Milliardærene mener at de skal skape «en ny verdensorden»

58
De rikeste menneskene i verden, 0,0001% av menneskeheten vil omskape verden i sitt bilde (Fra agendaen til World Economic Forum)

Med 1500 privatfly som har brakt dem til et luksushotell i Davos har en del av verdens aller rikeste mennesker og noen av de mektigste korporasjonene i verden snakket om hvordan de skal omforme verden i sitt bilde. De tror virkelig at de er et slags FN og at verden skal lystre deres marsjordrer.

World Economic Forum er en interesseorganisasjon for verdens 1000 rikeste selskaper. De er monopolkapitalens verdenskongress. og de har penger og makt til å få regjeringer til å lystre. Det er en privat stiftelse grunnlagt av internasjonale selskaper med mer enn 5 milliarder dollar i omsetning.

På WEFs hjemmesider kan vi lese hvem som er strategiske partnere. Og vi kjenner straks igjen noen av de mektigste selskapene i verden. La meg bare kjapt nevne de 11 rikeste av dem, ifølge Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google.

Privatisering som hovedagenda

Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene. Blant annet er de svært opptatt av å ta kontrollen over verdens drikkevannsresever.

Global Water Initiative (les: Privatisering av vannet). Sammen med Verdensbanken vil WEFs globale vanninitiativ «shift the way in which water is viewed in our economies and demonstrate that public-private collaboration is a key». Og hvem dukker ikke opp i partnergruppa der? For eksempel: Nestlé, Coca Cola, Dow Chemical, Wal-Mart…

WEF ser seg sjøl som en hovedkraft i gjennomføringa av FNs såkalte «mål for bærekraftig utvikling», og det er jo ikke så rart, siden de i høy grad har vært med på å forme dem. Og igjen ser de privatisering, unnskyld «offentlig-privat samarbeid» som nøkkelen til å realisere disse målene-

Kapitalen som Gud

Hvis man er interessert i det som kalles «ny verdensorden» behøver man ikke lete etter hemmelige sammensvergelser eller mystiske brorskap. World Economic Forum er en slik sammensvergelse, og dens mål og planer er fullstendig offentlig og tilgjengelig for enhver som vil lese dem.

Det er dels skremmende, dels fascinerende og dels patetisk hvordan de skryter av at de skal forandre det meste i hele verden. Se bare denne lista:

World Economic Forum opptrer som om de skulle være en slags Gud som skal omskape hele planeten i sitt bilde. Og vår egen (?) Børge Brende trives tydeligvis som seremonimester for dette i egenskap av direktør for WEF.

Og ta ikke lett på det. Den politikken som korporasjonenes eksperter staker ut til Davosmøtene vil bli lagt til grunn for FN-dokumenter, regjeringsplattformer og mediekampanjer. Slappe lederartikler i main stream media kan ofte spores tilbake til dokumenter herfra. Denne rollen som Gud kommer ikke minst til uttrykk i det de kaller Global Redesign Initiative.

Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

Det er akkurat det navnet sier: Et initiativ for å gjøre om på hele det globale systemet som institusjonaliserer samarbeidet mellom landene for å håndtere internasjonalt samarbeid og konfliktløsning: internasjonal rett, sikkerhet, nedrustning, krig og fred, internasjonal økonomi og handel, miljø og klima, fattigdom og utjevning, menneskerettigheter og en rad andre viktige saker.

Erik Plahte har gjort en grundig analyse for steigan.no av hva dette initiativet dreier seg om. Og han oppsummerer det slik:

De transnasjonale storkonsernene, mega-bankene og finansfyrstene finner seg ikke lenger i å bli holdt utafor det tradisjonelle globale beslutningssystemet som bygger på nasjonalstatene og de internasjonale FN-institusjonene. De vil være med å bestemme, og de vil sjøl legge føringene for hvordan dette skal skje. De vil altså sette de demokratiske og folkevalgte organene til side, uten å sjalte dem helt ut. De skal fortsatt få være med, men i et nytt, mer omfattende system der de transnasjonale konsernene og kapitalkreftene – etter eget ønske og ut fra sine egne interesser –  skal styre på lik linje med nasjonalforsamlinger, nasjonalstater og de internasjonale, mellomstatlige institusjonene.

Vi har hvert år tatt for oss ulike sider ved milliardærenes agenda for å belyse hva de står for og hva de tenker å bruke sin enorme økonomiske og politiske makt til å gjøre. Les mer her:

Slik ser World Economic Forum på framtida

Milliardærenes fire skrekkscenarier

Massemigrasjon som forretningsmodell

Farlig, skremmende – og patetisk

Disse svært pompøse og selvhøytidelige menneskene bør absolutt tas alvorlig. De har oppnådd mye allerede. De har infiltrert FN så grundig at det er vanskelig å skille et strategisk dokument fra FN fra et tilsvarende fra WEF. Både når det gjelder privatisering av vann og undervisning har de klart å forme FNs agenda i sitt bilde. Og ikke minst bruker de nøkkelordet klima til å begrunne ethvert tiltak for å ta kontrollen over politikk og samfunnsliv.

Men uten å ta lett på alvoret og farene, så må det være lov å flire litt av disse figurene som leker Gud. De kommer jo til å mislykkes. Og i slike tilfeller er det godt å gripe til den skotske dikteren Robert Burns som i diktet To a Mouse skriver:

The best-laid schemes o’ mice an’ men
Gang aft agley,

De kan godt legge planer, men det går gjerne gærnt.

Verden trenger virkelig omfattende forandringer. Det trengs en politisk-økonomisk revolusjon som er mer omfattende enn noen tidligere revolusjon i verdenshistorien, og slik er det fordi kapitalismen har utpint og plyndret verdens ressurser og skapt et system som driver menneskeheten mot avgrunnen med sitt krav om evig vekst for kontinuerlig akkumulasjon av kapital.

Men en slik revolusjon kan ikke ledes av de samme kreftene som har skapt disse problemene, og den kan heller ikke være et toppstyrt prosjekt som med nødvedighet må føre til et fascistisk diktatur.

En virkelig forandring til det bedre må komme nedenfra og den må sørge for å bryte med den profittstyrte økonomien og føre til menneskelig frigjøring fra kapitalkreftene.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hvorfor nevnes ikke Agenda 21? Our global neigbourhood ?
  Dette er ikke løsrevet fra denne agendaen ? Sett det hele i kontekst.

  Global governance is not, however, only a public sector activity. Multinational companies account for a substantial and growing slice of economic activity. Some centrally important industries–notably the complex of activities variously described as telecommunications, information, or multimedia; automobile production; banking and other financial services–are being developed largely through private companies that operate on a multinational basis. Their concerns are necessarily with the totality of their business operations rather than with any one country. We discuss later in this chapter the checks and balances that have to be established to ensure that business operates, at a global level, within a wider framework of social responsibility.

  Our Global Neighborhood
  Report of the Commission on Global Governance
  Chapter Four – Managing Economic Interdependence
  Avsnitt Regionalism and Informal Multi-lateralism
  http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap4.htm#region
  Rosa Koire - Behind the Green Mask:Un Agenda 21 Disc 4

  https://www.youtube.com/watch?v=TETtL-vq2bg
 2. Avatar for Anki Anki says:

  Nå er jo ikke dette noe nytt i det hele tatt. Det nye er vel bare at de kan si det høyt. Flere varslere har advart oss mot dette “for decades an decades” - men ingen har villet lytte. Så da går det som det går. NWO er i full drift også i Norge - landet er slakta på rot og vi drukner i litauiske vogntog, kullseiling av fagmiljøer, torpedering av kvalitet og kunnskap, osv. osv. Bilderbergerbollene marsjerer taktfast etter gjeldende manuskript. Tilbake sitter et lettere paralysert og traumatisert folkeferd som klamrer seg til den programmerte ideen om at AS Norge er et demokrati og en rettsstat. Det er et vakkert skue :wink:

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Dette er en anselig mengde med dokumenter.
  Man bør egentlig gå igjennom det meste av dette.
  Fordelen med disse dokumentene er at WEF står bak dokumentene eller støtter innholdet i dokumentene. Det kan komme godt med i framtidige debatter for å unngå stempel om at man driver med konspirasjonsteorier.

  Storkonsernene og bankene overtar nå makten i verden i større grad enn før.
  Man må kunne si at globalisering sammen med nyliberalismen utgjør et reelt totalitært system.
  Internasjonale avtaler utgjør en tvangstrøye for verdens land.
  Alle land blir prisgitt det internasjonale markedet og må underkaste seg markedet og storkonsernenes vilje. Man får en situasjon med “Race-to-the-bottom” hvor alle land og arbeidere må prøve å underprise hverandre (“workers compete!” istedenfor “workers unite!”) .

  Det er begrenset hvor mye samfunnsansvar storkonsern og banker er villig til å ta.
  I teorien skal regjeringene derimot ta 100% samfunnsansvar, men det er vanskelig når landene må underkaste seg det internasjonale markedets diktatur og internasjonale avtaler. Sentralbanken risikerer å bli underlagt bankene, mens regjeringen risikerer å bli underlagt både bankene og storkonsernene og markedet.

  Regjeringen ønsker feks å legge til rette for visse virksomheter i sitt land gjennom kostbare investeringer og tiltak, men kan plutselig oppdage at storkonserne flytter denne type produksjon til et annet land hvor betingelsene er bedre. (Eksempel: Det kan feks koste 100 dollar å produsere en ting i USA mens det koster kun 10 dollar å produsere samme ting i Kina. Det kan være veldig vanskelig å skulle konkurrere med noe slikt for et vestlig land).

 4. Kun 3% av vannet på kloden er ferskvann, av dette er 75% bundet opp i isbreer og polarkapper, 24,46% i grunnvann, 00,4% i atmosfæren og 0,5% er overflatevann. Overflatevann som kan drikkes uten at det må graves ned til eller bores etter. Det mest skremmende den globale finanskapitalen gjør er at de prøver å få eierskap og kontroll på drikkevannskilder og dyrkbar mark over hele verden.

  Bankkartellene kjøper opp drikkevann i en rasende fart verden over. De vil at vi skal drikke og spise av hånden deres til markedspriser, dvs den høyeste pris de fleste kan betale. Deres onde kynisme resonerer slik at siden vann og mat er eksistensielt for menneskene, gi det total makt å eie og kontrollere det. Og deres agenter, politikerne, skal selge dem det bak ryggen på folket, som her i Norge hvor Høyre har programfestet at de vil privatisere vannet og vannverkene.

  Bankkartellene eier alt av drikkevannskilder i Nord-Amerika, og kjøper opp drikkevannet i Sør-Amerika og Afrika og Asia som feks Pakistan først siden korrupsjon er utbredt lokalt, regionalt og nasjonalt, eierskapet gis med noen hundre tusen til millioner dollar under bordet.

  I Flint i Michigan må innbyggerne betale 180$ for drikkevann så blyholdig at det er klassifisert som giftig avfall, mens Nestlé en to timers kjøretur unna får lov til å pumpe opp rent drikkevann 100 000 ganger gjennomsnittforbruket til en Michigan innbygger for bare 200$ i året. Er er denne perverse form for private-public partnership WEF mener, at statlige og kommunale myndigheter skal være underlagt korporasjonene?

  Vi må ut av EØS/EU TTIP etc for å ha full råderett over landressursene. Drikkevann er eksistensielt og skal eies av folket, og distribueres til selvkost for staten, det skal ikke ha en pris gitt av spekulasjon. Det samme må gjelde mat, spekulasjon i mat er et stygt kapittel for seg, og agro-selskapene er sterkt representert i WEF. Det samme må også gjelde bolig, strøm, brensel og drivstoff.

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Her driver man i FN altså på med regelrett spill for galleriet, og verdens maktelite reiser gladlig til FN-MØTET for å høre på noe som de på forhånd vet er spekket med tull,tøys og eventyr, dvs at Irak har masseødeleggelsesvåpen og vi må legge landet i grus for å beskytte Vesten?

  Tror du makteliten i Davos bryr seg om klima, SHO?
  (Svar: Nei, eliten bryr seg kun om penger og makt!)

  Nei, masseinnvandring ødelegger økonomien, og hvem i helsike skal betale for alle disse boligene, og hvor skal alle jobbene komme fra? Masseinnvandring handler om å skaffe seg billig arbeidskraft, ødelegge fagforeningene, skape konflikt mellom lokale og innvandrere og til slutt bryte ned nasjonalstatene.

 6. Avatar for INK INK says:

  Det er nok ikke i det vanlige svenske næringslivets interesse.

  De som har interesse av kaos er de aktørene som kan tjene på kaos, som kan kjøpe seg inn billig, høste inn eierskap over landets ressurser, og som pga landets gjeld kan tvinge landet til å føre en enda sterkere form for markedsliberalisme (slik vi har sett andre land er blitt tvunget til). Det er ALLTID noen som greier å tjene på kaos, men det er ofte aktører utenfra, eller som har sin lojalitet utenfor landet.

  "Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder!"
  Lord Petyr “Littlefinger” Bealish (GoT)

 7. Avatar for INK INK says:

  Du vet ingenting om meg og hvor jeg gikk på skole, men til opplysning så gikk jeg på en barne- og ungdomsskole som var kjent for et internasjonalt multietnisk miljø med unger fra alle verdensdelene. Så der bommer du.

  Jeg er i likhet med de fleste her på Steigan ikke for fri innvandring - og heller ikke for de andre av kapitalismens “friheter” (fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft, penger og kraft) - for det er ikke bærekraftig og det undergraver velferdsstaten og arbeidernes rettigheter. Men høyrepopulismen og den høyrepopulistiske hatretorikken du forsvarer her, er ingen løsning, og før eller siden kommer du kanskje til den erkjennelsen selv også.

 8. Avatar for INK INK says:

  Å, jeg er nok ikke professor …
  Men betyr dette at du er 15 år, Runeulv? :wolf:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

48 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

58 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.