Syrias oljesektor har tapt 14 milliarder dollar på krigen

0
Ved hjelp av SDF-militsen hindrer USA fortsatt Syria fra å kontrollere sin egen olje. Shutterstock.

De totale direkte og indirekte tapene for oljesektoren i Syria fra 2011 til første kvartal 2019 er på 14,55 milliarder dollar, ifølge Euphrates National Oil Company. Det tilsvarer 125 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Bare i første kvartal 2019 har Syrias tap vært på 332 millioner dollar. al-Omar og al-Tanak oljefeltene i det nordøstlige Syria blir systematisk plyndret av den USA-støttede SDF-militsen.

Før krigen startet i 2011 produserte Syria 380.000 oljefat om dagen. Første krigsåret falt dette tallet til null. I 2018 var produksjonen på meget svake 15.000 fat om dagen. I 2019 ser den ut til å komme opp i 24.000 fat. Det dekker bare omtrent en fjerdedel av landets behov.

Olje- og gassindustrien var forutsetninga for den graden av velstand og velferd som fantes i Syria før krigen. I over åtte år har landet vært tvunget til å leve uten disse ressursene. Det har gjort svært djupe innhogg i de offentlige budsjettene.

Norge er, sammen med USA og hele resten av USA-koalisjonen medskyldig i dette. USA-koalisjonen har tapt krigen, men fortsetter å plage Syria, dels gjennom fortsatt å holde deler av landet okkupert og med den okkupasjonen fortsette å stjele landets ressurser, og dels gjennom å opprettholde de forkrøplende og drepende sanksjonene.

Russland, Iran og Kina, derimot ønsker å delta i gjenoppbygginga av Syrias oljesektor.

Forrige artikkel– Et samfunn uten karikaturer?
Neste artikkelStopp vårt lands agitasjon for endeløse kriger