– Folkeopprør mot vindkraft på gang

0
Til høyre: NVEs kart over planlagte vindindustrianlegg i Norge. Til høyre de "miljøvennlige" vindturbinene i norsk kystlandskap. Shutterstock.

– en ond parodi på et grønt skifte.

… over store deler av Kyst- og Fjell-Norge sprenger anleggsmaskiner seg vei innover urørte fjell og heier. Økosystemer og leveområder raseres, til og med CO₂-lagrende myrer bygges ut. Kraftige anleggsveier fragmenterer viktige habitater, støyende, blinkende gigantturbiner reises i hopetall. Urørt natur omdannes til industriområder, så ugjestmilde at til og med hunder klynker og nekter å bevege seg inn.
Hvis man ikke synes dette er rystende, har man ikke skjønt dimensjonen og mengdene av disse inngrepene. Eller så har man ingen følelse for naturen i det hele tatt.

Dette skriver Jørg Arne Jørgensen i en gjestekommentar i Stavanger Aftenblad. Jørgensen skriver videre:

Bak de åpenbare naturødeleggelsene ligger mange skjulte miljøkostnader. Hvis man regner at Norge bygger 3000 turbiner, et ikke urealistisk tall, kreves nærmere 1 500 000 tonn stål produsert med kullkraft, og det brukes fossil energi til bygging av flere tusen kilometer anleggsveier, betongfundamenter og alt annet som kreves for anleggene. For ikke å snakke om fossildrevet utvinning av sjeldne jordartsmetaller og andre metaller til turbinene, med stor lokal forurensing. Og når 9000 turbinvinger, noen av dem lange som en Concorde, skal skrotes etter 20-25 år, får man kolossale avfallsmengder med et ikke gjenvinnbart komposittmateriale. Først nå begynner det å gå opp for Europa hvilket gedigent problem det utgjør.

Det pågår en massiv voldtekt mot norsk natur. I spissen for dette store internasjonale storprofitører, og politikerne utsteder konsesjoner som om de skulle ha betalt for det – som stykkpris. Dette gjøres naturligvis under påstander om at dette er «grønt» og «miljøvennlig». Vindturbinene skal løse et problem Norge ikke har. De bygges for maksimal profitt og de bygges for å gjøre Norge til EUs «grønne batteri». Vår miljøvennlige og bærekraftige vannkraft skal eksporteres til EU, og ikke minst Tyskland. Og vi skal i stedet forsynes med vindkraft som verken er miljøvennlig eller bærekraftig. Og dette støttes helhjertet av de såkalte miljøpolitikerne på Stortinget.

MDG-ja til vindmøller

SV utsetter kampen mot vindkraft på land

Men om politikerne svikter, så våkner folket. For som Jørgensen skriver i sin artikkel i Aftenbladet:

Det er tydelig at folk over hele landet er ferd med å våkne. Det demonstreres på anleggsplassene. Folk er rasende. Fortvilte. Knuste. Fulle av avmakt. Og det er vakkert å se at det er ekte naturkjærlighet som motiverer.

steigan.no publiserer regelmessig kritiske artikler om vindkraftutbygginga. Ikke minst har Odd Handegård bidratt stort på dette området. Les Handegårds artikler her.

Les:BlackRock og Google kaprer norsk vindkraft – og norske subsidier

Norge med i organisasjon som skal «øke sosial aksept for vindkraft»

I vår tid trengs medier som er uavhengige av stat og kapital, og som driver en faktabasert og kritisk journalistikk. Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelRapport: USA-sanksjoner dreper titusener i Venezuela
Neste artikkelKan fascismen være «anti-rasistisk»?