Civita har en skjult agenda

0
Civita er med i Atlas Network. De bekjenner seg åpent til de ekstreme verdiene til Ayn Rand.

Av Øyvind Andresen.

Leder i Civita, Kristin Clemet, gir et tilsvar til min kronikk «Civitas ideologiske triumf» . Hun berører ikke hovedpoenget i kronikken, nemlig at Civita ønsker å framstå som en upartisk aktør i en åpen debatt, men skjuler at de i sin kjerne er beinharde markedsliberalister. Jeg viser at Civita er knyttet opp mot Atlas network som består av nær 500 nyliberale tenketanker globalt som dyrker teoriene til økonomene Milton Friedman og Friedrich Hayek – og forfatteren Ayn Rand. Disse har vært inspirasjonskilder til statsledere som Thatcher, Reagan og Pinochet.

I norske medier framstilles gjerne Civita som en nøytral tankesmie, mens de i virkeligheten er talerør for storkapitalen og en ekstrem liberalistisk filosofi. I bakgrunnen skulptur utenfor Atlas Society, Washington.

Nyliberalismen har gjennom tiår gått til angrep på velferdsordninger, fagforeninger og reguleringer av økonomien og endra verden til det den er i dag: Et paradis for de rike der de 26 rikeste eier like mye som den fattigste halvdelen av menneskeheten.

Bare på et punkt prøver Clemet å imøtegå meg konkret. Hun skriver:

«Andresen skriver videre at jeg som utdanningsminister var inspirert av skoleforskeren Eric Hanushek (og dermed Milton Friedman). Det burde jeg kanskje vært, men det var jeg ikke. Hanushek fremkommer ikke en eneste gang som kilde til den enorme kunnskapen som lå til grunn for stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet.»

Jeg vil minne henne om følgende: Etter at hun hadde vært minster i ett år, framla hun dokumentet «Skolen vet best! Situasjonsbeskrivelse av norsk grunnutdanning november 2002».  Clemet skrev i forordet at dokumentet «skisserer viktige utfordringer for norsk skole, basert på nasjonale og internasjonale undersøkelser og sentral forskning pr. oktober 2002.»  I referanselista finner jeg ikke mindre enn ni referanser til arbeider av Hanushek!

Dette dokumentet kom midt i prosessen med å forberede den store skolereformen og læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 som fremdeles gjelder i dag. Hanusheks – og OECDs – nyliberale ideer var selvsagt en del av tankegodset bak Kunnskapsløftet. Hanushek er for øvrig sammen med John Hattie og konsulentbyrået McKinsey eneste forskningsreferanse i Høyres «Visjoner for skolen» fra 2011.

I stedet for å gå inn på kronikkens innhold og argumentasjon, bruker Clemet et retorisk grep som prøver å ødelegge motstanderens troverdighet. Hun skriver:

«Andresen er, ifølge ham selv, marxist. Derfor er det kanskje ikke så rart at innholdet i artikkelen både er konspiratorisk, absurd og virkelighetsfjernt – og dessuten ganske selvmotsigende».

Ja, jeg kaller meg marxist fordi jeg for min del foretrekker å spille med åpne kort.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.


Les også: Civitas ideologiske triumf


Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelHvorfor driver så mange pressefolk med strømmen?
Neste artikkelHva vil Rødt gjøre hvis partiet får makt?
Øyvind Andresen
Øyvind Andresen er pensjonert lektor og fagbokforfatter. Han publiserer Andresens blogg.