USAs militærmaskin slipper ut mer CO2 enn de fleste land

0
USA-fly over Irak i den første Irakkrigen. Pentagons energiforbruk og utslipp snakkes det lite om. Foto: Shutterstock

I dagens debattklima legges det mer vekt på den enkeltes mat- og reisevaner enn på de store og avgjørende sakene. Det er så mye lettere å drive moralisme enn å ta fatt i systemproblemer. Og så passer det de mektige så godt at de slipper unna søkelys på det de driver med.

En sektor som til nå har sluppet lett er det militærindustrielle komplekset, krigene og krigsindustrien. Det til tross for at vi har står overfor en av de virkelige verstingene.

En undersøkelse fra Brown University viser imidlertid at Pentagon er verdens største forbruker av olje og at deres CO2-utslipp overgår de fleste land i verden. Undersøkelsen er blant annet omtalt av Grist.org.

Professor Neta C. Crawford sier at Pentagon ikke oppgir til Kongressen i USA hvor mye de virkelig bruker, så hun har vært nødt til å beregne det på grunnlag av informasjoner fra Department of Energy.

Riktignok har Pentagon redusert sitt energibruk og sine utslipp noe de senere årene. Men de kommer ikke unna av at de fortsatt er gigantiske. Demokratenes Elizabeth Warren vil ha en ambisiøs plan for nullutslipp innen 2030. Men hun reiser ikke det mest opplagte kravet, nemlig reduksjon av militærutgiftene, nedleggelse av basene, stopp i krigene. Det gjør derimot Crawford, som mener at denne typen reduksjon av det militære forbruket både vil bety reell utslippsreduksjon og dessuten redusere faren for krig i verden.

Krigens fotavtrykk

Irakkrigen har hatt uhyggelige kostnader, og de fortsetter å løpe. Verst er naturligvis de enorme menneskelige kostandene med hundretusener av liv tapt og ytterligere millioner av menneskers framtidsmuligheter ødelagt. De økonomiske kostnadene både for Irak og USA er gigantiske, og de miljømessige konsekvensene i Irak katastrofale. Og i tillegg har Irakkrigen hatt et økologisk fotavtrykk som det snakkes lite om.

Ifølge Steve Kretzmann, som er direktør for Oil Change International, førte Irakkrigen fra 2003 til 2007 til et utslipp på minst 141 millioner metriske tonn CO2. Det er mer enn utslippene fra 60 prosent av alle land i verden. Krigen ble nedskalert i desember 2011, men USA har bitt seg fast der og gjort forberedelser til nye kriger. Kretzmann mener å kunne påvise at femten års krig og okkupasjon har generert utslipp i størrelsesorden 400 millioner metriske tonn. Dette skriver Common Dreams.

Stilt overfor det militærindustrielle kompleksets og krigenes økologiske fotavtrykk blir den enkeltes forbruk for bagateller å regne. Men nettopp de kreftene som står bak krigene og krigsindustrien er flinke til å styre debatten i moralistisk retning i stedet for å rette søkelyset mot dette.

Les: Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

Forrige artikkelVindkraft uten klimabetydning
Neste artikkelKraftig motstand mot vindkraft i Tyskland
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).