Hva mener Klassekampen om Venezuela?

9
Klassekampens oppslag 6. mai 2019

I et opprop som ble publisert i Klassekampen 16. april 2019 skriver en rekke faglige tillitsvalgte, Rødt-medlemmer og latinamerikaaktivister:

Vi forventer at Klassekampen skal stå opp mot USA-imperialismens offensiv mot Venezuela, og være kritisk og analytisk, ikke en tilsynelatende nøytral part mellom de som angriper og de som blir angrepet. Rollen til en anti-imperialistisk avis innebærer å ta et klart standpunkt mot imperialismen, uten nødvendigvis å ta standpunkt til enhver interne prosess i Venezuela.

Forfatterne av oppropet mener at Klassekampen gjennomgående har «lent seg på opposisjonskilder og skriver den samme fortellingen som går igjen i vestlige medier.» Underskriverne uttrykker sin skuffelse og sine forventninger slik:

Vi forventer at Klassekampen skal stå opp mot USA-imperialismens offensiv mot Venezuela, og være kritisk og analytisk, ikke en tilsynelatende nøytral part mellom de som angriper og de som blir angrepet. Rollen til en anti-imperialistisk avis innebærer å ta et klart standpunkt mot imperialismen, uten nødvendigvis å ta standpunkt til enhver interne prosess i Venezuela.

Når vi leser Klassekampens reportasje fra Venezuela 6. mai 2019 ser det ikke ut til at underskriverne får sine forventninger innfridd. Oppslaget på forsida er:

Holder på makta i et prøvet Venezuela: Uten mat og framtidshåp

Hva vil dette si? Burde ikke en folkevalgt president holde på den makta som folket har gitt ham? Og hva er alternativet? Å gi etter for kuppmakere styrt av USA og den venezuelanske overklassen?

Det blir ikke stort bedre i selve reportasjen til journalist Eirik Grasaas-Stavenes. Han og fotografen har besøkt et senter som drives av den katolske organisasjonen Caritas Venezuela i en av de fattigste bydelene i Caracas. Grasaas-Stavenes skriver:

Regimeskifteforsøket til opposisjonsleder Juan Guaidó og USA har foreløpig mislykkes. Men mye tyder på at de er nærmere suksess enn noensinne siden Hugo Chávez vant sitt første valg i 1999. En av grunnene er tallene som dukker opp når foreldre legger barna sine på vekter, som her i klosteret i Catia.

På en subtil måte legger journalisten her det fulle og hele ansvaret for matvaremangel og krise i Venezuela på Maduros regjering. Og han skriver om kuppmakernes mulige suksess.

La oss understreke: Det er ingenting i veien med å besøke en katolsk organisasjon som er kjent for å stå på imperialismens side og lage reportasjer derfra. Det er ingenting i veien med å vise de alvorlige problemene som kommer fram gjennom denne reportasjen. Problemet er ståstedet og vinklinga.

En rapport fra Center for Economic and Policy Research (CEPR) viser at de økonomiske sanksjonene som Trump-administrasjonen har gjennomført mot Venezuela fra 2017 har ført til at titusener av mennesker har mistet livet. Rapporten ar forfattet av økonomene Mark Weisbrot og Jeffrey Sachs.

Ansvaret for Venezuelas krise legges rutinemessig på Venezuela, sier Jeffrey Sachs. Men det er mye mer enn det. USAs sanksjoner er med vilje lagt opp for å ødelegge Venezuelas økonomi og gjennom det føre til regimeskifte. Dette er en unyttig, hjerteløs, illegal og feilslått politikk som fører til store lidelser for det venezuelanske folket.

CEPRs analyse viser blant annet at:

 • Sanksjonene har ført til mer enn 40.000 dødsfall i 2017–2018.
 • De har ført til at mat og medisiner mer mindre tilgjengelig, økt fare for sjukdom og økt dødelighet.
 • I august 2017 førte de til et dramatisk fall i all produksjon, noe som rammet hele sivilbefolkningen.

Dette perspektivet er totalt fraværende i Klassekampens reportasje. Jeffrey Sachs mener at «sanksjonene kan være blant de hardeste verden har sett». Da er det kanskje ikke så rart at de påfører folket store lidelser?

USAs økonomiske krig mot Venezuela er en krigsforbrytelse etter Genéve-konvensjonene, og den kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

Regjeringa i Venezuela har opplagt gjort sine feil, men dersom vi leter etter årsakene til de lidelsene Klassekampen beskriver, er det uten tvil først og fremst USAs ulovlige økonomiske krig som er hovedårsaken. Det får men ikke inntrykk av når man leser Klassekampens reportasje. Og da kommer man ikke unna det spørsmålet som underskriverne av oppropet 16. april stilte:

Er Klassekampen en anti-imperialistisk avis?

Vil du være med på dugnaden for kritisk og uavhengig journalistikk? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for fff fff says:

  Det er nå tross alt et stykke igjen til Hanne Skartveit og “diktatoren Hugo Chávez”.

 2. Avatar for Johnny Johnny says:

  Klassekampen er i følge dem selv venstresidens dagsavis, og artiklene i avisa viser “det skjulte politiske” tankegodset til venstresidens maktelite.

  Klassekampen skriver en del artikler som får sosialister til å reagere med vantro, men klassekampen gjenspeiler bare “den nye venstresiden”. :frowning_face:

  Partiet Rødt har jo bestemt seg for å bli et sosialdemokratisk parti, dette vil si at Rødt blir et sentrum venstreparti, ideologisk på linje med arbeiderpartiet, bortsett fra noen ubetydelige småsaker.

  Bjørnar Moxnes og Rødt ønsker også en blandingsøkonomi, og i blandingsøkonomier er privat eiendomsrett til produksjonsmidlene vanligst, samtidig som myndighetene involverer gjennom reguleringer.

  Jeg påstår ikke at Bjørnar Moxnes og Rødt er kapitalistsvin, de er bare halvkapitalistiske svin! :fu:

 3. Og årsaken til USAs sanksjonskriger er som alltid å styrte et regime for å innsette et USA vennlig regime, som tillater at amerikanske selskaper kjøper landressursene. I Venezuela er det olje (selvfølgelig), som Bolton åpent innrømte i et intervju. Dette burde KKs journalister (referenter?) ha fått med seg, men KKs journalister er ikke bedre enn MSM jounalistene forøvrig.

  Dødsfall er et pent ord for hvordan folk dør av sanksjoner. Når folk dør av sanksjoner, er det mangel på mat og medisiner og behandling som folk dør av, det vil si at folk seigpines til døde. Sanksjons-kriger dreper altså folk mye på samme måte som folk som dør indirekte av militære kriger.

  Dette går ikke innpå de monstrene i menneskeskikkelse i Washington DC som innfører sanksjonene, de vet akkurat hva de gjør, de har drevet økonomiske kriger like lenge som de har drevet med militære kriger, og deres motiver er like gamle, eierskap og kontroll på landressurser og nasjoner, markeder og profitt.

 4. I mørket, følger alle det lille lyset de har. Jeg har aldri lest VG, bortsett fra uønskede eksponeringer i kassakø.
  KK slutta jeg å lese omtrent da jeg fant Steigan.no. Jeg har aldri sett meg tilbake.

 5. Jeg kunne godt ha tenkt meg en slik blandings-økonomi, jeg. Hvor jeg eide gården jeg driver, og ikke bare forvaltet den for banken, basert på myndighetenes reguleringer.

 6. Rødt og Klassekampen er ikke akkurat populært hos vanlige folk utenfor Oslo.

 7. Jeg veit ikke helt, jeg. KK slutta ikke å dukke opp i postkassestativet, bare for at jeg slutta å abonnere.
  Og jeg bor ca. 50 mil nordafor Oslo.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere