Finanskapitalens nye frelser: fascisten Jair Messias Bolsonaro

14
Brasils nye president Jair Bolsonaro holdt åpningstalen på World Economic Forum. Skjermdump fra WEFs egen kanal. Er han avsatt?
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

President Donald Trump er som en søndagsskolelærer sammenlikna med Brasils nye president Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro vil utrydde venstresida. Han hyller militærdiktaturet i Brasil (1964 – 1985) og sier generalene gjorde den feilen at de ikke drepte motstanderne i stedet for bare å torturere dem. Han synes Brasils svarte befolkning «ikke en gang duger til forplantning». Han har ropt til en kvinnelig parlamentariker : «Jeg ville aldri voldtatt deg, fordi du fortjener det ikke (…) Hore!»  Han vil fjerne urbefolkninga som er til hinder for videre industrialisering og soyaproduksjon i regnskogen i Amazonas. Han hetser homofile og vil tvangssterilisere fattige mennesker. Han kaller flyktninger for «jordas avskum».

Han er en bølle – og han er en fascist. Men han er finanskapitalens bølle. At han fikk holde åpningstalen på årets World Economic Forum i Davos denne uka, var en rituell handling som bekrefter hans inntreden og  anerkjennelse som en av verdens herskere.  

I talen  la han til side sin voldelige retorikk og snakka slik som er honning i ørene på tilhørerne: om tillit og åpen økonomi og det å gjøre Brasil til en av verdens beste land å investere i. Samtidig kommer det meldinger om hans familie, ikke minst hans sønn Flavio, er innblanda i  mordet i mars 2018 på den svarte politikeren og aktivisten Marielle Franco i Rio de Janeiro.

Bolsonaro vil legge Brasil helt åpent for privatisering og utenlandske investeringer. Under talen skrøyt han av sin nye finansminister, Paulo Guedes.  Guedes var professor ved Chiles mest prestisjefulle universitet under diktator Pinochets styre. Guedes er for øvrig grunnlegger av Instituto Millenium som er med i Atlas network (der også Civita er med). Guedes vil privatisere alle statlige selskaper, blant annet det gigantiske oljeselskapet Petrobras og den statseide banken Banco do Brasil, den største banken i hele Mellom- og Sør-Amerika.

Bolsonaro og Guedes vil redusere skatten for de rike. Men ifølge siste rapport fra Oxfam betaler allerede i dag de 10% fattigste i Brasil mer innkomstskatt enn de 10% rikeste.

I motsetning til Trump er Bolsonaro verken uforutsigbar eller nasjonalist. Han er egentlig bare et lydig redskap i finanskapitalens hender, i utgangspunktet betrakta som en pussig skrue på ytre høyre som har skifta parti sju ganger.

Bolsonaro fikk 55 % av stemmene i valget 28. oktober 2018. Brasil er prega av korrupsjon, kriminalitet og økonomisk krise. Det er nettopp i slike situasjoner at fascistiske demagoger kan gripe muligheten til å ta makta med løfte om lov og orden og velstand.

Myndighetene hadde på forhånd klart å kvitte seg  og fengsle hans argeste motstander på venstresida, tidligere president  Luiz Inácio Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Anklagene var basert på tvilsomme påstander.

Fascismen er finanskapitalens egen makt

I krisetider vil finanskapitalen ty til fascisme. Slik er det nå – og slik var det i mellomkrigstida. Legg merke til hvor slående analysen under er. Den er skrevet av den bulgarske kommunisten Georgi Dimitrov i 1935, to år etter Hitlers maktovertagelse:

Fascismen er finanskapitalens egen makt. Den er organiseringa av den terroristiske undertrykkinga av arbeiderklassen og den revolusjonære delen av bøndene og intelligentsiaen. Fascismen i utenrikspolitikken er sjåvinismen i sin mest brutale form, som dyrker et dyrisk hat mot andre folk. Denne virkelige karakteren til fascismen må spesielt understrekes fordi fascismen ved å dekke seg bak sosial demagogi i en rekke land har fått mulighet til å gripe tak i de massene blant småborgerskapet som er kastet ut av sin faste bane, ja endog visse deler av proletariatets mest tilbakeliggende lag, som aldri ville ha fulgt fascismen hvis de hadde innsett dens virkelige klassekarakter og dens sanne natur.

Fascismens maktovertakelse er ikke simpelthen en erstatning av den ene borgerlige regjeringa med en annen, men en avløsning av den ene statsformen for borgerskapets klasseherredømme — det borgerlige demokrati — med en annen form — med det åpne terroristiske diktatur. Det ville være en alvorlig feil å ikke se denne forskjellen.

( Utdrag fra Georgi Dimitrovs beretning til Den kommunistiske internasjonales 7. verdenskongress i 1935.)

Les mer om Brasils nærmeste historie her:

Heksejakt på brasilianske lærere


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jon Jon says:

  Dersom finanskapital her tyder bank- og kredittkapital, er påstanden om at finanskapitalen stod bak fascismen, det reine tøv. Det var småindustri som i 20-åra ga finansiell støtte til Hitler, etter ca. 1930 fekk nazistane også støtte frå storindustrien i Tyskland. Fascismen er i sitt opphav ei sjølvstendig småborgarleg rørsle, som når den får oppslutning, blir interssant for storborgarskapet, aristokrati, inkludert kongehus, og ikkje berre det svenske! Reinhard Kühnl (Jf. Fascismustheorien) har på marxistisk grunnlag vist at Dimitrovs tese er mekanisk og konspiratorisk.
  Årsaka bør vere forståeleg: Industrikapitalen er den som er mest direkte i konflikt med arbeidarklassen, derfor var det for Krupp & co. hadde interesse av å kneble den med den korporative orden, med forbod mot uavhengige fagforeiningar og sosialistiske og kommunistiske parti.
  Agitasjonen mot finanskapitalen er av denne grunn ikkje berre småborgarleg og ein avleiingsmanøver, men også antisemittisk - jødane blei identifisert med “finanskapitalen”. Også i dag går denne agitasjonen mot finanskapitalen på autopilot, utan konkret analyse.
  Finans (bank- )kapitalen driv med mye faenskap, men dette skjer på bakrunn av at profittraten i produktiv verksemd er for låg. Den kastar seg dermed inni i den offentlege sfæren med sine sugerør inn i barnehagar etc.
  Minner om at Lenins definisjon av finanskapital er "samansmelting av industri- og bank/kredittkapital.
  Jon Langdal

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Slik som å skape 68er generasjonen, for å fremtving et brudd mellom venstresida og Sovjetunionen?

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Nåja, jeg vet ikke om det var så galt. Jeg vokste opp med en Moskva-tro far, og det gjorde seg de merkeligste utslag. Siden mor mi hadde bakgrunn fra Sinsen AUF, så var det av og til som å leve midt i den kalde krigen.

  Forresten så mener jeg at venste/høyre-aksen er en en konstruert motsetning. Skillet ligger mellom sannhet og løgn.

  Du er klar over at den såkalte tempelhøyden, egentlig er det romerske fortet Antonia, og at tempelet sannsynligvis ligger under enparkeringsplass i gamlebyen (det jødiske kvartert)?

  Har du sett Century Of Self av Adam Curtis?

  Den var med å åpne mine øyne.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ja. Teorien deres om mennesker er gudskjelov ikke i nærheten av å være perfekt, selv om det er skremmende når man blir klar over hvordan eliten ser på oss.

  Ikke at jeg er noen ekspert på dette, da jeg er mest opptatt av memer og paradigmer, og hvordan vi bør slutte å snakke et språk som andre har laget for at deres synspunkter skal vinne, og heller lage begreper som lettere gjør at folket forstår hvordan verden fungerer.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Tenk på alle folkeventyrene der navn og ord har magiske egenskaper. Det er dyp visdom i det. Å sette navn på noe, kan være nok til å endre alt.

  Jeg tror de begrepene best utvikles ved å brukes. Jeg flyttet hit da jeg giftet meg, fra en annen kant av landet. Alle områder som jeg har satt meg inn i etter jeg kom hit, bruke jeg de lokale begrepen for. Eller kalrer jeg meg bra med det språket jeg alt hadde.
  Faren min derimot, som dro motsatt vei, snakket kun dialekten når han var med folk av samme avstamning.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

6 flere kommentarer

Deltakere