Hva vil Rødt gjøre hvis partiet får makt?

14
Skjermdump fra nettsidene til Rødt.

Partiet Rødt oppnår for tida en oppslutning på meningsmålinger som ligger enormt mye høyere enn noe partiet har vært i nærheten av tidligere. Det gjør det enda mer interessant å få vite hvor partiet står, og hva partiet har tenkt å gjøre dersom det fikk makt.

På sitt landsmøte i mai 2019 skal det behandle forslag til nytt partiprogram. Partileder Bjørnar Moxnes har sagt at det gjeldende programmet er «enøyd», «respektløst» og «sekterisk», så da er det naturlig at han og partiledelsen ønsker et nytt program. Et slikt forslag foreligger nå til behandling i partiet. Det er på over 9000 ord og over 60.000 tegn, men det er ikke godt å si hva partiet ønsker med dette programmet.

Uten å gå inn på detaljene i den lange og nokså uengasjerende teksten, er det ganske klart at programmet ikke inneholder noen analyse av den internasjonale kapitalismen og imperialismen av i dag og heller ikke av kapitalismen i Norge og klassenes situasjon i vårt land. Klasseforholdene har endret seg en god del de siste 30 årene, og det kunne vært nyttig å gi en beskrivelse av hva disse endringene består i og hva disse endringene betyr for et sosialistisk parti. Men noe slikt finnes ikke i programmet. Det finnes en god del i og for seg grei beskrivelse av hva som er feil med kapitalismen. Men programmet er overraskende uklart og ullent når det kommer til hva Rødt har tenkt å gjøre med det.

«Sosialistisk folkestyre»

Det springende punktet i programmet er begrepet «sosialistisk folkestyre». Men underlig nok inneholder ikke programmet noen klargjøring av hva sosialisme i Rødts betydning av ordet vil si, eller hva som eventuelt må gjøres for å gå fra kapitalisme til sosialisme. Programmet forteller oss faktisk ikke hva sosialisme er.

Hva må til for å innføre sosialisme?

Det grunnleggende ved kapitalismen er motsetninga mellom arbeid og kapital og det at produktivkreftene kontrolleres av en liten kapitalistklasse som utbytter både naturen og det menneskelige arbeidet til sin egen fordel. Skal sosialisme betyr noe mer enn et ord, må sosialismen oppheve dette kapitalforholdet og innføre samfunnsmessig kontroll med produktivkreftene. I et land som Norge betyr det minimum:

 • Sosialisering av bank- og kredittvesenet
 • Sosialisering av datakommunikasjon og telekommunikasjon
 • Sosialisering av transportvesenet
 • Sosialisere energiforsyninga og energiproduksjonen
 • Ekspropriering av imperialistisk eiendom i Norge
 • Sosialisering av helse, omsorg og utdanning
 • Oppheve monopolenes kontroll over fiskekvotene
 • Sørge for et landbruk som trygger matvaresikkerheten
 • Sosialisere de tre store kjedene som kontrollerer norsk detaljhandel
 • Melde Norge ut av imperialistiske allianser og fjerne alle utenlandske tropper fra norsk jord

La oss stoppe der. Det går an å føye til ytterligere punkter, men dette er tilstrekkelig i første omgang. Gjennomfører man dette tipunktsprorammet, så har man i store trekk avskaffet kapitalismen og innført sosialismen.

Dette betyr faktisk ikke å oppheve all kapitalistisk eiendom, men å ta kontrollen over den monopolistiske kapitalen, som utgjør 95 prosent av den kapitalistiske eiendommen i Norge og som kontrolleres av under 5000 mennesker. Mesteparten av den småborgerlige privateiendommen vil også være nokså uberørt av disse punktene.

Så enkelt og så kort kunne et program for sosialismen være. I tillegg må man naturligvis også si noe om den politiske organiseringa av samfunnet, om arbeidermakt og kamp mot alle former for undertrykking. Men det kan også gjøres svært kort og prinsipielt.

Rødts programforslag er ikke tydelig på noen av de punktene som handler om samfunnsmessig kontroll over økonomien. Og da kan man lure på hva som er hensikten med det. Dårlig prosa er det også, slik partiprogrammer ofte er.


Kommentarer?

Vi mottar gjerne kommentarer og synspunkter på dette innlegget. Dersom noen i Rødts programkomité eller i Rødts ledelse skulle ønske å svare på denne kritikken, er de hjertelig velkomne.


Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Jeg leste akkurat gjennom programmet, og analysemessig er det ganske bra.

  At man ikke tar med praktiske forslag, åpner definitivt for en ‘sosialdemokratisering’, dvs. hvis partiet skulle bli med i en regjeringskoalisjon, ville ledelsen fort droppe alle krav om reelle økonomiske forbedringer. Er dette indirekte noe de ønsker, der et for tydelig program bare vil være et pinlig vedheng?

  Antageligvis ville det til gjengjeld få en del symbolske saker gjennomført, men i de store linjene kan det lett havne i samme posisjon som SV, dvs. helt ubrukelig.

 2. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Det er litt merkelig at enkelte i ledelsen faktisk ønsker å stryke sentrale ting som nei til utenlandske baser:

  “Når nå konfliktnivået mellom USA og Russland øker igjen, er tendensen at Norge følger USAs linje og stiller norsk territorium til disposisjon for amerikanske styrker sin militære innringing av Russland. Vi i Rødt er mot denne farlige utviklinga”

  og er tydeligvis redd for ‘konspirativ tenkning’ og ønsker dette fjernet - selvsagtheter her på Steigan.no:

  “Bevisst og ubevisst spres mye av deres tankegods – gjennom skoleverk, tradisjonelle og sosiale medier, politiske partier, organisasjoner og ulike kulturuttrykk. Slik befestes eierklassens ideologiske forståelse av verden – den får et kulturelt hegemoni”

  Historisk er det mange erfaringer som viser at det vil være motkrefter – både innenlands og i utlandet – som
  ikke vil akseptere ei folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette. Arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert og har satt seg klare mål og forsvarsstrategier. Det bør derfor alt nå arbeides for et mangfold av sterke og reelt medlemsstyrte folkelige organisasjoner, der fagforeningene er de viktigste"

 3. Du skriver:

  "Det grunnleggende ved kapitalismen er motsetninga mellom arbeid og kapital og det at produktivkreftene kontrolleres av en liten kapitalistklasse som utbytter både naturen og det menneskelige arbeidet til sin egen fordel. Skal sosialisme betyr noe mer enn et ord, må sosialismen oppheve dette kapitalforholdet og innføre samfunnsmessig kontroll med produktivkreftene."

  Delar din uppfattning. Du formulerar ditt alternativ som "Sosialisering" av en mängd olika bolag. Knäckfrågan är vad du menar med socialisering. Är det bara ett förstatligande har vi bara fått statskapitalism. Avgörande är att det arbetande folket beslutar hur arbetet skall organiseras och genomförs på sina arbetsplatser och beslutar om vad som skall produceras i samhällig skala.

 4. Avatar for ABC ABC says:

  Vedrørende alliansen med USA så kan nok ikke rødt gjøre noe annet enn å supportere den. Om rødt gjør noe annet så får man hele makten mot seg inklusive det militære er min tanke. Den sikkerhetspolitiske situasjonen idag er komplisert i en situasjon der Norge har mye naturressurser langt fra fastlandet.

  Bra artikkel. Det er interessant å lese om Rødt og hva de står for.

  Kuiosa min refleksjon. Russland har økonomiske problemer og det er en aktoritær stat. Putin trenger en yttre fiende hvilket han har men kan han også errøvre naturresuser så ja… Norge bør ta det forsiktig.

 5. Avatar for Svein Svein says:

  Sosialisering av utdanning er en svært dårlig ide. Hvorfor skal staten ha monopol på hvilken kunnskap barn og unge skal få eller ikke få? Her trengs mangfold, ikke ensretting!

 6. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  “Vedrørende alliansen med USA så kan nok ikke rødt gjøre noe annet enn å supportere den. Om rødt gjør noe annet så får man hele makten mot seg inklusive det militære er min tanke”

  Det ble påpekt en på mangel på praktiske posisjoner. Fjerning av baser er en meget håndfast posisjon som er verdt å ta tydelig med i programmet. De har nok allerede makten mot seg.

  **

  Russland har de samme naturressursene som Norge (olje, gass, vann osv) så det tyter ut ørene. Problemet er heller en usikker markedstilgang og mangel på investeringskapital og teknologi enn mangel på ressurser.

 7. Utifra at partiet nå støtter Ine E. Søreides forkastelige politikk mot Venezuela må jeg dessverre innrømme at jeg har mistet troen på Rødt. Som jeg har fryktet har de nå tatt SV-ruten(a la Solheim/Halvorsen/Solhjell) hvor de er så opptatt av å ta det uendelige oppgjøret med “ventstreekstremismen” sin at de først mister fokus også ender opp med å støtte imperialistene.

 8. Jan Haarstad skrev for noen dager siden :

  Rødt gikk over fra marxisme til sosialdemokrati som igjen,ved SosialistInternasjonalen i Brazil 2003,gikk over til GLOBAL GOVERNANCE.
  I denne overgangsfasen var det intern krig i Rødt som førte til at Kommunistene gikk ut og dannet Tjen Folket. De er Mao-Stalinister.
  Den nåværende Klassekampen er et organ for politisk korrekt multikulturell globalisme. De markedsfører den ideologien som den internasjonale finanskapitalen,globalistene, står for. Ikke minst jobber de for Islam.

  Og Terje Tvedt dokumenterer i sin bok at den såkalte “venstresida” har forsvunnet inn i mangfoldige NGOs og Bistandsindustri som alle jobber for verdensglobaliseringen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

6 flere kommentarer

Deltakere