Har Lars Gule mistet både folkeskikken og Folkeretten?

4
Lars Gule argumenterer for terrorister fra IS og al-Nusra.
Lars Birkelund

Av Lars Birkelund.

Førstnevnte har han for lengst mistet. «Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla» – Gule til Aftenposten 24. nov 2011. Men har han også mistet Folkeretten? 

«En stats eller et regimes legalitet er heller ikke spesifikt knyttet til anerkjennelse, men derimot til en betydelig grad av kontroll over territorium, væpnede styrker, det vesentligste av statsapparatet, finansieringskilder m.m. En slik kontroll har det syriske regimet hatt, men også IS». 

Syria har vært en sjølstendig stat siden 1946. Men her tar Gule altså til orde for at IS, for det meste utenlandske jihadister, har like stor rett til Syria som syrerne sjøl og at angrepskrig/terror kan brukes for å overta landet. 

«IS gjorde mer enn å utøve terror i den perioden de tiltalte var i Syria, ikke minst i lys av organisasjonens statsbyggingsprosjekt».  

Ja, «statsbyggingsprosjekt» er altså Gules betegnelse på ISs forsøk på å etablere et verdensomspennende islamistisk kalifat med utpring i Syria og Irak. Videre mener han altså at dette «statsbyggingsprosjektet» er noe som taler til fordel for IS, som gjør terroren deres (mer) legitim. Hadde han sagt det samme hvis IS med hjelp av sjølmordsbombere mm hadde okkupert deler av Norge og på den måten hadde forsøkt å danne en islamistisk stat på norsk territorium? 

Dette foregår i en artikkel datert 24. juni, med tittelen «Fremmedkrigere og terror».  Artikkelen er uanstendig lang. Prøver Gule å drepe oss med ord, eller i det minste få oss til å falle av lasset? Vel, jeg led meg så vidt i gjennom.    

 «Det er uansett problematisk å etablere tilstrekkelig klare og utvetydige kriterier for hva som er en terrororganisasjon», lyder det videre. Finnes det noen i hele verden, bortsett fra terroristene sjøl, som bestrider at IS og Jabhat al-Nusra/Al Qaeda er terrororganisasjoner? Dette er blant spørsmålene til og med USA og Russland er enige om. Ja, Gule skriver sjøl at «Jabhat al-Nusra er listeført som terrororganisasjon av FN, USA og andre stater………….Derfor må Norge også legge til grunn at de organisasjoner FN terrorlister, er terrororganisasjoner». 

Det å kalle krigen i Syria for en «non-international armed conflict» (borgerkrig) er en av forutsetningene Gule bygger på og som han stadig gjentar i artikkelen. Men forutsetningen er helt hinsides realitetene, da mer enn 60 land har vært og er involvert i krigen, noen av dem allerede før krigen begynte. Washington Post:

«The U.S. money for Syrian opposition figures began flowing under President George W. Bush….(and) has continued under President Obama» (17. april 2011).  

Og her den tidligere franske utenriksministeren Roland Dumas: «The British prepared for war in Syria 2 years before the eruption of the crisis».

«Store deler av verdenssamfunnet, inkludert den norske regjering, mener at regimet til Bashar al-Assad er illegitimt», hevder Gule i  nok et forsøk på å legitimere terrorgruppenes bestialske krigføring, som inkluderer bruk av barn som sjølmordsbombere. Men også den unnskyldningen er feil, da det bare gjelder omtrent 1/3 av «verdenssamfunnet»:  NATO/EU-landene, de fleste araberdiktaturene, Israel og noen andre. Det ligger heller ingen FN-resolusjon bak påstanden. Gule manipulerer altså. 

Les: Regjeringen: – Norge anerkjenner Syria som en suveren stat

IS «statsbyggingsprosjekt», ambisjonen om å utbre et islamistisk kalifat i verden, er IKKE noe som taler til terrorgruppas fordel. Tvert i mot tror jeg nesten alle er enige i at det gjør IS enda mer skremmende. Så konklusjonen må bli at Gule har forlatt både folkeskikken, folkevettet og Folkeretten. Norske medier og institusjoner må derfor slutte å bruke ham som annet enn et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå med folk med uttalt gode hensikter, som pompøst hevder at de er drevet av etikk, moralske prinsipper osv.  

Ja, veien til Gules Helvete er i sannhet brolagt med gode forsetter. Under lesning av artikkelen fikk jeg følelsen av at hans apologi for terrorgrupper er et forsvar av ham sjøl som 22-åring. «Gule ble kjent for en større offentlighet i 1977 da han ble arrestert i Beirut med sprengstoff i bagasjen» – Wikipedia.   

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Dette er sant, men det er ikke noe problem å stemple IS som en terrororganisasjon. Hugger man hode av folk i hytt og pine, og legger det opp på internet til skrekk og advarsel, så er det terror. Likeledes er det terror når man oppfører seg så bestialsk under Bataclan massakren at franske myndigheter sensurerer grusomhetene som foregikk før ofrene ble drept.

 2. Avatar for paven paven says:

  Gule er en svært syk person som burde beskyttes fra seg selv. Trist at media syntes han er en artig klovn

 3. Avatar for Valgeir Valgeir says:

  "Hadde han sagt det samme hvis IS med hjelp av sjølmordsbombere mm hadde okkupert deler av Norge og på den måten hadde forsøkt å danne en islamistisk stat på norsk territorium? "

  Ja visst. Gules frekkhet kjenner ingen grenser, og hans sympatier er aldri på Norsk side. Men det kunne tenkes at han hadde moderert seg om han visste dette skulle på førstesida i noe landsdekkende media.
  Han vil gjøre seg anvendelig for Norsk presse, for de jobber for samme sak. Begge løper Islamistenes ærend men uten å flagge.

  Det hadde vært på tide med demonstrasjoner mot Nrk og andre media, type Aftenposten, KK, Dagsavisen ol.
  Hva skulle være slagord og bannere ?

  Avslutt propagandaen, fjern politisk slagside.
  Jeg stemte ikke VG, stopp VGs forvaltning av politikere.
  Ola Torp, korrespondent til Bjørnøya
  Fjern statstøtten til kjendis media.

 4. Lars Gule skjeller og smeller i lange ordgyteri og beskylder Steigan.no og Resett for konspirasjonsteorier,
  Det aller verste er visst kommentarfeltet i både Steigan og Resett , som visstnok lapper over hverandre…

  Jeg synes det er veldig interessant med folk som bruker ‘konspirasjonsteorier’ som en hersketeknikk .
  Da vet de at de har vunnet.
  For meg er dette en billig måte å vinne en debatt på.

  Hvis ikke Gule , som den andre-professoren han er , klarer å se at konspirasjoner kan ha rot i religion , ja da vet ikke jeg.

  Hele abrahamske rekka er en eneste lang doktrine om NWO .
  Hvis en leser messias-profetiene så kommer dette helt tydelig fram.
  Dette har jeg studert i flere år , så dette vet jeg og kan mye om , selv om jeg er fra kloakken…

  At Gule , som en tidligere hedning og HEF , ikke klarer å nærme seg religioner på en logisk rasjonell måte er både trist og oppsiktsvekkende.

  Jeg foretrekker faktisk å studere i møkkakjelleren og kloakken fremfor å bli låst i et akademisk miljø som ikke ser skogen for trær !!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere