Grønlandsisen smelter og havet stiger – raskere og raskere

19
Foto: EcoWatch. https://www.ecowatch.com/greenland-ice-sheet-melting-2012329988.html
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

Innlandsisen på Grønland smelter fire ganger fortere enn den gjorde for ti år siden, kunne vi lese her på steigan.no for noen få dager siden. At den smelter raskere og raskere kan være et varsel om at nedsmeltinga kan komme ut av kontroll, dvs at den ikke lar seg stanse selv om det skulle lykkes å stabilisere den globale gjennomsnittstemperaturen. Da vil havet stige høyere enn noen liker å tenke på.

Innlandsisen på Grønland er enorm, den dekker nesten 4,5 ganger Norges areal og er stort sett over 2 km tjukk. Nå smelter den raskere enn på mange hundre, kanskje mange tusen år. I de siste tjue årene har den smelta 33% raskere enn gjennomsnittlig i den 20. århundret.

Havnivået stiger nå med 0,74 mm pr år bare på grunn av smeltevann fra Grønland. Det høres kanskje ikke særlig skremmende ut, men nå gjelder det å se skrifta på veggen. Som kjent øker temperaturen i Arktis på grunn av utslippene av klimagasser omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Selv om det skulle lykkes å stabilisere den globale middeltemperaturen på 2 grader over førindustrialisert nivå, vil temperaturen i Arktis øke med over 4 grader innen midten av århundret (Overland, 2018). Og isen smelter fortere og fortere etterhvert som temperaturen stiger, faktisk tilnærma eksponentielt

Det er derfor med god grunn forskerne interesserer seg for Grønlandsisen. Web of Science lister opp 100 artikler bare de siste 10 åra. L.D. Trusel m. fl. har ved hjelp av avanserte metoder klart å anslå hvor stor avrenninga fra Grønlandsisen har vært de siste 350 årene (Nature, 6. desember 2018, bak betalingsmur, men se Climate and Capitalism, her). Dersom data fra det arktiske Canada også gjelder for Grønland, har issmeltinga og avrenninga (runoff = antall tonn smeltevann pr år) ikke har vært så kraftig på 6800–7800 år, skriver de

Årlig avrenning fra innlandsisen på Grønland. RACMO og MAR er ulike modeller for å beregne avrenninga. Kilde: L.D. Trusel et al, 2018.

I den lange perioden 1675-1975 var avrenninga temmelig konstant om vi jevner ut kortvarige variasjoner. Etter 1975 har den økt raskt, åpenbart som følge av stadig økende utslipp av klimagasser.

Nedsmeltinga av Grønlandsisen får følger over hele Jorda

F.eks. vil alt smeltevannet fra Grønland svekke Golfstrømmen (Thermohaline circulation), som i sin tur påvirker den Vest-Antarktiske iskappa, og endringene der virker tilbake på smelteprosessen på Grønland. Slik kan ulike prosesser forsterke hverandre og føre til at endringene passerer et vippepunkt og blir umulig å stanse. Det kan tenkes at Golfstrømmen blir ustabil og svekkes – enda mer enn den har gjort hittil, men her er mye usikkert.

Selv med bare 2 graders temperaturstigning vil tapet av is på Grønland sannsynligvis være umulig å reversere. Dette er bare en av flere dramatiske endringer i Arktis. En rekke tilbakekoplinger knytta til Arktis kan hindre oss i å stabilisere klimaet på Jorda, selv om vi når togradersmålet, hevder Overland m.fl. (Overland, 2018) og konkluderer: «Uansett hvilket utslippsscenario vi kommer til å følge de neste tiårene, vil miljøet i Arktis midt i århundret være fundamentalt forskjellig fra i dag (mindre snø og sjøis, tint permafrost, endrede økosystemer), og vil kanskje ikke være til å kjenne igjen ved slutten av det 21. århundret.» Den stabile perioden etter siste istid, Holocen, er slutt. Nå er vi i Antropocen, og forholdene er ikke lenger stabile. Menneskelig aktivitet vil avgjøre hvordan framtida vil bli

Potensielle vippepunktkaskader. Hvis én prosess passerer et vippepunkt slik at utviklinga fortsetter ukontrollerbart, kan det føre til at andre prosesser også passerer et vippepunkt. Utviklinga vil bli uforutsigbar og umulig å stanse (Steffen, 2018). Legg merke til at flere av vippepunktene (de gule) kan bli passert selv om temperaturen ikke øker mer enn 2 grader.

Vippepunkt

Om utslippene av klimagassser fortsetter som hittil utover i det 21. århundret, kan vi passere et såkalt vippepunkt («tipping point»). Nå øker avrenninga år for år fordi nivået av klimagasser i atmosfæren stadig øker. Men dersom CO2-nivået passerer vippepunktet, vil avrenninga fortsette å øke selvom det skulle lykkes å stanse utslippene helt. Da vil det være de sjølforsterkende prosessene, ikke det stadig økende CO2-nivået, som vil gjøre at isen fortsetter å smelte. All isen eller store deler av den vil renne bort uten at noen kan hindre det.

Jeg har skrevet på steigan.no om vippepunkt tidligere, se her. Se også dette innlegget om Arktis. Det finnes mulige vippepunkt i en rekke prosesser i klimasystemet.

Undervurderer IPCC hvor fort isen vil tine?

James Hansen og andre forskere mener at IPCC undervurderer hvor fort innlandsisen på Grønland og i Antarktis vil tine ved høyere temperatur fordi de ikke tar tilstrekkelig hensyn til langsomme, selvforsterkende prosesser (Glickson 2018). Allerede i 2007 forutsa James Hansen slik akselererende vekst i issmeltinga som figuren over viser (Climate and Capitalism, 25. juli 2007). «Etter min oppfatning har vi nok informasjon nå til å kunne si nesten helt sikkert at ‘business as usual’ vil føre til at havnivået vil stige med flere meter i løpet av et århundre», konkluderte han.

Ei forskergruppe ved University of Colorado har beregna at havnivået nå stiger med 3,9 mm pr år, mer enn dobbelt så raskt som i 1993 (Nature, 17. juli 2017). Med andre ord, farta øker. Dette også skyldes antakelig sjølforsterkende prosesser. Når mer is smelter, blir overflata mørkere og absorberer mer stråling. Da stiger temperaturen, og isen smelter enda raskere, osv. Ettersom isen smelter, kommer også mer og mer skitt, sand og grus tilsyne, særlig i ytterkanten av isen. Isen blir mørkere og smelter enda raskere. En tredje faktor er økende algevekst i alle dammene som danner seg på isen, noe som også gjør overflata mørkere.

Vi får håpe James Hansen tok for hardt i, men det er enkelt å regne ut at dersom utviklinga fortsetter ut århundret, vil havet ha steget over 60 cm innen 2100. Det blir ikke morsomt for innbyggerne i alle millionbyene som ligger ved havet. Mange lavtliggende landbruksområder vil bli ødelagt av saltvann som trenger inn. På grunn av tregheten i klimasystemet vil havnivået fortsette å stige, kanskje i flere hundre år, selv om utslippene stanses.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. DMI, Dansk Met institutt, sine volum data viser ingen grunn til bekymring for Grønnlands isen. Det er en positiv utvikling der. DMI har enndret referanseperioden i det siste, så nå ser ikke veksten like stor ut. Isen smeltet dessuten «faretruende» etter de varme 30-årene og var på topp rundt 1979. Da kurvene beleilig starter, selv om satellitt data mye før viser mindre is. Dette går helt helt fint. Her ropes det ulv og det er all grunn til å slippe sauene ut.

 2. At Grønlandsisen stiger 4 ganger fortere idag enn for 10 år siden er basert på en måling og det er ikke statistisk holdbart. I kilden om Grønlandsisen benyttet i forrige står det at varmeste tiårene var på 30-40 tallet. Det synes som en indikasjon på at det er flere faktorer enn CO2 utslipp som spiller inn. Forøvrig er det vist til at Grønlandsisen vil bruke 14000 år før å smelte.

 3. De fleste som har levd en stund har erfart hvordan eliten driver propagandakampanjer. Vi har sett hvordan propagandakampanjene mot Irak, mot Libya og mot Syria ble gjennomført. Det er jo litt merkelig at klimapropagandaen gjennomføres på akkurat samme måte. 🙂

  Det noen få ting jeg lurer på:
  1. Hvem tjener og hvem taper på klimakvotene?
  2. Det omsettes for mange milliarder, hvem går disse pengene til?

  Jorden har eksistert i noe over 4 milliarder år. Det har vært voldsomme klimaendringer i 99% av denne tiden, kun den siste tiden har klimaet vært sånn noenlunde stabilt. Hadde vi ikke hatt denne korte stabile perioden ville vår sivilisasjon aldri oppstått!

 4. I det som skrivs får man intrycket att det bara är värmen som smälter isen och får den att minska. Men alldeles oberoende av temperaturen sker det en långsam transport av glaciäris i nerförsbacke mot. Kommen dit är det tyngdkraften som bryter av stora bitar av isen, den «kalvar». Ju mer det snöar uppe bland bergen desto mer driver glaciärerna neråt och «kalvar».

 5. Her er grunnen til at jeg stoppet med faste bidrag til Steigan.

  Global oppvarming er selve gullgåsen til supe eliten som skal finansiere deres nye verdensorden og gjøre dem alle søkkrike.

  Alt er så klart blank løgn, eliten selv tror jo ikke en dritt på sine egne løgner, det finnes ikke et eneste bevis på global oppvarming, det finnes ikke så mye som en enste forsker eller vitenskapsmann i verden som støtter global oppvarming med mindre de får betalt for det. Som de fleste vet så har ikke bestillingsverk noe som helst med fakta å gjøre.

  33 graders frimurer, Skulle and Bones medlem, Committee of 300 medlem og ikke minst topp Knigts of Malts Al Gore er blitt styrtrike på konspirasjonsteorien sin om at verden vil gå under i 2003, polen ha smeltet og havet steget 100 m.

  Med å spre slike spinnville konspirasjonsteorier så fremstår Steigan som gullgutten til eliten som løper deres ærend.
  Her er fakta

  How the Global Warming Scare Began

  https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k&fbclid=IwAR2rcIaPD2xGzHIt1PXjv6nZZSN4QqsU-ZJSxX2pClRl97ztbwB7JmNRPqg

 6. Jeg forstår ikke hvorfor dere legger ut slike saker som dette. Dette er jo ren propaganda. Jeg hadde forventet mer av dere her på Steigan.no. Hva med å heller avsløre hvem som tjener penger på kolimabløffen og CO2 kvotene?

  • Fordi det har vært rednings-planken til store deler av venstre-siden, de siste tretti årene?
   Siden de ikke er noe særlig glad i å sette seg inn i ting, men gjerne holder seg til det andre har fortalt dem, så fremsto sikkert dette som en gave sendt fra himmelen.
   Max Planck skal ha sagt at vitenskapen utvikler seg en begravelse av gangen, og det er mye sant i det. Helt sikkert er det imidlertid at den ikke utvikler seg gejnnom flertalls-konsensus.

 7. En del av klimaskeptikerne forundrer meg.
  En del mener tydeligvis at Grønnlandsisen ikke smelter raskere enn før eller kanskje ikke smelter i det hele tatt.
  En del mener at det ikke finnes noen klimaendringer i det hele tatt.
  Eller det finnes klimaendringer, men økt CO2 har 0,0000% innvirkning på de klimaendringene som skjer (altså null innvirkning, men hva med feks å innrømme at utslippene kanskje muligens kan ha 0,0001% innvirkning?).
  Men man sier likevel at økte CO2 utslipp har en innvirkning, men det er at plantene vokser bedre.

  Alt dette til tross for at brenning av fossil energi hvert år slipper ut enorme mengder med CO2, sot, andre stoffer og varmeenergi. (Sot på is fører feks til økt smelting av is, men noe sot har også en avkjølende effekt i atmosfæren). Og disse store utslipp skal over tid altså ha 0,0000% innvirkning på klima på jorden.

  Man kan tydeligvis dele befolkningen i to grupper, de som mener at innvirkningen av ustlippene er 0,0000% og de som mener at innvirkningen av utslippene er større enn 0,0000%

  Visse byer i Kina er sterkt forurenset, og å bo der tilsvarer å røyke ca 40 sigaretter om dagen og gir helseskader (dette gjør at kineserne ønsker å gjøre noe med disse utslippene). Tidligere var det lignende ustlipp i Europa (bla fra brenning av kull i Storbritannia), og da hadde man problemer med slikt som sur nedbør i Norge (det fantes faktisk negative konsekvenser av å brenne kull en gang i tiden). Men dette har vel nesten gått i glemmeboken.

  Men det kan være riktig at politikerne kan ha flere ulike motiver. Det internasjonale energibyrået IEA snakker om at verden risikerer å oppleve olje/energimangel i 2021 (fram til 2021 finnes det nok med olje i verden iflg IEA, deretter er det veldig vanskelig å si noe sikkert om det vil finnes nok energi i verden etter 2021 iflg IEA, et slags PeakOil eller PeakEnergy syndrom ). Det kan av slike årsaker som energimangel være gunstig å redusere bla oljeforbruket i EU før 2012. EU har også en enormt stor oljeimport (ca 70% av forbruket) fra andre deler av verden. Å redusere denne avhengighet kan være gunstig også av geopolitiske årsaker (det er vel ikke så helt lurt å være fullstendig prisgitt land slik som Saudi Arabia). Det er altså ikke bare CO2 utslipp som er problemet med fossil energi men også mulig energimangel (og også helseproblemer).

  • Slik jeg ser det – går forskjellen mellom de som tror at vi, på tross av at vi er et resulatat av tilfeldigheter, er i stand til uforvarende å ødelegge alt som er blitt til på den måten, – kontra de som tror at vi faktisk er skapt, og plassert i en verden som er selvregulerende.

  • SHO skriver; «En del av klimaskeptikerne forundrer meg. En del mener tydeligvis at Grønnlandsisen ikke smelter raskere enn før eller kanskje ikke smelter i det hele tatt. En del mener at det ikke finnes noen klimaendringer i det hele tatt.»

   Voldsomme klimaendringer er normalen SHO, den stabile perioden med kaldt klima som vi har hatt er ikke normalt! Kan godt hende at grønnlandsisen smelter, og at global temperatur stiger, men det er slik det har vært i milliarder av år.

   Angående CO2, ca 98% utslippene kommer fra naturen, bidraget fra menneskeheten er derfor minimalt. Klimahysteriet er vår minste bekymring, atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen er en langt større trussel mot menneskeheten!

  • Jeg ror ikke det noen, verken på høyre eller ventre side som benkter at vi har klima.
   Det er alt det andre vi ikke er enige om.

  • Niels-Holger Nielsen;
   Venstresidens fanesaker; Masseinnvandring, globalisering, klimapolitikk (skremselspropaganda), rakke ned på hvite arbeidere, framsnakke islamister som banker kjerringa, unnskylde islamister som gifter seg med barn på 9 år. (det er jo deres kultur).

 8. Ikke kan en lenger rette skrivefeil heller, men vi gir oss ikke. Dette skal søren meg ikke bli noen side for våre selvoppnevnte foresatte.

 9. Jeg tror steigan.no undergraver sin egen troverdighet ved å benytte kilder som James Hansen. James Hansen spådde i 2008 at Arktis ville være i isfrie om 5-10 år. Det var rundt 4.5 millioner km2 is i sommeren 2018. Havstigningen på 3.9mm er et så høyt estimat at man har letet med lys og lupe for å finne et så høyt estimat. Et mer seriøst estimat er på 1.9 mm/år. Ingen har bekreftet at vi ser en aksellerende stigning eller om det er variasjoner i havstigningen. Derfor er 15-20 cm havstigning frem til 2100 et mer sannsynlig estimat. I den grad det blir klimaendringer ber vi bruke pengene på tilpasninger og ikke på å sende 22000 mennesker på klimakonferanse i 14 dager.

 10. Forøvrig slår det meg at Steigan.no er temmelig inkonsekvent. Her tror man at klimaendringer er i all hovedsak menneskeskapt og at noe må gjøre. Likevel er man mot elbiler og vindkraft. Man er for de fattiges rettigheter, men overser lett at de fattige blir enda fattigere når de må betale skyhøye Co2 avgifter. Ref. Gule Vester, og at Irland nettopp sa nei til co2 avgifter når de så hva som skjedde i Frankrike. No comprendo.

Legg igjen en kommentar til AnneBrit Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.