Socialdemokratins självmordsförsök och Vänsterpartets eventuella existensberättigande

0
Den svenske modellen skal utvikles, ikke avvikles, lovte Stefan Löfven i Almedalen. Men gjennom den nye regjeringsavtalen raserer han det som måtte være igjen. Foto: Shutterstock.

Av Göran Therborn.

Socialdemokratins medspelande i en fortsatt nyliberal fördjupning av klassamhället är samma väg mot undergången som de grekiska, italienska, franska, holländska, tyska, danska och norska socialdemokratierna trampat upp.

Vad Lövén och hans krets gått med på är bl a: ökad otrygghet på arbetsmarknaden, förstärkningen av kapitalets makt – lönesubventioner utan krav på kollektivavtal, ökad rätt för arbetsgivaren att avskeda vem han/hon vill, lönepress nedåt för arbetare genom lägre löner för arbetslösa och nyanlända. Mer makt och högre vinster åt fastighetskapitalet, försvagning av hyresgästernas ställning. Ökade inkomstklyftor, genom skattesänkningar för höginkomsttagare. Fördjupade klassklyftor genom att ytterligare göra barns möjligheter beroende av föräldrarnas egendom. Legitimering av all sköns profitering på arbetsförmedling, vård, omsorg och utbildning. Legitimering av överföring av skattepengar till internationella skatteparadis. Nyliberalismen har redan korrumperat den offentliga sektorn. Nu utlovas fritt fram för alla profitsugna affärer.

Lööf, som ju har hämtat sina idéer från Margaret Thatcher och Ayn Rand har skrutit om ”liberala strukturreformer”, och i avtalsdokumentet är ambitionen inriktat på ”systemförändringar”.

Varför gräver socialdemokraterna sin egen grav? För nöjet att sitta i Kanslihuset i fyra år till, noga övervakade av det oupplysta pengaväldets vakthundar? Och sedan bli konsulter eller direktörer i det privata affärslivet?

Punkt 10 i Centerpartiets katalog över sina förhandlingsframgångar lyder: ”Vänsterpartiet hålls utanför inflytande under mandat perioden.”
Under den gångna mandatperioden hade V ett visst, och alltid progressivt, inflytande. Har partiet någon anledning att begå harakiri och acceptera en regering som har till syfte att hålla det utanför inflytande? I så fall varför ska någon rösta på det?

Kan något göras i denna folkhemmets sena skymningstimma? Vänsterpartiets riksdagsgrupp har en unik möjlighet att göra historia. Att försvara löntagarna och hyresgästerna genom att rösta nej till Lövéns kapitulation. Tyvärr räcker nog inte det egna modet till det. Krav och stöd behöver komma in från fackföreningar, hyresgästföreningar, organiserade vänstersocialdemokrater, partilösa anhängare av jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla, och från V-avdelningar.

Nej till en ytterligare fördjupning av klassamhället!


Göran Therborn er en nestor i svensk og nordisk sosiologi. Han er blant de mest siterte marxistiske sosiollogene av i dag. Han har bidratt mye i tidsskrifter som New Left Review og er kjent for sine grundige arbeider med klasseanalyse og om hvordan forbindelsen mellom statsapparatet og samfunnets klassestruktur fungerer. Han har nylig stått i spissen for et kjempeløft i moderne klasseanalyse gjennom boka Kapitalet, överheten och alla vi andra.

Therborn er svært glad for at vi vil publisere artikler av ham på steigan.no. Gleden er gjensidig.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelIntegrity Initiative, klynger mot demokratiet (del 4)
Neste artikkelSvenske sosialdemokrater: Går til høyre for å hindre høyrepolitikk. Fordi kamp mot rasismen er viktigste sak.