Rapport: Mediedekning har svingt fra rapportering til følelser

0
Omslaget til rapporten fra RAND Corporation på bakgrunn av et bilde fra Shutterstock

En trenger bare å slå på en hvilken som helst nyhetssending fra NRK eller andre sentrale mediekanaler, så blir man møtt med subjektiv journalistikk der følelser spiller en større rolle enn fakta. Dette er ikke bare et inntrykk vi har. Det er nå også slått fast i en rapport fra USA-tenketanken RAND Corporation med tittelen News in a Digital Age.

RAND er en av de mektigste tenketankene i USA, grunnlagt av og knyttet til Pentagon. Forskerne der har nå brukt systemer som er utviklet for maskinlæring og tekstanalyse til å studere hvordan nyhetsrapporteringa har endret seg de siste 30 år. Kildematerialet deres er medier i USA. Hovedfunnene deres er som følger:

  • De trykte mediene har tatt merkbare skritt i retning av mer subjektiv nyhetsdekning.
  • TV-nyheter har tatt mye mer markante skritt vekk fra faktaorientert nyhetsdekning til subjektiv, konverserende og argumenterende nyhetspresentasjon.
  • Etter 2000 er denne forandringa dramatisk.
  • Online journalistikk er enda mer personlig og subjektiv.
  • Det ser ut til å være en beviselig overgang til meningsbasert presentasjon av nyhetene, og det går an å reise spørsmålet om vi står overfor «Truth Decay» eller Forvitring av sannheten.

Så langt konklusjonene fra RAND. De ser ut til å bekrefte tendenser vi ofte har pekt på i steigan.no, og med den betydningen som sosiale medier har fått vil de også antakelig forsterke den følelsesbaserte holdningen til nyheter og begivenheter.

Les: I sosiale medier blir vi manipulert med følelser

Rolling Stone-journalisten Matt Taibbi mener at forfallet til mediene i USA begynte med Monika Lewinsky-saka. Han har skrevet boka Hate Inc.: Why Today’s Media Makes Us Despise One Another.

Han mener at mediene i dag fullt og helt har tatt steget over i underholdningsindustrien. Han er seg svært bevisst at han fører videre en tankegang og analyse som ble utviklet av Edward S. Herman og Noam Chomsky i Manufacturing Consent.

I den russiske kanalen RT har Chris Hedges intervjuet Taibbi om denne boka og om hans analyse av mediesituasjon her:

Taibbi mener at det er profitabelt for mediene å splitte befolkninga i grupper som hater hverandre fordi det driver opp salget og reklameinntektene.

Les også: Kritiske situasjoner og ukritiske medier – fortellingene som dreper

Vi kan føye til at siden mediene eies av de samme ultrarike kapitalistene som også eier våpenindustrien, bankene og merkevarebedriftene er det også politisk profitabelt for dem at befolkninga splittes opp i grupper som hater hverandre og bekjemper hverandre heller enn å bekjempe den herskende klassen.


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Bli med på dugnaden for å utvikle den kritiske og uavhengige pressa. Klikk her!

Forrige artikkelSionism är rasism och apartheid
Neste artikkelUSA: Huawei-saken fører til unntakstilstand i USA.
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).