– Folkeopprør mot vindkraft på gang

9
Til høyre: NVEs kart over planlagte vindindustrianlegg i Norge. Til høyre de "miljøvennlige" vindturbinene i norsk kystlandskap. Shutterstock.

– en ond parodi på et grønt skifte.

… over store deler av Kyst- og Fjell-Norge sprenger anleggsmaskiner seg vei innover urørte fjell og heier. Økosystemer og leveområder raseres, til og med CO₂-lagrende myrer bygges ut. Kraftige anleggsveier fragmenterer viktige habitater, støyende, blinkende gigantturbiner reises i hopetall. Urørt natur omdannes til industriområder, så ugjestmilde at til og med hunder klynker og nekter å bevege seg inn.
Hvis man ikke synes dette er rystende, har man ikke skjønt dimensjonen og mengdene av disse inngrepene. Eller så har man ingen følelse for naturen i det hele tatt.

Dette skriver Jørg Arne Jørgensen i en gjestekommentar i Stavanger Aftenblad. Jørgensen skriver videre:

Bak de åpenbare naturødeleggelsene ligger mange skjulte miljøkostnader. Hvis man regner at Norge bygger 3000 turbiner, et ikke urealistisk tall, kreves nærmere 1 500 000 tonn stål produsert med kullkraft, og det brukes fossil energi til bygging av flere tusen kilometer anleggsveier, betongfundamenter og alt annet som kreves for anleggene. For ikke å snakke om fossildrevet utvinning av sjeldne jordartsmetaller og andre metaller til turbinene, med stor lokal forurensing. Og når 9000 turbinvinger, noen av dem lange som en Concorde, skal skrotes etter 20-25 år, får man kolossale avfallsmengder med et ikke gjenvinnbart komposittmateriale. Først nå begynner det å gå opp for Europa hvilket gedigent problem det utgjør.

Det pågår en massiv voldtekt mot norsk natur. I spissen for dette store internasjonale storprofitører, og politikerne utsteder konsesjoner som om de skulle ha betalt for det – som stykkpris. Dette gjøres naturligvis under påstander om at dette er «grønt» og «miljøvennlig». Vindturbinene skal løse et problem Norge ikke har. De bygges for maksimal profitt og de bygges for å gjøre Norge til EUs «grønne batteri». Vår miljøvennlige og bærekraftige vannkraft skal eksporteres til EU, og ikke minst Tyskland. Og vi skal i stedet forsynes med vindkraft som verken er miljøvennlig eller bærekraftig. Og dette støttes helhjertet av de såkalte miljøpolitikerne på Stortinget.

MDG-ja til vindmøller

SV utsetter kampen mot vindkraft på land

Men om politikerne svikter, så våkner folket. For som Jørgensen skriver i sin artikkel i Aftenbladet:

Det er tydelig at folk over hele landet er ferd med å våkne. Det demonstreres på anleggsplassene. Folk er rasende. Fortvilte. Knuste. Fulle av avmakt. Og det er vakkert å se at det er ekte naturkjærlighet som motiverer.

steigan.no publiserer regelmessig kritiske artikler om vindkraftutbygginga. Ikke minst har Odd Handegård bidratt stort på dette området. Les Handegårds artikler her.

Les:BlackRock og Google kaprer norsk vindkraft – og norske subsidier

Norge med i organisasjon som skal «øke sosial aksept for vindkraft»

I vår tid trengs medier som er uavhengige av stat og kapital, og som driver en faktabasert og kritisk journalistikk. Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  NVE har nå nylig lagt fram et forslag til nasjonal ramme for 13 områder som de mener er best egnet for ny vindkraftutbygging i Norge.

  “Områdene er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kyststripen og høyfjellet. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, foreslår vi å peke ut flest områder i Sør-Norge. Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge. De utpekte områdene har et samlet areal på ca. 29 000 km2”.

  Det er et enormt stort areal som vil bli berørt hvis alle 13 områdene skal bygges ut.
  Det samlede areal på 29 000 km2 tilsvarer 80 ganger størrelsen på Mjøsa. Det minste området som er avsatt ligger i Østfold og er ca to og en halv ganger større enn Mjøsa (området er på 889 km2 mens Mjøsa er på 362 km2). Hvert eneste av de 13 områdene er rett og slett gigantiske.

  https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/sammendrag

 2. At Norge skal bli Europas grønne batteri med vindkraft her, er så feil for å si det høflig, at enten må politikerne ha mottatt bestikkelser, eller så er de kriminelt naive. Som Handegård skriver, er Europas kraftbehov 20 000 Twh, og når Norges samlede vannkraft produksjon ca 150 TWh, sier det seg selv at selv om hele den norske vannkraften også med vernede vassdrag utnyttet, kan ikke det utgjøre noen som helst forskjell for Europas kraftbehov.

  Ikke engang som tilskudd til Europas vindkraft på 3500 TWh, for innen 2030 skal vindkraft i Norge utgjøre ca 10 % av nåværende kraftproduksjon, dvs rundt 15 TWh. Hele kraftpolitikken er en gavepakke til kraftspekulanter og produsenter av vindkraftverk, en mangemilliard-industri. Selve utbyggingen skal betales av forbrukerne igjennom nettleien, mens spekulanter på kraftbørsen skummer fløten. Storkapitalen står bak og dikterer EU direktivene, som fører til at Norge mister råderett og suverenitet over egen landressurser, etterhvert også eierskapet. Det er storkapitalens ide med EU.

 3. Det er vel ikke et opprør mot vindkraft i seg selv, men mot måten det skjer på. Det er jo ikke så rent lite NIMBY her, men også et kraftig innslag av “allmenningen tragedie”.
  Vindkraft bør bli høstet og forvaltet av dem det blåser på.

 4. Vindturbinindustri er en lite effektiv og kostbar energiform som også er svært skadelig og farlig for natur og miljø, og - for folks helse.
  Det er et folkeopprør på gang i landet, på tvers av alle parti. Folk er desperate - verden rundt.

  I Norge har naive og velvillige politikere latt seg lure av lobbyister og propaganda om at dette er godt for klima, slik at industrien slipper til, NVE gir konsesjon på mangelfulle utredninger, du og jeg må betale for vandaliseringa og - uten noen form for motytelse til samfunnet som rammes.
  Dette er rett og slett massive overgrep og ødeleggelser av store verdier. Vindturbinindustrien er god gammeldags kolonialisme. Denne industrien bør motarbeide av alle gode krefter og forbys!

  Politikerne har rotet det sørgelig til. Landet vårt blir ødelagt om det ikke nå blir bråstopp.
  Eneste rette er

  • Å legge rammeplanen til videre utbygging av vindindustri i søppelbøtta
  • Å avvikle elsertifikatene innen 2019
  • Å pålegge ny behandling av konsesjoner som ikke er oppstartet bygd (som vedtaket i NJFF)
  • Å innføre skatteordninger for vindkraft på lik linje med annen kraftindustri
  • Å avvikle tilskudd fra Enova til vindturbinindustri
   Osv

  Norge trenger en Samla plan for varig vern av natur og landskap

 5. Sverige har fortsatt et nokså stort kraftoverskudd året sett under ett, så problemet er heller at det er mangel på effekt særlig vinterstid når det ikke blåser. Dette vil forverre seg kraftig når Ringhals 2 stenger ned ved slutten av 2019 og Ringhals 1 ett år etter.

  Som artikkelen sier er det også et nettproblem. Alle kjernekraftreaktorene ligger i SE3, og kapasiteten fra SE2 til SE3 har vært 7300 MW i en årrekke, dette er altfor lite for å bringe ny vindkraft sørover og disse linjene er “sprengt” store deler av året allerede. I tillegg er det vel “sprengte” regionalnett mange steder.

  Svenskene har skyld i det selv. Usikkerhet for kjernekraftverkene kombinert med forhøyde sikkerhetskrav og økte skatter, subsidiering av vindkraft som har en kannibaliserende virkning på andre kraftprodusenter og sterk befolkningsøkning gjør sitt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere