Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 1)

16
Terje Alnes

Av Terje Alnes.

Mens den reelt eksisterende kapitalismen tar knekken på kloden, hentes kommunistspøkelser frem fra glemselen. Istedenfor å forsvare spøkelser skal vi angripe det ødeleggende systemet de kaller kapitalisme.

Det er mulig å begå tankeforbrytelser i Norge i 2019. Da partiet Rødt var freidig nok til å bevare referanser til Marx og kommunisme i prinsipprogrammet, var det nok til at forsvarerne av den bestående orden klikket.

Hanne Skartveit i VG, Morten Myksvoll i BT og professor Bernt Hagtvet grep alle til tastaturet. Skartveit viste til Venezuela, Myksvoll til Stalin, Pol Pot og Mao, mens Hagtvet supplerte med Lenin, Ceaușescu og Kim Jong Il (i blodtåka glemte han Kim Il Sung og Kim Jung-un). Oslo Aps Fredrik Mellem har flere ganger advart mot den snikende kommunismen som spirer i Rødt. «Å kalle seg kommunist i Norge i 2019 vitner om et intellektuelt havari på linje med klimafornekting og vaksinemotstand», er hans diagnose.

Å si at en annen verdensorden enn kapitalisme er mulig – og faktisk er nødvendig – er himmelropende politisk ukorrekt, på grensen til det forbryterske, eller rettere sagt en tankeforbrytelse.

Historien er ikke slutt

I 1991 ble Sovjetunionen oppløst. Da Francis Fukuyama i 1992 ga ut boken «The End of History and the Last Man» var det et uttrykk for en oppfatning om at den politiske utviklingen hadde nådd et sluttpunkt. Fra nå av var det uomtvistelig at den vestlige modellen med markedsøkonomi og liberalt demokrati hadde seiret, og at den ville erobre hele verden. Markedsøkonomi og kapitalisme, i form av globalisering, har da også skutt fart etter at den øst-europeiske modellen falt. Men ideen om at det finnes et alternativ er ikke død. Et bemerkelsesverdig skifte er i ferd med å skje i kapitalismens kjerneland USA. Ordet sosialisme har ikke lenger det stigma det har hatt.

Halvparten av amerikanere under 35 sier at de foretrekker å leve i et sosialistisk samfunn. 61 % av amerikanere under 24 år stiller seg positiv til sosialisme. Om ikke de unge amerikanerne har et like avklart forhold til innholdet i begrepene som det norske kommentariatet, har de i hvert fall førstehånds kjennskap til livet i det kapitalistiske USA – og det suger.

I motsetning til Skartveit, Myksvoll, Hagtvet og Mellem kjenner amerikanerne nemlig på kroppen hvordan livet i det kapitalistiske USA arter seg.

Sult og fattigdom i kapitalismens kjerneland

Trump is the symptom

FN har for lengst slått alarm om fattigdommen i Trumps Amerika. I følge FNs spesialutsending er landet preget av ekstrem fattigdom «som grenser til grusomhet». Millioner av amerikanere har ikke tilgang til helsetjenester og nok mat, på grunn av en voldsom nedbygging av velferdsprogrammer. Over 43 millioner amerikanere lever i fattigdom. 13 millioner av dem er barn. Det betyr at hvert femte barn i USA vokser opp i fattigdom. Mer enn en av fem amerikanske barn er hjemløse!

USA har høyere økonomisk ulikhet enn noe annet vestlig land. Finanskrisen i 2008 rammet millioner av amerikanere, og resulterte i den største overføring av rikdom fra fattig til rik i USAs historie. Ti år etter er det de aller rikeste som har får glede av den økonomiske veksten. Samtidig har Kongressen vedtatt omfattende skattekutt til en prislapp på 1.500 milliarder dollar over en tiårsperiode. Skatteletten går hovedsakelig til USAs rikeste, og FN har advart om at den vil øke ulikheten ytterligere. Forventet levealder i USA går ned for andre året på rad.

Human Rights Watch kom i år med en rapport som viste hvordan sult og fattigdom brer om seg også i Storbritannia, verdens femte største økonomi. Tusenvis av familier har ikke økonomi til å kjøpe nok mat, og er avhengige av matutdeling fra veldedige organisasjoner. Det nye fenomenet med voksende sult har inntruffet samtidig som det siden 2010 har foregått en omfattende restrukturering av landets velferdssystem. Med reduksjoner i velferdsstøtten fra år til år, har antall personer som går sulten – inkludert familier med barn, steget med alarmerende hastighet.

Trussel Trust, den største veldedige organisasjonen i Storbritannia som deler ut mat, har dokumentert en voldsom økning i utdeling av nødmatpakker mellom 2008 og 2018. På ti år økte utdelingen fra 26.000 matpakker i året, til mer enn 1,33 millioner. Et bredt nettverk av uavhengige matbanker har spredt seg over hele landet for å møte behovene til mennesker som ikke selv er i stand til å kjøpe nok mat.

Hvor er Skartveits, Myksvolls, Hagtvets og Mellems engasjement for disse ofrene for kapitalismens grusomhet?

Istedenfor å forsvare spøkelser skal vi bruke kreftene på å angripe det ødeleggende systemet de kaller kapitalisme. De som står opp for kapitalismen, enten det er i politikken, i mediene eller i akademia, skal konfronteres. Det er de innebygde mekanismene i det kapitalistiske systemet som skaper brutal ulikhet og økologisk katastrofe. Med kapitalismen får vi i høyden et kastrert demokrati, i betydning et politisk styresett der spillereglene fungerer som vern for kapitalistklassen.

Kapitalisme = brutal og dødelig ulikhet

Det er dette systemet de kaller kapitalisme, og det er dette de forsvarer: En bitteliten, global klasse av superrike kontrollerer mer enn halvparten av alle jordiske verdier, samtidig som en milliard mennesker lever i prekær, livstruende fattigdom.

I januar la Oxfam frem sin årlige rapport om verdens ulikhet. Den viste at de 26 rikeste menneskene på kloden eide like mye som de 3,8 milliardene som utgjør den fattigste halvparten av jordens befolkning. Denne halvparten av jordens befolkning må klare seg på mindre enn 5,5 dollar pr. dag. Hvilket liv er det?

Hvordan er det i det hele tatt mulig å forsvare et system som overfører en slik pervers konsentrasjon av rikdom til en bitte liten klikk av mennesker, som i antall ikke engang fyller setene i en buss? Hvor er indignasjonen til kommentariatet i møtet med en slik skandaløs kjensgjerning? Hvorfor krever de ikke det eneste logiske: At denne enorme opphopningen av formue konfiskeres, og at den brukes til beste for den fattigste halvdelen av menneskeheten?

Rapporten fra Oxfam viser at 2.200 milliardærer økte sin formue med 12 % i 2018, mens den fattigste halvdelen har fått redusert sin formue med 11 %. Kort sagt; de rike blir rikere og de fattige fattigere. Hadde vi brukt den enorme rikdommen som er samlet hos kun 26 individer på kloden, kunne vi løst alle sosiale problemer som menneskeheten står ovenfor!

Sannheten om kapitalismen er at den på 200 år ikke har maktet å løse helt grunnleggende, menneskelige behov. Sannheten om kapitalismen er at de økonomiske ulikhetene i verden aldri har vært større enn de er i dag.

Bløff om fattigdomsbekjempelse

Men hører vi ikke at millioner er «løftet ut av fattigdom» de siste tiårene? Påstanden er høyst problematisk. FN og Verdensbanken har ved flere anledninger både endret mål og definisjoner i bestrebelsene på å vise at fattigdommen går ned. Diskusjonen er for lang og kompleks å ta her, men i artikkelen “Exposing the great ‘poverty reduction’ lie” har Jason Hickel gitt en god innføring i hva det dreier seg om.

Faktum er at den verdensomspennende kapitalismen skaper og opprettholder sult. Under kapitalismen er mat et spekulasjonsobjekt som omsettes på børs. «Matens historie tok en skjebnesvanger vending i 1991, og ingen så det der og da. Det var året Goldman Sachs tenkte som så at vårt daglige brød kunne være en utmerket investering.» Dette skriver Martin Caparrós i boken «Sult».

Sult

Han viser at verdens sultne er prisgitt et globalt matmarked, der de rikeste fond og investorer spekulerer i matreserver og provoserer frem matknapphet for å presse prisene (profitten) opp. På råvarebørsen i Chicago spekuleres det i mat, som andre spekulerer i olje. Når prisene presses opp betyr det døden for millioner av verdens fattige, men tilsynelatende uten at kapitalismens forsvarere ser noe umoral i dette.

Sult tar livet av 9 millioner mennesker hvert år, tilsvarende ett og et halvt Holocaust. En milliard mennesker kjemper en daglig kamp for å få i seg nok mat med tilstrekkelig næringsinnhold for å kunne leve og utvikle seg normalt. Verden produserer nok mat til å fø 12 milliarder mennesker, så problemet er ikke mangel på mat, problemet er fordeling – eller mer presist; det systemet de kaller kapitalisme.

Et land som derimot har klart «å løfte» hundrevis av millioner opp til et nivå av relativ velstand, er det «kommunistiske» Kina. Kinas positive bidrag alene gjør at antall ekstremt fattige på jorden er en milliard, og ikke to.

(del 2 av artikkelen publiseres 1. juli).

Kilder:

«Rødt skaper ufrie mennesker», vg.no 11.05.19, «Den skrekkelige utopien», bt.no 13.05.19, «Rødts uutholdelige letthet», aftenposten.no 23.05.19, «Rødt er et intellektuelt havari», aftenposten.no 30.04.19, «Exclusive poll: Young Americans are embracing socialism», axios.com 10.03.19, «Gen Z prefers «socialism» to «capitalism», axios.com 27.01.19, «FN slår alarm om Trumps USA», dagsavisen.no 01.06.18, «Nothing Left in the Cupboards. Austerity, Welfer Cuts, and the Right Food in the UK», hrw.org 20.05.19, “Public Good or Private Wealth?”, Oxfam januar 2019, Jason Hickel “Exposing the great ‘poverty reduction’ lie”, Aljazeera.com 21.08.14, Martin Caparrós “Sult”, Cappelen Damm 2016

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.

Andre artikler av Terje Alnes på steigan.no, les her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Hvis du åpner øynene dine ser du kapitalismen nesten overalt, hvis ikke er du blind! Kanskje du ikke ser skogen for bare trær. :wink:

  Kapitalismen skal kritiseres og knuses, og dette må gjøres nå, før hele verden går til helvete!

  Alle kapitalister er fullstendig klar over hva som foregår, at andre mennesker ikke forstår dette skyldes en intens propaganda, fra vugge til grav.

  Den vestlige befolkningen har i lang tid blitt hjernevasket, kun de mest hardføre av oss har stått imot tankekontrollen og den bevisste bruken av manipulasjon for å endre på våre holdninger og meninger.

  Alle opplyste mennesker er fullstendig klar over dette!

 2. Nei, jeg er allmenninger, ikke sosialist. Og jeg arbeider for lommedemokratiet, ikke for kommunismen. Mitt ønske er at mine etterkommere skal få leve i allmenninger med lommedemokratiet som fundament.

  Med kapitalismen får vi i høyden et kastrert demokrati, i betydning et politisk styresett der spillereglene fungerer som vern for kapitalistklassen.

  Svært godt skrevet. Skal ta vare på den!

  Men hører vi ikke at millioner er «løftet ut av fattigdom» de siste tiårene? Påstanden er høyst problematisk. FN og Verdensbanken har ved flere anledninger både endret mål og definisjoner i bestrebelsene på å vise at fattigdommen går ned. Diskusjonen er for lang og kompleks å ta her, men i artikkelen “Exposing the great ‘poverty reduction’ lie” har Jason Hickel gitt en god innføring i hva det dreier seg om.

  Herlig! Selv om vårt mål er forskjellig, hvor jeg som allmenninger ønsker en total utslettelse av Statan, sammen med kapitalismen, Statans følgesvenn, er dette veldig viktig. Tenk det, selv under julegudstjenesten i Balke kirke tok presten kapitalismen til forsvar under prekenen, hvor vår frelser ble født i armod i en stall av fattige foreldre. Som han sa, verden går framover, ikke hør på dem som ikke forsvarer det progressive liberale tyranniet, ja, det er i alle fall slik jeg husker hans ord. Og fra Balke kirke ser man rett ned på Anti-Tolfa, hvor hva han forsvarer utsletter mine forfedres smekre urbane landsby i en bil-utopi og et Corbu-Helvete som savner sidestykke på Toten!

  Slik ble denne presten Anti-Tolfas forsvarer. Neste julegudstjeneste blir i Hoff, hvis vi fremdeles er her i himmelenga vår?

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og så var dette med ærligheta da, da vi kunne forvente at dette ville skje, når man tar inn flere innvandrere på noen år, enn som kom fra 1066 til våre dager.

  Hvorfor er sosialister notoriske løgnere på dette feltet? Fortjener dere alt hatet dere får fra arbeiderklassen, når dere oppfører dere på denne måten? I mine øyne er svaret JA.

 4. Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden. Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte. - Terje Bongard

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og det gjøres best ved at sosialister blir utelatelsesløgnere også?

  Om jeg hadde vært kapitalist, så hadde jeg betalt falske sosialister til å utelatelseslyve og begå forræderi mot den hjemlige arbeiderklassen, så sosialismen hadde blitt ødelagt en gang for alle.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Dette skjer stadig vekk, venstresiden er dessverre full falske sosialister med CIA-penger i lomma!

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og Terje Alnes, er han betalt for å ødelegge?

  Om ikke så er tilfellet, hvorfor utelatelseslyver han? Jeg ser hele tiden betalte skribenter på venstresiden som bevisst utelater innvandring som forklaringsvariabel, og det er jo egentlig ikke til fordel for sosialismen på sikt å lyve på denne måten.

  Det går jo ikke seriøst an å forvente seg at folket ønsker en revolusjon ledet av en gjeng som lyver om hvorfor levestandarden deres faller.

 8. I en situasjon hvor Norges opprinnelige befolkning går tilbake, må de flere hendene som hentes inn for å skape verdier, sitte på mennesker som er integrerbare, og som kan erstatte vertbefolkningen når den går av for aldersgrensen. De må kunne kvalifiseres for arbeidsmarkedet ved å kunne klare fagutdanning, og utdanningsløpene til yrker som tekniker, ingeniør, arkitekt, marinbiolog, geolog etc.

  Det er for få av innvandrerne fra Afrika og Midt Østen som klarer det, enda så er det økonomisk innvandring herfra som prioriteres. Unnskyldningen er humanitær, enda en FN rapport UNHCR har fastslått at 70 % er økonomiske innvandrere. Flyktning eller økonomisk innvandrer, de fleste fra MENA land er ikke-integrerbare, det ser vi etter 40 år med innvandring derfra.

  Når vertbefolkningen står for skattegrunnlaget og går tilbake, er det ikke innvandring fra MENA land som ikke kan integreres som er løsningen, og når det viser seg at selv 3 generasjon med opprinnelse fra MENA land ikke kan integreres, er det en “erstatning” av vertbefolkningen som fremskynder en økonomisk, sosial og kulturell kollaps vi ser, ikke flere hender som skaper verdier.

  Samtidig vanskeliggjøres bærekraftig innvandring som integrerer seg lett og også assimileres. Kritikere av dette åpenbare angrepet som masseinnvandringen fra MENA land er på Vesten, drives tilbake med sedvanlige rasistbeskyldninger. MSM skjønnmaler masseinnvandringen fra MENA land, og underrapporterer alle negative sider.

  Det er åpenbart at her må det stå krefter bak som ønsker å ødelegge vestens økonomier for å tvinge dem i posisjon for IMF og Verdensbanken. NWO, den globale storkapitalens mann George Soros er sentral i masseinnvandringen til Europa, hva han gjør og har sagt, og som finansierer talløse NGOs som organiserer masseinnvandringen, og med sine folk i FN, EU, politikere og folk i MSM, taler for seg. Det er krigføring med ikkebærekraftig masseinnvandring som våpen vi ser.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

16 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.