli dramatisk.

SINTEF lagde forresten for noen måneder siden ut ny utredning for NVE om «smarte» strømmåler, men NVE offentliggjorde den først nå. Dersom noen er interessert i å bla litt i dokumentet, holder det med å lese side 19-22. Utredningen viser bare at arbeidet med strømmålerne pågår for fullt, og at funksjonene stadig skal utvides til nye områder av kraftomsetningen, med detaljer som helt åpenbart er fullstendig meningsløse. Slike utredninger er blitt et betydelig arbeidsmarked for små og store bedrifter som utelukkende er opptatt av å flå oss uskyldige strømbrukere.

Alternativet kunne selvfølgelig ha vært en god, gammeldags 2-prisordning, eller kanskje helst en 3-prisordning, (dersom formålet skulle være et arbeid for å begrense evt. «sløsing» i Norge): Forbruk under 10 tusen kWh: 10 øre pr. kWh, forbruk mellom 10 og 25 tusen kWh ca. 30-35 øre og forbruk over 25 tusen kWh: det mangedobbelte. En slik ordning ville samtidig – i et stort jafs – virkelig bidra til en gedigen økonomisk utjevning mellom folk som tjener lite og folk som tjener (altfor) mye.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Er du strømbruker, er du per definisjon skyldig.

  De som tjener mest, ser ut til å være kraft-spekulantene.

 2. Et kvotesystem med ulike priser for strømforbruk er slettes ingen dårlig ide, det har jeg vært for en god stund også. Men det er inget alternativ til en effekttariff, det trodde jeg Handegård ville skjønne. Forbruk og effektforbruk er to ulike ting. En liten bolig med forbruk under 10 tusen KWh kan fortsatt ha et unødvendig høyt effektforbruk i perioder.

  Jeg har store problemer med ikke å se fordelene med en effekttariff, og det er jo noe vi har hatt i Norge før; på 70-tallet og bakover. Nå når husmødrene er borte og ikke lengre kan skru av varmtvannstanken og andre ting samtidig som de lager mat må vi finne andre tekniske løsninger. Ikke minst elbilenes inntreden i de tusen hjem krever slike løsninger. Det er utopisk å tro at Ola Dunk vil la være å sette elbilen på lading når han kommer hjem fra jobben eller kommer opp på hytta fredags ettermiddag dersom det ikke følger med økonomiske incentiver.

  Så ja takk begge deler. Både effekttariff og et kvotesystem vil bevisstgjøre nordmenns strømbruk. For kvoter gjerne et trepris-system. Da må 1. trinn være reelt billig, 2. trinn en god del dyrere og 3. trinn skikkelig dyrt.
  Men å sette grensene til et fast antall KWh uavhengig av boligstørrelse blir meningsløst. Å sette 10 tusen KWh for både en 50 m2 leilighet i Oslo med 1 beboer og fjernvarme og en enebolig på 250 m2 med 5 personer på Hedmarken, vel vel…

 3. Handegård har egn flott ide om differensiert pris på strøm. Men han har gått glipp av hovedpoenget. Staten ønsker å dra inn mest mulig penger fra vanlige folk, og da er en slik “omlegging” av tariffen et flott verktøy. Staten ønsker IKKE at de rikeste skal betale mest, verken når det gjelder skatt på “arbeidende kapital”, forumer, eiendom, arv eller for den saks skyld dyre biler. Skatt er for vanlige folk.

  Og for dem som ikke fikk med seg siste utspillet til Vibeke Hammer Madsen på Dagsnytt 18 den 20. august: Her sa hun i klartekst at foruten å foreslå en “omlegging” av moms-satsen til en felles sats, var hennes mandat å øke momsinntektene med 30 milliarder kroner i en jafs. Og pengene, sa hun, skulle gå til å redusere formueskatt. Vi vet hvem som har formue i dette landet. Det morsomme er at ingen medier fikk med seg disse to utsagnene, selv ikke Steigan.no

  Tilbake til strømregningen: Jeg er glad jeg har en vedovn på kjøkkenet og en peisovn i stuen og mange kubikkmeter ved klar for vintrene som kommer. Men trist å si det høyt: Dette landet ledes av noen furpulte idioter.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Ble denne rapporten offentliggjort nå nylig, altså rett etter kommunevalget for ikke å forstyrre valgkampen? Det neste som ganske snart kommer er avgjørelsen om NorthConnect kabelen.

  Nye strømmålere og ny strømtariff kan bli en av de store sakene ved stortingsvalget i 2021 sammen med alle andre spørsmål som har med strøm å gjøre her i landet. I løpet av 2021 kan vi altså oppleve at to nye utenlandskabler nylig har blitt satt i drift og at vi har fått en ny (uforutsigbar) strømtariff her i landet med nye målere som gir mulighet for strømstruping (?) og strømutkobling (?). På toppen av alle andre opprør her i landet risikerer vi altså å få et generelt strømopprør ved valget i 2021.

 5. Hadde de enda vært idioter, for da kunne de snakkes til rette. Dessverre vet de hva de gjør, de er agenter for den globale storkapitalen som de fleste sentrale politikere er. Deres oppdrag for storkapitalen er å åpne økonomien for privatisering for å selge landressurser og infrastruktur til storkapitalen, avskaffe velferdsstaten, uthule sosiale rettigheter og implementere ny-liberal markedsøkonomi. Som vi kan se for mange norske politikere, blir de for dette belønnet av storkapitalen med godt betalte stillinger i FN, EU eller verv i andre internasjonale eller nasjonale organisasjoner etter de er ferdige i politikken.

  Som vi kan se er de godt i gang med alt, men de går langsomt frem her i Norge, så ikke befolkningen skal bli alarmert. Feks liberaliseringen av strømmen er utført, privatiseringen av Norges Statbaner er i gang, nå etter en psy-ops navneskifte operasjon kalt Vy, de startet med en jernbanestrekning, syv andre er planlagt. Drikkevannet er planlagt privatisert, og hjemfallsretten er under angrep, og Norge selges litt etter litt til EU ved at mange EU-direktiver blir innført nesten hver dag uten at det meste av befolkningen har en anelse, for storkapitalens MSM og NRK unnlater å informere om det.

 6. Da jeg spurte elektrikeren om min Måler av merke Aidon modell 6515 kunne stenges med fjernstyring, svarte han ja på det. Da slapp de å sende ut en tekniker som stenger strømmen manuelt ved å kople fra i stolpen, svarte han. Bruker strømleverandørene forskjellige merker av målere med andre spesifikasjoner for forskjellige deler av landet?

 7. SHO, det er nettopp hva som er tanken. At man skal kunne kople ut enkelte kurser. Men komfyr og vaskemaskin vil nok ikke bli inkludert i dette fordi det potensielt får for store følger. Det som er tenkt koblet ut er elektriske innretninger med stor termisk treghet, og da snakker vi først og fremst og vv.berederne og elektriske varmegulv. Kjøleskap og frysebokser kan også være aktuelle. Den termiske (eller kulde) tregheten i disse gjør at følgene blir veldig små om de er koblet ut i kortere perioder av gangen, slik som f.eks en halvtime. Dette kan de ikke gjøre uten at kundene godkjenner det slik jeg har forstått det, og da må det følge med økonomiske incentiver. Foreløpig er det økonomiske incentivet “passivt”, dvs. du får ikke betalt for å la deg koble ut, men du vil bruke mindre strøm i periodene når nettet er toppbelastet, og da vet vi samtidig at prisen er høy. Mao. så vil noe av forbruket ditt flyttes til en tid på døgnet når strømmen er billigere uten at du trenger å gjøre noe selv.

 8. Avatar for INK INK says:

  De merkene jeg kjenner som brukes i Norge, er Aidon, Kamstrup og Nuri. De har litt forskjellige tekniske løsninger (og det er, slik jeg husker det, ganske store forskjeller på hvor mye/hyppig de sender ut høyfrekvente pulser), men jeg regner med at de alle kan fjernavstenges. NVE legger jo til rette for “roterende utkobling” av større områder i tilfelle strømkrise.

  Det er selvfølgelig en fordel om de ikke tar all strømmen, i motsetning til det man ser under strømrasjonering mange steder i Asia og Latin-Amerika. Men i prinsippet burde man jo ikke rasjonere i Norge der vi har nok vannkraft til å være selvforsynt med svært miljøvennlig og billig strøm. Dersom dette blir et scenario, må det jo være fordi grådige strømselskaper selger ut for mye.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere