Grønlandsisen smelter fire ganger raskere

0
Fra Grønland. Foto: Shutterstock.

En ny vitenskapelig undersøkelse viser at isen på Grønland forsvinner fire ganger fortere enn den gjorde for ti år siden. I 2003 forsvant 111 kubikkilometer. I 2013 var tallt 428 kubikkilometer. Det tilsvarer et isl»flak» som er én kilometer tjukt og med en overflate på størrelse med Oslo fylke.

Det er Danmarks radio som melder om den nye undersøkelsen. Den er utført av DTU Space, der professor Shfaqat Abbas Khan har vært med på å lede undersøkelsen. DR skriver:

Han er især overrasket over, at Sydvestgrønland også bidrager så meget til afsmeltningen. For hidtil har fokus især været på den nordvestlige og sydøstlige del af Grønland, forklarer han.

– Det er overraskende, at isen nu også smelter i det sydvestlige Grønland. I fremtiden vil smeltevand fra det område sandsynligvis komme til at levere et stort bidrag til de globale havstigninger, siger Shfaqat Abbas Khan.

Shfaqat Abbas Khan har gjennomført måøinger på Grønland for DTU Space. Til venstre noen hans kart over nedsmeltinga.

Sebastian Mernild fra Nansen Centeret i Norge forsker også på klimafroandringenes betydning for innlandsisen på Grønland. Han har ikke vært med på denne studien, men han mener at den er imponerende godt gjennomført.

Nedsmeltinga har stort sett akseleerert, med unntak av en periode på 12 til 18 måneder fra midten av 2013 da den stanset opp. Siden har den tiltatt igjen. Forskerne knytter denne perioden til det som kalles den nordatlantiske oscillasjonen, der luftstrømmene i atmosfæren flyttet seg slik at det en periode ble kaldere på Grønland.

Abbas Khan regner med at nedsmeltinga vil fortsette å øke og at det vil føre til økt havnivå.

Hvis all isen på Grønland skulle smelte, ville det føre til en økning av havnivået på 7,2 meter.


Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.