USAs militærmaskin slipper ut mer CO2 enn de fleste land

22
USA-fly over Irak i den første Irakkrigen. Pentagons energiforbruk og utslipp snakkes det lite om. Foto: Shutterstock

I dagens debattklima legges det mer vekt på den enkeltes mat- og reisevaner enn på de store og avgjørende sakene. Det er så mye lettere å drive moralisme enn å ta fatt i systemproblemer. Og så passer det de mektige så godt at de slipper unna søkelys på det de driver med.

En sektor som til nå har sluppet lett er det militærindustrielle komplekset, krigene og krigsindustrien. Det til tross for at vi har står overfor en av de virkelige verstingene.

En undersøkelse fra Brown University viser imidlertid at Pentagon er verdens største forbruker av olje og at deres CO2-utslipp overgår de fleste land i verden. Undersøkelsen er blant annet omtalt av Grist.org.

Professor Neta C. Crawford sier at Pentagon ikke oppgir til Kongressen i USA hvor mye de virkelig bruker, så hun har vært nødt til å beregne det på grunnlag av informasjoner fra Department of Energy.

Riktignok har Pentagon redusert sitt energibruk og sine utslipp noe de senere årene. Men de kommer ikke unna av at de fortsatt er gigantiske. Demokratenes Elizabeth Warren vil ha en ambisiøs plan for nullutslipp innen 2030. Men hun reiser ikke det mest opplagte kravet, nemlig reduksjon av militærutgiftene, nedleggelse av basene, stopp i krigene. Det gjør derimot Crawford, som mener at denne typen reduksjon av det militære forbruket både vil bety reell utslippsreduksjon og dessuten redusere faren for krig i verden.

Krigens fotavtrykk

Irakkrigen har hatt uhyggelige kostnader, og de fortsetter å løpe. Verst er naturligvis de enorme menneskelige kostandene med hundretusener av liv tapt og ytterligere millioner av menneskers framtidsmuligheter ødelagt. De økonomiske kostnadene både for Irak og USA er gigantiske, og de miljømessige konsekvensene i Irak katastrofale. Og i tillegg har Irakkrigen hatt et økologisk fotavtrykk som det snakkes lite om.

Ifølge Steve Kretzmann, som er direktør for Oil Change International, førte Irakkrigen fra 2003 til 2007 til et utslipp på minst 141 millioner metriske tonn CO2. Det er mer enn utslippene fra 60 prosent av alle land i verden. Krigen ble nedskalert i desember 2011, men USA har bitt seg fast der og gjort forberedelser til nye kriger. Kretzmann mener å kunne påvise at femten års krig og okkupasjon har generert utslipp i størrelsesorden 400 millioner metriske tonn. Dette skriver Common Dreams.

Stilt overfor det militærindustrielle kompleksets og krigenes økologiske fotavtrykk blir den enkeltes forbruk for bagateller å regne. Men nettopp de kreftene som står bak krigene og krigsindustrien er flinke til å styre debatten i moralistisk retning i stedet for å rette søkelyset mot dette.

Les: Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hmmm, det ser ut til at Bongard har takket ja til å presentere lommedemokratiet for Hardanger-akademiet: http://www.hardangerakademiet.no/

  Oppsummering av sommerens aktiviteter:

  Foredragsholderne på symposiet denne sommeren, Fredrik Heffermehl, Ola Tunander, Helene Bank og Ove Jakobsen, var klare og samstemte ut fra sine forskjellige emner: Verden trenger radikal nytenkning på så mange plan, systemendring!

  Alfred Nobel stiftet sin fredspris i 1895 som en belønning til dem som hadde “tatt de største skrittene for å fremme pasifiseringen av Europa”. Videre sa han at om man ikke har lykkes med det på 30 år, vil vi havne tilbake i barbari. Det er tid for at prisen fra nå av utelukkende blir utdelt etter Nobels intensjon!

  Våpenkappløpets tid med skammelige kriger ut fra skjulte motiver og med de største lidelser for mennesker og natur som følge må stoppe.
  Vekstøkonomiens tid er over i en verden som roper etter ærlighet, rettferdighet og begrenset bruk av naturens ressurser.

  I en tid der klimakrise, og økonomiske og sosiale kriser truer, skjerpes den globale kampen om mat og vann. Vi må kjempe mot de globale og regionale handels- og investeringsavtalenes udemokratiske strukturer.

  Vekstøkonomiens tid er over og kan erstattes av økologisk økonomi hvor samarbeid blir viktigere enn konkurranse og lokale initiativ og aktører rår grunnen. Grønt skifte er ikke godt nok nå, verden trenger dyptgående strukturelle endringer.

  På Toten og i Mjøslandet har vi dessverre allerede havnet tilbake i barbariet, hvor man ødelegger alt man kan ødelegge alle steder og enhver som har har en smule empati skal skammes og utfryses. For egen del går det flere måneder mellom hver gang jeg fører en liten samtale med noe menneske, det finnes intet samhold, ingen felles identitet, tro eller kultur, og jeg har vel igrunnen kommet til at det eneste man kan gjøre er å trekke seg tilbake så godt man kan sammen med kameraet.

  A_geitramsengen A_geitramsengen2 A_geitramsengen3 A_geitramsengen4 A_geitramsengen5

  Det er to viktige grunner til at jeg er en slik ivrig tilhenger av lommedemokratiet, eller InnGruppe-Demokratiet (IGD), som er det kjedelige navnet Bongard har gitt sin modell:

  A) Det er en allmenning, i likhet med husmannstroen.

  B) Man fikk avskaffet karrierisme og konsumerisme, husmannstroens to kardinalsynder.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Dette sier også noe om hvor viktig tilgangen på olje og energi er for evnen til krigføring. Land med liten tilgang på olje risikerer å få redusert sin militære styrke. Russland har såpass stor tilgang på energi, slik at Russland i samarbeid med Kina kan kan klare å oppnå stor militær styrke og kraft. USA er vel mer som en nummer 2 i så henseende. Sikring av tilgang til oljekilder i andre land kan bli viktig for evnen til å føre krig (og skal vi tippe på at Norge kan være viktig for visse land i så måte?)

 3. Avatar for aford aford says:

  Fantastiske bilder og uendelig vakre motiver. Takk for dem. Alltid berikende med alt som formidler et lag eller to av både naturlig og kulturlig skjønnhet.

  Men “husmannstroen” er fortsatt inkompatibel med troen på livsformenes evolusjon gjennom naturlig og seksuell seleksjon, slik teorien beskrives av bl.a din egen store helt Bongard, da husmannstro er basert på forestillingen om alle tings spontane tilblivelse gjennom guddommelig inngripen; bibelens skapelseshistorie (sjudagers-krisa) med paradiset/ Edens hage, Adam, Eva, slangen, Lilith(?) osv.

  Jeg tror du bare driver og håndplukker noen aspekter ved husmannstroen du liker godt, som deler av verdisettet, nøysomheten og avvisningen av den moderne konsumlykkefilosofien. Identifikasjonen med disse verdiene er sunn og positiv, men selve gudstroen og den generelt svært bokstavtro bibellesingen som er kjernen i all gammeldags, pietistisk kristendom/ husmannstro, tilhører et annet mentalt univers enn moderne, akademiske påfunn som “evolusjon” og en jord som er mer enn noen få tusen år gammel. :wink:

 4. I “husmannstroen” inngår at det er han som heter Livet som kjører filmen nå , dvs opprettholder, og skaper i den prosessen som pågår as we speak i kroppen, i cellene våre kontinuerlig.

  Minner også på , noe jeg skrev i en kommentar her tidligere at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, at ordet for å skape, også betyr gjenskape, og at det ikke behøver å bety å skape av ingenting, siden Adam ble skapt av allerde eksisterende materiale , og det samme med Eva, hun ble skapt av allerede eksisterende materiale, kroppen til mannen, og det samme ordet for å skape, ( bara ) er brukt om da jorden ble skapt, ergo kan det bety en form for å gjenskape av allerede eksisterende materiale, i tillegg til beskrivelsen via en metafor om en tidligere sivilisasjon der perfeksjon, handel og musikk fantes , som indikerer at det må ha vært noe der før.

 5. Da har “kaptein” Epstein på lolitaexpressen tatt livet av seg i varetekten.

 6. Hva mener du med det? Bongard søkte da om 42 millioner for å utrede lommedemokratiet fra alle vinkler i 2014. Du kan jo høre om du kan få komme og lytte til ham hos Hardanger-akademiet. Kanskje forsøker jeg å komme selv?

 7. Avatar for aford aford says:

  Good riddance, captain. Selv om de egentlig burde passa litt bedre på’n til han evt. fikk dradd noen fler sånne gjennom deres egen gjørme i rettssalen.

 8. Nettopp! Vindmøller og solpaneler nytter lite når man skal drive krig. Greit nok, noen små solpaneler til å lade batterier, kommunikasjonssystemer, mobiler o.l kan være kjekt å ha, men i det store og det hele er man helt avhengig av diesel, bensin og flydrivstoff først og fremst.

  Så da er det bare å bruke eliminasjonsmetoden og se på hvem som mangler olja og energi generelt, så kan man danne seg et bilde av hvilke nasjoner som har størst interesse av kontroll i Midtøsten f.eks.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere