Milliardærene mener at de skal skape «en ny verdensorden»

0
De rikeste menneskene i verden, 0,0001% av menneskeheten vil omskape verden i sitt bilde (Fra agendaen til World Economic Forum)

Med 1500 privatfly som har brakt dem til et luksushotell i Davos har en del av verdens aller rikeste mennesker og noen av de mektigste korporasjonene i verden snakket om hvordan de skal omforme verden i sitt bilde. De tror virkelig at de er et slags FN og at verden skal lystre deres marsjordrer.

World Economic Forum er en interesseorganisasjon for verdens 1000 rikeste selskaper. De er monopolkapitalens verdenskongress. og de har penger og makt til å få regjeringer til å lystre. Det er en privat stiftelse grunnlagt av internasjonale selskaper med mer enn 5 milliarder dollar i omsetning.

På WEFs hjemmesider kan vi lese hvem som er strategiske partnere. Og vi kjenner straks igjen noen av de mektigste selskapene i verden. La meg bare kjapt nevne de 11 rikeste av dem, ifølge Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google.

Privatisering som hovedagenda

Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene. Blant annet er de svært opptatt av å ta kontrollen over verdens drikkevannsresever.

Global Water Initiative (les: Privatisering av vannet). Sammen med Verdensbanken vil WEFs globale vanninitiativ «shift the way in which water is viewed in our economies and demonstrate that public-private collaboration is a key». Og hvem dukker ikke opp i partnergruppa der? For eksempel: Nestlé, Coca Cola, Dow Chemical, Wal-Mart…

WEF ser seg sjøl som en hovedkraft i gjennomføringa av FNs såkalte «mål for bærekraftig utvikling», og det er jo ikke så rart, siden de i høy grad har vært med på å forme dem. Og igjen ser de privatisering, unnskyld «offentlig-privat samarbeid» som nøkkelen til å realisere disse målene-

Kapitalen som Gud

Hvis man er interessert i det som kalles «ny verdensorden» behøver man ikke lete etter hemmelige sammensvergelser eller mystiske brorskap. World Economic Forum er en slik sammensvergelse, og dens mål og planer er fullstendig offentlig og tilgjengelig for enhver som vil lese dem.

Det er dels skremmende, dels fascinerende og dels patetisk hvordan de skryter av at de skal forandre det meste i hele verden. Se bare denne lista:

World Economic Forum opptrer som om de skulle være en slags Gud som skal omskape hele planeten i sitt bilde. Og vår egen (?) Børge Brende trives tydeligvis som seremonimester for dette i egenskap av direktør for WEF.

Og ta ikke lett på det. Den politikken som korporasjonenes eksperter staker ut til Davosmøtene vil bli lagt til grunn for FN-dokumenter, regjeringsplattformer og mediekampanjer. Slappe lederartikler i main stream media kan ofte spores tilbake til dokumenter herfra. Denne rollen som Gud kommer ikke minst til uttrykk i det de kaller Global Redesign Initiative.

Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

Det er akkurat det navnet sier: Et initiativ for å gjøre om på hele det globale systemet som institusjonaliserer samarbeidet mellom landene for å håndtere internasjonalt samarbeid og konfliktløsning: internasjonal rett, sikkerhet, nedrustning, krig og fred, internasjonal økonomi og handel, miljø og klima, fattigdom og utjevning, menneskerettigheter og en rad andre viktige saker.

Erik Plahte har gjort en grundig analyse for steigan.no av hva dette initiativet dreier seg om. Og han oppsummerer det slik:

De transnasjonale storkonsernene, mega-bankene og finansfyrstene finner seg ikke lenger i å bli holdt utafor det tradisjonelle globale beslutningssystemet som bygger på nasjonalstatene og de internasjonale FN-institusjonene. De vil være med å bestemme, og de vil sjøl legge føringene for hvordan dette skal skje. De vil altså sette de demokratiske og folkevalgte organene til side, uten å sjalte dem helt ut. De skal fortsatt få være med, men i et nytt, mer omfattende system der de transnasjonale konsernene og kapitalkreftene – etter eget ønske og ut fra sine egne interesser –  skal styre på lik linje med nasjonalforsamlinger, nasjonalstater og de internasjonale, mellomstatlige institusjonene.

Vi har hvert år tatt for oss ulike sider ved milliardærenes agenda for å belyse hva de står for og hva de tenker å bruke sin enorme økonomiske og politiske makt til å gjøre. Les mer her:

Slik ser World Economic Forum på framtida

Milliardærenes fire skrekkscenarier

Massemigrasjon som forretningsmodell

Farlig, skremmende – og patetisk

Disse svært pompøse og selvhøytidelige menneskene bør absolutt tas alvorlig. De har oppnådd mye allerede. De har infiltrert FN så grundig at det er vanskelig å skille et strategisk dokument fra FN fra et tilsvarende fra WEF. Både når det gjelder privatisering av vann og undervisning har de klart å forme FNs agenda i sitt bilde. Og ikke minst bruker de nøkkelordet klima til å begrunne ethvert tiltak for å ta kontrollen over politikk og samfunnsliv.

Men uten å ta lett på alvoret og farene, så må det være lov å flire litt av disse figurene som leker Gud. De kommer jo til å mislykkes. Og i slike tilfeller er det godt å gripe til den skotske dikteren Robert Burns som i diktet To a Mouse skriver:

The best-laid schemes o’ mice an’ men
Gang aft agley,

De kan godt legge planer, men det går gjerne gærnt.

Verden trenger virkelig omfattende forandringer. Det trengs en politisk-økonomisk revolusjon som er mer omfattende enn noen tidligere revolusjon i verdenshistorien, og slik er det fordi kapitalismen har utpint og plyndret verdens ressurser og skapt et system som driver menneskeheten mot avgrunnen med sitt krav om evig vekst for kontinuerlig akkumulasjon av kapital.

Men en slik revolusjon kan ikke ledes av de samme kreftene som har skapt disse problemene, og den kan heller ikke være et toppstyrt prosjekt som med nødvedighet må føre til et fascistisk diktatur.

En virkelig forandring til det bedre må komme nedenfra og den må sørge for å bryte med den profittstyrte økonomien og føre til menneskelig frigjøring fra kapitalkreftene.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelFinanskapitalens nye frelser: fascisten Jair Messias Bolsonaro
Neste artikkelPå tross av grov politivold – de gule vestene gir seg ikke
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).