Integrity Initiative, klynger mot demokratiet (del 4)

0
Illustrasjon: Shutterstock

Gjennom tre artikler har vi studert de såkalte «klyngelederne» som framtrer av ei liste som er lekket fra det britiske programmet for psykologisk krigføring, Integrity Initiative. Gjennom studiet av hver enkelt av de første 16 på lista har vi kommet til at mange av dem enten sjøl sier at de er klyngeledere eller har en posisjon som gjør at de høyst sannsynlig er det. I dag skal vi se på de siste fem på lista og deretter skal vi trekke noen konklusjoner.

De første tre artiklene finner du her:

«Klyngelederne» til Integrity Initiative

Søkelys på «klyngelederne» i Integrity Initiative – del 2

Integrity Initiative – et initiativ uten integritet. Del 3.

Savo Kentera

Nummer sytten på lista over «klyngeledere» er Savo Kentera. Han er president i Atlantic Council i Montenegro og en aktivist for å legge mest mulig av Balkan inn under NATO. Av Twitter-kontoen hans går det fram at han har forbindelse med andre folk fra Institute of Statecraft som vi allerede har vært innom, slik som Julian Lindley-French og Fabrizio Luciolli. Han og sjefen for Institute of Statecraft, Chris Connelly, deltok på en konferanse i Atlantic Treaty Association (ATA) i 2017. ATA har i oppgave å jobbe med «utvikling av transatlantic sikkerhetspolitikk sammen med diplomater, militære, industrien, akademia og journalister for å styrke båndene mellom partene i alliansen», sier de sjøl. Kort sagt omtrent det samme som Integrity Initiative. Julian Lindley-French ga Savo Kentera overstrømmende omtale på bloggen sin og skrev:

My reason for enjoying the warm hospitality of Montenegro was to attend the outstanding 2BS (to be secure) conference. 2BS is the vision of my friend Dr Savo Kentera, the brilliant president of the Atlantic Council of Montenegro. Ten years after little Montenegro’s independence 2BS is a jewel in the crown of conferences precisely because it takes place where security really matters.

Open and shut case. Hvis noen er «klyngeleder» i Montenegro er det Dr Savo Kentera.

Martin Kragh

Nummer 18 på lista er Martin Kragh, sjef for Russland og Eurasia-programmet på Swedish Institute of International Affairs. Over kjølen er han blitt herostratisk berømt for sine famøse angrep i The Journal of Strategic Studies på svenske organisasjoner for å være redskaper for Russland. Påstandene hans ble plukket fra hverandre og det ble grundig påvist at de ikke holdt vann. Da lista med «klyngeledere» ble lekket og det ble klart at Martin Kragh ble oppgitt som Sveriges mann på lista, skrev journalisten Emma Lundström i ukeavisa Internationalen:

Att en svensk akademiker sitter som koordinator för den nordiska sektionen av Integrity Initiative är ganska uppseendeväckande. Att det rör sig om just Martin Kragh är kanske inte lika förvånande för den som har följt hans förehavanden under en längre tid. Han har ju vanan inne att svartmåla politiska opponenter.

Atlantic Council har etablert en portal for forskere og andre som «jobber med informasjonspåvirkning og desinformasjon». Der har Martin Kragh sin egen side.

Kort sagt: Hvis du vedder på at Martin Kragh er «klyngeleder» i Integrity Initiative gir det veldig små premier hvis veddemålet går inn.

Hedda Bryn Langemyr

Den store overraskelsen på den lekkede lista over angivelige «klyngeledere» er norske Hedda Bryn Langemyr, som er ført opp som nummer 19. Hun er tidligere leder av Norges Fredsråd og leder nå noe som kaller seg UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet. Det står ikke noe på deres nettsider om hvordan dette forumet er oppstått eller hvem som skal finansiere det i det lange løp. Men til nå er de støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord. UTSYN sier om seg sjøl at de skal:

  • Bygge plattformer på tvers av sektorer, interesser og geografiske skillelinjer
  • Fremme kritisk og konstruktiv utveksling av ulike sikkerhetspolitiske perspektiver

Kritisk og konstruktiv utveksling er ikke akkurat det man forbinder med Institute for Statecraft, som heller må kalles et organ for svart propaganda, så hvordan kan dette ha seg.

Om den norske klynge heter det i dokumentene fra Integrity Initiative:

«In Norway, with assistance from colleagues in the Norwegian Atlantic Committee, we are building a cluster in Oslo, headed by a former civil servant. This cluster has a link to an independent NGO working with civil society based in Tromso and operating in the High North, as Russian influence in Norway has a different character in the North from that in the capital, and needs to be addressed accordingly.»

Vi spurte Langemyr og eposten gikk slik:

– I de dokumentene som hackergruppa Anonymous har lekket om Integrity Initiative er du oppgitt som «koordinator» for den norske «klyngen» som de hevder at de har kontakt med. Du er oppgitt med navn og epostadresse. Har du noen forklaring på dette?

Svar nr.1: Nei.

 – Kjenner du til Integrity Initiative eller noen av folkene derfra? Har du noen kommentar til den virksomheten de driver?

Svar nr 2: Ja, kjenner til dem, men følger ikke godt nok med på virksomheten deres til å ha noen klare oppfatninger om det. 

– I dokumentene heter det også at Integrity Initiative har kontakt med en norsk NGO med en base i Tromsø. Måten dette er formulert på kan gi et inntrykk av at de tenker på Utsyn. Har Integrity Initiative forsøkt å kontakte dere på noen måte? 

Svar nr 3: Det er riktig at vi har hatt kontakt med dem. Det er naturlig for oss å ha kontakt med ulike aktører – i og utenfor Norge. Noe av poenget med Utsyn er å skape dialog mellom aktører med ulike perspektiver på forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

– Flere av de andre som er oppgitt på navnelista fra Integrity Initiative driver en ganske offensiv kampanje mot Russland. Hva synes du om dette og hvordan stiller Utsyn seg til den økende kaldkrigsagitasjonen som blant annet fra Integrity Initiative driver?

Svar nr 4: Den navnelista kjenner jeg ikke til, og har ingen formening om det. Det må du spørre dem om. Som kjent ønsker Utsyn dialog på tvers av perspektiver og politiske skillelinjer. Det mener vi er viktig nettopp fordi det nå er såpass harde fronter. Dette gjelder ikke bare i forholdet mellom Russland og Vesten, men også ellers i Europa.

Kommentar:

Det har ikke latt seg gjøre å finne noen dokumentasjon ut over den lista som er lekket fra Integrity Initiative på at Hedda Langemyr er «klyngeleder» for dem. De betrakter henne som sin kontakt, siden de har hatt møte med henne, men det kan naturligvis være skryt. Connelly trenger å vise London at han oppnår resultater slik at han får mer penger neste gang.

Vårt råd til Hedda Langemyr er at hun bør reinvaske seg for disse mistankene ved å gå ut og ta klart avstand fra den virksomheten Integrity Initiative driver med og dementere at hun har noen som helst oppgaver for dem. Vi minner om hva slags metoder Institute for Statecraft og Integrity Initiative bruker.

I ett av de lekkede dokumentene skisserer de sin metode:

  • Developing and proving the cluster concept and methodology, setting up clusters in a range of countries with different circumstances
  • Making people (in Government, think tanks, military, journalists) see the big picture, making people acknowledge that we are under concerted, deliberate hybrid attack by Russia
  • Increasing the speed of response, mobilising the network to activism in pursuit of the “golden minute”.

Dette initiativet kan også sees i sammenheng med at den britiske hæren alt i 2015 opprettet en egen avdeling for «Facebook warriors» som skal drive psykologisk krigføring i sosiale medier. Hvis UTSYN skal ha noen troverdighet som et nøytralt forum for kritisk dialog, må de ta avstand fra dette.

Yevhen Fedchenko

Yevhen Fedchenko er nummer 20. Han er grunnlegger og leder av noe som kaller seg StopFake og som er en organisasjon so ser ut til å ha til oppgave å reinvaske Ukraina mest mulig. Der kjører han artikler om at WikiLeaks og Russland er allierte mot Vesten og der forsvarte han myndighetenes utvisning av den russiske journalisten Anna Kurbatova fra Russland Channel One. StopFake er en kaldkrigsorganisasjon med mål å føre politisk propaganda mot Russland. Fedchenko hadde passet godt som «klyngeleder» i Integrity Initiative, men vi har ingen annen informasjon på at han er det enn lista til Connelly.

John Lough

Sistemann på den 21-personers lista over angivelige «klyngeledere» er John Lough. For å si det med en gang, han er typen til jobben. Han er forsker ved Russia and Eurasia Programme ved Chatham House. Chatham House er så djupt du kan komme inn i den britiske djupstaten. Det er i Storbritannia det Council on Foreign Relations er i USA, det egentlige partiet til den herskende klassen. Er det noe sted det britiske koloniveldet lever videre, så er det i Chatham House. John Lough står i forbindelse med Chris Donnelly:

Vårt begrunnede stalltips er at Donnelly ikke har ført opp sin gode venn John Lough som «klyngeleder» ved en feiltakelse. Leser man hans Twitterkonto står han som det naturlige valget.

Oppsummering: krig mot demokratiet og den frie pressa

Denne gjennomgangen viser at Integrity Initiative faktisk har bygd opp et nettverk av klynger med klyngeledere i store deler av Europa. Dette hemmelige nettverket har til oppgave å drive påvirkning av presse, andre meider, politikere og beslutningstakere til å føre en mer anti-russisk og pro-NATO-politikk. De er sammen om å drive svart propaganda når det trengs og samordne pressa og den sivile offentligheten med de militære.

Som vi har skrevet i denne gjennomgangen er det ikke alle vi kan knytte til Integrity Initiative, men for det store flertallet av dem har vi påvist en slik forbindelse. Dette nettverket fortjener å bli synliggjort, avslørt, latterliggjort og bekjempet. Det de holder på med er i slekt med de verste tradisjonene fra den forrige kalde krigen, og det er ikke så lite avslørende for mesteparten av de store mediene at de ikke har tatt fatt i denne skandalen.

Det våre undersøkelser også viser er at det er et svært internasjonalt nettverk rundt EU, NATO, USA og de store korporasjonene av desinformasjonssyystemer der Institute for Statecraft bare utgjør en liten del. En masse av de såkalte «faktasjekkerne» inngår i dette, samt at etterretningstjenestene naturligvis er djupt involvert. Vi har bare tatt opp et glass vann fra havet for å studere ett eksempel, en liten biotop av svart propaganda og påvirkningsagenter. Og det vannet var ikke mye reint.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelHow Integrity Initiative and Atlantic Council is exposed in Norway
Neste artikkelSocialdemokratins självmordsförsök och Vänsterpartets eventuella existensberättigande
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).