Sannheten om smartmålerne

19
Samrtmålerne er tvilsomme nok i seg slev, og de utgjør en del av en elektrosnisk infrastruktur det er all grunn til å stille kritiske spørsmål ved. Illustrasjon: Shutterstock.

Av Ragna Heffermehl.

Jeg har aldri tenkt at norsk energipolitikk var noe jeg interesserte meg spesielt for. Men noen ting har du rett og slett plikt til å bry deg om.

Ragna Heffermehl

Du har plikt til å bry deg om barna dine, hvis du har noen. Og om framtiden du skaper, dag for dag. Og om hva du tillater i huset ditt.

I Stølsheimen er det nå planlagt utbygging av minst 300 vindmøller, hver på mellom 200 og 250 meter. Byggingen vil dekke store arealer med anleggsveier, oppstillingsplasser, betong og jern. Fugler og annet vilt vil miste livsgrunnlaget sitt. Over hele Norge, som nå bare har 12% villmark igjen, er det planlagt tilsammen 10 000 vindmøller.

Det er ikke din feil at det skjer. Og samtidig har du nok nylig – uspurt – fått ny strømmåler. Du ble fortalt at smartmåleren, også kalt AMS, skulle hjelpe deg å spare strøm. Du skal slippe å lese av strømmen, jubles det. Faktum er, at fra 2021 kan du bli nødt til å titte inn i sikringsskapet oftere enn noensinne.

Stipendiat Ingrid Foss Ballo ved Universitetet i Bergen sier:

Folk i bransjen ler litt når eg snakkar med dei. Dei seier smart straummåling ikkje blir innført fordi det er eit miljøtiltak. Det er blitt sagt høgt fleire gonger: «vi må selje det inn til politikarane som eit miljøtiltak for å få det gjennomført».

Langs kysten av Sør-Norge bygges nå store eksportkabler for kraft til Europa. Med de vi allerede har, vil de ha en kapasitet på 80 TWh i året for eksport/import av strøm. Det blir mye penger for kraftbransjen, som har lov å selge kraften der de får høyest pris. Men vent litt. Hvor er denne kraften ment å komme fra?

Vannkraft leverer idag nok strøm til å forsyne både vår industri og våre boliger – og gir et lite overskudd, rundt 0-20 TWh, som eksporteres til EU. Vannkraften er gull verdt: billig å produsere, stabil og regulerbar. Vindkraft er ingen av delene, og selv om vi altså ikke trenger den, planlegges en produksjon på 40-50 TWh med vindkraft her i landet – omtrent det samme som norske husstander bruker på ett år.

Det er ikke vindkraft EU vil ha. For denne kraften kan plutselig svikte, avhengig av vinden. Dette er et problem som europeiske land allerede sliter med – de trenger en stabil strømforsyning som kan fylle hullene fra vindkraft. Dette kan norsk vannkraft bidra med, men dermed blir det norske husstander som må ta til takke med en ustabil kraftforsyning.

Og NVE sine forskrifter viser at det er nettopp det de har tenkt.

Om vi baserer oss på vindkraft, trenger vi et styringssystem som i noen grad takler den uregelmessige strømforsyningen når vindkrafta er utbygd. Da kan ikke alle dusje samtidig om morgenen, eller lage middag samtidig om ettermiddagen. Derfor installeres nå nye strømmålere, i kombinasjon med en ny strømtariff, som er planlagt iverksatt i 2021. Denne vil innebære en betydelig prisstigning på strøm morgen og middag, slik at folk med dårlig råd blir nødt til å henlegge dusjing, matlaging og klesvask til mer ugunstige tidspunkter enn når vi trenger strømmen mest. Aller verst blir det om vinteren, da det rett og slett forutsettes at vi skal slå av panelovnen store deler av dagen.

Forsker Ingrid Foss Ballo forteller at nettselskapene snakker om en prisøkning på 20-30 000 kroner i året, hvis du ikke klarer å holde strømforbruket ditt unna rushtiden.

Statsviter og energiekspert Odd Handegård sier:

«Husstandenes strømforbruk varierer i løpet av dagen og i løpet av året, og det er kraftselskapenes forbannede plikt å sørge for å regulere disse endringene i forbruk ved å sende litt mer (eller mindre) kraft ut på nettet. Det har kraftbransjen klart i alle år.»

Slike endringer av faste rutiner, oppfattes likevel ikke som tilstrekkelig når alle husstander skal over på vindkraft. De nye AMS-målerne har en egen inngang for å ta kontroll over deler av sikringsskapet, slik at nettselskapet kan koble ut kraftkrevende utstyr som f.eks. varmtvannsbereder, stekeovn og lading av el-bil. I verste fall skal kraftselskapene kunne stenge av strømmen hos folk, både i mindre nabolag, og i hele bydeler – for å takle situasjonen når vinden tar pause. Forskriften åpner for dette, men dette er noe de færreste i Norge er klar over. AMS er premisset i NVEs forskrift for kraftrasjonering, som trer i kraft 01.01.2019.

Her står to nærmest likelydende punkter. Punkt g) lyder: «Plan for gjennomføring av kvoterasjonering.» Punkt h) lyder «Plan for gjennomføring av sonevis roterende utkoblinger». Ellers sier punktene det samme:

«Denne skal inkludere hvordan nettselskapet skal kunne redusere overføringen til sine sluttforbrukere med henholdsvis 30, 50 og 70% i samlet overføring til alle sine sluttbrukere tilsvarende periode året før.»

Sonevis roterende utkobling – og det tas høyde for en reduksjon i strømforbruk på 70%. Tygg litt på den. Når vinden løyer, skal hele nabolag kunne kobles ut, etter tur. En time eller to? Eller mer? Det sier AMS-forskriften ingenting om. De vil gjøre det så skånsomt som mulig, står det – men det blir opp til hvert enkelt nettselskap hvordan dette løses, og garantier gis ikke.

De eneste som skal få garantier her, er landene vi eksporterer til. For hva kan ellers være grunnen til at det som burde vært krisetiltak nummer én, ikke er med i forskriften for kraftrasjonering: å la være å selge kraft ut av landet? Noen får nok også garantert høy lønn, men det blir neppe deg.

Prisen for smartmåleren legges på din nettleie. Det samme gjør utbyggingen av nettet, for å transportere strøm til utenlandskablene. Og du vil måtte betale europeiske strømpriser.

Det er lett å føle avmakt over denne utviklingen, men den er faktisk avhengig av ditt samarbeid. I et fritt og demokratisk land skal du kunne si nei til å ha en avansert, liten datamaskin fast installert hjemme hos deg. En maskin som lagrer opplysninger om ditt privatliv. Og som avgir kontinuerlige, digitale pulser i WHOs kategori 2b, «mulig kreftfremkallende». Har du fått en sånn maskin, uten ditt informerte samtykke, bør du kreve å få den fjernet. Mange har allerede gjort det. Vi andre som bryr oss, hjelper deg gjerne.

For det er noen ting vi mener vi har plikt til å bry oss om. Det er barna våre. Det er hva vi tillater i huset vårt. Og det er samfunnet vi sammen skaper, dag for dag.


25:18 / 1:35:29

Smarte strømmålere ikke så smart likevel?


Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. Tiltredes! Men hvordan stopper man/får fjernet allerede installerte ams målere? Det er Fastleger som påstår at folk må erklære seg sinnsyk for å få dispensasjon? Kraftselskapet bare ler av dokumentasjonen Man sender dem og kaller meg for en tulling og at det er helt ufarlig osv. Og at uansett er dette staten som har bestemt så da er det ingenting de eller jeg kan gjøre annet enn å godta å få mer møkk trædd ned over hodene?

  • Teo, jeg mener det skal holde at legen skriver en kort uttalelse/attest om at du er meget bekymret for (ev. «redd for») skadelige helsevirkninger pga. strålingen fra måleren. Det behøves ingen diagnose fra legens side (men legen kan ev. føye til at bekymringen/redselen går ut over din livskvalitet og/eller helse, for å gjøre det tydelig at måleren er en belastning for deg). Dette skal strømselskapet godta, (i alle fall om strømabonnementet står på deg). Da spiller det ingenting hva deres kundebehandlere mener er ufarlig eller ikke, for dette har NVE bestemt at er nok for å få fritak. Men du må selv betale for fjerning av kommunikasjonsdelen i måleren dersom «smartmåler» allerede er installert, og det kan hende at du må mase litt for å få dem til å komme og fjerne senderen. I tillegg pålegges du en årlig avgift som varierer litt fra strømselskap til strømselskap for å fortsette å lese av måleren selv, og som Huseierforeningen mener de ikke burde få lov til å kreve inn, men som NVE har sagt er greit (Hafslund tar rundt 2000,- i året for dette, mener jeg å huske).

   Dersom du selv mener du har helseplager knyttet til strålingen, kan legen også ev skrive «at pasienten har plager som pasienten selv mener er knyttet til stråling fra strømmåleren og/eller annen trådløs teknologi» slik at begrunnelsen blir enda sterkere – legen behøver da ikke å ta stilling til om du har rett i dette eller ikke.

   Helsedirektoratet har imidlertid instruert fastlegene i at de ikke får lov til å skrive at «helseplagene skyldes stråling», men en juridisk utredning fra Advokathuset Grimstad kom til at Helsedirektoratets pålegg bygger på en uriktig rettsoppfattelse, og at leger likevel står fritt til å bygge på annet kunnskapsgrunnlag enn det som Helsedirektoratet viser til så lenge faglige normer og lovens krav oppfylles.

   Men uansett hva man mener om dette, og selv om legen velger å følge pålegget fra Helsedirektoratet, har vedkommende fortsatt lov til å skrive at «pasienten selv mener» at det er sammenheng mellom plagene og strålingen.

 2. Jeg ble veldig syk når vi fikk installert smart måler i leiligheten vår. Jeg fikk vondt i ledd og muskler, kraftig hodepine og det verts av alt var at jeg ikke fikk sove. Til og med når jeg faktisk sov følte jeg at jeg ikke hadde sovet i det hele tatt. Når jeg fant ut at det var måleren ble det en lang kamp med kraftselskapet. Jeg måtte til slutt få legeerklæring noe som er påkrevd for å få skrudd av senderen i måleren. De krevde også ett gebyr på 6000 kroner. De er så frekke at jeg har nesten ikke ord. Disse målerne er livsfarlige. Jeg tør nesten ikke tenke på hvor mange mennesker som går rundt med helseplager uten å vite årsaken. De psykiske plagene jeg fikk av å ikke få sove var så alvorlige at jeg godt kan tenke meg at det kan stå om livet for mennesker som blir påvirket av dette over lang tid. Når ett menneske ikke får søvn over lang tid kan det i ytterste konsekvens føre til selvmord. Alle disse tingene vet kraftselskapene og NVE om. NVE bekreftet til meg at tusenvis av mennesker hadde fått helseplager. Allikevel så de ikke noe problem med å fortsette utrullingen. De er forbrytere hele gjengen. Det er ingenting som er miljøvennlig med disse målerne. Jeg skulle likt og visst om disse menneskene selv har en slik måler hjemme der ungene deres oppholder seg. Det tviler jeg nemlig sterkt på. Dette er en stor forbrytelse begått mot mine og dine barns fremtid og helse.

 3. Höyfrekvent elektromagnetisk stråling merker de fleste av oss lite av, eller ikke i det hele tatt. Da er det «ufarlig»! Men noen av oss er allergikere og noen får helseplager av å oppholde seg i et slikt område. Det er höyst reellt. Derfor skal vi som ikke plages ikke latterliggjöre de som ikke kan oppholde seg slike felt. I sin tid lo vi av folk som måtte flytte senga si fordi de lå over en vannåre. De fleste ble bra når de fikk senga på en annen plass. Mer skulle det ikke til. Når tekniske målinger fastslår at strålingen er ufarlig, betyr ikke det at overfölsomme mennesker ikke plages. Disse menneskene har aldri blitt målt. Bare mött med mistenksomhet.

 4. Hvilke planer har makteliten når det gjelder norsk strømproduksjon? (For det er vel ikke Stortinget og folket som bestemmer i slike saker som dette?).

  Makteliten regner nok med at det vil bli stadig mer privatisering i kraftbransjen, og at profitt fra strømproduksjon i stadig økende grad vil tilfalle private aktører.

  Maktelitens mål kan være at eksport av norsk strøm skal erstatte dagens eksport av olje og gass.

  Vhja stadig flere nye utenlandskabler/linjer vil strømprisen i Norge øke kraftig. Kanskje blir det en fordobling eller tredobling av norsk strømpris på sikt, eller kanskje mer?
  Når CO2-avgiften i EU øker så vil det også føre til økt strømpris i Norge. (Det er mulig i Norge å kunne gi kompensasjon for denne økte CO2-avgift som kommer fra EU, men det kan se ut som dagens regjering ikke ønsker å benytte seg av denne mulighet). Øker kullprisen eller gassprisen i EU så vil også dette føre til økt norsk strømpris. Faller norsk vekslingskurs mot feks euro, så vil også dette føre til at norsk strømpris målt i norske kroner øker.

  Når nettleien og strømprisen i Norge øker vil dette føre til konkurser for smelteverk og kraftkrevende industri i Norge. Det er ikke så mye som skal til før dette skjer. En økning i strømprisen på bare 3 øre pr kWh vil feks føre til en økt utgift for næringslivet på ca 1 milliard kroner i året. Istedenfor å bruke strømmen til produksjon av produkter som feks eksporteres så ønsker kraftbransjen isteden å eksportere strømmen direkte (og ubeabeidet) til utlandet på samme måte som u-land eksporterer sine råvarer. Dette gir en mye større profitt for kraftbransjen. En strømmengde med en verdi på 1 million kroner kan feks eksporteres til utlandet og gi en inntekt på 2-3 millioner kroner. Brukes samme strømmengde feks til produksjon av aluminium og bildeler i Norge så vil eksportverdien av disse varer derimot kunne beløpe seg til 6 millioner kroner.

  Hvis strømprisen i Norge fordobles (eller litt mer) vil det kunne være mulig å produsere strøm fra vindkraft i Norge uten subsidier (eller kanskje med noen små subsidier). Situasjonen kan til slutt bli såpass akutt at mye av den kraftkrevende industrien går konkurs og at hele landet må bekles med vindmøller for å skape økt sysselsetting, økte eksportinntekter og økte offentlige inntekter her på berget. Dette vil samtidig gi ustabil strømforsyning i Norge pga alle vindmøllene (som ofte generer strøm på feil tidspunkt, når det er kaldt her i landet er det ofte samtidig vindstille, og ofte blåser det i alle land i Nord-Europa samtidig og skaper stor overproduksjon av strøm).

  Det ser ut som at vi samtidig med at oljeeventyret tar slutt, også må omstille oss til en fremtid uten kraftkrevende industri og til en framtid hvor strømmen er veldig dyr.

 5. Det er trist å forstå at vi blir lurt. Mange orker rett og slett ikke å tro det. Men her gjelder det å ta hodet opp av sanden og forstå hva som foregår rett foran nesa vår. Takk til Ragna Heffermehl, Ingrid Wreden Kåss, Odd Handegård, Einar Flydal, Pål Steigan og andre som driver et viktig opplysningsarbeid. For ytterligere informasjon, les gjerne på web-siden til Folkets Strålevern, http://www.folkets-stralevern.no

 6. Jeg mener at det er mye overtro ute å går her. Vi er omgitt av mobiltelefoner og radiomaster på alle kanter. De gamle katodestrålerørene vi hadde i TV-en strålet massivt, men det hørte vi lite om. Strømmålere er ikke så farlige som vi tror. Bare som en digresjon, på 50-tallet ble det solgt radioaktive piller på helekostforretninger fordi det var så i skuddet på den tiden!

  Når det gjelder strømprisene i Norge, er det en fare for at de kan stige hvis ikke politikerne har kunnskaper nok. Det vi bør gjøre i Norge, er å bruke våre komperative fortrinn. Det er jo det som er idé-en med det frie markedet.

  Vi bygger ut pumpe-kraftverk i stor skala. Dermed kan vi regulere kraftmarkedet i Europa, i stedet for bare å selge overskuddskraft. Denne essensielle idé ser ut til å ha gått forbi huset til mange. Her har vi en god forretningsidé og kan tjene enormt med penger. Faren er at politikerne ikke ser denne mulgheten og roter det bort.

  • Jeg vil bare minne om at heller ikke radioaktiv stråling ble ansett for å være særlig farlig i hine hårde dager.
   det tar litt tid , skjønner du – særlig for de som er glad i nye dingse-bomser. For ikke å snakke om alel som vil selge dem.

   • OK, jeg snakker ikke om radioaktiv stråling, som sådan, men hvilke tanker som er i skuddet for tiden.

    Nå er det strømmålere som er så farlig. Hvis du ser på teknologien bak, er det ikke noe nytt. Det er bare en ekstra mobiltelefon i huset, og den holder du ikke inntil øret. Effekten av stråling minsker med kvadratet av avstanden. Det var noe her jeg prøvde å få fram der.

    Men det viktige i min kommentar er at vi kan tjene store penger her, hvis vi bare gjør det riktig. Og her trenger vi kunnskap!

 7. Vannkraften har alltid vært folkets eiendom har mange trodd, en stabil kraftkilde som har gitt rimelig strøm til industri og husholdninger, solgt til selvkost nesten gjennom flere tiår. Dette ble utbygd når vi hadde regjeringer som representerte folket på 5o-60-70 tallet, og det ble bygget hundretusener av leiligheter med bare strøm til oppvarming.

  Mange av disse er nå bebodd av minstepensjonister og pensjonister, og nå har de en strømmåler som kan stenges med fjernstyring. Etter kraftliberaliseringen som Stoltenberg regjeringen gjennomførte, til glede for kapitalen, som har kunnet skumme fløten av strømsalg uten å investere fysisk i nettet. Det er strømkundene som betaler for oppgradering og utbygging og gjør investorene rike uten at de vet det over strømregningen.

  Nå vet vi som leser alt venstre pressen at den stabile vannkraften skal tilbys utlandet, mens nordmenn skal få ustabil, dyr, dyr i drift og vedlikehold, lite miljøvennlig, som ødelegger naturen og dyre og fugleliv, og vil bli rasjonert. Rasjonering av strøm i Norge? En umulig tanke for bare litt siden. Dette fordi kapitalen skal med maksimal profitt tjene på strømsalg til utlandet.

  Politikernes oppgave er å selge dette til folket som helt nødvendig for miljøet, råderetten over selveste arvesølvet, vannkraften, skal gis bort til internasjonal storkapital med globalt miljø som alibi. Hjelp til dette får politikerne av MSM som med dedikerte journalister og påvirkere skal stoppe eventuelle protester.

  Og med en politisk apatisk befolkning blir det ikke mye protester før kjempestrømregningene ligger i postkassen, sammen med sjokket over å få strømmen tidvis utkoplet, tenk det, her i Norge. Da våkner kanskje folket, men for sent.

  Eneste løsningen blir å melde seg ut av EØS for å komme ut av ACER, og ta råderetten tilbake over egen landressurser. Det må en generelt politisk bevisst befolkning til for å få til dette, og velge politiske partier i regjering som vil dette. Det nærmeste er vel Kystpartiet, et parti holdt godt utenfor av MSM spesielt i valgtider, da de går imot den globale storkapitalen NWO, og vil ha full råderett og suverenitet over landressursene.

 8. Samle kreftene til kamp mot kraftkablene og liberaliseringen av kraftmarkedet.

  Å slåss mot smarte strømmålere er en avledning. Det er å slåss mot teknologiske framskritt. Vindkraft er utmerka som et supplement til vår egen vannkraft dersom vi ikke eksporterer den. Vi kan spare vannkraft når det blåser, og skru opp med vannkraft når det ikke blåser. Det sikrer billig og sikker kraft i Norge. Den eneste kraften vi skal eksportere, er når vannmagasinene er fulle. Til det trenger vi ikke mer eksportkapasitet. Det aller meste av utvekslingen foregår forøvrig til Sverige.

  • Skal du bekjempe kraftkabler og liberalisering, er det bare en veg å gå, og det er ut av EØS. Ellers er blir det nok å kjempe mot vindmøller, på alle plan.

   Du vet at samme hvilken retning du går i, oppleves det som et framskritt. Selv ser jeg det litt fra siden, ganske så rolig, og da ser det helt anderledes ut.

   Da ser det ut som om den cocktailen vi serveres gjennom mat og drikke, i samstemming med visse frekvenser, fort kan ta ut store deler av en befolkning øyeblikkelig. Da ser det ut til at alt som kaller seg smart er like lite smart, som at Integrity Initiative har integritet.

   • Ja Anne B, the law of correspondence, som på innsiden, blir du på utsiden. Sørg for å ikke gjøre deg svak på innsiden(vaksiner svekker innsiden) mat som ikke er skikkelig næring=ikke optimat kost)

 9. Veldig bra artikkel!

  Det er viktig å si nei til disse målerne uansett om man ikke ønsker helserisikoen knyttet til den kontinuerlige strålingen 24/7, eller man ikke liker overvåkningsaspektet, eller planen om økte strømpriser de tidene på dagen der de fleste trenger å bruke strøm – eller den liberalistiske kraftpolitikken generelt, der «smartmålerne» faktisk er en viktig komponent, blant annet fordi målerne gjør det mulig med fjernstyrt avstengning av strømmen under det NVE kaller «roterende utkobling», noe som vil kunne skje dersom strømsituasjonen blir ustabil fordi kraftselskapene selger for mye av elektrisiteten fra den stabile vannkraften ut av landet og står igjen med ustabil og dyr vindkraft, slik artikkelen beskriver (og dessuten også fordi det selvsagt er penger å tjene på salg av sensitive kundedata fra målerne).

  I rapporten, “Endringer i forskrift om kraftrasjonering: Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst”, skriver NVE blant annet:

  «Man må videre kanskje også gjøre harde prioriteringer for hvilke sluttbrukere, om i det hele tatt noen, som kan få stabil strømforsyning. Hensikten med å kunne redusere forbruket til 30 % av referanseforbruket, er å unngå en situasjon der man mister alt forbruk i en lengre periode. NVE holder derfor fast på kravet om å planlegge for en reduksjon på 70 %.»
  [s. 18]

  De skriver også:
  «Det er også utfordrende for nettselskapet å koble ut enkeltkunder som ikke ligger på egen tariff og dermed ikke har fjernstyrt utkobling av forbruk.» [s. 16]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.