Monopolkapitalens verdenskongress

28

World Economic Forum (WEF), som har holdt sitt årlige toppmøte i Sveits, kalles med rette for «milliardærklubben». Det er viktig å være klar over at dette ikke er fleip eller sjikane. Hvis det er noe møte i verden som kan kalles monopolkapitalens verdenskongress, så er det nettopp det møtet som holdes hvert år i alpebyen Davos-Klosters. Det er derfor all mulig grunn til å legge vekt på hva miliardærene (og deres dresserte politikere) foretar seg på dette møtet, og hva slags linjer og politikk de legger fram. For dette vil etter all sannsynlighet vinne gjenklang i styrerom og parlamenter over hele jorda. De 0,01% rikeste har diskutert hvordan de skal bli enda rikere, og det er dumt å ikke studere hvordan de har tenkt å gjøre det.

world economic forum 2016

Deltakere og sponsorer

World Economic Forum er en privat stiftelse grunnlagt av 1000 internasjonale selskaper med mer enn 5 milliarder dollar i omsetning.

På WEFs hjemmesider kan vi lese hvem som er strategiske partnere. Og vi kjenner straks igjen noen av de mektigste selskapene i verden. La meg bare kjapt nevne de 11 rikeste av dem, ifølge Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google.

Dette er finans- og industrikapital i øverste divisjon. Går man lenger nedover lista, vil man finne det samme. Sarek Skotåm har satt opp hele partnerlista og sammenliknet den med Forbes 2000, og resultatet er meget interessant. (Se hele lista her, pdf)

Det vi ser er at det er toppene i den vestlige kapitalismen og kapitalen fra oljediktaturene som er representert. Riktignok begynner lista med verdens sjette rikeste selskap, JPMorgan Chase, men det kommer av at de fire første på lista er kinesiske banker, og at nummer fem er  Warren Buffetts Berkshire Hathaway, og Buffett har gjort det til et poeng å ikke delta. De kinesiske selskapene står ikke som partnere, men mange av lederne deres var der, slik som Jiang Jianqing, styreleder i verdens største bank, Industrial and Commercial Bank of China.

Ellers er de der stort sett alle sammen, Bill Gates, George Soros, Larry Fink, Brett D. Begemann (Monsanto), Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé), Dina H. Powell (Goldman Sachs), Carolyn Everson (Facebook), John Rice (General Electric), Jack Ma (Alibaba), Neill Coleman (The Rockefeller Foundation), Al Gore, David Cameron.
Osv., osv. Se hele lista her.

Ved oppstarten av møtet hadde Oxfam lagt fram en rapport som viser at de 62 rikeste menneskene på jorda nå eier mer enn den fattigste halvparten av menneskeheten. Manga av de 62 var der, og var de ikke der personlig, så var gjerne selskapene deres det, slik som Walton-familiens Wal-mart. Larry Page fra Google, nr. 19 på milliardærlista, var ikke der, men selskapet hans var.

De rikeste selskapene i Norge var der, sånn som Aker ASA, Canica, DNB, Ferd, Hydro, Orkla, REMA, Statkraft, Statoil, Umoe, Yara.

Det samme gjelder Sverige: Volvo, EQT Partners, Handelsbanken, HCL Technologies, Investor AB, Magnora, Nordea, Proventus, Skandinaviska Enskilda Banken, Skanska, Stena, LM Ericsson, TeliaSonera, Vattenfall.

USA dominerte møtet. Lista over deltakere derfra utgjør 20 av i alt 80 sider. Men monopolkapitalen fra resten av verden var der også: Russland, Sør-Korea, Japan, Saudi Arabia, Emiratene, Qatar, Tyrkia, Frankrike, Storbritannia. Dette er monopolkapitalens FN.

(Hvis jeg eller andre får tid, hadde det vært gøy å analysere deltakerlista i større detalj.) Detaljene vil være artige, men resultatet vil være det samme: dette var monopolkapitalens verdenskongress.

Fra milliardærlista til Forbes
Fra milliardærlista til Forbes

Hva betyr det?

Noen blir tomme i blikket når man snakker om milliardærmøter av typen World Economic Forum, og så sier de «konspirasjonsteori» før du får sagt 7050 milliarder dollar (som er den samla formuen til verdens dollarmilliardærer, eller ca 10% av verdens samla BNP).

Slike folk er enten late eller dumme. Dette handler om monopolkapitalens organisering som klasse. Folk som priser timene sine i hundretusendollarklassen drar ikke på et sånt møte for å få gratis sjampanje og kanapeer. De er der fordi det lønner seg for dem, fordi det øker deres makt og fordi det gir dem masse kontakter og informasjon som de trenger for å bli enda rikere. Ved å studere World Economic Forum og de politiske føringene som blir lagt der får vi et unikt innblikk i den globaliserte kapitalens politiske og økonomiske linjer, og i hvem de er disse 0,00004%erne.

De politiske linjene som ble lagt fram i Davos vil dukke opp igjen i FN, i EU, og i norske regjeringsproposisjoner. De vil bli bearbeidet videre i tenketankene og dukke opp i kronikker og kampanjer og i redaktørenes lederartikler. Noen av de viktigste forskningsinstitusjonene og universitetene i verden var der, så dette vil havne i forskningsprogrammer og undervisningsopplegg.

Viktige saker på agendaen

Jeg har invitert flere til å se på innholdet i milliardærmøtet, så forhåpentlig vil både jeg og andre komme tilbake med en grundigere analyse av hva som ble lagt fram av dokumenter, rapporter og føringer. Men her kan jeg nevne et knippe i uprioritert rekkefølge.

Private-public partnership (les privatisering og tapping av statskassa) var oppe i mange fora og rapporter, og det er noe av kjerna i WEF. Her er for eksempel ett om hva slags «reformer» som trengs i Afrika og Mist-Østen.

Global Water Initiative (les: Privatisering av vannet). Sammen med Verdensbanken vil WEFs globale vanninitiativ «shift the way in which water is viewed in our economies and demonstrate that public-private collaboration is a key». Og hvem dukker ikke opp i partnergruppa der? For eksempel: Nestlé, Coca Cola, Dow Chemical, Wal-Mart…

TTIP, naturligvis. «Hvorfor trenger Vesten TTIP?» Artikkelen er produsert av Project Syndicate, som igjen er sponset av Bill & Melinda Gates Foundation.

wef drone

GMO (genmanipulerte organismer). Why is Africa reluctant to use GMO crops? Agrobusiness med Monsanto og Bill Gates i spissen møter tydeligvis motstand når de skal pushe GMO i Afrika, og diskuterte antakelig på møtet hva de skal gjøre med det.

Migrasjon, en viktig sak for World Economic Forum. Tema for en serie rapporter og møter. WEF har sitt eget Global Agenda Council on Migration, som har i oppgave å «collaborate on a systematic basis to address the talent shortages and encourage innovation through redesigned talent mobility».

Den fjerde industrielle revolusjonen, et nytt motebegrep, men det handler også om harde realiteter, om automatisering og robotisering, ikke bare av masseproduksjon, men også av intellektuelt arbeid: «in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomous vehicles, 3-D printing, nanotechnology, biotechnology, materials science, energy storage, and quantum computing».

Identitet og privatliv. Forumet hadde flere seminarer som var innom ID-kontroll, privatliv, digitalliserte hjem osv. Svært satsingsområde for den globaliserte kapitalen.

Framtidig arbeidsliv. WEF ser for seg at den nye teknologien vil fjerne over 7 millioner jobber i hvitsnippyrker fram til 2020. I tillegg vil førerløse biler og gaffeltrucker, droner, roboter og automatiserte systemer fjerne millioner av jobber som krever lite opplæring.

Mat og landbruk. WEF vil forandre det globale jordbruket og den globale matproduksjonen, og surprise, surprise: Dette er en jobb for offentlig-privat samarbeid, ifølge Davos. Og da tenker de ikke så mye på private småbrukere, men på blant annet BASF, Bayer, DuPont, Monsanto, Nestlé, Unilever, Wal-Mart, PepsiCo, Coca Cola og Carlsberg, som er blant deltakerne i referansegruppa. For å drive fram landgrabbing og privatisering har WEF opprettet GrowAfrica og GrowAsia. Dette er forresten svært interessante eksempler på hvordan milliardærklubben dupliserer De forente nasjoner og overtar styringa.

En katalog over rapportene deres finnes her. En katalog over prosjektene finnes her.

Dette kan virke overveldende, og med rette, men vær også klar over at uansett hvor mektige milliardærene og lakeiene deres er, så er de ikke synske, og de har ikke full kontroll. Mange av rapportene er basert på harde fakta og reell forskning. Men det finnes også rein ønsketenkning og ideologi. De har for eksempel ikke forstått, og kan ikke forstå, hvor alvorlig den moderne kapitalismens kriser er og hva årsakene til dette er. Og til å være så mektige, gjør de få forsøk på å forstå sine fiender. Det kommer naturligvis at de, med en viss rett, betrakter oss som viljeløst kveg, som bare skal styres hit og dit av dem som vet best.

sun tzu

Kjenn din fiende

Jeg er en stor tilhenger av det den kinesiske militærfilosofen Sun Tzu sier i Krigskunsten om å forstå både fienden og seg sjøl:

Hvis du kjenner kjenner fienden og kjenner deg sjøl, behøver du ikke frykte utfallet av hundre slag. Hvis du kjenner deg sjøl og ikke fienden, så vil du ikke bare oppnå seire, men du vil også lide nederlag. Hvis du verken kjenner fienden eller deg sjøl, vil du tape hvert eneste slag.

Norsk og internasjonal venstreside lider dessverre av den siste feilen, med de katastrofale følgene det har fått. Men det lar seg rette på. Man kan for eksempel begynne med å kjenne fienden, og da er det å studere World Economic Forum, dets bakmenn og deres politikk ikke noe dumt sted å starte. Og så er det mye morsommere ennå drive sjølpisking.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


28 KOMMENTARER

 1. Joda, men dette er tross alt et relativt åpent møte hvor pressen får slippe til. Dette er milliardærhappeningen MSM vil vi skal høre om.

  Bilderberg, derimot … (Ja, MSM har såvidt begynt å omtale Bilderberg også i de senere årene.) Men Bohemian Grove, derimot … Osv.

 2. «Committed to improving the state of the world».

  Mente de dette ville de hatt et syvende opphøyd sete i midten (se øverste foto) reservert for Terje Bongard!

  Vi ser her verdens største påfugler vifte med halene sine, som de ønsker skal bli enda større og mer glitrende. Dette på bekostning av alle oss lavstatusfugler.

  Jeg håper herr Steigan etter hvert kan arrangere et tilsvarende internasjonalt forum, hvor Bongard blir tildelt sin rettmessige plass!

  – Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/episode-66-inngruppa-som-styrende-prinsipp-i-et-baerekraftig-samfunn/

 3. Ingen tegn til Apple?..

  Hallo Steigan.
  Og takk for en god blogg jeg titter innom av og til.
  Apple var etter det jeg kan finne verdens største firma for ett års tid siden, og det har ikke gått dårligere med dem siden den gang. Men jeg ser ingen tegn til at de er med på dette. Er det meg som er for rask? Har du sett noen tegn til dem, eventuelt noen forklaringer på at de ikke er med? Vet du om de er med på de andre, mer lukkede møtene som andre kommentatorer her nevner?

  Mvh.

 4. DNBs Konserndirektør Trond Bentestuen har deltatt på WEC i Davos, og DNB går nå inn for å fjerne kontanter i Norge.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oekonomisk-kriminalitet/dnb-vil-fjerne-alle-kontantene-i-norge/a/23599855/
  Zerohedge kommenterer slik:
  The answer appears to be that the banks and government authorities are anticipating bail-ins, steeply negative interest rates and hefty fees on cash, and they want to close any opening regular depositors might have to escape these forms of officially sanctioned theft. The escape mechanism from bail-ins and fees on cash deposits is physical cash, and hence the sudden flurry of calls to eliminate cash as a relic of a bygone age — that is, an age when commoners had some way to safeguard their money from bail-ins and bankers’ control.
  http://www.zerohedge.com/news/2016-01-23/norways-biggest-bank-demands-cash-ban

  • Reagerte på det tilsynelatende selvmotsigende i dette :
   1.»Teknologibruken gjør at DNB vil fortsette å kutte i antallet filialer.»

   Filialer er der de eldre får hjelp.

   2.–Videre: «Vi vet de eldre er den største gruppen som fortsatt bruker kontanter og at det kan være en utfordring for en del. Men vi tror vi tror mange av dem vil kunne bli hjulpet.»Hjulpet blir de nå MED filialer.MED valgfrihet.

   Hva hvis teknologien svikter ? Dette gjorde at jeg bad om å få snakke med en av sjefene i banken.Det gikk ikke.De skalket lukene.Så jeg måtte stå ute med en av de ansatte.Hun bad meg kontakte Trond Bentestuen på mail.

   3. Venter de noe spesielt ? Hvis man vil ha tak i dem skal det ikke bli lett.
   Senteret skal ligge i den tidligere fjellhallen til NATO, som regnes som verdens sikreste og kan stå imot alle farer.
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/DNB-legger-terrorsikret-anlegg-til-Rennesoy-3446636.html

 5. Norske deltakere på verdens økonomisk forum i Davos i Sveits i 2016:
  Øyvind Eriksen (Aker), Birgit Skarstein (OL-kom.), Camilla H. Sørli (Caniaca), Caroline Hagen Kjos (Caniaca), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), Eldar Sætre (Statoil), Håkon Mageli (Orkla), Jens Ulltveit-Moe (Umoe), John Giverholt (Ferd), John Knight (Statoil), Kjerstin Braathen (DNB), Mette Fossum Beyer (Rema 1000), Olav Fjell (Statkraft), Ole R. Reitan (Rema 1000), Peter A. Rutzicka (Orkla), Svein R. Brandtzæg (Hydro), Svein Tore Holsether (Yara), Trond Bentestuen (DNB), Espen Barth Eide (WEF), kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, Jonas Gahr Støre (Ap), Jens Stoltenberg (NATO). (Dagsavisen Fremtiden)

 6. Davos-møtet er en Illuminati-samling som er smørsida av Bilderberg. Davos-møtet er med andre ord silkehansken som skjuler jernhånden Bilderberg.

  Det er Illuminati som har regien fra et sted langt bak i kulissene og mange deltagere kan anses å være på en slags «audition» som potensielle medløpere for Illuminati-New World Order. Børge Brende – som tidligere hadde en lederstilling for Davos-møtet – har lenge vist med all tydelighet at han løper globalistenes unorske ærend, selv som norsk utenriksminister.

  Legg f.eks. merke til at toppsjefer fra Norges statlige energisektor deltar (Statkraft, Statoil). En langsiktig målsetting for Illuminati-New World Order er overførsel av nasjonalt eide energiressurser til en liten bande av styrtrike private kapitalister. At Bilderbergerne Erna Solberg og Siv Jensen har signalisert noe så uhørt unasjonalt som å foreta endringer i hjemfallsretten knyttet til norsk vannkraft må ses på som et forsøk på å være løperjenter for globalistene. Det finnes gode norske ord som beskriver slike handlinger –

  Blant årets norske Davos-deltagere finner vi disse som tidligere har deltatt på de topphemmelige maktmisbruksmøtene Bilderberg:
  Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), Jens Ulltveit-Moe (Umoe), Svein R. Brandtzæg (Hydro), Espen Barth Eide. kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg.

  For mer info om Bilderberg, se fyldig artikkel her: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/alt-om-arets-bilderbergmøte/

  eller på DVD her: http://www.hansgaarder.info/produkter/bilderberg-og-forrige-stortingsvalg/

 7. Problemet er penger….. så lenge man baserer kampen mot storkapital på uavlønnet frivillig arbeid som Steigan.no som gjør et super jobb og arbeid der politiker kun får penger om de er korrupte utoverpiss lønn fra stat så går det som det går… Men bort med gate keepers som dagens media som styres av penger som tilvirkes av private aktører gjennom mer konkurranse samt gjør business av politikk så kan det gå raskt…

  New Power…..:)

  http://www.ted.com/talks/jeremy_heimans_what_new_power_looks_like

  Trur jeg da:)

 8. Gro Finne
  31 januar.

  Et av de globale selskapene som deltok på world economic forum,
  Deloitte, annonserte i Klassekampen på lørd/søn 30 31 jan.

  I samarbeid med Munch museet og noe som kaller seg the waterfront, arrangerer de «gratis debatt» på Munch museet 10 februar under overskriften: «Etterlysning: Et demokrati som kan løse vår tids utfordringer»

  «Nasjonalstatene og EU klarer ikke å håndtere migrasjonskrisen. Institusjonene kommer også til kort i møte med klimakrisen og terrortruselen . Følgene er at velgerne mister tillit og svikter både nasjonalstaten og EU» sitat slutt
  Deloitte og the waterfront omtaler sitt diskusjonsforum som ikke-kommersielt.

  Etter kuppet med å flytte Munch- Museet til the waterfront, ser det ut til at museet påtar seg nye oppgaver.
  De skal sette dagsorden i samfunnsdebatten.

  Med alle de nye kunstmuseene blir tenketankene snart overflødig.

  Håper snart flere forstår at kunstfeltet ikke er hjertevarmt og koselig, men arena for globale påvirkningagenter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.