Vindkraft uten klimabetydning

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Odd Handegård.

Det er nødvendig å kommentere oppslaget i Klassekampen 25. juli 2019 selv om det er gått noen dager. Der fikk SV, Sp og MDG to helsider til å breie seg på – med et ønske om at de 13 nye vindprosjektene i regjeringens nye rammeplan bør behandles av Stortinget. – På nyhetene samme dag sluttet Espen Barth Eide, Ap, seg til dette kravet.

Lars Haltbrekken, SV, utdyper SVs argumenter for at partiet går inn for utbygging av mer vindkraft: «Vindkraftutbygging inngår i en større diskusjon om å ta vare på naturverdier og beskytte urfolksrettigheter, samtidig som man kutter klimagassutslipp og bygger ut mer fornybar energi». Altså SV og Haltbrekken tar sikte på å «løse klimakrisa samtidig som vi tar vare på natur».

Sandra Borch, Sp, er helt enig. Haltbrekken og Borch prøver altså å innbille KKs lesere at det umulige er mulig: Det er som kjent aktuelt å bygge ut inntil 50 TWh norsk vindkraft (inkludert alt som bygges ut i tillegg til regjeringens rammeplan). Europa bruker i dag 2.200 TWh «elektrisitet» lagd av kull og gass (i tillegg til vindkrafta), og trenger det mangedobbelte dersom landene skal «full-elektrifisere» transportsektoren og litt av industrien.

Vi burde kanskje spleise på kalkulator til stortingsgruppene til SV og Sp? (For hver kWh ny vindkraft, kreves minst 1.4 kWh kull/gass ekstra som balansekraft!).

Når det gjelder Senterpartiet, er nok Borch mest hypnotisert av gode meningsmålinger i Nord-Norge. Det er tautrekkingen mellom sentrum og periferi som gir Sp et løft: Mangel tog til Tromsø og Alta og på nær sagt alt annet, og nå har Sp kommet på at nordnorske grunneiere og fattige kommuner – og ikke bare Agder, Rogaland og Trøndelag – bør få nyte godt av «inntektene» fra nye vindkraftprosjekter (som i realiteten er bestikkelser). Dette ville være helt i tråd med Senterpartiets tidligere energipolitikk – der ALT har vært galt.

Høyre og Arbeiderpartiet dikter opp en motsetning

I en artikkel som sto i Klassekampen 7. august 2019 ble Espen Barth Eide (Ap) og Tina Bru (H) av alle ble intervjuet. Begge er tilhengere av utbygging av vindkraft i Norge, og fikk lov til å bruke ei hel side av KK – sammen med KKs journalist – på å dikte opp en ørliten forskjell i synspunkter mellom Ap og Høyre i vindkraftsaken. Men det fikk ingen av dem til – forskjellen viste seg å være mindre enn mikroskopisk.

De var jo i sin tid fullstendig enige i Stortinget da det ble vedtatt at det skulle lages ei «nasjonal ramme» for utbyggingen av vindkraft, og de har også vært helt enige i den utbyggingen som har skjedd, der det allerede er bygd 36 vindkraftverk, mens 16 vindkraftverk er under utbygging og der 39 prosjekter har fått konsesjon og er i ferd med å starte utbyggingen. De 13 prosjektene kalt «nasjonal ramme» som Ap og Høyre nå later som om de «krangler» om, er altså nesten bare småtteri i den store sammenhengen. Igjen et eksempel på den norske varianten av «fake news» – man lager en debatt om nesten ingenting – med Klassekampens hjelp – og der hovedsaken får rulle og gå uten at Ap og Høyre har en eneste kommentar eller motforestilling.

Barth Eides «informative» hovedpoeng var at «regjeringens plan er for snever» og at «man heller burde se mer helhetlig på kraftsystemet». Han mente at «vi må puste mer med magen» (!!), og «se på sammenhengene mellom vannkraft og vindkraft» på land og til havs, og bl.a. «kikke på skattesystemet». Og så er det uheldig at det – stikk i strid med forutsetningene for den «nasjonale rammen» – er blitt så mye politisk støy, når formålet var det motsatte, nemlig at å dempe konfliktene knyttet til utbyggingen av vindkraft.

Men så viser det seg altså at Tina Bru (H) er helt enig med Eide og hevder at det er akkurat dette regjeringen gjør. Det var nettopp helheten og ønsket om konfliktdemping som har vært regjeringens hensikt den «nasjonal ramme».

Det er jo interessant at både regjeringen og Ap har bommet fullstendig på de metodene som er valgt for å dempe konfliktene rundt utbyggingsprosjektene. Men like viktig er det ingen av dem snakker om: Regjeringen har lagt ut «kun» 13 prosjektområder til debatt, for å sikre ro om de 50 prosjektene som allerede har fått konsesjon og der utbyggingen er i ferd med å bli igangsatt. Situasjonen på Frøya viser at heller ikke dette har vært vellykket som konfliktdempning.

Det er viktig at konfliktnivået opprettholdes slik at så få som mulig av de 50 + 13 prosjektområdene blir bygd ut. Frøya-aksjonen må bli modellen for resten av landet.

Dagbladets leder om vindkraft satte en uslåelig rekord – ABSOLUTT ALT ER FEIL

Venstresidas energi- og klimaproblemer


Andre artikler av Odd Handegård på steigan.no finner du her.


Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelMot Dag AS – et solid selskap med null i profitt
Neste artikkelUSAs militærmaskin slipper ut mer CO2 enn de fleste land