Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster

699
Åsa Linderborg og Göran Greider ga ut boka Populistiska manifestet

Kulturredaktør i den svenske avisa Aftonbladet, Åsa Linderborg, skriver i en kronikk i egen avis at hun har sluttet å kalle seg venstre:

25 procent av alla som röstar på nyliberala Centerpartiet definierar sig som vänster. Många inom vänstern tror att DN är en vänstertidning.
Begreppsförvirringen är så stor nu att jag har slutat kalla mig vänster. Jag är något annat, något mycket mer än vänster; jag är socialist. Jag vet nämligen att den som äger mest bestämmer mest. Och jag ser vad den extrema ägandekoncentrationen gör med oss, med världen och planeten.

Åsa Linderborg

Hun setter dermed fingeren i øyet på et semantisk problem. Ordet venstre er blitt så misbrukt og brukt til så mye som står i rak motsetning til det ordet venstre en gang betydde, at det har mistet sin verdi.

Hvis Støre er venstre, hva er da høyre?

I Norge er det fullstendig mulig, ja ikke bare mulig, men anerkjent, at du kan ha bombet et land sønder og sammen, bidratt til å drepe tusener om ikke titusener av mennesker – og likevel kalle deg venstre. Dette er dessverre ingen retorisk overdrivelse fra vår side. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var med i den lille gruppa som uten noe mandat fra noen ga ordre til at Norge skulle gå i spissen for å bombe Libya i 2011. Etter Nürnbergdomstolens prinsipper er han sammen med Jens Stoltenberg medskyldig i krigsforbrytelser, og burde vært stilt for en internasjonal domstol.

Bombingens uutholdelige letthet

Til tross for dette sies det i den norske valgkampen, ikke minst av avisa Klassekampen, at Støre er leder for venstresida. Hvis Støre er venstre, så er det opplagt på tide å bruke andre ord. Problemet er det samme i Sverige.

Åsa Linderborg skriver:

Jag är socialist för att min världsåskådning omfattar något mer än den futtiga idén om alla människors lika värde. Jag vet att alla människor har ungefär samma behov. Det är därför vi kan förstå varandra, utvecklas och bygga samhällen ihop. Eftersom vi har samma behov ska vi också dela resurserna lika. Allt annat är orättvist.

Mycket i livet är just orättvist och inget vi kan råda bot på. Vissa dör unga, vissa är vackra och andra inte, alla som vill kunna spela ett instrument är inte musikaliska. Desto större anledning att åtgärda det som går. Ojämlikheten kan vi faktiskt göra något åt. Att omfördela rike­domarna – vad hindrar oss? Vi har gjort det förut.

Det räcker inte med att säga att vi måste stärka välfärdsstaten. Vi måste avslöja de krafter som blockerar idén om jämlikhet och samtidigt skapar nya orättvisor. Det är därför en vänsterpolitik värd namnet måste vila på en maktanalys av hur den härskande klassen gör när den härskar, ekonomiskt och ideologiskt.

Dette siste er helt sentralt. Hvem som helst kan si at de vil styrke velferdsstaten. Men det trengs en klasseanalyse som avlører de kreftene som bryter ned velferdsstaten og som skaper de stadig økende klasseskillene. Gjør man en slik analyse, vil man se at folk som Støre hører hjemme på samme side som de multinasjonale selskapene og finanskapitallistene, og at det ikke spiller noen som helst rolle at han kaller seg venstre.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. runeulv says:

  Det er vel et større problem at danskene kan gjøres til syndebukk for noe dere svensker har rotet til selv, da det gjør at de ansvarlige slipper unna?

  Danmark er forøvrig det eneste nordiske landet hvor man kan snakke om samfunnsproblemene den sosialistiske elitens svermeri for multikulten har skap, mens sverige er på god vei til å bli totalitært, for at de ansvarlige ikke skal holdes ansvarlige.

  Det er selvfølgelig rasistene som skaper utryggheten, og ikke all volden, bilbrannene, voldtektene og bombingen som har kommet som et resultat av innvandringen og “allas like värde”.

 2. Det er ikke noe nytt at politiske begreper blir overtatt, misbrukt og tildelt et annet innhold enn de opprinnelig hadde. Danmarks ledende borgerlige høyreparti har lenge vært Venstre, men ordet Sosialist er ikke bedre beskytta, jamfør Tysklands Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti. Heller ikke kommunisme kommuniserer utvetydig støtte til Marx ideer om internasjonal arbeidersolidaritet og likhet, etter at Kinas nye nasjonalistiske elite har overtatt partiet og begrepet. Det å tilhøre venstresida betydde fra startet å kjempe mot ulikheter av ulik art, fra politisk aristokrati til økonomisk utbytting. Vi bør ikke gi fra oss dette begrepet, som brukt riktig kommuniserer vel så effektivt som noe annet begrep. Vi må i stedet påpeke at Støre ikke er stort mer venstre enn Venstre, som på sin side ikke er mer venstre enn Nazistene var sosialister.

 3. Med denne er du skyld i at jeg lo uforskammet høyt, sittende på et bibliotek. Vi snakker jo ikke om metusalem-jøder, og i youtube-videoen henvises det til forskjeller mellom israelere - som stort sett har vokst opp i Israel. Situasjonen er den at du feks. har en kibbutz hvor barna går på den samme skolen, og hvor askenaserne viser seg å være smartere.

  Jo, som du og paven var inne på, så “avler” vi oss sjøl hele tiden. Du innrømmet ovenfor (på en feig måte) at individers individuelle intelligens innenfor en art også er et resultat av arv. Bra. Da er det ikke langt igjen til å forstå denne:

  Et folkeslag med indviduelle forskjeller i IQ splittes i to adskilte geografiske områder i 2000 år.

  Innenfor det geografiske området A, så formerer de med høyere arvelig intelligens seg mer enn de med lavere arvelig intelligens (av komplekse og uante grunner).

  Innenfor det geografisk området B, så formerer de med høyere og lavere arvelig intelligens seg på lik linje, eller i favør av de med lavere arvelig intelligens (av komplekse og uante grunner).

  Så flytter hele gjengen til det geografiske området C, hvor den oppvoksende generasjon “sosialiseres” på lik måte. Vi kaller etterkommere fra område A barn A, og etterkommere fra område B barn B.

  Og så spør jeg deg, Salih Babla, hvilken gruppe barn - barn A, eller barn B - tror du har høyest gjennomsnitts-IQ? Kom igjen, nå er du så nær, så nær, en erkjennelse! Jeg heier på deg.


  Håhå! Dine 4 svake, mer retoriske, spørsmål har jeg indirekte kommentert gjennom annet jeg har skrevet. Men interessant at du er så storforlangende og gjør et poeng over at jeg (demonstrativt) ignorerer noe du skriver, når du sjøl har hoppet bukk over et dusin krystallklare momenter og poenger som jeg sjøl har brakt på banen, og heller setter i gang med å skrive en skole-stil basert på noe tilfeldig på siden av den logiske kjernen i diskusjonen.

  Jeg har til nå vært rimelig diplomatisk og respektfull, og har prøvd å behandle deg som en rasjonell aktør. Men i en produktiv diskusjon må partene være villig til vedkjenne seg de argument og poeng som den andre part kommer med - det må dels finnes en oppriktig vilje til å søke etter sannheten. Dessverre har jeg ikke funnet annet i din sjel enn viljen til å tilpasse forklaringer til ditt ideologiske perspektiv. Ideologisk motivert skribling kommer du nok unna med innenfor humanistiske fag med “degenerert sosialisering”, men det holder ikke i åsyn av noen med en del elementære logiske evner. Du forventer kanskje at man til evig tid skal være tolerant og dulle med deg mens du er på vandring rundt grøten, men jeg har etter hvert mistet respekten for deg, og har ikke annet valg enn å herved døpe deg fjase-kongen Salih Babla.

  Men hør her…jeg kommenterer gjerne dine svada, retoriske spørsmål punkt for punkt, om du først vedkjenner deg de poenger jeg har kommet med som er sentrale i spørsmålet om FN-innvandringen har vært til fordel for den hjemlige arbeiderklassen, begynnende med denne:

  Her kan disse spørsmålene være til hjelp for deg i forsøket på en rasjonell refleksjon:

  • Ser du bildet ovenfor?
  • Ser du at bildet inneholder statistiske data for kriminalitet i Norge?
  • Forstår du at de statistiske dataene viser kriminell overrepresentasjon fra innvandringsgruppene med landbakgrunn “Afrika” og “Asia inkl. Tyrkia”?
  • Forstår du analogien om at man ikke kan justere for at rever er rovdyr om man vil måle effekten av å ha innført rever i det australske økosystemet?
  • Er ran, vold og voldtekter en bakdel for tryggheten til offeret?
  • Tror du det er arbeiderklassen og den nedre middelklassen, eller den øvre middelklassen og “aristokratiet”, som er de største ofrene for ran, vold og voldtekter utført av afrikanere og “asiater”?
  • Basert på de statistiske dataene ovenfor, har FN-innvandringen faktisk vært en fordel eller bakdel for tryggheten til den hjemlige arbeiderklassen?
 4. Det du så fint kaller “ulike genetisk betinga forutsetninger på individnivå” er arvelig. Om et par med 100 IQ adopterer et barn fra et par som har 120 IQ hver, og et barn fra et par som har 80 IQ hver, så er det dessverre sannsynlig at de to barna vil ha ulike forutsetninger i livet. Hvor mye arv versus miljø spiller inn vet jeg ikke. Derfor henviser jeg til genetikeren i videoen som sier at det innenfor hans fagfelt snakkes om at intelligens/IQ er 60-70% arvelig. For å bruke din egen analogi, så er det altså snakk om en situasjon der det ene barnet kanskje har et terning-potensial fra 2-4, mens det andre barnet kanskje har et terning-potensial fra 3-5. Videre gjør ulik natur og kultur at det er ulik seleksjon, og bare litt større seleksjon for ressurssterke individer i område A i forhold til område B kan føre til betydelige forskjeller på 5.000 år. I askenaser-jødenes tilfelle ser det ut til å ha vært en ekstrem seleksjon for verbal/analytisk intelligens, da denne intelligensen forsørget dem som minoriteter i Europa.

  For å ha en paralell situasjon til intelligens, så må svarte være på et arvelig spekter fra svart mot hvit (som kanskje er tilfelle). Og ja, da ville gjennomsnitts-hvitheten bli hvitere over 5.000 år dersom de hviteste svarte formerte seg mer. Og som spesifikk paralell til askenaser-jødene, så måtte stort sett de hviteste få tak i jobber de kunne forsørge seg med, mens de svarteste svarte i større grad gikk under. Og ja, da ville gjennomsnitts-hvitheten bli hvitere over 2.000 år.


  Befolkningsvekst i Afrika har i seg sjøl ingen innvirkning på boligpress i Norge, men å kontinuerlig importere afrikanere til Norge har det. Større etterspørsel etter arbeidere i et område - feks. byråkrater, sosionomer, tolker, flyktningskonsulenter, barnevernspedagoger, språkopplærere, nav-personell, mottakspersonell, barnehagetanter og lærere - gjør at flere ønsker å bo nær området hvor disse stillingene i det mer tungrodde samfunnet blir opprettet, og fører også til boligpress i området.

  For øvrig var NSDAP var et tysk parti som eksisterte lenge før min tid, og at du drar NAZI-kortet viser at du har begynt å erkjenne i bakhodet at du ikke har et rasjonelt ståsted i denne diskusjonen. Om du hadde vært mann nok til det, så ville du akseptert at FN-innvandring ikke er til fordel for den hjemlige arbeiderklassen pga. effekten på trygghet og boutgifter.

  Du har anledning til å argumentere for FN-innvandring på en rasjonell måte, og det er nettopp fordi du velger den irrasjonelle måten - og lyger om kostnaden for den hjemlige arbeiderklassen - at runeulv med rette er forbanna på deg. La meg vise hva jeg mener med et eksempel.

  Påstand fra person A:
  “Jeg vil kvinner skal gå i burka, fordi jeg liker at kvinner går i burka.”

  Påstand fra person B:
  “Kvinner må gå i burka, og dette vil være kvinnefrigjørende.”

  Person A er rasjonell - han/hun er åpen og ærlig om det er hans/hennes subjektive preferanse som gjør at han/hun mener at kvinner skal gå i burka.
  Person B er irrasjonell - han/hun forutsetter at det er en objektiv sannhet at kvinner må gå i burka, og ignorerer den logisk motsetningen mellom et pålegg om å gjøre noe og frihet (fravær av hinder).

  Over vil både person A og person B det samme, men kun person A argumenterer for det på en rasjonell måte. I overført betydning har du anledning til å argumentere for FN-innvandring på en rasjonell måte om du annerkjenner at det er du sjøl som ønsker FN-innvandring fordi du mener at kostnaden med å ta imot migranter og heve dem til vestlig nivå veies opp av at disse menneskene får det bedre. Dette er sjølsagt et fair ståsted, og i politikkens verden gir dette velgere mulighet til å velge mellom klare ståsteder. Men å lyge om at FN-innvandring ikke har vært en kostnad for den hjemlige arbeiderklassen er djevelsk!


  p.s. …jeg tok en IQ-test en gang og lå visst på en kvotient godt over et standardavvik over snittet, så du klarer nok ikke fornærme meg på den måten.

 5. En direkte nedstigende linje peker aldri oppover, så da kan du logisk sett ikke henvise til den kurven du nettopp beskrev, og da vet jeg ikke hva du henviser til med direkte nedstigende linje. Kanskje det var tomprat?


  …fordi du har en ideologisk sperre mot å akseptere enkel logikk. For at forskjeller i arvelig intelligens på individnivå ikke skal utgjøre forskjeller over tid hos separate grupper, så må det ha vært en usannsynlig lik seleksjon for arvelig intelligens hos alle grupper. Hvis vi tenker for oss 5 separate stammer (med lik opprinnelig gjennomsnittsintelligens), hver med et dusin familier, og hver familie representert med et tall for nivået av arvelig intelligens, så ville det være som å vinne i Lotto 2 ganger på rad om gjennomsnittsintelligensen endte opp med å være prikk lik etter at hver stamme hadde levd, slitt, dødd og formert seg i ulike miljøer i 5.000 år.

  Gruppe A: 80 85 90 93 96 100 100 103 106 110 115 120
  Gruppe B: 80 85 90 93 96 100 100 103 106 110 115 120
  Gruppe C: 80 85 90 93 96 100 100 103 106 110 115 120
  Gruppe D: 80 85 90 93 96 100 100 103 106 110 115 120
  Gruppe E: 80 85 90 93 96 100 100 103 106 110 115 120

  Arbeidere, former dere! (…i feks. 5.000 år, for så å ende opp med lik gjennomsnittsintelligens.)

  Når det gjelder seleksjonspress, så tenker jeg meg at behovet for handverk og gardsdrift i Skandinavia kan ha skapt større seleksjon for ingeniørmessig intelligens. Men større hjernekapasitet er ressurskrevende og ikke nødvendigvis positiv (som dovendyret er et kron-eksempel på), og det vil for eksempel ikke være seleksjonspress mot en hjerne som utnytter fettsyrer fra fisk om ikke fisk er en del av kostholdet. Det er meget lett å vise til ulikt seleksjonspress, og jeg har nevnt flere potensielle faktorer i mine kommentarer, og likevel kan jeg ikke engang ane de millioner av faktorer som trolig påvirker evolusjonen i naturen.

  Sjøl trer du inn i en emosjonell-verbal verden hvor du prøver å usannsynliggjøre forskjeller i gjennomsnittsintelligens gjennom din idé om at det trengs minst 200.000 år for å se utvikling i andre arter (trass i at man kan avle frem ulike trekk i hunder på få generasjoner). Men evolusjon er ikke et tema hvor du har oversikt eller forståelse. Gener er det mest komplekse som finnes i naturen, og vi forstår ikke hvordan sammensetningen av gener produserer mennesket, eller hvordan historien har påvirket sammensetningen.

  Det er bare komisk når du “vet” det er så store forskjeller mellom dagens miljø i feks. skandinaviske og japanske hjem, eller i arabisk-jødiske og askenasisk-jødiske hjem, at det produserer betydelige forskjeller på IQ-tester, samtidig som du “vet” at miljøene til mennesker fra 70.000 år siden frem til moderne tid har vært så like at de ikke har spilt noen rolle for seleksjonspress (vilkårlig eller ikke) på intelligens. Enhver idiot (minus Erland) kan se at ditt perspektiv er ideologisk grunnet, og at dine desperate argumenter mangler rasjonelt grunnlag.

  Jeg tror ikke du forstår hva IQ er. Q’en henviser til kvotientene i en normalfordelingskurve som har de samme variasjonene i en gitt populasjon. I en nøyaktig, global oversikt over nasjonale IQ’er, så må man teste et statistisk signifikant antall i hver nasjon, for så å sette medianresultatet for alle testene som 100 IQ (noe som aldri er blitt gjort).

  Det ser ut til at du har blitt smittet av denne psyken som lærere ofte får, hvor de innbiller seg at de er autoriteter hver gang de uttaler seg om noe. Men dette er egentlig en uinteressant diskusjon som handler om at du ikke vil at det skal være intelligensforskjeller på gruppenivå. Så…deal with it (sjøl). Jeg har på min side ingen problemer med å akseptere at japanere er generelt litt smartere enn skandinaver. --Og heldigvis var runeulv så kjekk at han supplerte oss med statistikk som viser at hvite er smartere enn svarte i USA sjøl om du justerer for sosio-økonomiske forhold (“sosialisering”)! Så da kan vi endelig sette en strek for denne IQ-diskusjonen!

  Klikk to ganger på bildet for visning og overbevisning!


  Kjære deg, det er ikke differansen mellom feks. byråkrater og ikke-vestlige på et gitt tidspunkt som er den avgjørende faktoren. Det avgjørende er at du presser folk inn i et område hvor det skorter på boliger, og kontinuerlig FN-innvandring til et område, samt høy barnefødsel blant FN-innvandrere i dette området, samt offentlige jobber opprettet for å dulle med FN-innvandrere i dette området, det skaper boligpress i dette området. Analogt med IQ-debatten om arv versus miljø, så prøver du å usannsynliggjøre effekten av innvandring med effekten av sentralisering, men sentralisering og innvandring er ikke gjensidig utelukkende forklaringsmodeller. (Du kunne sikkert vært en god forsvarsadvokat foran en jurydomstol, men i dette forumet kan man se og analysere det du skriver.)


  Du er en ko-ko person. Du og Erland burde hatt en adskilt lekegrind sammen, hvor dere kunne prøvd å putte halvmåne-formede og stjerne-formede objekter inn i runde åpninger.


 6. Johnny says:

  Om evolusjon går raskt eller sakte har ingen betydning i det lange løp, rasemessige forskjeller vil oppstå når populasjoner blir isolert fra hverandre! Og påstå noe annet er psaudoviteskap!

  Har du noensinne sett en doberman som ser ut som en irsk setter?
  Forøvrig tar det meg ikke lange tiden å dressere om en snill doberman til en sylskarp vakthund, men jeg kan ikke gjøre det samme med en irsk settter!

  Nå begynner du med samme retorikken som Torgeir Salih, jeg har ikke sagt at hudfarge er det viktigste her i verden, ikke tillegg meg meninger jeg ikke har. :angry:

  Jeg har kun vært ærlig og vist at raser eksisterer enten vi vil eller ikke, at du er hjernevasket til å tro noe annet er ikke min feil. Jeg er heller ikke spesiell opptatt av raser, men jeg er opptatt av kulturelle forskjeller, og en ihuga motstander av religioner og den uheldige virkning de har på vårt samfunn. Spesielt Islam er en skadelig ideologi der folk blir hjernevasket til å tro på de utroligste ting, som f.eks at profeten fløy til himmelen på en hest med vinger for å snakke med Allah, og at profeten fløy tilbake til jorden når samtalen var over.

 7. Nei. Du er uhøflig, og derfor svarer jeg bare på det jeg sjøl finner interessant å svare på.

  Å ta vare på sine nærmeste er det sentrale i politikken; en sjøl og de en er glad i, ens folk og økosystem, ens bredere folk, kultur og sivilisasjon. Nasjonalisme er en naturlig forenende kraft (jamfør 17. mai), og det er ikke overraskende at både kommunismen og den økonomiske liberalismen er anti-nasjonale ideologier, da du trenger å bygge ned menneskers følelse av identitet og tilhørighet for å ta over ressursene deres.

  Sammenlikningen med Olav Tryggvason var en analogi - tvangskristningen av Norge anser jeg som et kulturforræderi, så da kan du bedre gjette om jeg beundrer ham. Dine meninger om mine meninger i sitatet ovenfor er basert på ditt eget føleri. For øvrig mistenker jeg deg for å ha thai-dame, eller noe i den dur, slik som du reagerer.

  Quisling betyr landssviker, og jeg har forklart hvorfor Torgeir Salih Holgersen er en landssviker. For øvrig var det han sjøl som begynte med slik stempling i denne tråden, så den som er med på leken får tåle steken. Torgeir har kun kommet med ett godt argument med det jeg kan huske - at Norge har store overskuddsinntekter fra petroleum og derfor (mine ord:) at vi ikke nødvendigvis lider noen naturressursnød pga. vår befolkningsøkning. Det overrasker derimot ikke at du tror han har kommet med gode argumenter, da dere begge baserer argumenterer og meninger på emosjonelle perspektiver. Mmm…så rett vi føler at vi må ha… Men ja, å sammenligne Torgeir’s generelt poengløse innlegg med støv er kanskje passende.

  Jasååå, så du føler det? Så interessant! Hva føler egentlig Erland om ting? Vent litt, skal bare hente notablokka! …bare idioter som har et så banalt verdenssyn i 2019 at de deler folk inn i båsene “nazist” og “ikke-nazist” (og samtidig ikke bryr seg nevneverdig når marxister, som Per Dorup her på forumet, faktisk sier at de ønsker Stalin’s terrorvelde tilbake). “Nazist” henviser til noe spesifikt, og det gir ikke mening å stemple folk på denne måten om det ikke er for å hindre uttrykkingen av meninger (eller empiriske data) - som vel er idéen. Du kan derimot med rette kalle meg “rasist” om dette betyr å tro på at det finnes forskjeller mellom folkeslag:

  Ååå, så det er det du føler at “memer” skal bety!? --Begrepet meme ble skapt av Richard Dawkins i hans klassiker The Selfish Gene for å beskrive tanker/idéer som kan kopiere seg mellom mennesker (uansett format), som et parallelt uttrykk til gene som Dawkins sjøl definerte som det minste stykket arvemateriale som kan kopiere seg til avkom over flere ledd, og slik er en faktor i biologisk evolusjon (men jeg husker ikke om han inkluderte junk-DNA i denne definisjonen, dvs. tilsynelatende uvirksomt arvemateriale som kopierer seg sammen med det virksomme arvematerialet uten å ha noen effekt på organismen). Dawkins mente at memer har tatt overhand som en primær evolusjonær drivkraft, slik at feks. meme-komplekset Islam lever sitt eget liv på våre hjerneplattformer og sammen med andre memer har størst betydning for menneskehetens utvikling. …eller kanskje vi heller skal basere våre definisjoner på Erland’s mongolide indre?


  Nope. Runeulv har feks. skrevet at svarte har bedre “muscle memory” og hvite bedre reaksjonsevne. Og han har skrevet at han ikke vil at hvite skal bli en minoritet i egne land. (Her bruker jeg hans egne uttrykk, da “hvithet” ikke er min greie.)

  Om man ikke hater eller er kritisk til velstående jøders makt over vestlig media og politikk (som i invasjonen av Irak eller intervensjonen i Syria), så er man ignorant. Når det gjelder revisjonisme, så er det det offisielle narrativets kvantum og omstendigheter som kritiserers, og ikke det faktum at jøder ble forfulgt. …men seff alltids greit å kunne stemple, sparke og fengsle de som stiller spørsmål til det politisk lukrative 6 gazillion!

  Jeg har sjøl kritisert runeulv for å behandle Breivik som en rasjonell aktør, men det er feil å si at han har uttrykt sympati. Slik jeg forstår det mener han Breivik var en rasjonell aktør som det klikka for og gjorde noe sykt fordi han innså at det er umulig å organisere politisk motstand mot innvandring i Norge uten å bli slått ned på og hundset med av sosialdemokratiet anført av Arbeiderpartiet. Og runeulv har i tillegg sagt at han ikke vil legge opp til å diskutere dette temaet på en fordømmende måte som gjør at folk føler at terrorisme er det eneste alternativet de har. Dette gir mening i hehold til Åsne Seierstad’s bok om de somaliske jihadistene som tilsynelatende reiste til Syria uten at familien hadde en anelse om hva de følte.

  Kan ikke huske at han har demonisert homofile. Sitat? Men det er ikke uvanlig at kulturkonservative har tradisjonelle verdier, og det er fjernt å assosiere dette med “nazisme”.

  Dette har han svart på sjøl, og her er forresten det han skrev i innlegget som du liksom henviser til:


  Salami alaikum, Torgeir Quisling Holgersen! …forståelig at noen med et irrajonelt utgangspunkt til slutt går i oppløsning og tyr til nazi-stempling. (…og kaller meg liten når jeg er 191 cm høg.)

  Folkens, ta en titt på denne mongolide holdningen til naturvitenskap:

  Det er tydelig at rasjonelle poenger dør fort i hodet til Salih Babla. Han klarer ikke forstå at han ikke har oversikt over naturen og hvordan våre komplekse gener produserer mennesket. Han “vet” allerede akkurat hvordan det kan utvikle seg forskjeller mellom dyr, og ignorerer med overlegg empiriske data som viser noe annet enn det han ønsker skal være sant. Her vises forresten noen genklynger fra en studie som forsøkte å bestemme opphavet til den 5.300 år gamle ismannen Ötzi:

  keller2012-fig3a

  Salih Babla er en håpløs og patetisk debattant, og han evner ikke å skrive bable innlegg som står i en logisk relasjon til det jeg har skrevet. Jeg har gitt dømer på naturmessige, kulturmessige og kostholdsmessige faktorer som kan ha ført til ulik seleksjon for arvelig intelligens blant menneskehetens adskilte grupper - dette for å påpeke at ulik seleksjon er mulig. Og diskusjonen går ikke ut på om miljø er en faktor, men om ulike folkeslag med ulike forfedre har ulik arvelig intelligens. Arv og miljø er ikke gjensidig utelukkende faktorer, som jeg for lengst har påpekt - men beklager, det er kanskje min egen skyld at jeg ikke har nådd gjennom med dette sentrale poenget, siden jeg ikke har prøvd med bold: Arv og miljø er ikke gjensidig utelukkende faktorer. Eller hva med caps lock: ARV OG MILJØ ER IKKE GJENSIDIG UTELUKKENDE FAKTORER.

  …Salih Babla hører ikke hjemme i en ærlig diskusjon, men i et klasserom der han kan bable fritt til sine elever, og gi dårligere karakter til de som ikke er enig med ham. Han har virkelig ikke forståelse for naturvitenskap, men angriper temaene genetikk og evolusjon som en “social justice warrior”, og forstår ikke at vi ikke har oversikt for hvordan våre gener fungerer, og at vi hele tiden lærer nye ting, som feks. gjennom feltet epigenetikk, som forsker på arvelige, cellulære forandringer utover sjølve DNA-sekvensen.

  Salih Babla tenker altså bakvendt - han bestemmer først hva som er mulig, og ignorerer deretter det som ikke passer med hans “teori”. Men om man vil vite om det er reelle forskjeller så må man faktisk måle om det er det, og så kan man prøve å kontrollere for arvelige eller kulturelle faktorer. Som sagt, det spiller ingen rolle for meg om japanere, skandinaver og afrikanere har lik intelligens, og folk er velkommen til å henvise til empiriske data som skulle vise dette. Men data jeg sjøl kjenner til antyder at det er arvelige gruppeforskjeller, feks. mellom euro-amerikanere og afro-amerikanere:

  the%20bell%20curve

  Videre er det en motsetning når Salih Babla mener at forskjeller mellom askenaser-jøder og arabiske jøder går i arv pga. “sosialisering”, mens forskjeller i “sosialisering” ikke er et problem i Norge siden pappaen hans gikk fra å være maler til å bli psykolog, som viste at det har vært en høy grad av sosial mobilitet i Norge, slik at det da ikke er noe mer å tenke på. “Sosialiseringen” i overrepresentasjonen av bråk og vold i hjemmene og gjengene til våre nye landsmenn er altså ikke noe man behøver å bekymre seg over. Og faktoren sentralisering utelukker forresten at faktoren “øke Norge’s befolkning fra 4 til 5 millioner gjennom innvandring” har skapt boligpress og økte boutgifter for den hjemlige arbeiderklassen, og i samme ånd kan man kan ignorere når Pål Steigan viser til dokumentasjon på at innvandringen har presset fattige nordmenn ut av arbeidslivet.

  Man må altså bare ta av seg hatten for det gjennomført mongolide perspektivet til virkelighetsbenekteren Torgeir Quisling Holgersen.

 8. Johnny says:

  For 50 000 til 70 000 år siden vandret våre forfedre ut fra Afrika og spredte seg over hele kloden, og på denne korte tiden har vi utviklet oss svært forskjellig, det finnes mennesker i alle former, pygmeer, svært høyvokste mennesker, mennesker med lys og mørk hud, og når en folkegruppe bosetter seg i et land, og isolerer seg fra andre, så blir det en naturstyrt systematisk avl. Det finnes også to definisjoner av ordet “art”, men det er du sikkert klar over. Benekter du at mennesket tilhører dyreriket?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

691 flere kommentarer

Deltakere